s

Jørgen Nielsen, Blangstedgaard, ses her fra 1773 til 1787. Anders Andersen/Møller eller hans datter Ane Kirstene, Blangsted Mølle var fadder til nogle af hans børn. Der var også en fadder fra Stærmosegaard.

Odense, Odense, Vor Frue, Eybye*, , 20, FT-1787, C2585. Orig. opslag 10, familie Eybye nr. 20

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Jørgen Nielsen  

46  

Gift  

til huuse  

  

  1741

Anne Hansdatter  

44  

Gift  

madmoder  

  

  1743

Maren Jørgensdatter  

16  

Ugift  

børn  

vanfør  

  1771

Niels Jørgensen  

10  

Ugift  

børn  

  

  1777

Kirsten Jørgensdatter  

8  

Ugift  

børn  

  

  1779

Hans Jørgensen  

6  

Ugift  

børn  

  

  1781

Rasmus Jørgensen  

4  

Ugift  

børn  

  

  

Peder Jørgensen  

2  

Ugift  

børn  

  

Vor Frue 1741 (152) Niels Jørgensens søn Jørgen udi Ejby døbt.
J 134. Jørgen Nielsen, Ejby,  gift med Anna Hansdatter, Hjallese, den 16.11
.1770. - 512 16.11.1770 Jørgen Nielsen fra Eybye og Anna Hansdatter fra Hjallese copuleret.
288 27.12.
1770 Jørgen Nielsen, husmandens barn i Eybye, døbt Maren
296 22.4.1773 Jørgen Nielsen på Blangstedgaard, hans barn døbt Anna. Fadder Anders Møllers hustru i Blangsted Mølle.- Anna Jørgensdatter, 14, var ved FT 1787 Vor Frue som tjenestepige hos gårdmand Hans Hansen, 27, og Gertrud Hansdatter, 37, Stærmosegaard, Eybye. (De ses også alle 3 med flere sndre ved FT1801 Eybye, han fæstebonde).
310 Okt.
1776 Jørgen Nielsen på Blangstedgaard, hans søn døbt Niels, fadder Anders Møller, Blangsted Mølle.  
323 1.8.
1778 Jørgen Nielsen, Blangstedgaard, datter Kirsten, fadder Anders Andersen, Blangsted Mølle.
341
1781 Hans, fadder fra Lille Tornbjerg.     356 1782 Rasmus,  fadder fra Blangsted  Mølle.
373 15.4.
1786 Jørgen Nielsen på Blangstedgaard, hans barn døbt Peder. En fadder var Giertrud Hansdatter, Stærmosegaard, hvor søsteren Anna tjente.


Ved FT 1801 ses de i Odense Købstad  med nogle af børnene, Jørgen Nielsen som rugbrødsbager.
Odense, Odense, Odense Købstad, Odense Kiøbstad, Mellem Strædet, 127, FT-1801, B9037.  Mellemstrædes navn senere ændret til Claus Bergsgade. Ligger centralt i nuværende Odense.

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Jørgen Nielsen  

60  

Gift  

huusbonde  

ruugbrødsbager  

  1741

Anne Hansdatter  

59  

Gift  

hans kone  

  

  1742

Niels Jørgensen  

25  

Ugift  

deres børn  

muursvende  

  1776

Hans Jørgensen  

21  

Ugift  

deres børn  

muursvende  

  1780

Kirsten Jørgensdatter  

22  

Ugift  

deres børn      1779

J 134 Jørgen  Nielsen, rugbrødsbager, døde 1807, 66 år gl., f. 1741.
A 82 Anna Hansdatter døde 13.10.1827, 85 år, f. 1742, enke efter Jørgen Nielsen, rugbrødsbager.

Jørgen Nielsen f. 1741 har næppe været fæster eller lignende på Blangstedgaard 1773-1787, men har nok blot boet der (til huuse) eller været ansat. Selvom mølleren på Blangsted Mølle var faddere ved flere af hans børn, var det omvendte ikke tilfældet, så Jørgen Nielsen har måske været betragtet som værende af lavere rang. Han var rugbrødsbager i Odense ved FT 1801 og døde 1807. .

(10 , 1788: Jørgen Nielsen, husmand  i Ejby, og Marie Christensdatter fik søn Rasmus, men det var en anden Jørgen Nielsen, de ses ved FT 1787, han landsoldat, 36 år, og som indsidder/daglejer, 48 år, ved FT 1801 Ejby.  J 134 Jørgen Nielsen, indsidder i Ejbye, hans hustru Marie Christensdatter døde 23.11.1814, 57 år..  Jørgen Nielsen, husmand i Ejby, døde 28.5.1822, 72 år.
Ovennævnte
Jørgen Nielsen  og hans børn, undtagen ovennævnet Anna, ses ikke ved FT 1801 Vor Frue Landsogn, men i Odense, se lige ovenfor).

(En Jørgen Nielsen,
Hunnerup var forlover ved Niels Hansen, Hunnerup's, bryllup marts 1887 (207) med Anders Nielsens enke i Killerup, Anne Kirstine Andersdatter. I 1788 (11) fik gaardmand Niels Hansen i Killerup  en datter døbt, faddere var Jørgen Nielsen og hans kone , gaardmand i Hunnerup (ses ikke som fadder ved senere børn), samt Anders Andersen, Blangsted Mølle. - Ifølge Kirkebog Sankt Knuds Domsogn 14.10.1788 (242) fik en Jørgen Nielsen og Ane en datter Ane Marie. - J 134, Jørgen Nielsen, Gmd. i Hunderup, døde 11.11.1832, 58 år gl...

Niels Hansen. f. 1753, ses som gaardmand/gaardfæster i Killerup  ved Vor Frue (Landsogn)  FT 1787 og 1801, hans søn Hans Nielsen f. 1800 ses samme sted ved FT 1834. Deres navne ses på matrikelkort Killerup 1820-1853 på matrikel  3, der dels var en gård i Killerup by, dels et areal grænsende mod Blangstedgaards jord.  NB Der var også en gårdmand/gårdfæster Niels Hansen i Ejby, f. 1726, efterfulgt af søn Hans Nielsen, på Ejby matr. 11a, formentlig Ejerslykkegaard).

* FT 1787 Vor Frue: Grynhusene 6 familier, Sct. Jørgen 6, Eybye 21 familier, her Jørgen Nielsen nr. 20, Killerup 12, Biskorup 6 , Bankehuset 1, Gaardhuse 7 familier, heriblandt indsiddere/indsiddersker.