Matrikellkort Blangstedgaard, Odense jorder.  1923-1929.  Nutidige matrikelnumre

Nord: Udstykkede matriker, 1c og højere bogstav. 2x og 3x. Th. aralet der hørte til Blangsted Mølle (Fraugde sogn).


 Syd:  1b og især 1a var store matrikler syd for åen. Hørte til forsøgsstationen.

 

  ejerlav