Smediehuset,  Blangstedgaard.

 

(Der ses aftegninger af matr. 3k på matrikelkort 1884-1923, liige N for Blangstedgaard og åen, og aftegning ved Blangstedgaardsvej 115 på målebordsblad 1842)

( Smede i hus med tilknytning til Blangstedgaard::
A. Smed Andreas Henrik/Henrich Andersen, Blangstedgaard, fik søn i 1821, datter 1828 og søn  i 1832 (Kirkebog Vor Frue 16, 54 og 37). 1826 var smedem fadder for barn på Blangstedgaard (46). Smeden, 43, ses i hus i Ejby ved FT 1834, ses også som smed/smedemester ved FT 1840-45. Andreas Henrich Andersen, 26, blev som smedesvend gift med Marie Olesdatter i 1818. Han døde 8.8.1847, 56 år, som smed på Blangstedgaard (A 49)).

(B. Ved FT 1850 Vor Frue sogn ses sammen med Blangstedgaard et hus med Jens Rasmussen, 35, smed, gift med Karen Jørgensen, de ses samme sted ved FT 1855 (var nok barnløse).

C. Ved FT
1860 ses et hus med Niels Christensen, 36, smed, med  hustru Kirsten Pedersen, 38, og børn .3 og 6 år gl., f. i Højby. Ses ikke FT 1870.
Måske var dette hus Smediehuset.
Hans Nielsen, 44, smed., ses også ved FT 1860, samt i 1850 og senere, hvor han ses i Killerup Smedie, se længere nede.).

.................................................

1. 1863 ff. Ifølge Kirkebog Fraugde blev Mads Jørgen Madsen født 29.1.1863 (44), far smed Hans Madsen i Blangstedgaards Smedie. Maren f. samme sted i 1867, se tabellen.
Som faddere ved børnenes dåb medvirkede personale fra Blangstedgaard, Møllen og Tornbjerghus.

Ved FT Fraugde 1870 (72) ses Blangstedgaards hus, Fraugde  sogn, med  huslejer og smed Hans Madsen, f. 1827 i Allerup, gift med Karen Pedersen, f. 1831, og med flere børn. FT 1860 var han smed i Odense Sankt Hans Landsogn.

Hans Madsen
døde ifølge Kirkebog Fraugde i 1876 som smed i Blangstedgaards Smedie, 49 år gl..
Enken Karen var som vist nedenfor ved FT 1880 Fraugde (102) inderste i Smediehuset.

.................................

Sammen med Blangsted Mølle (102), som hørte under Blangstedgaard, er ved FT Fraugde 1880 nævnt Smediehuset
2. Odense, Aasum, Fraugde, Fraugde sogn, hus, Smediehuset, 1, FT-1880, B0178

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Fødested:

Karen Petersen  

49  

Enke(mand)  

lever af dagleiearbeide, inderste  

Vissenbjerg sogn, Odense Amt , f. 1831

Maren Johanne Marie Madsen  

12  

Ugift  

hendes børn  

Fraugde sogn, Odense Amt, f. aug 1867 (Fraugde Kirkebog 251) , far smed Hans Madsen, Blangstedgaard. Faddere fra Blangstedgaard og Mølle.

Karoline Madsen  

7  

Ugift  

hendes børn  

Fraugde sogn, Odense Amt  f. ?

Hans Marius Andersen  

2  

Ugift  

hendes datters uægtefødte søn  

Fraugde sogn, Odense Amt, f. 12.7.1877 (Fraugde Kirkebog 117) , mor Sofie Madsen i Blangstedgaard Smedie.   

 ................................................

3 Ved FT 1890, men nu Vor Frue Landsogn (30) , ses Smediehuset ved Blangstedgaard, med Karen Madsen, f. 1831, formentlig den samme Karen som ovenstående, men med afdøde mands efternavn. Daglejer og Husflid. Datteren Karoline Madsen, 17, var ved FT Fraugde 1890 tjenestepige på en gård i Neder Holluf. Karen Madsen boede ved FT 1901 hos sin datter og svigersøn i Hus på Blangstedgaard med Jørgen Rasmussen, 56, arbejsmand, med kone og søn. Det var nok huset Frydenlund.

Under FT 1890 Vor Frue Killerup, hus (36) , ses ugift Anders Vilhelm Hansen 35, f. 1855 i Killerup, og gift Hans Nielsen, 73, f. 1817 i Aasum, som smede, med familie, og smedesvend. Hans Nielsen ses også som smed med smedesvende i Killerup ved FT 1880 (her med søn og smedesvend Anders Vilhelm Hansen f. 1855 i Killerup) og 1870, samt ved FT 1860 (her uden egen smedie).

 ...........................................

