Nutidige matrikelnumre.    Top

Odense, ejerlav.

 

 

 

Blangstedgaard ejerlav, Odense jorder:

Nordlige del.     ejerlav

Grænser op til Ejby ejerlav mod V, N, Ø.

 

Midt (Otte Ruds Vej)

 

Sydlige del.    ejerlav