Højbjerg Mølle, Elsborg sogn

Højbjerg Mølle   (Elsborg matrikel 1) blev ifølge Bjerrum købt til selveje af Christen Nørgaard den 24.6.1795, for ialt 4000 rigsdaler betalt kontant, fri hartkorn 7-2-3-1, dertil Elsborg øde Mølles 1-2-2-2.
Ifølge Kirkebogen for Levring blev Pigen Anne Kirstine, Christen Nørgaards datter, Døssing, gift i 1794.  Christen Nørgaards hustru, Anne Pedersdatter af Døsssing, døde 60 år gl. i 1801. I 1809 var Christen Nørgaard, Døssing, forlover for Pige Anne Kirstine Christensdatter af Døssing.
Det kan dog ikke afgøres, om denne Christen Nørgaard er identisk med den ovenstående. .


Christen Nørgaard solgte ifølge Bjerrum Højbjerg Mølle i 1799 til
Niels Boddum.
Viborg, Lysgaard, Elsborg, Højberg Mølle, , 30, FT-1801, B4068

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Boddum

49

Gift

Hosbonde

Selwejer Møller

Født ca. 1752, død 1812

Ane Catrine Scaarup

38

Gift

Hans Kone


Født ca. 1763**, død 1807

Jens Christensen

50

Gift

TienestefolkChristens Espersen

40

Gift

TienestefolkMette Kirstine

24

Ugift

TienestefolkNicolaj Scaarup

41

Ugift*

Konens Broder

Broforpagter

Født ca. 1760

Niels Hansen

21

-

Hans Dreng


*enkemand, **1756?

Ifølge dis  og kirkebøger
kom Niels Boddum, f. ca. 1752, fra Thisted amt, hvor han var foged/forvalter, således var ved FT 1787 Niels Boddum, 35 (født 1752), ugift, tjenestefolk, Foged, på Todbøl Hovedgaard i Kallerup sogn, Thisted amt.  Ifølge Kirkebog for Kallerup 1785 var Mr Boddum, foged på Todbøll, fadder ved dåb. I 1786 døde på Todbøl Commersraad Niels Sommer til stamhuset Todbøl og Boddum Bisgaaard 86 år gl. og hans hustru Anna Marie Schell, 75. - Boddum Bisgaard ligger i Boddum sogn i det sydlige Thisted amt. Måske kom Niels Boddum derfra.  Han hed nok Niels Christensen Boddum.  Han kunne vær være født i Ydby, Sindrup (nabosogn til Boddum) i 1751, forældre Christen Nielsen/Boddum og Inger Christensdatter.  2 yngre sønner, Christen og Lars Christensen/Boddum, boede som ugifte i Ydby sogn ved FT 1787, men næppe i 1801, Christen døde i Ydby sogn i 1797, 44 år, nok som barnløs.  
Todbøl  Boddum Bisgaard

Sr Forvalter Niels Bodum var i 1796 den 17de November fadder for Peder Schaarups søn ved Nebel i Vester Vandet sogn, Peder var hans tilkommende svoger

Hr Forvalter Bodum fra Tanderup Hovedgaard blev ifølge Kirkebog for Vester Vandet, Thisted amt, viet den 7 Febr. 1797, uden foregaaende Trolovelse efter Kongelig Majestets Bevilling, til Enke Konen Anne Cathrine Schaarup, Tanderup, Vester Vandet.  Hun var i 1794 den 9de Maj blevet troloved med unge Karl Povel Gudichsen af Tanderup som Pigen Cathrine Niels Datter Schaarup paa Nebel; Forloverne: hr Oluf Knakkergaard fra Thisted og Peder Schaarup, hendes bror, de blev viede d. 29de Juli.  -- 1796 den 3 April døde Povel Gudichsen i Tanderup, Vester Vandet sogn, i sin alders 26 aar .--  Enkekonen i Tanderup Anne Cathrine Schaarup Sl: Gudichsen var 26de December 1796 fadder ved barnedåb.  --
Tandrups nuværende adresse er Tandrupvej 2, 7700 Thisted, ligger ved Vandet Sø. Det har dog næppe været en hovedgård, det er måske det, der kaldes
Lille Tandrup, Vester Vandet sogn, hvor Boddum befandt ved svigerindens død i august 1797 eller senere, se nedenfor. -- Tandrup Hovedgård var Thys støste gård, den ligger ved Ovesø, Bedsted, nord for Vestervig, nuværende adresse Tandrupvej 16, 7755 Bedsted Thy. (Der er også en Tanderup Hovedgaard ved Snejbjerg ved Herning i Ringkøbing Amt).

