*poha   1*Forside  *'Marie og Niels Hansen  *Deres børn og børnebørn  *Niels' aner  * Maries aner  *Bjerringgaard  *Bjerringgaard før 1890  *Martha og Sigvald  *Marthas aner   *Pouls barndom  ---   


 

Bjerringgaard, Elsborg, Viborg Amt

 

 Oversigt (ophold)

FT 1787

1795 - 1798

1798 -1802

1802-1813/1815

1815- 1853

1853 - 1891

1891- 1925/1928

1928- ca. 1972

ca. 1972- 2011*

Gaardmand (Gaardejer)

?Jens/Peder Sørensen (Kirkegaard) 1752/1750 -1822/1813

Jens Mogensen Fogh 1748

Eric Boesen 1762-1807

Christen Bach 1755-1813

Ole Kirkegaard 1786-1853

Rasmus Johansen 1822-1901

Niels Hansen 1864-1925

Sigvald Hansen 1898-1974

Niels Hansen 1933-2012
Grethe Olesen 1931-2020

Hustru

?Else Jacobs- datter/Ane Olesdatter  1748/1758

Marie Nielsdatter 1746

Ane Chate. Aastrup 1764

Florentine Bach, født Kuhr, 1772-1854

Florentine Kirkegaard, født Kuur (Cuur, Kuhr)

Florentine Rebekka Johansen, født Bach, 1822-1890

Marie Hansen, født Serup, 1864-1953

Martha Rasmine Hansen, født Madsen, 1905 -1967

 

Børn, opvokset på gården

?Oluf/Ole Pedersen (Kirkegaard) 1786, Søren, Ane Kirstine

?, se  børn

Nille Ulrike, 1793, død 1802

Maren Bach og Johan Frideric (Frederik)
(Johans børn )-- >

Florentine Rebekka og Hans Andreas Bach (plejebørn, Florentines børnebørn)

Oline, Johan(nes), Johan Frederik, Ane Kirstine, Jens Christian og Niels Andreas Rasmussen

Marie (Mitte), Christen, Søren, Harald, Sigvald, Oluf og Hans Hansen

Marie (død som 1-årig), Poul, Niels, Marie og Ole Hansen

 

* i 2011 blev gården solgt til Arne Søndergaard, Brandstrup.


 

 Bjerringgaard 1890 og tidligere, oplysninger fra Folketællingerog Kirkebøger:

Har også været kaldt Berringgaard, se nedenfor:


 

Bjerringgaard lå også inden udskiftningen, ligesom Elsborggaard, uden for Elsborg By.
Bjerringgaard (Berringgaard)  blev solgt fra Palstrup herregård som selveje til Jens Mogensen Fogh i 1795. Eric Boesen boede der i 1801. Den beboedes fra 1802 af Christen Bach og hans hustru Florentine, de havde børnene Maren og Johan Frederik. Efter Christen Bachs død i 1813 giftede Florentine, født Kuur (Cuur, Kuhr), sig i 1815 med den 13-14 år yngre Ole Pedersen Kirkegaard. Hos dem boede plejebørnene Florentine Rebekka Bach og Hans Andreas Bach, som var Florentine Kuurs børnebørn (Johan Frederiks børn). Florentine Rebekka Bach blev gift med Rasmus Johansen i 1851, de overtog Bjerringgaard, og de fik 6 børn, Oline, Johan(nes), Johan Frederik, Ane Kirstine, Jens Christian og Niels Andreas. I 1891 overtog Marie og Niels Hansen gården.
Hartkorn  4.6.0.0 i 1795. Da Niels Hansen købte gården i 1891, var den på Hartkorn 3.6.1.3. Der var altså sket et frasalg på ca. 1 TD. hartkorn, eller godt 1/5.  Se følgense matrikelkort

Se nærmere nedenfor.

Se kort over sogne.      Oversigt over Elsborg-Højbjerg familier           
Matrikelkort  Bjerringggaard og Elsborg Mark (østre Elsborg Sogn) og Elsborg By. - Bjerringgaard på  gamle kort (1842-1899).     Matrikelkort Elsborg efter Bjerrum   Lokalkort.
Se om Udskiftning.

