Blangstedgaard, Odense jorder.  Uddybende oplysninger om ejere af matr. 3k mv.
  
Odense Herredsfoged,  Realregister - Vor Frue Landsogn (1871 - 1942),  37, opslag 19:
Matr. 3k, 3b, 1c, 1d   Skøde til Carl Andersen  1.1.1917.     

3b, 1c, 1d blev solgt i 1934. Se mere om Carl Andersen nederst. .

 ......................................................

37/159: Matr. 3n. Skøde 1. 11.9.1919 til Andreas Johnsen, 2 Anders Peter Thomsen.
 

 37/4: Matr. 3k. Skøde 11.9.1919 til Andreas Johnsen.
3k, 3n: Skøde 5.6.1924 til Anders Peter Thomsen.

Andreas Johnsen/Jonsen. Kom formentlig til sognet (Blangstedgaard) i 1916, fra Vester Kærby (ca. 10 km NØ for Blangstedgaatd). Skøde til Blangstedgaard matr. 3k og 3n i 1919.

FT Vor Frue 1916 (55), ved Blangstedgaard. Andreas Johnsen var arbejdsmand.

Ifølge Kirkebog for Korsløkke (111) fik arbejdsmand Andreas Johnsen, 39 år, og Karen Marie Christensen, 35 år, af Blangsted, en datter Else Frrderikke Johnsen den 20.11.1916. En fadder var arbejdsmand Hans Skafte, der 1917 ses i Aahuset, der lå meget nær Blangstedgaard. Johannes født samme sted den 26.7.1918 (53). En fadder var husejer Niels Pedersen. Blangsted. Erik Harry født 6.10.1919, samme fadder, samt arbejdsmand Anton Johnsen, se næste tabel.

FT Vor Frue 1921 (86), ved Blangstedgaard. Andreas Jonsen var arbejdsmand på Løveapoteket, logerende, enkemand Anton Jonsen var arbejdsmand på forsøgsstation Blangsted. Familien var kommet til sognet i 1915.

 Ses ikke ved FT Vor Ftue  1925.

 ......................................

Peder Anders Thomsen, Skøde til 3k og 3n  1924.
3k, 3n: Skøde 5.6.1924 til Anders Peter Thomsen.

Anders Peder Thomsen født 1883, mor ugift Maren Thomsen af Sennels, Thisted amt.  Han var ved FT 1901 medhjælper på gård i Jannerup sogn, Thisted amt. Han blev gift 1906 (174) i Thisted, han var da landpostbud.
Ifølge Kirkebog for Dalum (65) blev Dagmar Viola Kirstine født 8.12.1912, far arbejsmand Anders Peter Thomsen, Dalumvejen. Alle faddere fra Dalumvejen. Ved Kai Peters fødsel i 1917 var Anders arbejdsmand på Hjallese Mark (57).

 FT Vor Frue 1925. Peder Anders Thomsen, arbejdsmand på 3k m.fl.   Var også i sogner 1924.
 

 

FT 1930. Anders Peder Tomsen, arbejdsmand ved Allerup Jernstøberi.
 

Søn Kai Peter Kristian blev konfirmeret i 1931 (Korsløkke 8), far Anders Peter Thomsen, Blangsted.

Ses ikke ved FT 1940. Parret ses ikke som døde i sognet inden 1940. Måske beholdt Anders Peter Thomsen huset, og de efterfølgende var lejere.


Carl Andersen  fortsat:

Odense Herredsfoged Skøde- og panteprotokol - Odense Herred Q 1917 1 11 - Q 1917 5 24, opslag 70-71. nr. 132,   Lyst 11.1.1917.    Købsaftale 16.12.1916, Carl Andersen købte matr. 3k m.fl.
Uddrag:

der er mere...  Omfatter grund bygninger, appertinentier og tilbehør..  Købesum 16288 Kr.

Matriklerne er ikke nævnt ved de følgende FT Vor Frue, heller ikke Carl Andersen. .  

Carl Andersen boede ikke på stedet. 1920-21 var han på Nyborg Landevej 182/184 som slagtermester

Carl Andersen, som købte Blangstedgaard matr. 3k, 3b, 1c, 1d  i 1917, fik 22.2.1934, som kreatureksportør, skøde til Næsbyhoved Mølle matr. 1ao.  Samme år, 6.7. skifteudskrift og adkomst for Rasmine Mette Andersen (hans kone), til nævnte matrikel. samt til Blangstedgaard  3b, 1c, 1d, se også ovenfor. Hun afhændede dog alleede i 1936 matr. 1ao. 1ao var nok en ubebygget parcel, nu posiition Lumbyvej 67.

Næsbyhoved Mølle:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=177255#177255,29991235, opslag 102

  Ifølge Kirkebog Vor Frue døde kreatureksportør Carl Vilhelm Olaf Andersen den 12.5.1934, han boede da på Østre Stationsvej 38 i Odense. Gift med Maren (Mette?) Rasmine f. Andersen. Carl var født 18.1.1874 i Vor Frue sogn (173) , far møllerkusk Jens Andersen på Nyborg Landevej, han ses ved FT 1880 som detaillist.
Ifølge Kirkebog Vor Frue (37) fik  
slagtermester Carl Vilhelm Olaf Andersen og hustru Maren Rasmine en søn Olaf Andersen den 21.5.1908 på Nyborg Landevej 81 (ifølge BBR bygget1901). Der var de også ved datteren Elses fødsel i 1912 (337).-- 11.4.1920 (Vor Frue 349) blev Dagmar Andersen konfirmeret, far slagtermester Carl Vilhelm Olaf Andersen, Nyborg Landevej 182 (bygget 1909). Ved FT Vor Frue 1921 (24) ses Carl Andersen på Nyborg Landevej 184, matr. 11y, som slagtermester med hustru (f. 1872) og 5 børn. .
Sønnen Olaf Andersen ses ved FT 1940 Odense på Østre Stationsvej 38, forhus (178), det havde nok været forældrenes lejlighed. Oluf Andersens navn ses også 1937 i realregistret ovenfor.