Niels Boddum må altså kort efter sit bryllup 1 1797 være flyttet fra Thy til Højbjerg Mølle, som han skulle have overtaget i 1799. Men allerede 1804 afhændede han møllen til sin svoger Nicolaj Scaarup, der ses som broforpagter i tabellen ovenover.

Han blev dog på egnen. Den 8.5.1807 døde hustruen Ane Chatrine Skaarup i Højbjerg sogn, 50 år gammel (født 1757).  Samme år den 22.sep. 1807 viedes ifølge Levring kirkebog Niels Boddam, Schouslund, og Mette Andersdatter, Levring, f. 1784 - I 1809 fødtes deres datter Ane Cathrine Nielsdatter (1809-1884) i Skouslund ved Palstrup i Høbjerg sogn. Opkaldt efter den første hustru. Ane blev senere gift med en snedker og boede i Sjørslev sogn.
Sr. Niels Boddum døde på Schouslund ved Palstrup, Højbjerg sogn, i 1812, 53 aar gammel (født 1759). Enken (Ane) Mette Andersdatter, Schouslund ved Palstrup, blev samme år gift igen, med husmand og skrædder Ole Laursen Riis, Højbjerg, de fik flere børn.

 

Nicolaj Nielsen Schaarup , født 1760, overtog som nævnt Højbjerg Mølle i 1804 efter svogeren.

Han kom også fra Thisted amt.

Schaarup som personnavn forekom flere steder i Thisted amt.-- Der er også flere lokaliter Skaarup (Schaarup) i Thisted amt:
1. Der er en lokalitet Skaarup NV for Sjørrring, med Skårupgård, Skårupvej 1, 7700 Thisted. Det er 6-7 km SV for Vester Vandet. --
2. Der er også en lokalitet Øster Skaarup med Schaarupgaard, Skårupgårdvej 7, 7700 Thisted. Det er ca. midt mellem Nors, Vester Vandet og Øster Vandet kirker, 3-4 km øst for Vester Vandet. --
3. Der er også en lokalitet Skårup med Schaarupgaarde lidt syd for Vestervig, ligger ca. 40 km syd for Vester Vandet

Nicolaj Nielsen Schaarup blev født 1760 i Taabel, Vestervig sogn. Forældrene Niels Andersen af Scaarup og Karen Madsdatter af Toobelbierg var blevet trolovet og copuleret i 1746. De fik en del børn foruden Nicolaj, bl.a. Anna Maria i 1752, Anna Catrina i 1756 og Peder i 1759. De sidste to var i 1787 faddere ved broderen Mads' søn Niels' dåb, og de boede hos forældrene ved FT 1787 Vestervig, Taabel Bye, hvor Niels Skaarup, 71, var kromand og Karen Madsdaater var 67 år. - Niels Andersen Scaarup, Taabel, døde i 1792, 76 år gl., sønnen Mads Nielsen Skaarup fortsatte kroen, hvor han var ved FT 1801 som gårdbeboer og kromand.
Niels og Karens datter Anna Maria født 1752, døde som Anne Marie Skaarup i Lemvig 5.8.
1797. Hun var gift med organist Friderich Ortmann, de havde ingen børn. I skiftet efter hende (http://www.brejl.dk/lemvig.htm, se 133) optrådte hendes søskende som arvinger, herunder Peder Skaarup i Nebel, Helene(Ane) Cathrine Skaarup gift med Niels Bodum i Lille Tandrup, og Nikolaj Skaarup i Klitmøller, alle i Vester Vandet sogn.  En søster Helene Skaarup boede også i Lille Tandrup på skiftetidspunktet.

