von Heinen.   
Hollufgaard og Fraugdegaard.  FT 1787 og 1801. Fraugde sogn. Oversigt Hollufgaard
Blangstedgaard  1792-1814.
Der var fælleseje mellem gårdene Hollufgaard, Fraugdegaard og Blangstedgaard 1798-1814 (von Heinen) 

 https://da.wikipedia.org/wiki/Albrecht_Christopher_von_Heinen_(godsejer)
Albrecht Christopher von Heinen (10. september 1758 på Hollufgård 26. april 1814 i Odense) var en dansk godsejer og kammerherre.
Han var søn af
Caspar Herman von Heinen (f. 1729, Ulriksholm Slot, Kølstrup (Bjerge H,, Odense), d. 25 jun. 1767  (Age 38 år).
Albrecht arvede 1767
Hollufgård og købte 1797 Fraugdegård.
Han blev gift første gang 4. august 1786 i Sankt Michaelis Kirke med Bodil Kristiane de Hofman (1770 i Fredericia - 6. juni 1791), datter af Hans de Hofman. Anden gang ægtede han 1801 Frederikke Louise Dinesen (1770 - 23. august 1833 i Fredericia), datter af Anders Dinesen og Severine Dorothea født Kraft. Han havde børn af begge ægteskaber. Familien kom oprindeligt fra Tyskland.

Faderen Caspar Herman von Heinen ses ifølge Hollufgård Godsarkiv, Fæsteprotokol, 1701-1808, 1. serie som Caspar Herman von Heinen til Hollufgaard, Ørechlunde og Ørritzlefgaard (sidste ved Otterup), hvor han skødede og fæstede ejendomme før 1760. Han hvade et barnebarn af samme navn, se følgende tabel:

Albrecht ses ved:
Odense, Aasum, Fraugde,
Hollofgaard, , 1, FT-1787, C0434

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

hr. Albret Christopher v. Heinen  

29  

Gift  

herren  

kammerherre  

 død 1814

Bolette Christiane de Hoffmann  

17  

Gift  

fruen  

  

  

Casper Herman von Heinen  

1  

Ugift  

en søn  

  

  

Maria Pedersdatter  

21  

Gift  

tienestefolk  

amme  

  

Vilhelmine Farsk??  

23  

Ugift  

tienestefolk  

kammerjomfrue  

  

Agnette Krog  

66  

Ugift  

tienestefolk  

huusholderske  

  

Niels Bang Mørk  

61  

Ugift  

tienestefolk  

fuldmægtig  

  

Jørgen Supklef??  

22  

Ugift  

tienestefolk  

foged  

  

Jørgen Poulsen  

36  

Ugift  

tienestefolk  

skiøtte  

  

Casper Herman Qvist  

25  

Ugift  

tienestefolk  

tømmere  

  

Anders Knudsen  

18  

Ugift  

tienestefolk  

tømmere  

  

Anders Pedersen  

34  

Ugift  

tienestefolk  

ladefoged  

  

Hans Jakob Jensen  

26  

Ugift  

tienestefolk  

kudsk  

  

Anders Pedersen  

29  

Ugift  

tienestefolk  

forrider  

  

Søren Jensen  

28  

Ugift  

tienestefolk  

smed  

  

Hans Hansen  

21  

Ugift  

tienestefolk  

staldkarl  

  

Mads Jeppesen  

33  

Ugift  

tienestefolk  

haugekarl  

  

Mads Andersen  

29  

Ugift  

tienestefolk  

rygter  

  

Christine Bakmann  

34  

Ugift  

tienestefolk  

tienestepiger  

  

Kirsten Andersdatter  

38  

Ugift  

tienestefolk  

tienestepiger  

  

Dorthe Pedersdatter  

28  

Ugift  

tienestefolk  

tienestepiger  

  

Maren Jakobsdatter  

29  

Ugift  

tienestefolk  

meyerske  

  

Maria Hansdatter  

29  

Ugift  

tienestefolk  

malkepiger  

  

Maren Mortensdatter  

24  

Ugift  

tienestefolk  

malkepiger  

  

Maren Christensdatter  

29  

Enke(mand)  

tienestefolk  

  

  

Johanne Rasmusdatter  

29  

Ugift  

tienestefolk  

hønsepige  

  

  

Von Heinen ejede stadig gården ved FT 1801, hvor der var en forpagter:
Odense, Aasum, Fraugde,
Hollufgaard, , 2, FT-1801, B5065

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Alexander Hviid  

26  

Gift  

Huusbonde  

Forpagter  

  

Ovidia Neess  

23  

Gift  

Hans kone  

  

  

Henning Johan Hviid  

2  

-  

Deres barn  

  

  

Ivar Hviid  

1  

-  

Deres barn  

  

  

Jørgen Christensen  

30  

Ugift  

Tienestekarl  

Ladefoged  

  

