Kortegaard. Matr. 1o, 3f, Blangstegaardsvej 104.

FT Vor Frue Landsogn 1921. Peder Kortegaard ses som handelsgartner med 3 sønner og en gartnerelev og en medhjælper. De ældste sønner var født i Fraugde Kærby 1914 og1916, mens Frede blev født i Frue Landsogn 1917, samme år som de fik skøde her. .

 

FT Vor Frue Landsogn 1930. Peder Kortegaard, gartner - planteskoleejer. En datter og en søn var kommet til, ialt 5 børn.