Blangsted Mølle.                

 Lå lige øst for hovedgården. Der ses beboere på Blangsted Mølle fra slutningen af 1600-tallet, og den fungerede formentlig som mølle til slutningnen af 1800-tallet, hvorefter den blev nedlagt og erstattet af et Møllehus. Ejermæssigt har den formentlig hørt under Blangstedgaard.

Hørte til Fraugde sogn, modsat Blangstedgaard, der hørte til Odense Vor Frue (Landsogn).    Der var huse, som hørte til eller lå nær Blangstedgaard/Blangsted Mølle, se link

1. Kort                       2. Beboere
 

Top       

.....................................................

1. Kort.    Tidsmæssigt forløb:

Blangsted Mølle. Rød prik er nuværende Blantstedgaards Alle 101.

Målebordsblade 1842-1899. Åen har to løb, der forenes mod NØ. Opstemning vest for møllen, ved nuværende turbinehus, se nederst.
På kortet herunder ses signatur for vandmølle og (vind)mølle). Møllens bygninger lå på nuværende adresse Blangstedgårds Alle 101, hvor nu Møllehuset ligger. FS = Fraugde Sogn.
 

 

Do, større kort. Møllen ses som 3-4 længet gård, noget mindre end Blangstedgaard.

 

Der ses ogs aftegning af huse ved Blangsted Mølle på matrikelslskort indtil slutning af 1800-tallet.

 

Målebordblade 1901-1971. Møllen synes væk. Passer med. st nuværende Møllehus iflg. BBR er bygget 1900.

 

 

Topografiske kort  1953-1976. Møllehus. Åen har stadig to løb bort fra møllen, med mølledam imellem.  Også sideløb fra NV, se herunder.

 

Topografiske kort 1980-2001. Møllehus. Efter BBR bygget 1900.

 

Krak nu. Turbinehus, Blangstedgaards Alle 105, lige  vest for Møllehus, nr. 101 (1). Se billeder af nuværende Turbinehus, der var fald fra huset mod øst,

 

Lindved Å
deler/delte sig i to grene vest for Blangstedgaardsvej, de fornener sig igen ved broen på Blangstedgaardsvej efter at de er løbet under vejen. Den sydligste gren deler sig igen ved Blangstedgaardsvej, den nu sydligste del går under vejen ved Tubinehus (Blangstedgårds Alle nr. 105). Den må være denne gren, der har givet vand til møllen. De to grene forenerr sig igen længere mod NØ, imellem dem ligger/lå Mølledam. (Den sydligste gren er ikke mere eller kun svagt vandførende).

......................................................

Matrikelskort

Blangsted Mølles jorder i Fraugde sogn, ses sammen med ejerlav Blangstedgaard, Odense Jorder:

1818-1851:

Lige øst for hovedgården lå tidligere Blangsted Mølle (er påført matrikelnummer 3, som senere blev ændret til 1a). Et areal mod nord under Odense Vor Frue sogn hørte tilsyneladende også under møllen. Et andet større areal hørende til møllen, mod NØ, hørte til Fraugde sogn, se kortene.

I linket ses matrikelkort 1810... og 1859.. for Blangstedgaard, på begge kort ses også aftegning af møllen som firlænget gård:

  1810...   1859...

 

Matrikelkort 1818-1851 for Blamgsted Mølles jorder i Fraugde sogn:

smlgn kort over Blangstedgaard.

.................................................

1851-1929:  Fraugde sogn. Der er aftegning af huse ved møllen. De 4 matrikler 1b, 1c, 1d, 1e under Fraugde hørte til Møllen. Se senere udstykning af disse matrikler.


 


-------------------------------------------

Matrikelkort Blangstedgaard 1929-1954, se herunder.
Området Blangsted Mølle ses stadig som en enklave over for hovedgården, med marker længere mod NØ, hørend til Fraugde sogn.:
Enklaven Fraugde sogn (ses også på næstfølgende kort, FS) omfatter nuværende Blangstedgaards Alle 101 (Møllehus), nu matr. Blangstedgaard 1qæ, samt Blangstedgaards Alle 93 (lige over for den gamle lade), nu matr. Blangstedgaard 1rc. Begge bygninger bygget omkring 1900 ifølge BBR.  I 1958 skulle man ved bolig i nuværende nr. 93 (daværende Blangstedgaardsvej 132) tilmeldes Fraugde Kommune, mens Blangstedgaard i øvrigt var Odense Kommune (daværende Blangstedgaardsvej 133).

