Anne Nielsdatter (Rask) , Mads Nielsen Koustrup og deres mor Bodil Madsdatter født ca. 1716.
Peder Nielsen Sand, Møllegaard.
Møller, møllere i Elsborg, se nederst.

Niels Pedersen Rask, Mads Nielsen Koustrups far, fik i 1749 datteren Anne, ifølge Kirkebogen for Sjørslev. Hendes fødselsår ses nedenfor som 1748, 1749 og 1751, så det må formodes at være samme person. Hustru til Peder Rask, der var Niels Rask's bror, bar barnet.   Niels Rask flyttede til Elsborg ca. 1753, han døde der i 1771.

Mads Nielsen (Koustrup) og Anne Nielsdatter Rask var altså søskende.

Anne Nielsdatter Rask blev trolovet og gift i Elsborg i 1772  med Peder Nielsen Sand af Hommel Mølle, Sjørslev sogn

 

Annes far var som nævnt død i 1771. Måske overtog de hans gård. Det har i så fald været Elsborg Møllegaard, som de senere boede på, se nedenfor. Det passer også med. at Peder Nielsen Sand som nævnt kom fra en mølle i Sjørslev sogn. Der har så nok også været den gård, som Annes far Niels Rask flyttede til i 1753.
Peder Nielsen Sand blev født i Sjørslev i
1743, konfirmeret i 1761, forældre var Niels Pedersen Sand og Karen LauridsDatter, trolovet/gift i Sjørslev sogn i 1740. Deres ældste søn Laurids blev født samme år. Navnet Sand ses ikke ved FT 1787 i Sjørslev.

Peder, bonde og gårdbeboer, og Ane, 39 år, boede i Elsborg ved FT 1787 med 5 børn  De fik bl.a. sønnen Ole, i dec. 1783, her står moderen som Ane Rask, Anes bror, Mads Koustrup, var fadder og hans kone bar barnet.

viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg Sogn, Elborg Bye, 15, FT-1787, B4055

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Peder Nielsen Sand

42

Gift

Mad Fader

Bonde og Gaard beboer

1745

Ane Nielsdatter/Rask

39

Gift

Hands Hustrue


1748

Niels Pedersen

5

Ugift

Søn

af 1ste ægteskab

1782, en Niels Pedersen konfirmeret 1800

ditto Niels Pedersen

13

Ugift

Søn

af 1ste ægteskab

1774. 1774?*

Oluf Pedersen

1

Ugift

Søn

af 1ste ægteskab

1786, 1783*, f. Ole, mor Ane Rask

Bodil Pedersdatter

7

Ugift

Datter

af 1ste ægteskab

1780, 1780*

Lars Pedersen

1

Ugift

Søn

af 1ste ægteskab

1786, 1786* (moderen står som Ane RasmusDatter)

*ifølge Kirkebogen.  De fik også Maren 1782 (Maren Nielsdatter konf. 1803) og Peder 1789. Der var nok 2 Niels, fordi de var opkaldt efter bedstefædrene, der begge hed Niels. Bodil Pedersdatter blev formentlig opkaldt efter sin mormor. 2 Ole Pedersen blev konfirmeret i 1803. Faddere var nok især lokale fra Elsborg, Anes bror Mads Koustrup og dennes kone var blandt dem .

De var der ved folketællingen i Elsborg i 1801, hvor Bodil Madsdatter som Ane Nielsdatters mor boede hos dem.
viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg Bye, , 22, FT-1801, B4068   Møllegaard.

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Peder Sand

60

Gift

Hosbonde

Ligeledes [Selvejerbonde Halvgaardsbeboer]

født 1741

Ane Nielsdatter

52

Gift

Hans Kone


født 1749

Bodil Pedersdatter

20

Ugift

Deres Børn

opkaldt efter sin mormor?

født 1780

Ole Pedersen

15

-

Deres Børn

 

født1786, 1783

Bodil Madsdatter

85

Enke

Konens Moder

                

født 1716Bodil Madsdatter var altså Ane Nielsdatter Rasks mor. Hun var blevet enke i Elsborg i 1771, men ses ikke i Elsborg ved FT 1787. Hun døde i Elsborg 5.6.1801 som Niels Pedersens enke.
Hun var blevet gift med Niels Pedersen Rask i Resen i 1747.  Hendes far var Mads Olufsen, 1679-1728 Resen, Fjends Herred. 

Da Ane Nielsdatter, født 1749, og Mads Nielsen, født 1748, var søskende, må Bodil Madsdatter, f. ca. 1716, også være Mads Nielsen Koustrups mor, og Mads Olufsen hans morfar. Se linket.

