Jørgen Nielsen, Blangstedgaard, ses her fra 1773 til 1787. Anders Andersen/Møller eller hans datter Ane Kirstene, Blangsted Mølle var fadder til nogle af hans børn.


Odense, Odense, Vor Frue, Eybye*, , 20, FT-1787, C2585. Orig. opslag 10, familie Eybye nr. 20

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Jørgen Nielsen  

46  

Gift  

til huuse  

  

  1741

Anne Hansdatter  

44  

Gift  

madmoder  

  

  1743

Maren Jørgensdatter  

16  

Ugift  

børn  

vanfør  

  

Niels Jørgensen  

10  

Ugift  

børn  

  

  

Kirsten Jørgensdatter  

8  

Ugift  

børn  

  

  

Hans Jørgensen  

6  

Ugift  

børn  

  

  

Rasmus Jørgensen  

4  

Ugift  

børn  

  

  

Peder Jørgensen  

2  

Ugift  

børn  

  

512 16.11.1770 Jørgen Nielsen fra Eybye og Anna Hansdatter fra Hjallese copuleret.
288 27.12.
1770 Jørgen Nielsen, husmandens barn i Eybye, døbt Maren
296 22.4.1773 Jørgen Nielsen på Blangstedgaard, hans barn døbt Anna. Fadder Anders Møllers hustru i Blangsted Mølle.- Anna Jørgensdatter, 14, var ved FT 1787 Vor Frue som tjenestepige hos gårdmand Hans Hansen, 27, og Gertrud Hansdatter, 37, Stærmosegaard, Eybye. (De ses også alle 3 ved FT1801 Eybye, han fæstebonde. Barnløse).
310 Okt.
1776 Jørgen Nielsen på Blangstedgaard, hans søn døbt Niels, fadder Anders Møller, Blangsted Mølle.  
323 1.8.1778 Jørgen Nielsen,
Blangstedgaard, datter Kirsten, fadder Anders Andersen, Blangsted Mølle.
341 1781
Hans, fadder fra Lille Tornbjerg.     356 1782 Rasmus,  fadder fra Blangsted  Mølle.
373 15.4.1786 Jørgen Nielsen på
Blangstedgaard, hans barn døbt Peder. En fadder var Giertrud Hansdatter, Stærmosegaard, se ovenfor.

7, 1788: Jørgen Nielsen, husmand  i Ejby, og Marie Christensdatter fik søn Rasmus, men det var en anden Jørgen Nielsen, de ses som indsidder/daglejer ved FT 1801 Ejby,
mens ovennævnte Jørgen Nielsen  og hans børn, undtagen ovennævnet Anna, ikke ses ved FT 1801 Vor Frue Landsogn.

(En Jørgen Nielsen,
Hunnerup var forlover ved Niels Hansen, Hunnerup's, bryllup marts 1887 (207) med Anders Nielsens enke i Killerup, Anne Kirstine Andersdatter. I 1788 (11) fik gaardmand Niels Hansen i Killerup  en datter døbt, faddere var Jørgen Nielsen og hans kone , gaardmand i Hunnerup (ses ikke som fadder ved senere børn), samt Anders Andersen, Blangsted Mølle. - Niels Hansen. f. 1753, ses som gaardmand/gaardfæster i Killerup  ved Vor Frue (Landsogn)  FT 1787 og 1801, hans søn Hans Nielsen f. 1800 ses samme sted ved FT 1834. Deres navne ses på matrikelkort Killerup 1820-1853 på matrikel  3, der dels var en gård i Killerup by, dels et areal grænsende mod Blangstedgaards jord.  NB Der var også en gårdmand/gårdfæster Niels Hansen i Ejby, f. 1726, efterfulgt af søn Hans Nielsen, på Ejby matr. 11a, formentlig Ejerslykkegaard).

* FT 1787 Vor Frue: Grynhusene 6 familier, Sct. Jørgen 6, Eybye 21 familier, her Jørgen Nielsen nr. 20, Killerup 12, Biskorup 6 , Bankehuset 1, Gaardhuse 7 familier, heriblandt indsiddere/indsiddersker.