 
..............................................................Signatur for mølle ses senest på kort 1859-1884.
Ved salget af Blangstedgaard i 1865 var Blangsted mølle, Fraugde sogn, ansat  til godt 2 Td. hartkorn. Vor Frue Blamgstedgaard matr. 3 på ca. samme størrelse hørte nok også med til møllen. Øvrige Blangstedgaard (matr. 1) var på 22 Td. . Det større areal under Fraugde sogn hørte senere til ejerlav Odense Jorder, Ejby, som matr. 17(xx, udstykket).

 

 ...............................

 

2. Beboere på Blangsted Mølle:

Møllen fungerede i 1520.  

Ud fra nedennævnte var der følgende møllere/forpagtere i Blangsted Mølle:

Clemen Christensen, ?

Anders  Eriksen død 1671
Christen Christensen, indtil 1707
Peder Andersen fra 1707
Hans Lauridsen fra 1745
Anders Andersen/Møller fra 1757, f. 1716, d. 1791  
Hans enke Anna Marie Rasmusdatter, f. 1750, FT 1801, d. 1822
Søn Anders Andersen Møller, f. 1778, d. 1818 på Blangstedgaard.
Dennes enke
Anne Catrine Andersen/Steffensdatter, f. 1779. Fra 1822? Ses på møllen FT 1834 - 1845, d. 1846.
Christian Nielsen  FT 1850
Peder Jørgensen, FT 1855
Lars Hansen, FT 1870
Lars Knudsen, FT 1880

Erik Møller Egholm/Anna Charlotte Marie Møller, 1886, ved FT 1890
 
........................................................

Ifølge Find din slægt,  Fæstevæsen - Registre og hjælpemidler,   Odense Gråbrødre Hospital - Register til fæsteprotokol (1679 - 1859)  der ses fæstere fra forskellige steder på Fyn/Langland)
Opslag 34 :
 

Christen  Christensen til ca. 1707,
Opslag 38. Peder Andersen f. i Sanderum , Blangsted Mølle 5.5.1707 (Christen Christensen Møller død). --
Do 16 Hans Lauridsen har tjent på Hollugaard, Blangsted Mølle i Fraugde sogn 9.11.1745 (Peder Andersen død) 
Do 3 Anders Andersen Kusk på Hollufgaard, Blangsted Mølle 26.11.1757  (Hans Lauridsen)

...........................................................................

Kirkebog Fraugde: (viede og døde)
Anders Eriksen, Blangsted Mølle,
begr. 17.9.1671
Peder Andersen Møllers hustru af Blangsted Mølle 71 år begravet 6.2.1738, f. ca. 1667
Peder AndersenMøller gift med Anne Nielsdatter Blangsted Mølle 4.8.1738
Peder Andersen Blangsted Mølle 64 begr. 15.10.1745 , f. ca. 1681  ( Peder Andersen, møller i Blangsted Mølle, hans hustru døde  6.2.1738, 71 år.  4.8.1738 blev han gift med Anne Nielsdatter. Han døde 15.10.1745, 64 år (Kirkebog P 66)).
Hans Lauridsøn Møller og Peder Møllers enke Anne Nielsdatter af Blangsted Mølle gift den 9.12.1745
Hans Lauridsøn Møller af Blangsted Mølle fik søn Peder døbt den 7.5.1747
Hans Larsen Møller, Blangsted Mølle, 45, begr. den 21.9.1757.
Anne Nielsdatter, enke Blangsted Mølle, gift for 3. gang, den 28.11.1757 med Anders Andersen, Kusk, Hollufgaard (A 5)
Anders Møller, Blangsted Mølle, fadder i 1761.
Anders Møller, Blangsted Mølle, hans hustru begr. 14.3.1763, 47 år gl. (1. Anne Nielsdatter) (A 4)
Anders Møller i Blangsted Mølle fik datter Anne Kirstine i 1764. Moderen var nok 2. kone, Anne Ebbes Datter, her ca. 22 år gl.. Død 2.4.1777 (A 5).
Ny kone,
3. Anne Marie Rasmusdatter, viet 30.7.1777 (A 22), se også i tabellen herunder.

