Realregistre Ejby, Odense jorder. Matrikler. Skøder. Oversigt.   Matrikel 2.

 

Ejby matrikel

2b HK 0.4.2. 1/4

2a  HK 4.7.3.½ **

  2f .HK .2.3.2½

2c HK 0.2.1.2

2d HK  0.4.1.½

14a (16)*

HK 7 Tdr +

Ejby, Odense jorder, matrikelkort 1810-1859

Lars Larsen

Peder Nielsen **

., 1884-1913

Peder Christian Clemmensen

Rasmussen

Mads Andersen*

Odense Herredsfoged Realregister - Vor Frue Landsogn

2b 25/62

2a  25/61

2f 25/66

2c 25/63

2d 25/64

 25/114

Skøder

1833 Peder Nielsen til Lars Larsen

1853  Peder Nielsen til Rasmus Nielsen

1862 Hans Madsen til Anders  Hansen

1867 Hans Christian Clemmensen til Rasmus Rasmussen

1858 Anders Rasmussens enke til Lars Andersen

 se mere
14a (16)

1860 Lars Nielsen

1877 Niels Rasmussen

1889FrederikNielsen

 1871 Lars Nielsen

1896 Christian Rasmussen

 

1893 Jens Christian Larsen

1880 Lorentz Heinrich Jessen

se flere i følgende link

 1898 Niels Peder Hansen

1924 Herman Christen Rasmussen arveudlægsskøde

 *havde også gård i Ejby by, se linket.

1895 Niels Larsen

1884 Knud Pedersen, + flere

 

1902 E, Eriksen

1934 Gartner Otto Hansen

 

1801 Lars Larsen

1911 forstander Chr. Søndergaard

1938 Søren Godskesen

1908 Peder Pedersen på 2c

 

 

 se mere  2b

 

 se mere 2f

se mere 2c

se mere 2d

 

 Eliselund

 

 Mariendal

 Liliendal

 Sofienlund

 

 

 

Nielsen

-

-

2e 25/65  

2g 25/67  

2i  25/69

Jørgen Nielsen 1861

Jørgen Nielsen

Jørgen Nielsen

 

Mads Olesen  1863

Lars Larsen Rosengaard og Niels Jørgensen på 2i  1870

 

Hans Jensen 1874

Hans Jensen 1875 2i 1875 sammen med matr. 29

H.C. Møller 1878

Anders Nielsen 1876 2g  2i

Anders Nielsen

Christian Johansen do

Christian Johansen 1878

Christian Johansen

H.C. Hennindsen

Gartner H. Christian Henningsen 1909 2g 2i 2e

H.C. Henneingsen

Søren Christian Sørensen

Søren Christian Sørensen

Søren Christian Sørensen

 se mere under Rosenlund og Realregistre og skøder

do

2e 25/65  HK  .1.1.2 >  ..3.2 3/4

2g 25/67  HK ...2 1/4  > ... 1/4

2i  25/69   HK    .2.1.. >  .1.3..

Jørgen Nielsen 1861

Jørgen Nielsen

Jørgen Nkielsen  

 

Mads Olesen  1863

Lars Larsen Rosengaard og Niels Jørgensen på 2i  1870

 

Hans Jensen 1874

Hans Jensen 1875 2i 1875 sammen med matr. 29

H.C. Møller 1878

Anders Nielsen 1876 2g  2i

Anders Nielsen 1876

Christian Johansen do

Christian Johansen 1878

Christian Johansen

H.C. Hennindsen

Gartner H. Christian Henningsen 1909 2g 2i 2e

H.C. Henneingsen

 

Søren Christian Sørensen

Søren Christian Sørensen


gartner
Søren Christian Sørensen,  f. 1900* i Grindløse, *der havde også været en Søren Christian Sørensen i sognet, f. 1842,  ses bl.a. i hus ved FT 1890 og 1906.


H.C. Hennindsen og
Søren Christian Sørensen  ses også på nabomatriklen Havelyst. matr. 30c, som de  nok hørte sammen med eller under.


