Blangstedgaard matr. 1b mv. Vest for Blangstedgaard.

Matrikelskort 1952-1991
Noget af matr. 1b  blev udstykket, dele indgik i bebyggelsen Slagkrogens nordlige område.

 

 ...................................

 Martrikelskort nu

Matr. 1b ses stadig som en matrikel vest for Blangestedgaard. Den er nu på 4,6 ha og hører under adressen Ørbækvej 235Z og ejes af Odense Kommune.
Matr. 1rb hører sammen med andre matrikler under Blangstedgaards Alle 96, som er den SØ-lige Blangstedgårdlænge.

 

Blangstedgårds Alle 96 er den SØ-lige sidefløj på Blangstedgård. Matr. 1qz er th for Blangstedgårds Alle, bag frugtlager.

 Matr. Blangstedgaard 1c er nu på 2,8 ha og hører under Olfert Fischers Vej 50Z