........................................................

Der ses beboere på møllen fra FT 1787
FT 1787-1845 var det Anders Andersen/Møller  og dennes søn af samme navn samt deres enker.

Anders Andersen gift til Blangsted Mølle i 1757,  han var som vist gift 3 gange, han ses ved FT 1787:

Odense, Aasum, Fraugde, Kierbye, Blangsted Mølle, , FT-1787, C0434    (original opslag 20. Næppe under Kierby, ses sammen med Tornbjerg og Landkilde)

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Anders Andersen  

71  

Gift  

manden  

møller  

f. ca. 1716, død 1791

3. Anne Rasmusdatter  

37  

Gift  

konen   3. kone

  

 f. ca. 1750, død 1822

Karen Andersdatter  

20  

Ugift  

børn af 2det ægteskab  

  

1767, Kirkebog 1788 (88)**, far Anders Møller af Blangsted Mølle.   

Kirsten Andersdatter  

10  

Ugift  

børn af 2det ægteskab*

  

1777  do Kirkebog (116)*

Anders Andersen  

9  

Ugift  

børn af sidste ægteskab  

  

1778  do Kirkebog (193)*, død 1818

Rasmus Andersen  

6  

Ugift  

børn af sidste ægteskab  

  

 1781, do Kirkebog (205)*

Jens Rasmusen  

31  

Ugift  

tienestefolk  

  

  

Mads Sørensen  

29  

Ugift  

tienestefolk  

  

  

Mads Pedersen  

40  

Ugift  

tienestefolk  

  

  

Svend Andersen  

16  

Ugift  

tienestefolk  

  

  

Karen Pedersdatter  

30  

Ugift  

tienestefolk  

  

  

 * faddere især fra større gårde som Tornbjerg (Lille og Store Tornbjerg) , Landkilde, Hollufgaards Mølle, samt Peder Blangsted fra Blangsted Mølle (1778).- Anders Andersen/Møller fadder til Jørgen Nielsens børn på Blangstedgaard 1773-1781, mens det omvendte ikke var tilfældet.
Iflg. kirkebog.Fraugde 1777, Anders Andersen Møller i Blangsted Mølle, hans 2. hustru Anne Ebbes Datter, 35 år gl., begravet,
Anders Andersen Møller døde 1791, 77 år gl. , f. 1714 (290).

.

Navnet A Møllers enke, alias Anders Andersens enke, er påført øverste matrikelkortt, enker ses på møllen FT 1801 og ny enke fra FT 1834, se herunder

Odense, Aasum, Fraugde, Blangsted Mølle, , 5, FT-1801, B5065.   

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Anna Marie Rasmusdatter  

51  

Enke(mand)  

Huusmoder  

Møllerenke nr. 1 og gaardbeboer  

f. 1750, død 1822 (A 5).

Anders Andersen  

23  

Ugift  

Hendes barn  

  

 1778. d. 1818

Rasmus Andersen  

20  

Ugift  

Hendes barn  

  

1781 do Kirkebog (205)*

Peder Andersen  

13  

-  

Hendes barn  

  

 1788 do Kirkebog (230*

Rasmus Andersen  

21  

Ugift  

Tienestekarl  

  

  

Niels Pedersen  

25  

Ugift  

Tienestekarl  

  

  

Hans Hansen  

55  

Ugift  

Tienestekarl  

  

  

Appollone Rasmusdatter  

29  

Ugift  

Tienestepige  

  

  

Mette Larsdatter  

16  

Ugift  

Tienestepige  

  

  * faddere fra bl.a. Tornbjerg, Landkilde.

 ................................................................