Andre gårde i Elsborg: Elsborggaard,  Højbjerg Mølle, Stenagergaard, Skovgaard, se flere Gårde


Navnet Berringgaard (Beringgaard, Bierringgaard) er ikke fundet nævnt i folketællinger og kirkebøger forud for 1802, det ses indtil ca. 1840, herefter står der Bjerringgaard.

Ifølge Bjerrum (se fodnote*) hørte bøndergodset i Elsborg under herregården Palstrup (enkelte gårde havde hørt under herregården Aunsbjerg, men ved et mageskifte mellem de to herregårde var de kommet under Palstrup). Palstrup blev i 1793 købt af Hans Gundorph (han var oprindelig bondesøn fra Gunderup ved Varde, men havde ejet andre herregårde og foretaget frasalg af bøndergods). Allerede i 1794 påbegyndte han udskiftning og bortsalg af bøndergods, og i 1795 blev den del gårde i Elsborg udskiftet og solgt til selveje. I 1799 solgte Gundorph så selve Palstrup med en fortjeneste næsten lige så stor som det, han oprindelig havde givet for herregården.

FT 1787. Måske fæstede Jens og Peder Sørensen (Kirkegaard) f. 1752/1750 Berringgard ved FT 1787, de forlod stedet inden 1795.

1795. Ifølge Bjerrum*, se også Skøde- og panteprotokol, solgte Gundorph fra Palstrup Herregaard, Bjerringgaard, matrikel nr. 3, i 1795 for 900 rigsdaler til Jens Mogensen Fogh, f. 1748, der indtil da boede i Højbjerg Mølle, Elsborg sogn. Han boede på Berringgaard i 1797-98, men da han ved FT 1801 boede i Hørup, må han ret hurtigt have videresolgt gården. Ifølge Skøde- og panteprotokol ser det ud til, at Jens Mogensen Fogh i 1798 solgte gården til Erich Boisen for 800 rigsdater. Så han tabte altså på handlerne.


1798. Eric Boesen, f. 1768, kom fra Randers amt, boede ved FT 1801 på en gård i Elsborg, som var Berringggard, som han som lige nævnt overtog i 1798. Det ser også ud til at være den eneste gård i Elsborg ved FT 1801, som der ikke kan redegøres for på anden vis. Måske boede en forvalter Anders Svendsen i første omgang på gården. 24.6.1802 viser skøde, at Erich Boesen solgte Beringgaard til Christen Bach. Skødet tinglyst den 25.10. 1802. Købesummen var 1500 rigsdaler, som var næsten det dobbelte af det, han havde givet 4 år i forvejen.
 Eric Boesen boede stadig i Elsborg ved sin datters død den 15.8 1802. Måske flyttede han i første omgang til Aagaard (Hørup sogn), da han i 1802 blev nævnt i et dokument med denne betegnelse. De flyttede på et tidspunkt til Sinding, hvor Eric Boesen døde i 1807, kun 39 år gl..


1802. Ifølge Bjerrum* købte Christen Bach, f. 1755, kom fra Randers amt, Bjerrringgaard i 1802, se også skøde lige ovenfor.
27.11.1802 nævnes Madame Bach, Berringgaard, se nedenfor, de må da have været bosat på Berringgaard..

De kom fra Kjærsgaard (Kiersgaard),  ved folketællingen pr. 1. februar 1801 i Høbjerg (Højbjerg) sogn findes på Kiersgaard (Kjærsgaard) Christen Bach og Florentine Kuhr med børnene Maren og Johan Frideric:
Viborg, Lysgaard, Høbjerg, Palstrup Howedgaard, , 55, FT-1801, B446