 Matrikelkort Ejby

Ejby, Odense jorder, matrikelkort 1810-1859. Den store matr. 14a (Mads Andersen) var nord for her viste matr. 2a.
Peder Nielsen har nok ejet flere af matriklerne, som så er overgået til andre ejere, se tabel og kort herunder,.
**Der findes også en gård 2a i, og en større matrikel 2a øst for Ejby By, med navn Peder Nielsen påskrevet.

 

Matrikelkort Ejby 1884-1913.  2f ses i stedet for 2a.

 

 

Matrikelkort Ejby 1913-1983. Nogle matrikler slettede eller slået sammen, så der ses matrikler 2b(u), 2f, 2c, 2q(h), 2d, 30c.  

 


 

FT

2a Peder Nielsen. Gaardmand og sognefoged i Ejby. **Der findes også en gård 2a i, og en større matrikel 2a øst for Ejby By, med navn Peder Nielsen påskrevet.  Det er nok her, han har boet. Ifølge kortene og tabel ovenfor havde han nok oprindeligt ejet flere andre matrikler.

Odense, Odense, Vor Frue, Eibye, En gaard, 25, FT-1834, B5172

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Peder Nielsen  

44  

Gift  

  

Gaardmand og sognefoged  

  ses på matr. 2a

Caroline Andersen  

30  

Gift  

  

Hans kone  

  

Hans Pedersen  

17  

Ugift  

  

Deres børn  

  

Jacob Pedersen  

15  

Ugift  

  

Deres børn  

  

Anders Pedersen  

12  

Ugift  

  

Deres børn  

  

Kirsten Pedersdatter  

9  

Ugift  

  

Deres børn  

  

Sophie Amalia Pedersdatter  

1  

Ugift  

  

Deres børn  

  

Rasmus Jensen  

53  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

Ane Andersen  

28  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

Karen Andersen  

26  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

  

Odense, Odense, Vor Frue, Frue Landsogn, en gaard, 55, FT-1850, B5535

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Peder Nielsen  

56  

Gift  

  

gaardmand, sognefoged og huusfader  

her i sognet [Frue Landsogn]  

Caroline Andersen  

45  

Gift  

  

hans kone  

Lyndelse, Odense Amt  

Jacob Pedersen  

31  

Ugift  

  

deres børn  

her i sognet [Frue Landsogn]  

Anders Pedersen  

28  

Ugift  

  

deres børn  

do [Frue Landsogn]  

Sophie Pedersen  

16  

Ugift  

  

deres børn  

do [Frue Landsogn]  

Stine Pedersen  

14  

Ugift  

  

deres børn  

do [Frue Landsogn]  f. 19.4.1836 (155)*

Rasmus Pedersen  

11  

Ugift  

  

deres børn  

do [Frue Landsogn]  f. 1.6.1839 (36)*

Anne C. Knudsen  

22  

Ugift  

  

tjenestefolk  

Fraugde, Odenser Amt  

Karen Andersen  

44  

Ugift  

  

tjenestefolk  

Lyndelse, Odense Amt  

   *forældre sognefoged Peder Nielsen og Caroline Andersen i Ejby.

Odense, Odense, Vor Frue, Eiby, Eiby 41, 41, FT-1870, D4621

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Rasmus Nielsen  

68  

Gift  

Husfader  

Gaardejer  

Marslev, Odense A.  

Karen Nielsen F. Rasmusdatter  

61  

Gift  

Husmoder  

Hans kone  

Drigstrup  

Niels Rasmussen  

31  

Ugift  

Søn  

  

Drigstrup  

Ane Rasmussen  

26  

Ugift  

Datter  

  

Drigstrup  

Caroline Marie Nielsen  

29  

Ugift  

  

Tjenestepige  

Marslev  

Jens Larsen  

59  

Ugift  

  

Røgter  

Trøstrup Korup  

 FT 1880 ses Niels Rasmuusen, 40, som gaardejer.

FT 1901 (315, 316) 2a, ses K. Petersen som ejer, med Anders Nielsen, f. 1879, og hustru. Arbejder med agerbrug. Bosat i sognet 1898.