Anders Andersen f. 1778 og Ane Catrine Andersen/Steffensdatter f. 1779 blev gift i Vor Frue sogn i 1804, han stod som møllersvend i Fraugde
Henvisnigerne er til tabellen nedenunder:
Kirkebog Aasum (36, 40, 44, 48)  Anelisbet født 29.12.1805, Mariakatrine 7.7.1808 samt
a1808, Peder Christian f. 4.10.1810, dødfødt søn 4.4.1813, forældre  Anders Andersen Møller i Lundsgaarden og Ane Catrine Steffens Datter.
Lundsgaard er nord for Aasum by, nuværende Skovmålsvej 26.
bKirkebog Aasum (25), Anna Andersen f. 1.4.1814, forældre Anders Møller og Anna Catrina Steffensdt., forpagter på Blangstedgaard. En fadder var Rasmus Møller (Andersen)  fra Blangsted Mølle, der kunne være farbror til barnet, se tabellen ovenover.-- Anne Andersdatter, Blangsted Mølle, 25, gift 29.6.1838 med Hans Hansen, enkemand, gmd. Allerup, 28..
Næste barn var ifølge Kirkebog:
cKirkebog Vor Frue sogn (21),  Anders Møller f. 6.8.1818, forældre Anders Møller, Eyer (?) af Blangstedgaard, og Ane Cathrine Stephansdatter. Faddere fra de nærliggende Tornbjerg, Landkilde og Killerup.  
Anders Møller, Blangstedgaard, døde samme år, den 5.9.1818, kun 42 år gl., f. 1776 (Odense sogne A 37).
Ifølge Kirkebog for Fraugde 18.4.1819 (33) blev Ane Elisabet Andersdatter konfirneret, far Anders Møller i Blangsted Mølle. 1822 Maria Catarina konfirmeret mor enke Ane Catarina Stephansdatter Blangsted Mølle.  1828 (44 ) Anne Andersdatter konfirmeret Blangsted Mølle. --Marie Catarina blev goft med en brændvinsbrænder i Odense,

Anders Andersen Møller f. 1778 var altså en overgang forpagter af Blangstedgaard, men døde 1818.
Hans mor døde son møllerenke (nr. 1) i 1822, hans kone blev enke
 på Blangsted Mølle, hvor hendes børn  blev konfirmeret, hun ses fra FT 1834 (møllerenke nr. 2), se følgende::

Odense, Aasum, Fraugde, Fraugde sogn, Blangsted mølle, , FT-1834, B5231

Navn: 

Alder: 

Status: 

Erhverv: 

Fødested:

Anne Catrine Andersen (Steffensdatter)   

55  

Enke,  

Møllerenke  nr. 2

 1779, død 1846 (A 6) 0

Peder Christian Andersen  

24  

Ugift  

Hendes barn  

1810a  

Anders Andersen/Møller   

16  

Ugift  

Hendes barn  

1818 

Anne Andersen 

20  

Ugift  

Hendes barn  

1814b  

Gjertrud Marie Andersdatter 

6  

Ugift  

Hendes pleiedatter  

1828d  

Anders Nielsen  

22  

Ugift  

Møllersvend  

  

Lars Jensen  

28  

Ugift  

Tjenestekarl  

  

0 Hun var fødi i Eyby, Vor Frue, far gaardmand Stephan Nielsen, Lykkegaard, . FT 1801 var hun tjenestepige hos en skomager i Odense Købstad.
d Kirkebog Vor Frue Gjertrud Marie Petersen f. 12.7.1827 (48), forældre Jeppe Petersen og Maren Jensen

Odense, Aasum, Fraugde, Blangsted mølle, , 125, FT-1840, B7600

Navn: 

Alder: 

Status: 

Erhverv: 

Fødested:

Anne Katrine Steffensdatter  

62  

Enke

møllerenke  

 1779, død 1846 (A 6)

Peder Christian Andersen  

29  

Ugift  

hendes sønner  

1811a  

Anders Andersen  

22  

Ugift  

hendes sønner  

 1818

Peder larsen  

23  

Ugift  

møllersvend  

  

Peder Nielsen  

34  

Ugift  

tjenestefolk  

  

Søren Larsen  

19  

Ugift  

tjenestefolk  

  

Kirsten Jørgensdatter  

22  

Ugift  

tjenestefolk  

  

Anne Marie Pedersdatter  

19  

Ugift  

tjenestefolk  

  

Gjertrud Marie Andersdatter  

12  

Ugift  

pleiedatter  

  

Anders Andersen, f. 1818, var ved FT 1845, 1850 og 1860, gift møllefæster, f. 1818 i Vor Frue sogn, Holtz Mølle (Rønninge sogn). Han ses der ved FT 1845, 1850 og 1860 med 7-9 tyender, ved FT 1870 med 3 tyender.  Gift 23.10.1840 med Christine Marie Møller, f. 1820 Vor Frue sogn.  Datter Ane Cathrine Andersen f. 1842, opkaldt efter hans mor. Søn Peder Christian f. 1843. Flere børn.