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Christen Bach

45

Gift

Hosbonde

Fattigheds Commissair, og Eyer af Parcellen Kiersgaard

1755*

Florentine Kuhr

27

Gift

Hans Kone

1772*

Maren Bach

6

Ugift

Deres Børn

1795*

Johan Frideric

4

-

Deres Børn

1797*

Christen Pedersen

42

Gift

Tienestefolk

Anders Clausen

26

Ugift

Tienestefolk

National Soldat

Christen Madsen

16

-

Tienestefolk

Peder Pedersen

11

-

Tienestefolk

Ane Dorthe Lausdatter

20

-

Tienestefolk

Karen Pedersdatter

20

-

Tienestefolk

*ifølge kirkebog
I kirkebogen for Højbjerg-Elsborg ses Johan Friederik blandt fødte/døbte i 1797
I 1799 optrådte Bach, Kærsgaard, som forlover ved et bryllup i Højbjerg, og i september samme år frembar Mad. Bach, Kiersgaard en søn fra Palstrup ved dennes dåb.
Christen Bach fik den 24.6.1802 skøde på Beringgaard.
Den 27. nov. 1802 og igen i jan. 1804 optrådte Madame Bach, men nu Berringgaard, som fadder ved dåb af børn fra Palstrup. I dec.1802 blev Mad. Bach, Berringgaard nævnt i kirkebogen for Elsborg: Den 25 October fødte Skoleholder i Elsborg Niels Klocks hustru Mette Marie Mickelsdatter en søn som samme dag blev hjemmedøbt og kaldet Jens Christian blev frembaaret 1st Adv. Søndag til sin Daabs Bekentgørelse af Madame Bach paa Berringgaard. De øvrige faddere var Mickel Jensens Søster, Eric Hansen, Søren Kirkegaard, Anders Olesen alle af Elsborg". (Skolelærer Niels Kloch, Elsborg, fik også døbt en søn i 1801, men her var Mad. Bach ikke nævnt). Lærer Klochs søster var ved FT 1801 tjenestepige, måske på Berringgaard.
I 1802 var da også i kirkebogen en anden familie, Ane Magrethe og Rasmus Bay til Kiersgaard, anført ved fødsel og dåb af deres datter, frembåren i kirken den 22. november. De fik også et barn på Kiersgaard i sept. 1803. Ifølge Nygaard solgte Kristen Bach Kærsgård i 1803.

Det tyder derfor på, at familien Bach er flyttet fra Kiersgaard til Berringgaard senest i slutningen af 1802.

Ifølge Bjerrum* købte Christen Bach i 1803 også Elsborg Hedegaard (matrikel 14) og Højbjerg Kirke, men han solgte gården allerede året efter (matrikel 14a på matrikelkort Elsborg By 1815-1863).

I Kirkebogen for Elsborg 1813 er Forligs Commissair Chresten Bach, Berringgaard, registreret som død, 57 år gammel, hvilket passer med at han var 45 år i 1801 (læs om episode ved Bachs begravelse):


http://nygaards-sedler.dk/viewpage.php?page_id=64&nr=14384&sort=f  

Familien Christen Bach og Florentine Kuhr (Bach) ser altså ud til at være flyttet fra Kiersgaard til Berringgaard i 1802; Christen Bach døde på Berringgaard i 1813 (f. ca. 1756).

Læs om Christen Bach og Florentine Kuhr før 1801.

Oversigt


1815.  Efter Christen Bachs død i 1813 giftede Florentine sig den 27.4.1815 med den noget yngre Ole Pedersen Kirkegaard, som det ses i Kirkebogen for Elsborg i 1815 for ungkarl og snedker Ole Pedersen Kirkegaard 29 år i Elsborg og Mad. Florentine Bach fød Kuur, 41 år, (gaardmand) Berringgaard i Elsborg. Forloveren Kjøbmand Hiulbye fra Randers var Florentines svoger. Den anden forlover var sognepræsten i Brandstrup, Niels Ove, han fik børn der bl.a. i 1813, 1815 og 1817. Oles far Peder Sørensen, se følgende, var altså ikke bl.a. forloverne, han har måske ikke rangeret højt nok?Ifølge Realregister 1827 Elsborg Højbjerg 1863, udstedtes der Gavebrev af 24.4.1815, fra Florentine Bach til Frederik og Maren Bach på 1500 Rdl., tinglyst 8.1.1816. Det har altså været til Florentine Bachs børn i forbindelse med hendes nye giftermål den 27.4.1815.

(I 1817 blev tjenestekarl og tjenestepige ved Beringgaard, Peder Hartvigsen og Ane Sørensdatter, 30 år, gift. Han var ud af Moesgaard-slægten, forloveren Niels Aagaard var hans svoger eller nevø. Hun kom muligvis fra Palstrup, De fik i 1819 datteren Kirsten, hvor han var indsidder i Elsborg. - De boede ved FT 1834 i Mellemvandet, Sjørslev Sogn, hvor han var inderste og arbejsmand). 