.................................................

Odense, Odense, Vor Frue Landsogn, Ejby, tilhørende Hollufgaard, 15, FT-1801, B1127

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Niels Ipsen  

66  

Gift  

husbond  

fæstebonde  

  

Kirsten Jacobsdatter  

45  

Gift  

hustru  

  

  

Anders Nielsen  

17  

Ugift  

husbonds søn  

tjener i gaarden  

  

Peder Nielsen  

11  

Ugift  

husbonds søn  

  

  

Jacob Nielsen  

4  

Ugift  

husbonds søn  

  

  

Johanne Nielsdatter  

19  

Ugift  

fælles datter  

tjener i gaarden  

  

Jeppe Pedersen  

28  

Ugift  

tjenestekarl  

tjenestekarl  

  

Jens Rasmussen  

22  

Ugift  

tjenestekarl  

tjenestekarl  

  

Dorthea Sørensdatter  

13  

Ugift  

tjenestepige  

lillepige  

  

 

.......................................................

2c

Odense, Odense, Vor Frue, , Et huus, 54, FT-1845, B6746    se Lilkiendal

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Peder Chr. Henningsen  

41  

Gift  

  

Mekanicus  

Aasum  

Sophie Jacobsen  

35  

Gift  

  

Hans kone  

Ollerup, Svendborg Amt  

Hans Wilhelm Henningsen  

9  

Ugift  

  

Deres børn  

Heri sognet [Vor Frue Landsogn]  

Theodor Henningsen  

6  

Ugift  

  

Deres børn  

Heri sognet [Vor Frue Landsogn]  

Niels Hansen  

22  

Ugift  

  

Hjulmand  

Rolsted, Svendborg Amt  

Mads Knudsen  

29  

Ugift  

  

do [hjulmand]  

Wissenberg  

Frands Madsen  

41  

Ugift  

  

Tjenestekarl  

do [Wissenberg]  

Niels Jensen  

21  

Ugift  

  

Smed  

Særslev  

Niels Jørgensen  

19  

Ugift  

  

do [smed]  

Dalum  

Niels Hansen  

16  

Ugift  

  

do [smed]  

Paarup  

Niels Hansen  

21  

Ugift  

  

Snedker  

Fraugde  

Niels Christesen  

18  

Ugift  

  

do [snedker]  

Allerup  

Karen Maria Nielsen  

23  

Ugift  

  

Tjenestepige  

St. Knuds sogn, Odense  

  

 

Odense, Odense, Vor Frue, Killerup, Et huus, 41, FT-1840, B5518

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

P. C. Henningsen  

36  

Gift  

  

Hjulmand  

  

Sophie Jacobsen  

30  

Gift  

  

Hans kone  

  

Hans V. Henningsen  

4  

Ugift  

  

Deres børn  

  

Jacob H. S. Henningsen  

1  

Ugift  

  

Deres børn  

  

Rasmus W. Carstensen  

19  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

Rasmus Petersen  

17  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

Jørgen Hansen  

25  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

K. M. Njelsen  

18  

Ugift  

  

Tjenestefolk 

 

 

Odense, Odense, Vor Frue, Frue Landsogn, et huus, 38, FT-1850, B5535

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Peder C. Henningsen  

46  

Gift  

  

huusmand og kleinsmed  

Aasum  

Sophia Jacobsen  

40  

Gift  

  

hans kone  

Ollerup, Svendborg Amt  

Hans Henningsen  

13  

Ugift  

  

deres sønner  

i sognet [Frue Landsogn]  

Theodor Henningsen  

11  

Ugift  

  

deres sønner  

ligesaa [Frue Landsogn]  