Else Johansdatter  

28  

Ugift  

Tienestepige  

Huus og mejeriepige  

  

Sidse Christensdatter  

31  

Ugift  

Tienestepige  

Huus og mejeriepige  

  

Johanne Jørgensdatter  

27  

Ugift  

Tienestepige  

Huus og mejeriepige  

  

Christiane Rasmusdatter  

26  

Ugift  

Tienestepige  

Huus og mejeriepige  

  

Dorthe Sophie Jensdatter  

23  

Ugift  

Tienestepige  

Huus og mejeriepige  

  

Ingeborg Rasmusdatter  

22  

Ugift  

Tienestepige  

Huus og mejeriepige  

  

Anna Marie Hansdatter  

22  

Ugift  

Tienestepige  

Huus og mejeriepige  

  

Maren Andersdatter  

21  

Ugift  

Tienestepige  

Huus og mejeriepige  

  

Maren Christiansdatter  

19  

Ugift  

Tienestepige  

Huus og mejeriepige  

  

  

 Odense, Aasum, Fraugde, Fraugdegaard, Fraugdegaard, 1, FT-1787, C0434

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

hr. Friderich Christian Kaas  

62  

Gift  

herren  

admiral  

 død 1803*

frue Christine Elisabeth Juul  

46  

Gift  

fruen  

  

 død 1796*

Sophia Hedevig Kaas  

13  

Ugift  

frøken, døttre af 2det ægteskab  

  

  

Susanne Birgitte Kaas  

10  

Ugift  

frøken, døttre af 2det ægteskab  

  

  

Juliane Elisabeth Edzardi  

29  

Ugift  

tienestefolk  

medemoiselle  

  

Mette Holmgaard  

64  

Enke(mand)  

tienestefolk  

huusholderske  

  

Mette Haderup  

36  

Ugift  

tienestefolk  

kammerjomfrue  

  

Nelle Ring  

22  

Ugift  

tienestefolk  

frøkenpige  

  

Christopher Møller  

27  

Ugift  

tienestefolk  

forvalter  

  

Hendrich Grauer  

36  

Ugift  

tienestefolk  

gartner  

  

Friderich Poulsen  

35  

Ugift  

tienestefolk  

kok  

  

Lauritz Steen  

55  

Gift  

tienestefolk  

skiøtte  

  

Jens Pedersen  

26  

Ugift  

tienestefolk  

tienere  

  

Hans Nielsen  

23  

Ugift  

tienestefolk  

tienere  

  

Peder Thomsen  

30  

Gift  

tienestefolk  

ladefoged  

  

Friderich Christesen  

28  

-  

tienestefolk  

kudsk  

  

Hans Rasmusen  

29  

-  

tienestefolk  

forrider  

  

Peder Nielsen  

70  

Enke(mand)  

tienestefolk  

rygter  

  

Morten Jørgensen  

50  

Ugift  

tienestefolk  

vanvittig  

  

Christiane Andersdatter  

29  

Ugift  

tienestefolk  

tienestepiger  

  

Dorthe Jensdatter  

28  

Ugift  

tienestefolk  

tienestepiger  

  

Chirstine Larsdatter  

32  

Ugift  

tienestefolk  

tienestepiger  

  

Chirsten Rasmusdatter  

26  

Ugift  

tienestefolk  

tienestepiger  

  

Anne Andersdatter  

25  

Ugift  

tienestefolk  

malkepiger  

  

Anne Hansdatter  

30  

Ugift  

tienestefolk  

malkepiger  

  

Dorthe Hansdatter  

23  

Ugift  

tienestefolk  

malkepiger  

  

Karen Hansdatter  

24  

Ugift  

tienestefolk  

hønsepige  

  

* ifølge Kirkebog Fraugde døde Frederik Christian Kaas' hustru Christine Elisabeth Birgitte Juul, Fraugdegaard, 53 år, 27.3.1796. Han døde som admiral, 78 år, den 18.1.1803, i København, begravet i Fraugde. .

1801 ejede von Heinen Fraugdegaard:
Odense, Aasum, Fraugde,
Fraugdegaard, , 5, FT-1801, B5065

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested

S. F. hr. Albrecht Christopher v. Heinen  

42  

Enke(mand)  

Huusbonde  

Cammerherre og proprietair  

død 1814

Caspar Herman v. Heinen  

14  

-  

Hans søn  

  

  

Cornelius Leth v. Bülov  

17  

-  

Pleiesøn  

  

  

Friderich Coppy  

43  

Gift  

Tienestekarl  

Kunst drejer  

  

Christian Villemose  

21  

Ugift  

Tienestekarl  

Huuslærer  

  

Simon Clausen  

50  

Ugift  

Tienestekarl  

Forvaldter  

  

Henrich Grauer  

50  

Ugift  

Tienestekarl  

Gartner  

  

