Kortegaard. Planteskole.   Se billede nu

Christian Peter Christensen Kortegaard var født i Skovsted, Hillerslev sogn, Thisted amt i 1884.

Kristian blev gift med Marie Nellemann, datter af Conrad Pedersen og Frederi kke Caroline Mortensen, den 13 Apr. 1912 i Hospitalskirken Odense. (Marie Nellemann blev født den 4 Apr. 1885 i Odense.)  Marie ses hos forældrene ved  FT 1890 Odense Købstad, faderen  Conrad Petersen Nellemann f. 1854, gartner. De ses også Odense, Skovby, Vigerslev, Bredbjerg, 5 A, 1, FT-1901, faderen her med fornavn Knud f. 1854, gartner.

Peter købte en lille matrikel 3f i Fraugde Kærby, Fraugde sogn i 1912. (Realregister, Odense Herredsret, Odense Herredsrets Tinglysning. Realregister til skøde- og panteprotokol - BjergOdense Herredsret, Fraugde 1890.., 3. serie. , 177):.  Hartkorn 0.4.0.2. Nu Fraugde Kærby Vej 84, Solvang.

Han ses der på matr Fraugde Kærby 3f som gartner, planteskole ved FT Fraugde 1916.:

Han solgte matriklen i Fragude Kærby og købte 1917, knap 5 km derfra:

Matr. 1o, 3f, Blangstegaardsvej 104.

FT Vor Frue Landsogn 1921. Peder Kortegaard ses som handelsgartner med 3 sønner og en gartnerelev og en medhjælper. De ældste sønner var født i Fraugde Kærby 1914 og1916, mens Frede blev født i Frue Landsogn 1917, samme år som de fik skøde her. .

 

FT Vor Frue Landsogn 1930. Peder Kortegaard, gartner - planteskoleejer. En datter og en søn var kommet til, ialt 5 børn.

 

FT Oddense Købstad 1940, Blangstedgaardsvej 104  (29, 30)

Peter Kortegaard ses stadig som planteskoleejer.
Kristian Peter Kristensen Kortegaard døde 1964, f. 1883, som fhv. planteskoleejer, Blangstedgaardsvej 104. Efterlevende ægtefælle Marie Nellemann (19).

Plantteskolen blev overtaget af sønnen Frede Kortegaard. Han byggede i 1953  hus på nabogrunden Blangstedgaardsvej 106, matr. 1ad. Med en meget righoldig have:
1987
 

I 1880'erne blev området udstykket til boligområdet Otte Ruds Vej.

Blangstedgaardsvej 104 er nu Blangstedgaard, Odense Jorder. matr. 3p, huset bygget 1932.
Otte Ruds Vej 163 er nu do matr. 1ms, bygget 1984.

 .....................................

Målebordsblade 1901-1971. Der ses skraverede felter ved nuværende Blangstedgaardsvej 104, planteskole Kortegaard..   Se udsnit

 

Topograviske kort 1953-1976. Dn røde prik er stuehus Blangstedgaardsvej 104, som stadig findes, det var planteskolen Kortegaard

  

Do, med nuvæende matrikler. Udstykket i 1980ërne. Blangstedgaardvej 104 er nu matr. 3p.   Til højre matr. 1ms, nu Otte Ruds Vej 163. Vejene, som går gennem området, er Otte Ruds Vej. De fleste matrikler er ejerboliger. Til højre herfor et område med leje/andelsboliger på matr.1p, hvoraf også en del hører til Otte Ruds Vej (vejnumre 300 og derover, med røde huse, ejerområdet har gule huse).

 

 Omrødet Otte Ruds Vej år 2020 (tidligere Kortegaards Planteskole).     104 og 106 er vejnumre Blangstedgaardsvej, de øvrige er Otte Ruds Vej. Det oprindelige plnateskole-område begrænses mod øst af nr. 158, 163 og 151.

 

 

 ..........................................................................................

 

Otte Ruds Vej 163 nu.   Matrikel - 1ms - Blangstedgård, Odense Jorder   355 m2.  .  Boligareal 60 m2.
B
lomstrende mirabel til højre.  

 

Måleboresblade 1901-1973
 

Målebordsblade 1842-1899