Søren Frandsen  

27  

Ugift  

  

hjulmand  

Fraugde  

Niels C. Hansen  

26  

Ugift  

  

hjulmand  

Paarup  

Weidzevaich  

42  

Ugift  

  

karethmager  

Rusland  

Jens Frandsen  

21  

Ugift  

  

hjulmagerlærling  

Fraugde  

Lars Christesen  

24  

Ugift  

  

snedkersvend  

Høiby  

Carl Knudsen  

20  

Ugift  

  

smedesvend  

Odense  

Niels Fr. Rasmussen  

24  

Ugift  

  

kleinsmedsvend  

Frue sogn, Odense  

A. S. Møllenberg  

28  

Ugift  

  

grovsmedsvend  

Middelfart  

N. H. Winther  

32  

Ugift  

  

grovsmed  

Ørslev, Thisted Amt  

V. Gjerahn  

61  

Enke(mand)  

  

karethmager  

Kjøbenhavn  

Karen Pedersen  

28  

Ugift  

  

tjenestepige  

Odense  

  

 ................................................

 


Odense, Odense, Vor Frue, Eiby, huus, 1 F1, FT-1860, B0303

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Hans C. Jørgensen  

69  

Gift  

huusmand, huusfader  

  

Odense  

Sophie Springer  

68  

Gift  

hans kone  

  

Taasinge  

Jørgen Hansen  

35  

Ugift  

deres søn, muursvend  

  

i sognet [Vor Frue Landsogn]  

Karen Steffensen  

69  

Gift  

aftægtskone  

  

Aarslev, Svendborg Amt  

Petrine Petersen  

12  

Ugift  

pleiebarn  

  

i sognet [Vor Frue Landsogn]  

P. C. Henningsens enke  

50  

Ugift  

huusmandsenke, som lever af sin jord  

  

Ollerup, Svendborg Amt  

Hans W. Henningsen  

24  

Ugift  

hendes søn, hjulmand  

  

i sognet [Vor Frue Landsogn]  

Lars Rasmussen  

28  

Ugift  

hans lærling  

  

Marslev, Odense Amt  

 

 

......................................

 

 

Odense, Odense, Vor Frue, , En gaard, 15, FT-1845, B6746

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Hans Rasmussen  

66  

Gift  

  

Gaardmand  

Her i sognet [Vor Frue Landsogn]  

Maren Andersen  

45  

Gift  

  

Hans kone  

Werninge  

Hans Hansen  

19  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

Heri sognet [Vor Frue Landsogn]  

Rasmus Christesen  

16  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

Aasum  

Anne Kirstine Nielsen  

29  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

do [Aasum]  

Lise Henningsen  

15  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

do [Aasum]  

 

 

           Odense, Odense, Vor Frue, , En gaard, 24, FT-1845, B6746

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Niels Pedersen  

64  

Enke(mand)  

  

Gaardmand  

Aasum  

Anne Cathr. Nielsen  

38  

Gift  

  

Hans datter  

Heri sognet [Vor Frue Landsogn]  

Hans Rasmussen  

33  

Gift  

  

Hans svigersøn  

Høibye  

Sine Maria Hansen  

12  

Ugift  

  

Svigersønnens børn  

Sognet [Vor Frue Landsogn]  

Christian Hansen  

10  

Ugift  

  

Svigersønnens børn  

do [Vor Frue Landsogn]  

Anne Maria Hansen  

7  

Ugift  

  

Svigersønnens børn  

do [Vor Frue Landsogn]  

Hans Chr. Nielsen  

23  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

Seden  

Jens Pedersen  

18  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

Heri sognet [Vor Frue Landsogn]  

Johanne M. Pedersen  

22  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

Fraugde  

Maren K. Pedersen  

29  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

do [Fraugde]  

 

Odense, Odense, Vor Frue, Frue Landsogn, et huus, 29, FT-1850, B5535

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Hans Rasmussen  

58  

Gift  

  

huusmand og dagleier  

Steenløse  

Johanne Nielsen  

55  

Gift  

  

hans kone  

Allerup  

Pethrine Hansen  

4  

Ugift  

  

deres datter  

i sognet [Frue Landsogn]  

Niels Chr. Hansen  

27  

Ugift  

  

afskediget soldat, træskomand  

ligesaa [Frue Landsogn]  

 

Odense, Odense, Vor Frue, ??rup, gaard, 1, FT-1860, B0303

Hans Rasmussen  

48  

Gift  

gaardmand, sogneforstander  

  

Høiby  

 

 

..........................