Odense, Aasum, Fraugde, Blangsted, Mølle, 139, FT-1845, B5837

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Ane Cathr. Steffensdatter  

66  

Enke(mand)  

  

Møllerenke  

Frue sogn, Odense, f. 1779, død 1846, 68 år.   

Peder Chr. Andersen  

34  

Ugift  

  

Hendes søn  

Aasum, Odense Amt 1811a

Christen Nielsen  

31  

Ugift  

  

Betjente ved møllen  

Rolfsted  

Niels Pedersen  

25  

Ugift  

  

Betjente ved møllen  

Vissenberg  

Christian Nielsen  

30  

Ugift  

  

Betjente ved møllen  

Agedrup  1815

Salomon Nielsen  

28  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

Rolfsted  

Peder Ottesen  

26  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

Meirup, Ringkjøbing Amt  

Christian Pedersen  

21  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

Brylle, Odense Amt              

Kirsten Jørgensdatter  

27  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

Næraae  

Karen Rasmusdatter  

24  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

Lyndelse  

aKirkebog Aasum:  Peder Christian f. 1810, forældre  Anders Andersen Møller i Lundsgaarden og Ane Catrine Steffens Datter. .
En forhenærende møller Peder Christian Andersen, gift, mølleeier Dalum (17) f. 1810, døde i Sct. Knud sogn 13.6.1874, 64 år, f. 1810, begravet på Dalum Kirkegaard (Odense sogne, P 79). Han var i 1852 gårdejer på Rosengaarden, Vor Frue sógn. Han ses som eier af Dalum Mølle ved FT 1855-70 Dalum.
Lundsgaard er nord for Aasum by, nuværende Skovmålsvej 26.

Enken døde 1846. Møllen var fæstet/forpagtet.  En af de ovennævnte betjente var møllebestyrer ved FT 1850. De to sønner, Peder Christian og Anders, nævnt i tabellerne ovenfor, var da som vist på andre møller.

...........................................................

Odense, Aasum, Fraugde, Blangsted, Mølle, 177, FT-1850, B5240

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Christian Nielsen  

36  

Ugift  

  

Møllebestyrer  

Rolfsted, Odense Amt  1814

Hans Chr. Jørgensen  

31  

Ugift  

  

Betjent ved møllen  

Brylle, Odense Amt  

Hans Rasmussen  

15  

Ugift  

  

Betjent ved møllen  

Her i sognet  

Niels Pedersen  

29  

Ugift  

  

Betjent ved møllen, indkaldt til 3deres. jægerchor.  

Vissenberg, Odense Amt  

Ane Marie Hansdatter  

34  

Ugift  

  

Tjenestepige  

høirup, Svendborg Amt  

 Christian/Christen Nielsen f. i Rolfsted var ved FT 1845 betjent ved møllen. Ved FT 1860  ses Christen Nielsen, 46. f. i Rolfsted, på gård i Hjallese med kone og børn på 5 år og derunder og med konens far på aftægt.

Ved FT Fraugde 1855 ses Blangsted Mølle Peder Jørgensen, gift, 33, som forpagter, der var 4 møllersvende.

Ved FT 1860 Blangsted Mølle ses  Peder Jørgensen stadig som mølleforpagter ved Blangsted Mølle, med 4 møllersvende:
 

Blangsted Mølle var ejet af Lüders (1865) og senere ejere af Blangstedgaard, og den er handlet sammen med Blangstedgaard.
Møllen har nok hele tiden hørt under Blangstedgaard og været ejet af dennes ejere, så de ovennævnte personer har været møllefæstere, -forpagtere, -bestyrere. Ved FT 1801 står der da også gaardbeboer.

 

Ved FT Fraugde 1870 (15) ses Blangsted Mølle med mølleforpagter Lars Hansen, 44, med hustru, barn og 2 møllersvende.