Ole Pedersen Kirkegaard var ved brylluppet i 1815 29 år, så han skulle være født ca. 1786. I Kirkebogen for Elsborg ses da også i feburar 1786 døbt en Ole med forældre Peder Kirkegaard og Ane Olufsdatter/Olesdatter, de var blevet gift i juni året før.
Peder, men her med efternavnet Sørensen, og Ane Olufsdatter, ses også FT 1787, Ole står her som Oluf:
Viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg Sogn, Elborg Bye, 13, FT-1787, B4055

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Peder Sørensen

36

Gift

Mad Fader

Indsidder og Snedker

Ane Olufsdatter

30

Gift

Hands Hustrue

Oluf Pedersen

2

Ugift

Søn

af 1ste ægteskab, 1785


Peder (Snedker og Husmand med Jord) og Ane var der også med flere børn i 1801, men Ole, 16 år, var da ikke i sognet, han var nok tjenestekarl hos præsten i Højbjerg. - .I 1803 blev der konfirmeret 2 Ole Pedersen i Elsborg, den ene må være Ole Pedersen Kirkegaard, den anden Ole Pedersen var søn af Peder Nielsen Sand.
Peder Sørensen døde i 1822 72 år gammel som husmand og snedker, Ane Olesdatter i 1831 72 år gammel.

Se videre om Ole Pedersen Kirkegaard og hans familie. Ole fik ikke egne børn. Det gjorde hans bror Søren Pedersen, se linket, og hans farbror Søren Sørensen Kirkegaaard havde efterkommere med navn Kirkegaard i Elsborg.


 Florentine og Ole Kirkegaard på Bjerringgaard (Berringgaard).

Gmd. Kirkegaard og Berringgaard nævnes også i Kirkebogen for Elsborg i 1818, 1819, 1820 og 1826 under fadder ved dåb.

De ses ved de følgende folketællinger:

Viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg sogn, , Elsborg Bye, 33, FT-1834

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Ole Kirkegaard

49

Gift

Gaardmand

født ca. 1785

Florentine Kuur

63

Gift

Hans Kone

født ca 1771

Florentine Bach

12

Ugift

Pleiedatter

født 1822

Laust Christensen

24

Ugift

Tjenestekarl

Niels Olsen

16

Ugift

Tjenestekarl

Maren Nielsdatter

24

Ugift

Tjenestepige

Mette Christensdatter

23

Ugift

Tjenestepige

Florentine Rebeca Bach blev konfirmeret i Høiberg Kirke forår 1837, hun står som plejedatter af Grd. Kirkegaard, Berringggaard.
Viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg sogn, , Elsborg - Berringgaard, 15, FT-1840

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

hr. Ole Kirkegaard

54

Gift

Gaardmand

madm. Florentine Kirkegaard

69

Gift

Hans Kone

Florentine Bach

18

Ugift

Deres Pleiebarn

f. 1822

Hans Andreas Bach

5

Ugift

Deres Pleiebarn

f. 1835

Søren Peter Madsen

22

Ugift

Deres Tjenestekarl

Peder Chr. Nielsen

17

Ugift

Deres Tjenestekarl

Ane Kathrine Johansdatter*

22

Ugift

Deres Tjenestepige

Karoline Bach

17

Ugift

Deres Tjenestepige

Se originalen  

Adkomst for Ole Pedersen Kirkegaard i 184l (skifteattest).

Viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg Sogn, Elsborg - En Gaard, 13, FT-1845, B4497

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

 

Erhverv: 

Fødested:

Ole Kirkegaard

59

Gift

Gaardmand

H: i Sognet [Elsborg, Viborg Amt)

Florentine Kirkegaard, fød Kuur

74

Gift

Hans Kone

Skallerup Præstegaard, Hjørring Amt

Florentine Rebekka Bach

23

Ugift

Pleiedatter

Sinding, Viborg Amt

Hans Andreas Bach

10

-

Pleiesøn

Do [Sinding, Viborg Amt]

Peter Jørgensen

17

Ugift

Tjenstefolk

Sjørslev, Vib:[Viborg] Amt

Poul Nielsen

16

-

Tjenstefolk

Høiberg, Vib:[Viborg] Amt

Ane Vistisen

23

Ugift

Tjenstefolk

Karup, Vib:[Viborg] Amt

 

Viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg Sogn, , Bjerringgaard, 42, FT-1850

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Ole Kirkegaard

64

Gift

Gaardmand

Her i Sogneet [Elsborg, Viborg Amt]

Florentine Cuur

78

Gift

Hans Kone

Skallerup Sogn, Hjørring Amt

Florentine Bach

28

Ugift

Deres Pleiebørn

Sinding Sogn, Viborg Amt

Hans Andreas Bach

15

Ugift

Deres Pleiebørn

Do [Sinding Sogn, Viborg Amt]

Anders Laursen

21

Ugift

Tjenestefolk

Sevel Sogn, Viborg Amt

Christian Andersen

18

Ugift

Tjenestefolk

Her i Sognet [Elsborg, Viborg Amt]

Mette Marie Johansdatter*

18

Ugift

Tjenestefolk

Thorning Sogn, Viborg Amt

Ane Kirstine Jacobsdatter

35

Ugift

Tjenestefolk

Høiberg Sogn, Viborg Amt

 *søstre til den senere gårdmand på Bjerringgaard, Rasmus Johansen

 I 1850 boede begge plejebørn, Florentine og Hans Andreas Bach, stadig på Bjerringgaard.  I april samme år blev ifølge Kirkebogen for Elsborg Hans Andreas Bach af Bjerringgaard konfirmeret i Højbjerg Kirke som ca. 15-årig. Han står anført som søn af forældrene som vist lige nedenfor, gaardejer Kirkegaard af Bjerringgaard er også nævnt.

Ole Kirkegaard døde i 1853 og Florentine Cuur i 1854, som det ses i Kirkebogen for Elsborg. De var ved deres død henholdsvis 68 og 82 år gamle. http://nygaards-sedler.dk/viewpage.php?page_id=64&nr=14385&sort=f  

Ole Kirkegaards navn ses på matrikel 3amatrikelkort Elsborg By, Elsborg, 1815-1863. Bjerringggard ses også senere med dette matrikelnummer. Se også 1795 ovenfor.

Oversigt


Plejebørnene Florentine Rebekka Bach og Hans Andreas Bach blev født i Sinding, hvor deres forældre også boede.

Kirkebogen for Sinding 1822:

Broderen , her kopi fra kirkebogen i 1835:

Florentine Rebekka Bach og Hans Andreas Bachs biologiske forældre står også ved folketællingerne i Sinding i 1834-50 som aftægtsmand Johan Frederik Bach og kone Ane Kirstine Poulsen (Poulsdatter), og de fik flere børn.  Johan Frederik Bach (Bak) var Florentine Cuurs (Kuhr) søn af første ægteskab. D.v.s. at Florentine Rebecca og Hans Andreas som plejebørn på Bjerringggaard var husmoderen Florentine Cuurs børnebørn.
Johan Frederik Back flyttede senere tilbage til Bjerringgaard, da han var blevet enkemand, og datteren var husmor der.

Se nærmere om Florentine Rebekka Bachs familie.

 


 Rasmus Johansen

Han ses ved FT 1850:
Viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg Sogn, , Elsborg Bye - en Gaard, 17, FT-1850 . Peter Fredervar ses også FT 1845, han havde overtaget sine forældres gård, Elsborg matr. 16a, nabo til Møllegaard, se linket. Søn Johan Pedersen 1851. Gårdmand Peder Frederiksen døde 13.12.1853, 41 år (136), FT 1855 var Ane Cathrine gift med Peder Pedersen, 27, ses med bl.a. tjenestekatl Andreas Bach. De ses også ved FT 1860. han med tilnavn Kudsk, og FT 1870. Ved FT 1880 ses de på aftægt hos forpagter Peter Andersen. . Skøde til Peder Pedersen 1855, til konens søn Johan Pedersen 1872, derpå flerel skødeskift. Se mere i linket herunder.

