Blangstedgaard matr. 1e, 3e

Odense Herredsfoged

Skøde- og panteprotokol - Odense Herred

Q 1917-Q 1917, 2. serie, opslag 236.

Matr. 1e, 3e , 22.3 1917. Nr. 526.   Skøde fra "Foreningen" til  Johan Lausten Jensen

 

 

 

 Odense Herredsret, Odense Herredsrets Tinglysning

Skøde- og panteprotokol for Dalum, Sanderum, Vor Frue landsogn, Pårup og Næsbyhoved Broby sogne

4, 1923-1924,  2. serie, opslag  54  Nr 1650, 23.8.1923.   Skøde fra statshusmand Rasmus Jøegensen til Niels Henrik Johansen.