Odense, Aasum, Fraugde, Fraugde sogn, hus, Blangsted Mølle, 2, FT-1880, B0178

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Lars Knudsen  

45  

Gift  

møller, forpagter, husfader  

  

Tving, Fraugde sogn, Odense Amt  

Maren Steffensen  

37  

Gift  

husmoder  

  

Høiby sogn, Odense Amt  

Steffen Knudsen  

13  

Ugift  

børn  

  

Davinde sogn, Odense Amt  

Ane Knudsen  

10  

Ugift  

børn  

  

Davinde sogn, Odense Amt  

Marie Knudsen  

7  

Ugift  

børn  

  

Davinde sogn, Odense Amt  

Knud Knudsen  

3  

Ugift  

børn  

  

Fraugde sogn, Odense Amt . f.?

Lars Esbensen  

20  

Ugift  

møllersvend  

  

Ryslinge sogn, Svendborg Amt  

Hans Hansen  

23  

Ugift  

" [møllersvend]  

  

Hesselager sogn, Svendborg Amt  

Rasmine Jensen  

17  

Ugift  

tjenestepige  

  

Frue Landsogn, Odense Amt  


Sammem med Blangsted Mølle (102) er ved Fraugde FT 1880 nævnt Smediehuset   Hørte også under Blangstedgaard

 

1890 Fraugde (77) var der stadig en del personer på Blangsted Mølle, foruden en forpagterske (enke) var der flere, der havde stillngsbetegnelser knyttet til arbejde på møllen:
Odense, Aasum, Fraugde, Nederholluf, Blangsted Mølle, 200, FT-1890, C6692

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Anna Charlotte Marie Møller  

32  

Enke  

Husmoder  

Møllerforpagterske  

Frue Landsogn, Odense Amt  

Kjirstin Møller Egholm  

6  

Ugift  

Barn  

  

Gordslev (Gaardslev) Sogn, Vejle Amt  

Erik Møller Egholm  

3  

Ugift  

Barn  

  

Fraugde Sogn, Odense Amt, f. 8.9.1886 (165), far møller Jes Peter Petersen Egholm (faddere fra Ejby). 

Anders Møller Egholm  

1  

Ugift  

Barn  

  

Fraugde Sogn, Odense Amt, f. 2.9.1888 (176) , far møller Jes Egholm, Blangsted Mølle (faddere fra Ejby).

Peter Sørensen  

26  

Ugift  

Møllebestyrer  

Møllebestyrer  

Gordslev Sogn, Vejle Amt  

Anders Christian Andersen  

22  

Ugift  

Tyende  

Møllersvend  

Bellinge Sogn, Odense Amt  

Anders Christian Andersen  

23  

Ugift  

Tyende  

Møllersvend  

Odense By, Odense Amt  

Hans Peter Larsen  

18  

Ugift  

Tyende  

Møllerlærling  

Nørre Lyndelse, Svendborg Amt  

Hans Larsen  

26  

Ugift  

Tyende  

Sliber  

Tommerup Sogn, Odense Amt  

Søren Christian Madsen  

28  

Gift  

Tyende  

Møllerkusk  

Gjelsted Sogn, Odense Amt  

Jens Nielsen  

23  

Ugift  

Tyende  

Møllerkusk  

Fraugde Sogn, Odense Amt  

Mette Kathrine Frederiksen  

25  

Ugift  

Tyende  

Tjenestepige  

Fraugde Sogn, Odense Amt  

Abelone Marie Petersen  

16  

Ugift  

Tyende  

Barnepige  

Marslev Sogn, Odense Amt  

Søn Erik Møller Egholm blev født 8.9.1886 i Fraugde sogn (nr. 3 i  tabellen), forældre  møller Jes Peter Petersen Egholm og Anna Charlotte Marie Møller, Blangsted  Mølle. Jens Peter. 22, var ved FT 1880 hos sin far, møller Erik Petersen Egholm i Vejle amt, Holmans, Gaarslev, Nebbegaards Mark, En Gaard og Mølle,. Ældste barn Kirsten er født der 1884.
Ved FT 1901 befandt enken Anna Charlotte, med børnene Erik og Anders Møller Egholm, sig i Odense, Sankt Hans Landsogn, Kanalvej, matr. 2h, 2l (omkring ved nuværende Kanalvej 142/Lumbyvej 5).  Hun stod som ejerinde af møllen, med 5 tyender (det var nok
Næsbyhoved Mølle, der var flyttet til stedet ved kanalen i 1893, fra Næsbyhoved sø.  Den virkede som kornmølle indtil 1929.

....................................................

