Skøder  og realregistre

 

2e 25/65  HK  .1.1.2 >  ..3.2 3/4

2g 25/67  HK ...2 1/4  > ... 1/4

2i  25/69   HK    .2.1.. >  .1.3..

2e 25/65  

2g 25/67  

2i  25/69

 

Jørgen Nielsen 1861

Jørgen Nielsen

Jørgen Nkielsen  

 

 

Mads Olesen  1863

Lars Larsen Rosengaard og Niels Jørgensen på 2i  1870

 

 

Hans Jensen 1874

Hans Jensen 1875 2i 1875 sammen med matr. 29

 

H.C. Møller 1878

Anders Nielsen 1876 2g  2i

Anders Nielsen

 

Christian Johansen do

Christian Johansen 1878

Christian Johansen

 

H.C. Hennindsen

Gartner H. Christian Henningsen 1909 2g 2i 2e

H.C. Henneingsen

 

Søren Christian Sørensen

Søren Christian Sørensen

Søren Christian Sørensen

 

 

Realregister 25/65  matr. 2c

 

Realregister 25/67  matr. 2g

 

 

Realregister 25/69 matr. 2i