Billeder.

 Huse Blangstedgaardsvej.

Blamgstedgaardsvej. Ejendomme omkring 1939 og senere. Se videre omtale i linket

På kortet ses også den gamle gren af Blangstedgaardsvej til Nyborgvej mod øst, nu nedlagt, og den nuværende gren mod vest.

------------------------------


62. Ovenfor 64, se næstfølgende billede, daværende nr. 62. matr 1l, omkring nuværende Herluf Trolles Vej 3 (rødt mærke) . Findes ikke mere. Se også nedenfor.

 

....................

64  Matr. 1m, 1s, 1t, Blangstedgaardsvej da- og nuværende nr. 64, se rødt mærke. 1939. Nummeret 64 findes stadig. Gartner Rasmus og Ebba Madsen.

Den øverste (nordligste) matrikel i ejerlav Blangstedgaard ved den gamle gren af Blangstedgaardsvej, matr. 1k, daværende nr. 40, er omkring ved nuværende nummmer 10B. Nuværende numre 10, 12, 14 vest for den gamle vej er bebygget efter 1970

Topogrsfiske kort 1953-1976.   nr. 64, se rødt mærke. Bygget 1939.

 

 ................

66. Rødt mærke nuværende Blangstedgaardsvej 66 (A). Matr. 1m. 1s. 1t blev senere sluttet sammen som 1m (matrrikelkort Blangstedgaard 1929-1954). Nu- og daværende nr. 64 blev skilt ifra som matr. 1qv, resten af matriklen forblev som 1m, bebygget 1988 ff, se nuværende kort herunder,

 

Krak nu (2021):   1= nuværende nr. 27, tidligere nr. 75.

------------------------------------------

 


 Lufttfotos (
http://www.kb.dk/da/nb/materialer/luftfoto/index.html):

 

 40. Matr. 1k. Rasmus Hansens gartneri 1939, daværende Blangstedgaardsvej 40.   Den nordligste matrikel i ejerlav Blangstedgaard, omkring nuværende Blangstedgaardsvej nr. 18?
 

 

Rasmus Hansens gartneri 1939, matr, 1k.

50. Hus øverst tv, nok davæende nr. 50, her boede Henty Andersen, der arbejdede på forsøgsstationen.
Tv for ham fornenrlig daværende nr. 62.

.................................... 

 

64. Matr. 1m, 1s, 1t.  Luftfoto Blangstedgaardsvej da- og nuværende 64, 1939. Rasmus Madsen.
Se billede midtfor  

Th herfor (mod nord) ses det andet gartneri, matr. 1l, daværende Blangstedgaardsvej 62 (nummeret findes kke i dag, ved nuværende Herluf Trolles Vej 3. ).

Ejendommen overfor, på den vestlige side af vejen, kunne være matr. 1f, daværende Blangstedgaarsvej 75, nuværende Blangstedgaardsvej 27. Se længere nede.

 

 

 

Fru Madsen 1951. Østlige side af Blangstedgaardsvej. Matr. 3 med flere, senere delt. Et ret stort gartneri.

Stuehus og lade, midt i billdet, ses også under nuværende bygninger nederst.

Stuehus tv må høre til daværende  nr. 62. Findes ikke mere.

Vejen fra syd (øverst th) bøjer lidt mod øst, det må være på dette sted den nye vej blev anlagt og fortsatte ligeud, og den gamle del blev nedlagt, se  også kort øverst.

 

------------------------------

 

 75/27.  .matr. 1f,  Schmidt, gaardejer, Blangstedgaardsvej.  1939
Det er nok ejendommen matr. 1f, tidligere Blangstedgaardsvej 75, omkring ved nuværende Blangstedgaardsvej 27. Der boede en Schmidt der fra 1938. Smlg. billede herunder.

 

Do. 1951 Blangstedgaardsvej nu nr. 27, daværende nr. 75.    FT 1940 boede gårdejer Anders Schmidt  på Blangstedgaardsvej nr. 75. Nu udstykket.

 

 På marker på den vestlige side af Blangstedgaardsvej blev der i 1940-50'erne dyrket cikorier, der blev brugt til kaffeerstatning. Der lå en cikoriefabrik i nærheden, hvor der kom lugte fra, når rødderne blev brændt. Billederne viser da også, at betydelgie områder lå hen som marker.

Alle ovenfor viste bygninger fjernet i forbndelse med udstyknnger sidst i 1900-tallet.

Blangstegaardsvej nu, nr 27, daværende nr, 75, hele området udstykket, nuværende 27 opført 1972 ( BBR).:

 ................................

Se Frydenlund, nr. 85, med billeder

..........................

Aavang 1939, Aavangsvej 21. Billede fra 1939, ejer Vilhelm Jørgensen. Findes ikke mere.. Matr. 3g m.fl..

 . Lindved Å (med træer) ses neden for ejendommen.

.


 

Nuværende huse på Blangstedgaardsvej bygget 1932 eller tidligere. Byggeår efter BBR.   Se omtale i linket Blamgstedgaardsvej.

Nuværende numre på Blangstedgaardsvej:

 

Blangstedgaardsvej 64, bygget 1929. Billede 2021, stuehus under renovering. Tidligere matr. 1m med flere, nu matr. 1qv.

 

 

 

Nr. 72.     Bygget 1959. Nu Matr. 1ah.

 

Nr. 80. Bygget 1919, Udstykket som Blangstedgaard matr. 1z.

 

88. Bygget 1919, Udstykket som matr. 1n, 3d .  Har måske heddet Blangstedhus.

 

104. Bygget 1932, Udstykket som matr. 3f, 1o. planteskolen Kortegaard.

 Blangstedgaardsvej 106, naboparcel, bygget 1953 af Frede Kortegaard. Nu Matr. 1ad.   Ikke  vist.

 

85 Nybygget 1931. Der har været hus forinden, navn Frydenlund. Udstykket som matr. 1e. 3e. Se Frydenlund. nr. 85, også flere billeder.

 

115. Bygget 1827. Udstykket som matr. 3k.

 

119. Bygget 1923, Udstykket 1921 som matr. 3o

 

Åvangsvej  11. Bygget 1902, Udstykket som matr. 1l.  Aahuset.

 

 ..............................

 Billeder af Blangstedgaard ses i linket.