Ejby

https://da.wikipedia.org/wiki/Ejby_(Korsl%C3%B8kke_Sogn)  

Historie

Ejby kan som landsby dateres tilbage til 1300-tallet. I 1682 bestod landsbyen Ejby af 14 gårde og 2 huse med et samlet dyrket areal på 518,2 tønder land skyldsat til 113,15 tønder hartkorn.[1] Dyrkningsformen var trevangsbrug.[2] Gårdene hørte under Sankt Knuds Kloster.[3] Landsbyen blev udskiftet i 1792, hvor mange af gårdene blev flyttet fra deres oprindelige placering i landsbyen.[4][5]

Ejby var en del af Vor Frue Landsogn, der var en selvstændig kommune indtil 1936, hvor Vor Frue Landsogn blev en del af Odense Kommune. Samme år blev sognet også omdøbt til Korsløkke Sogn, som Ejby nu er en del af. Korsløkke Sogn hører til Vor Frelsers Kirke.[5]

Landsbyen lå ved Toftevej.

I 1950'erne blev landsbyen Ejby væsentlig forandret. Punkthusene på Bregnevej blev bygget i 1950'erne og var Odenses første højere etagebyggeri, sammenligneligt med Danmarks første højhusbyggeri i Bellahøj i København. Ligeledes blev villaerne og rækkehusene i kvarteret bygget i 1950'erne, af Jens P. Koch.[4] Villaerne på Vildrosevej og Vedbendvej blev oprindelig bygget som tofamilieshuse, hvor mange senere er ombygget til enfamilieshuse.

De eneste af de 14 gårde, hvor bygningerne er (delvist) bevaret er Avlskovgård, der blev udflyttet ved Herluf Trolles Vej, og Jervelund på Toftevej. Enkelte bygninger fra den oprindelige landsby er bevaret; Jervelund, smedens hus (Toftevej 43), og Avlskovgårds gamle stuehus fra før udskiftningen (Toftevej 32)*, samt nogle mindre huse. De ligger alle omkring Toftevej og viser, hvor den gamle landsby lå.

I dag er bebyggelsen en kombination af få gamle bindingsværkshuse, villaer og rækkehuse i mursten, samt etagebyggeri.

 *Kammerherre von Heinen noteres i i 1815 med skøde til matrikel 12a(c), senere Toftevej 32, til Jens Pedersen, og samme år til matr. 17, Avlskov, til Knud Rasmussens enke. Von Heinen var omkring år 1800 ejer af Hollufgaard, Fraugdegaard og Blangstedgaard. Blangstedgaard blev solgt samtidigt. Von Heinen døde i 1814.

Stednavne

Landsbynavnet Ejby er næsten forsvundet, men findes stadig i gadenavnene Ejbygade, Ejby Mølle, Ejby Møllevej, Ejbyvænget og Ejby Kirkevej.

De fleste af de oprindelige 14 gårde i landsbyen er forsvundet, men mange af gårdenes navne findes stadig i området, da de har lagt navn til veje og steder i det sydøstlige Odense. Det gælder Rosengården (Rosengårdcentret og Rosengårdskolen), Ejerslykke (Ejerslykkeskolen) og Stærmosegård (Stærmosegårdsvej).

Gården Korsløkke er opkaldt efter et kors, der stod i det kryds, hvor Nyborgvej møder Ejbygade/Ørbækvej – og hvor letbanestationen af samme navn skal ligge. På flere gamle kort omtales gården ”Korsløkke” som ”Korslykke”. Det er en sproglig misforståelse; Korsløkke skyldes som sagt et kors. Det stod i en ”løkke”, hvilket vil sige på en indhegnet mark.[6]

Der eksisterer også en sproglig misforståelse om gården Ejerslykke, der skrives med y. Det skyldes, at gården var ”ejerens lykke”[1].  

 .....................................................

*Toftevej 32,   nu 4 firmaer ved adressen.   

 

2021 Toftevej 32  matr. 28,
 

 Realregister 25/144 Ejby matr. 28, senere 12 g, Bl a. skøde fra Rasmus Andersen Møllers enke til Rasmus  Andersen 1851. Han ses som tømrer i hus ved FT 1860, 1870 og 1880, her 63 år gl., f. ca. 1817. 1896 skøde til gaardejer C. C. Jervelund., der ses på den større matrikel 14a (Jervelund)
Huset ifølge BBR opført 1700.
Ved FT 1940  (38) var der på Toftevej 32 fodermester Kaj Andreas Kristian  Mortensen, f. 1914 

...............................................

nuværende Toftevej 43  Ejby matr. 23a.

Realregister 25/135 Ejby matr. 23a. Skøder til smede.. 1907 skøde til Søren  Christian Sørensen, 1913 skøde til karetmager Rasmus Chr.Rasmussen.

Huset ifølge BBR opført 1770

 

Toftevej 45?
 Realregister 37/50 Ejby matr. 23b. 1902 skøde til smed Hans Morten Christian Sørensen. 1906 skøde til karetmager Rasmus Chr.Rasmussen.

Toftevej 37 matrikel 14a Jervelund

Se stedernes positioner på ældre kort.

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Trevangsbrug