Christian Frider. Vinding  

47  

Gift  

Tienestekarl  

Kok  

  

Otto Veismann  

26  

Ugift  

Tienestekarl  

Skiøtte  

  

Niels Qvist  

35  

Ugift  

Tienestekarl  

Tiener  

  

Anders Knudsen  

31  

Ugift  

Tienestekarl  

Tiener  

  

Søren Hansen  

39  

Ugift  

Tienestekarl  

Kudsk  

  

Jørgen Andersen  

61  

Enke(mand)  

Tienestekarl  

Haugekarl  

  

Jørgen Brandtsen  

37  

Ugift  

Tienestekarl  

Bødker  

  

Jens Jensen  

37  

Ugift  

Tienestekarl  

Gaard og avlingskarl  

  

Mads Andersen  

37  

Ugift  

Tienestekarl  

Gaard og avlingskarl  

  

Jens Nielsen  

35  

Ugift  

Tienestekarl  

Gaard og avlingskarl  

  

Hans Jørgensen  

26  

Ugift  

Tienestekarl  

Gaard og avlingskarl  

  

Hans Christian Bøgh  

14  

-  

Tienestekarl  

Dreng  

  

Peder Hansen  

12  

-  

Tienestekarl  

Dreng  

  

Maren Jørgensen  

56  

Ugift  

Tienestepige  

Taabelig  

  

Christiane Patterman  

31  

Ugift  

Tienestepige  

Huusjomfrue  

  

Karen Ørbech  

66  

Enke(mand)  

Tienestepige  

Huusholderske  

  

Anne Marie Johansdatter  

47  

Ugift  

Tienestepige  

Huus og mejeripige  

  

Mette Nielsdatter  

35  

Ugift  

Tienestepige  

Huus og mejeripige  

  

Anna Rasmusdatter  

31  

Ugift  

Tienestepige  

Huus og mejeripige  

  

Appellone Larsdatter  

30  

Ugift  

Tienestepige  

Huus og mejeripige  

  

Anna Hansdatter  

28  

Ugift  

Tienestepige  

Huus og mejeripige  

  

Mette Mogensdatter  

28  

Ugift  

Tienestepige  

Huus og mejeripige  

  

Christiane Sørensdatter  

23  

Ugift  

Tienestepige  

Huus og mejeripige  

  

Johanne Madsdatter  

23  

Ugift  

Tienestepige  

Huus og mejeripige  

  

Mette Jørgensdatter  

21  

Ugift  

Tienestepige  

Huus og mejeripige  

  

  

A. C. von Heinen overtog Blangstedgaard fra 1792 og fæstegodset blev fraskilt,
Ifølge Hollufgård Godsarkiv, Fæsteprotokol, 1701-1808, 2. serie, bortfæstede A. C. von Heinen til Hollufgaard, Fraugdegaard og Blangstedgaard i 1793-1801 en del huse og gårde i Højby, Killerup, Neder Holluf, Over Holluf, Fraugde, Ejby. Se eksempler.  Det er formentlig huse/gårde, som havde været fæstegods under Blangstedgaard.

Der var fælleseje mellem gårdene Hollufgaard, Fraugdegaard og Blangstedgaard 1798-1814 (von Heinen).. Fælleseje Fraugdegaard og Hollufgaard fra 1865.


 

Albrecht Christopher v. Heinen (101), 56 år, døde, som kammerherre og herre til Hollufgaard og Fraugdegaard, den 5.5.1814 i Odense Sct. Knud sogn. Bisat i Sct. Knuds Kirke og samme dag bortført til Familiebegravelsen  i Højbye Kirke (I 1728 byggede Margrethe E. Rosenvinge et kapel til kirkens nordside, der blev anvendt til bisættelser for slægterne Rosenvinge og von Heinen, Hollufgård. Der var 12 kistepladser i kapellet. Nu nedlagt) .Heinen må også ved i død i 1814  have ejet Blangsstedgaard, som blev solgt samme åt til Lassen.
Efter v. Heinens død i 1814 overtog hans søn Casper von Heinen Hollufgaard og Fraugdegaard, men pga. den økonomiske krise måtte han i 1821 skille sig af med gårdene. Se mere om gårdene i linkene. . .

Ved FT Fraugde 1834

ses på Hovedgården Hollufgaard

Hans Langkilde  

51  

Gift  

  

Eier af gaarden  

  

Anne Margaretha Rasmussen  

45  

Gift  

  

Hans kone  

 

og på Hovedgården Fraugdegaard 

Andreas Michael von Sehested  

43  

Gift  

  

Ritmester, har været i kejserlig majest milit: tjeneste ??  

  

Vilhelmine v. Sehested født Meyer  

35  

Gift  

  

Hans kone 

 

i begge tilfælde med børn og med mange tyender.