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Peder Frederiksen

38

Gift

Gaardmand

Her i Sognet [Elsborg, Viborg Amt]  1822

Ane Catrine Johansdatter

31

Gift

Hans Kone

Thorning Sogn, Viborg Amt

Bolette Pedersen

3

Ugift

Deres Datter

Her i Sognet [Elsborg, Viborg Amt]

Rasmus Johansen

28

Ugift

Tjenestekarl

Thorning Sogn, Vibog Amt 1822

Det er sandsynligvis denne Rasmus, der blev gift med Florentine Bach fra Bjerringgaard. Født 1822
Rasmus
var ifølge Kirkebogen kommer dertil som 24-årig i 1847, han kom da fra Vindum 

Rasmus Johansen var som der ses ovenfor tjenestekarl på en gård, hvor hans søster Ane Catrine var kone. De var født og opvokset på en gård i Thorning:
viborg, Lysgaard, Thorning, Torning sogn, Nørre Knudstrup Bye - en Gaard, 1 - 60, FT-1834, B4480

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Johan Vendel Jacobsen

44

Gift

Gaardmand

Frederiks

Ane Rasmusdatter

36

Gift

Hans Kone

Thorning

Marie Cathrine Johansdatter

18

Ugift

Deres Barn

Ane Cathrine Johansdatter

16

Ugift

Deres Barn

Ane Margrethe Johansdatter

14

Ugift

Deres Barn

Rasmus Johansen

12

Ugift

Deres Barn

1822

Jacob Johansen

9

Ugift

Deres Barn

Søren Johansen

7

Ugift

Deres Barn

Mette Marie Johansdatter

2

Ugift

Deres Barn


Ane Cathrine og Mette Marie var tjenestepige på Bjerringgaard henh. FT 1840 og 1850, se ovenfor.

Oversigt

 


 
1853. Florentine Rebekka Bach og Rasmus Johansen, begge født 1822, overtog på Bjerringgaard. Skøde den 19.10 1853 (af samme dato aftægtskontrakt for Ole P.Kirkegaard, men han døde som nævnt i nov. 1853).

De blev gift 27. marts 1851, forlovere var brudens plejefar Ole Kirkegaard og gommens far.

Rasmus og Florentines datter Oline Florentine Rasmussen blev født den 21.3.1952, faderen Rasmus Johansen stod da som indsidder i Elsborg. Fadder ved hendes dåb var bl.a. morbroderen ungkarl Andreas Bach, Elsborg. -  Ved sønnens Johan Rasmussens fødsel i 1854 stod Rasmus Johansen som gårdmand, da de havde overtaget Bjerringgaard i 1853, se skøde ovenover. Det også fremgår af folketælling i Elsborg i henholdsvis 1855 og 1860 og 1870 (de hidtidige ejere Ole Kirkegaard døde i 1853 og Florentine Cuur i 1854).  I 1860 havde de 4 børn, i 1870 ses alle 6 børn. Florentine Rebeccas far Johan Frederik Bach, der nu var enkemand, var flyttet fra Sinding tilbage til datteren på Bjerrringgaard, hvor han ses både 1855, 1860 og 1870, og hendes bror Jens Christian Bach var i 1855 og 1870 tjenestekarl der, og var fadder ved Johans dåb i 1854. Andreas Bach var hos Rasmus' søster FT 1855, se ovenfor.  
Johan Frederik Back døde i 1870 som aftægtsmand i Elsborg, 73 år gammel.

Folketællingen i 1980, Bjerringgaard
Viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg S., 1 Gaard, Bjerringgaard, 37, FT-1880, C6630

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Fødested:

Rasmus Johansen

57

Gift

huusfader, Gaardeier

Thorning

Florentine Rebekka Johansen F. Bak

57

Gift

huusmoder

Sinding

Johannes Rasmussen

24

Ugift

deres barn

Elsborg

Johan Frederik Rasmussen

22

Ugift

deres barn

Elsborg

Ane Kirstine Rasmussen

20

Ugift

deres barn

Elsborg

Niels Andreas Rasmussen

10

Ugift

deres barn

Elsborg

Christine Johansen

14

Ugift

tjenestepige

Thorning

Gottlieb Rehmeyer*

24

Ugift

tjenestekarl

Lippe Detmoldt

se original
*søn fra naboejendom

Rasmus og Florentine boede stadig på Bjerringgaard i 1880. Datteren Oline var i 1874 blevet gift med Rasmus Nielsen Døssing, de boede senere på Elsborggaard, se nederst.  Men børnene Johannes, Johan Frederik, Ane og Niels Andreas boede der stadig. Ved folketællingen i 1880 ser Jens Christian ud til at stå som smedelærling i Lysgaard, 17 år gammel.