4 Ved FT 1901, Vor Frue Landsogn, ses Smediehuset, under Blangstedgaard, ejet af Niels Unger Nyborg, som også ejede Blangstedgaard.

Parret i Smediehuset arbejdede ved landbrug. De var kommet til sognet i 1893.

Der var ydermere ved FT 1901 en familie i hus under Blangstedgaard, Lars Rasmussen f. 1854, arbejder ved landbruget, med kone, datter (Kristine, f. 1.2.1888 på Ejby Mark) og svigermor. Svigermoderen var Karen Madsen f. 1831, der tidligere havde boet i Smediehuset, se ovenfor. Hun fik fattighjælp.

Under FT 1901 Vor Frue Landsogn, Killerup (45, 46) ses på matr. 3b Niels Peter Nielsen, f. 1870, som smed ved landbruget, med kone, barn og en smedelærling.

 .....................................................

5 FT 1906 Vor Frue Landsogn (19) ses under Killerup (ligesom Blangstedgaard), Blangstedg. Smedie,  med fodermester Mads Chr. Madsen, f. 1870, med kone og 5 børn, det yngste, Anders, f. 1904., men næppe i Vor Frue eller Fraugde sogn.

Der ses også et hus kaldet Frydenlund.
Her ses også (14) Killerup smedie med smedemester Niels Peder Nielsen, f. 1870, samme som ved FT 1901, med en smedelærling,

 ........................................................

6 Ved FT 1911 Vor Frue ses, Smedehuset, under Blangstedgaard, beboet af arbeidsmand Rasmus Jørgensen, f. 1888, med kone og en søn født i Fraugde sogn 1908 (89, Christian Albertus Jørgensen  f. 3.3.1908, forældre arbejsmand Rasmus Jørgensen og Signe Birgitte Hansen, 22 år, Blangstedgaard (faddere fra Landkilde))..De kom til Vor Frue sogn i 1908 (Rasmus Jørgensen, f. 1887, var ved FT Fraugde 1901 hos sin far, gårdejer Kristoffer Jørgensen, Birrkum. De fik ikke børn i Korsløkke sogn 1911.1915).
I Killerup ses Niels Peder Nielsen f. 1870, samme som ovenfor, som smedemester med familie og en smedesvend.

Ved FT 1916 (29) ses Niels Peder Nielsen stadig som smedemester i Killerup.
mens Blangstedgaard Smedehus ikke ses. Navnet ses heller ikke efter 1916. Rasmus Jørgensen nævnt ovenfor ses heller ikke ved FT Vor Frue 1916. Der var 5 familier i forbindelse med Blangstedgaard, 1 arbejdsmand, 3 husmænd, 1 gartner.
(På M 1, FT 1916, ses ved Blangstedgaard arbejdsmand Andreas Johnsen med en større familie (han var der også ved FT 1921). Han var kommet til sognet i 1916 og fik skøde til Blangstedgaard matr. 3k i 1919. De kom fra Agedrup sogn, Vesterkærby Mark, hvor Andreas Johnsen var arbejdsmand, og hvor de fik to børn). .

På ældre kort ses aftegnet smedie nær Killerup landsby. Den er på matrikelkort markeret som 3b, se også ovenfor. Det må være nævnte Killerup smedie. Omkring ved nuværende position Ørbækvej 275, findes ikke i dag, området er udparcelleret.

 

Det vides ikke, hvor Blangstedgaard Smediehus har ligget. Da det omtales både sammen med Blangstedgaard (Odense Vor Frue Landsogn) og Blangsted Mølle (Fraugde sogn), har det nok været på eller nær selve gården eller møllen. Andreas Johnsen, der som vist ovenfor allerede ses ved Blangstedgaard ved FT 1916, fik skøde til matr. 3k, der senere blev til Blangstedgaardsvej 115.
Der ses nu ved Blangstedgaardsvej 115, matr. 3k, et stråtækt bindingsværkshus, efter BBR opført 1827 (som vist ovenfor var der smede i tilknytning til Blangstedgaard fra 1821 eller tidligere). Se mere i linket. Det er nær ved både Blangstedgaard, der som nævnt hørte til Vor Frue sogn, og Blangsted Mølle. der hørte til Fraugde sogn, og måske derfor er Smedehuset skiftevis nævnt under begge sogne.
Ophørte nok med at være smedie ved Hans Madsens død i 1876, men husets navn bibeholdtes i en årrække med folk af andre professioner boende i huset.

Smediehuset omtales ofte sammen med stedet Frydenlund, der var Blangstedgaardsvej 85, lidt nord for nr. 115. Det var de eneste huse, som gennem længere perioder blev omtalt ved Blangstedgaard/Blangsted Mølle.

Til top.