1897 (Kirkebog Fraugde 36) fik gartner Niels Hansen og Karen Larsen, 26, søn Kaj Nikolaj i Blangsted Mølle.

Ved FT 1901 Fraugde sogn ses Blangsted Mølle (opslag 1055-56, nr. 242) , ejet af Protrietær Nyborg, der også ejede Blangstedgaard, beboet af et landarbejderpar (Hans Peter Petersen) med et barn. De var tilflyttet kommunen år 1900. Så de boede måske i det nyoprettede møllehus. '

Ved FT 1906 Fraugde sogn ses Blangsted Mølle (54) under Tornbjerg matr. 1b sammen med Skovhus. Under Blangsted Mølle ses møller Kornelius Petersen f. 1877 sammen med familie og bl.a. en møllersvend og en møllerkusk. (Møller Anders Kornelius Petersen. Blangsted Mølle, fik  en søn Lars Viggo den 9.7.1902 og en datter 14.4.1905 (283), ikke relevante faddere). Der var ikke andre beboelser på matr. 1b end nævnte Skovhus, hvor der boede en daglejer og en staldkarl med familier.

Ved FT 1911 Fraugde sogn  ses (155) Blangstedgaards vandmølle og Skovhuset. På Blangstedgaards Mølle boede Catarius Georg Andersen, f. 1877, fodermester, med familie  og 2 tyende,  samt malkerøgter Laurits Nielsen, f, 1882, med kone og barn. De var alle  kommet til sognet i  1910.    Katarius fik søn Povl Richard i 1910 (Fraugde 102), faddere var Rasmus Jørgensen og Lars Rasmussen, begge Blangstedgaard, de ses ved FT 1911,  i henh. Smedehuset og Frydenlund, begge steder lå nær Blangstedgaard/Blangsted Mølle.
På Blangstedgaards
Skovhus matr. Tornbjerg 1b var arbejdsmænd Hans Marius Nielsen og Anders Christian Nielsen med familier.

FT 1916 er Blangsted  Mølle ikke nævnt, hverken under Fraude eller Vor Frue sogn.
1917 fik forsøgassistent Poul Martinus Hansen, 27, datter Esther Hjerl i Blangstedgaard Mølle (Kirkebog for Korsløkke sogn 117).

 
FT 1921 Fraugde sogn (7) ses Tornbjerg (matr. 1a), Blangsted Mølle, 8 familier med professioner som landmand, gartner, assistent, tømrer, arb.mand, fodermester. Som 4. fam. ses Tønnes Ole Bacher, assistent, med hustru. Han har nok været ansat på Blangstedgaard og boede  i Møllehuset.

FT Fraugde 1925-1940 ses under Blangsted Mølle (Møllehuset) forsøgsassistenter ansat ved forsøgsstationen, ved FT 1925 Ole Bacher Tønnes (ligesom ved FT 1921 ovenfor), ved FT 1930 og 1940 Nils Dullum, han blev senere forstander. Senere boede bl.a. laboratorieleder Sven Dalbro i Møllehuset.
Møllehus er nu Blangstedgaards Alle 101, anslået opført 1900 iflg. BBR, nu Blangstedgård matr. 1 qæ. Det var her, at møllen lå.  Møllehus er nu i privar eje.

 

Ud fra aftegninger på diverse kort ser selve møllen ud til at være forsvundet før år 1900. Ud fra det nævnte ser det ud til at være kort efter 1890, hvor den sidst ses med flere medarbejdere med stillinger, der refererer til møllerarbejde.  Senere (bortset fra FT 1906) ses som vist andre typer beboere på Blangsted Mølle.
Det nuværende Møllehus, der ligger samme sted, som møllen gjorde og som fortsat blev kaldt Blangsted Mølle, er efter BBR opført ca. år 1900.
Navnet  Blangsted Mølle blev opretholdt. Visse steder, f. eks. FT Fraugde 1906 og 1921, er arealerne under Tornbjerg ejerlav anført som Blangsted Mølle.
Der ligger også et lille turbinehus meget nær ved Møllehuset. .

Marken Blangsted Mølle, Fraugde sogn, NØ for hovedgården,, se kortene ovenfor, blev udstykket fra 1917.  Indgik sidst i 1900-tallet i udstykninger af boliger på Herluf Trolles Vej.

Møllehus anno 2019:     

...................................................

Top  Top