Rasmus og Florentine fik altså 6 børn: Oline 1852, Johan(nes) 1854, Johan Frederik 1857, Ane Kirstine 1860, Jens Christian 1862 og Niels Andreas 1869. Faddere ved børnenes dåb var bl.a. Florentines brødre Hans Andreas Bach og især Jens Christian Bach, samt flere medlemmer af Rasmus Johansens familie (søskende) i Knudstrup. Desuden i 1854 Proprietær Trojels hustru til nabogården Elsborggaard, og i 1869 Proprietær Hasselmann til Elsborggaard, samt Gaardmand Mads Pedersen. I 1862 var der også en fadder husmand Mads Kirkegaard, 29 år ved FT 1860, han kan være Ole Kirkegaards fætters søn. 

Tjenestefolk på Bjerringgaard ifølge Kirkebøger for Elsborg, Tilgangslister 1838-1874:   Berringgaard: 2.11.1838 Søren Peder Madsen 20 år, - 3.5.1840 Johanne Marie Christendatter 14 år,  - 3.11.1840 Jørgen Christensen,  - 3.11.1841 Johan Christian Christensen 25 år,  - 1.5.1842 Thomas Sørensen 20 år,  - 8.5.1943 Peder Gørsting 21 år, - 7.11.1843 Ane Vistisdatter 25 år,  - 21.3.1844 Maren Christensen 18 år,  - 1.5.1845 Ane Andersdatter 20 år, - 3.11.1845 Maren Christensen 19 år,  - 1.5.1846 Jensine Jensen 14 år,  - 5.11.1847 Birgitte Marie Andersdatter 18 år,  - 14.5.1848 Søren Peder Christensen 19 år,  - 6.11.1848 Anders Laursen 19 år.  - Hos Ole Kirkegaard:   3.11.1851 Birgitte Marie Andersdatter 22 år.  - Hos Rasmus Johansen: 1854 Jens Chr. Bach (svoger, ankom fra Sinding, se lige ovenover) 16 år,  - nov. 1856 Dorthea Cathrine Jensen 22 år,  - maj 1857 Mathilde Christensen 25 år og Søren Peder Christensen 17 år,.  - 19.10.1858 Birgitte Kjeldsen f. Sjørslev 21 år,  - 9.12.1858 Anne Cathrine Hoermann f. Frederiks 15 år, - 2.11.1859 Petrine Jensen f. Almind 16 år,  - 30.11. 1859 Michael Laurits Jensen f. Demstrup 18 år,  - 2.3.1862 Niels Clausen f. Gulev 13 år,  - 12.11.1862 Dorthe Christine Pedersen f. Vium 19 år,  - 9.5.1863 Johan Georg Würtz 14 år,  - 4.11.1863 Carl Philip Schreiber 17 år, - 7.11.1865 Maren Jensen 23 år,  - 13.5.1867 Cathrine Margrethe Würtz 27 år, - 25.5.1868 Søren Johansen (broder) 41 år, - 8.11.1868 Christine Laursen 16 år,  - 13.11.1868 Johan Rasmussen (søn) 14 år. ---- De to Würtz samt Hoermann (mors efternavn var Philbert) var nok efterkommere af kartoffeltyskere.