I Vester Vandet 1793 den 9de April viedes uden foregaaende Trolovelse, efter Kongl: allernaadigste Bevilling Unge Karl Peder Nielsen Schaarup, Nicolaj og Ane Catrinas bror, og Pigen Cathrine Jens Datter Søegaard paa Nebel. Forloverne var Jens Christesen Søegaard, brudens far, og Hr Proust Hvas i Nors, nabosogn til Vester Vandet.  Hvas kom ud af en præsteslægt i Søndbjerg i det sydligste Thy. --. Ane Catrine boede hos broderen Peder Schaarup på Nebel ved sit første bryllup i 1794, se ovenfor.  -  Peder Schaarup, 42, var husbonde på Nebel Sædegaard i Vester Vandet sogn ved FT 1801, med flere børn. - Ved FT 1787 ejede Johannes Søltoft, 60 år, gården, han var flere gange fadder eller forlover i sognet, sidst i 1791.
Nebel havde væet en stor og rig adelig sædegård (sædegård = gård, hvor familien havde sæde, altså også boede, modsat avslgård).  Den forfaldt og
flyttedes flere gange på grund af sandflugt og brand. Nuværende adresse Egshvilevej 7, 7700 Thisted

Ungkarl Nicolaj Schaarup blev ifølge Kirkebog for Vester Vandet, Thisted amt, viet den 26.9. 1795, uden trolovelse, til enke kone Inger Blak, hun ses også som Inger Christensdatter Draxbech, født 1764. Hun havde været gift 2 gange tidligere, i 1782 og i 1790, og havde mindst 4 børn i disse ægteskaber.  Nicolaj Schaarup var fadder ved dåb i Vester Vandet sogn i 1795 og 1796, , i 1796 var Nicolaj Schaarups kone ved Klitmøller fadder.

I
1796 24de Juli fødte Nicolaj Schaarups kone, Inger Christensdatter, en Søn, der i daaben blev kaldet Anders Christian. I 1797 31te Maj døde Inger Christens Datter Draxbech 32 aar gl., Nicolaj Schaarups Kone. Deres søn Anders Christian blev boende i sognet, han var der ved FT 1801 som 5-årigt plejebarn, og han blev konfirmeret der i 1812, 16 år gl..

Nicolaj Schaarup var fadder for Peder Schaarups datter Kiersten i april 1798, Nicolaj Schaarup var da på Klatmølle.  Klatmølle, nu Klathøj, ligger i Torsted sogn, Klatmøllevej 27, 7700 Thisted. Torsted sogn ligger nær Vester Vandet.

Nikolaj var ved FT 1801 broforpagter ved Højbjerg Mølle som vist ovenfor. Han blev gift igen. Ifølge Levring kirkeborg: 24.apr.1801 viet Enkemand velbyrdige Nicolai Nielsen Skorup af Højbjerg mølle Brohuus og Pien velbyrdige Jomfru Anne Andersdatter Pinenberg, f. 1779.  Pinnenberg er en lokalitet, hvor hendes stedfar Kristen Kristensen var som gårdbeboer, og hvor hun selv boede i 1781 og 1801.

I 1803 solgte Boddum ifølge Bjerrum Højbjerg Mølle til Nikolaj Schaarup (prisen var fra 4000 rd. i 1795 steget til 5200 rd.) I 1804 døde Højberg Mølleren Nicolaj Schaarups ½ år gamle datter Inger Chatrine.

Nicolaj Schaarup blev tilsyneladene ikke længe på Højbjerg Mølle, ifølge Levring Kirkebog 1805 fik Sr Schaarup og hustru Ane Andersdatter af Pennenberg en datter Inger Cathrine, Bodum på Palstrup Mark var en af fadderne.
På et tidspunkt flyttede de til Thorning sogn, hvor Nikolaj døde 5.5.1828 som indsidder i Oustrup, 67 år gammel (født 1761). Hans kone Ane Andersdatter var død 15.1. samme år, 49 år, f. ca. 1779, som gaardmand Nicolai Schaarups hustru i Vattrup.

 

 

Beboere i Høiberg Mølle 1817-1834, næppe ejere (der var forpagtere).

Kirkebog Elsborg  1817 ff. Personer i Højbjerg Mølle var fadder eller fik børn:

1817. Friderich Møllers pige i Højberg Mølle var fadder.

 

1819. Christopher Frederich Petersen og Anne Dorthea i Høiberg Mølle fik tvillinger i Høiberg Mølle.


1820 (11) . Forpagter Jens Juulsen og Kirstine Rasmusdatter fik barn i Høiberg Mølle.


1823 (14). Forpagter ?? og Ane Larsdatter fik barn i Høiberg Mølle.

Ikke set flere fødte i Høiberg Mølle indtil 1834.b

Se mere i linket Højbjerg Mølle .