 

Odense, Odense, Vor Frue, Udflyttet fra Eibye, Et huus, 58, FT-1834, B5172   ses på 2b

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Niels Larsen  

39  

Gift  

  

Huusmand og dagleier  

  

Else Maria Pedersdatter  

48  

Gift  

  

Hans kone  

  

Lars Nielsen  

14  

Ugift  

  

Deres søn  

  

 

Odense, Odense, Vor Frue, , Et huus, 49, FT-1845, B6746

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Niels Larsen  

50  

Gift  

  

Hmd. og dagleier  

Svindinge, Svendborg Amt  

Else Maria Pedersen  

63  

Gift  

  

Hans kone  

Høibye  

Stine Hansen  

14  

Ugift  

  

Tjenestepige  

I sognet [Vor Frue Landsogn]  

 

Odense, Odense, Vor Frue, Frue Landsogn, et huus, 39, FT-1850, B5535

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Niels Larsen  

55  

Gift  

  

huusmand og dagleier  

Laundrup, Svendborg amt    ses på matr. 2b

Else M. Pedersen  

68  

Gift  

  

hans kone  

Høiby  

 

 

 

Odense, Odense, Vor Frue, Eiby, huus, 1, FT-1860, B0303

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Mads Nielsen  

35  

Gift  

teglværksbestyrer  

  

Seden, Odense Amt  

Phillip Grodegud  

33  

Gift  

teglmester  

  

Tydskland  

Henriette  

34  

Gift  

hans kone  

  

do [Tydskland]  

Morten Jensen  

43  

Gift  

huusmand, væver  

  

S. Broby, Svendborg Amt  

Hans Hansen  

55  

Gift  

huusmand, lever af sin jord  

  

Fraugde, Odense Amt  

Lars Nielsen  

40  

Gift  

huusmand, lever af sin jord  

  

i sognet [Vor Frue Landsogn]      

Lars Andersen  

40  

Ugift  

huusmand, tømmersvend  

  

Paarup  

Hans Madsen  

53  

Gift  

huusmand, murer  

  

Trøstrup Korup, Odense Amt  

Anders Larsen  

53  

Gift  

huusmand, dagleier, huusfader  

  

Fraugde, Odense Amt  

 

..................

 

Odense, Odense, Vor Frue, Eibye, Et huus, 34, FT-1834, B5172

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Hans Andersen  

33  

Gift  

  

Huusmand og skræder  

  

Kirsten Frandsdatter  

22  

Gift  

  

Hans kone  

  

Hans Nielsen  

21  

Ugift  

  

Skrædersvende  

  

Jørgen Hansen  

18  

Ugift  

  

Skrædersvende  

  

Jens Larsen  

18  

Ugift  

  

Skrædersvende  

  

  

Odense, Odense, Vor Frue, Eibye, Et huus, 52, FT-1840, B5518

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Hans Andersen  

39  

Enke(mand)  

  

Skræder  

  

Lars Larsen  

21  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

Johannes Rasmussen  

19  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

Jørgen Larsen  

17  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

Maren Larsen  

26  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

Marie Rasmussen  

20  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

 

Odense, Odense, Vor Frue, , En gaard, 50, FT-1845, B6746

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Hans Andersen  

41  

Enke(mand)  

  

Gaardmand og skræder  

Fraugde  

Hans Wilhelm Jensen  

24  

Ugift  

  

Skrædersvend  

Frue sogn, Odense  

Lars Nielsen  

25  

Ugift  

  

Tjenestekarl  

do [Frue sogn, Odense]  

Hans Knudsen  

68  

Enke(mand)  

  

Røgter  

Lumbye  

Anne Maria Nielsen  

35  

Ugift  

  

Huusholderske  

Nyborg  

Sophie Mortensen  

22  

Ugift  

  

Tjenestepige  

Næraae  

Hans Henningsen  

88  

Gift  

  

Aftægtsgaardmand  

I sognet [Vor Frue Landsogn]  

Anne Maria Thomassen  

77  

Gift  

  

Hans kone  

Haarslev