Rasmus og Florentine boede på Bjerringgaard, eller i al fald i Elsborg, ved folketællingen i 1890.
Viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg, , , 10, FT-1890
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Rasmus Johansen, 67, Gift, Husfader, Landmand, Thorning
Florentine Rebekka Johansen, 67, Gift, Husmoder, , Sinding
Ane Johansen, 25, Ugift, Tyende, , Thorning
Peder Jensen, 17, Ugift, Tyende, , Thorning

Men Florentine Rebekka døde samme år som 68-årig, som det fremgår af Kirkebogen for Elsborg, dødsdato 25. juni, begravelse den 1. juli 1890  (på hendes gravsten står dødsåret til 1891)

Deres børn er ikke registreret i Elsborg Sogn ved folketællingen 1890, undtagen nedennævnte Oline Florentine, der som nævnt blev gift med Rasmus Nielsen Døssing, de boede nu på Elsborggaard, nabogård til Bjerrringgaard. - Sønnen Frederik Rasmussen f. 1857 var først forpagter i Hjermind, han fik det første barn der i 1886, men bosatte sig senere på Elsborg Bakkegård, matr. 5a, hvor han ses fra FT 1901. Han døde i 1929, hans gravmæle står på Elsborg Kirkegård ved siden af forældrenes.

Viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg, , Elsborggaard, 1, FT-1890

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Rasmus Nielsen Døssing

41

Gift

Husfader

Landmand

Elsborg

Oline Florentine Døssing*

37

Gift

Husmoder

Elsborg

Niels Anders Døssing

13

Ugift

Børn

Lee sogn

Florentine Rebekka Døssing

8

Ugift

Børn

Lee sogn

Rasmus Johannes Døssing

5

Ugift

Børn

Lee sogn

Søren Nielsen

35

Ugift

Tyende

Vinkel

Niels Jensen

19

Ugift

Tyende

Elsborg

Jens Jensen

16

Ugift

Tyende

Elsborg

Mætte Katrine Jensen

26

Ugift

Tyende

Elsborg

Ellen Marie Mortensen

20

Ugift

Tyende

Lee sogn

*er den samme som Oline Florentine Rasmussen, Bjerringgaard 1860, 8 år

Ifølge Kirkebogen for Elsborg døde Rasmus Johansen 78 år gammel den 29.6.1901 på Elsborggaard, hvor han var som sin indsidder hos datteren Oline og svigersønnen Rasmus Døssing. Se gravmæle

Ifølge Realregister 1827 Elsborg Højbjerg 1863 var der mange forhæftelser på matrikel 3a, 22 stk. indtil 1862,  flest 1851-1862. Ifølge Realregister Elsborg 1842-1946 var der 13 hæftelser 1851-1889, især 1879-1889, her ialt for nær 50.000 kr . Hæftelserne blev slettet, måske inden nye blev optaget.
I 1892 var der en hæftelse på 12000 kr., men det må være efter, at Niels Hansen overtog gården.

Rasmus Johansen måtte vist sælge gården på grund af et uheldigt engagement i en kautionering. Sønnen Johan Frederik Rasmussen overtog Bakkegaarden, matr. 5, i 1892.


1891. Det må være efter Florentine Rebekkas død 25. juni 1890, at gården er overdraget til Niels Hansen, formentlig kort før hans bryllup den 8. juli 1891, Niels Hansen stod da med bopæl i Elsborg, mens han den 10.5.1891 stod som ungkarl Niels Hansen af Kvols som fadder ved en nevøs barnedåb.
Ifølge Realregister Elsborg 1842-1946 fik Niels Hansen skøde på Bjerringgaard den 19.6.1891.  Se skødet*.  Niels Hansen overtog gården formedelst 30.000 kr., heraf var 18.000 kr.overtagelse af indestående priotitetsgæld, og 6000 kr. var for løsøre. Selve gårdens salgspris va altså 24.000 kr. Niels Hansen skulle betale 12000 kr. kontant. Niels Hansen havde arvet 10000 Kr. efter faderen

*Hartkorn 3a+3b+3c: 3.6.1.3.  Da Jens Mogensen Fog købte Bjerringgaard i 1795 var den på Hartkorn 4-6-0-0 tønder. Der var solgt noget fra, se  kort Bjerringggaard.
Senere angives 34,9 ha, eller ca. 64 tdr. land

Oversigt


Kilde: *Paul Bjerrum Pedersen: Da Elsborgs bønder blev selvejere. Fra Bjerringbro kommune: meddelelser fra lokalhistorisk arkiv 1984, s. 9-24.

Oversigt over Elsborg-Højbjerg familier