Til HovedoversigtPeder Nielsen Sand købte i 1795 sin gård, Elsborg matr. 15, Møllegaard, til selveje (han kom ved sit giftermål i 1772 fra Hommel (Homle) Mølle i Sjørslev) . Møllegaard hørte da under Palstrup herregård, Højbjerg sogn, men havde tidligere hørt under Aunsbjerg i Sjørslev sogn (Kilde Bjerrum).

Peder Nielsen Sand døde som aftægtsgaardmand i Elsborg i 1823, 80 år gammel, f. 1743. Ane Nielsdatter døde i Elsborg i 1833 som Peder Sands enke, 82 år gammel (født i 1751).

Deres børn var Mads Nielsen Koustrups søskendebørn og altså Peder Madsens f. 1792 fætre/kusiner. Niels Pedersen Rask f. 1774, se øverste tabel, var fadder ved nogle af Peder Madsens børn.

Af Peder Sand og Ane Nielsdatters børn var der ved FT 1834 i Elsborg kun 2. De to familier boede i Elsborg sogn som gårdfolk ved FT 1834. Se hernder. Det ses også, at de to gårde var nabogårde.
På matrikelkort Elsborg By, 1815-1863,se herunder, var på matrikel 15a anført navnene Niels Pedersen og Johan Georg Keller. 15a er Elsborg Møllegaard.
Friederich Pedersens navn ses på nabomatriklen 16a .  Ifølge
Bjerrum blev matrikel 16 udstykket fra matrikel 15 i 1810, denne gård hed da Huulhøygaard.  
Dette kan passe med, at Peder Sands gård er blevet delt mellem hans søn og datter (de optræder i 1807 som halvgaardmand, se følgende. Halvgaarde de var en betegnelse for mindre gaarde, modsat helgaarde):

...................

Niels Pedersen Rask (Rask var moderens tilnavn) 1774-1838, blev gift i Almind 17.9.1803 med Karen Frederichsdatter (de var ved FT 1801 tjenestefolk hos sognepræsten i Almind, Karen f. i Almind sogn ca. 1782). Datter Christiane Claudine blev døbt 9.1.1804 i Almind, Ellen Fredericha blev født 31.8.1805 i Almind. I 1807 fik Niels Pedersen som halvgaardmand i Elsborg sønnen Peder Christian, i 1808 fik han som halvgaardmand sønnen Frederich.
Efter
Niels Pedersen Rask og hans kones død i 1838 ses ingen af deres børn i sognet ved FT 1840. - Søn Jens Nielsen f. 1816 blev tjenestekarl, fra FT 1850 ses han som gift daglejer i Tange, Høbjerg sogn, han fik flere børn. - Datter Christiane Claudine Nielsdatter f. 1803 ses fra FT 1840 i Faarup, Vindum sogn, gift med væver og husmand Anders Nielsen, de fik 3 børn.
Johan Georg Keller ses på gården fra FT 1840, adkomst til Elsborg matr. 15a i 1848, se skøder for matr. 15 i Realregister. .Matrikel 15a er nuværende Møllegårdsvej 19, 8840 Rødkærsbro (Møllegård). Lokalkort

.............................

Bodil Pedersdatter 1780-1843, blev gift i 1806 med ungkarl Friederich Pedersen, f. ca. 1765, han fik som halvgaardmand i 1807 i Elsborg en datter Ane. I 1810 fik han som gaardmand datter Else Catrine. De ses som gårdfolk ved FT 1834 og 1840.
Bodil Pedersdatters søn Peder Frederiksen f. 1812, skøde 1843 til matr. 16a, ses som gårdmand ved FT 1845 (hans far boede der stadig), og ved FT 1850 med 3-årig datter Bolette, Johan/Johannes blev født i 1851 (konfirmeret 1866). Peder Frederiksen døde i 1853.
Hans kone Ane Catrine Johansdatter blev gift igen, med
Peder Pedersen, ifølge realregister Elsborg 1842--(64) fik han skøde til matr. 16a i 1855. De fik ikke egne børn, de var på gården ved FT 1860 og 1870.
Ane Catrines søn
Johan Pedersen f. 1851 fil skøde i 1872, men allerede 1873 overgik gården til andre, herunder Hienrich Berwalde i 1874-75, som i 1878 overtog 15a, se nedenfor.
Johan stod ved sine børns dåb i Elsborg i 1873 som gmd., i 1877 som inds., stedfaderen Peder Pedersen var i begge tilfælde fadder og aftægtsmand.
Ved FT 1880 var de afftægtsfolk på en gård hos 26-årig, ugift forpagter Peter Andersen.
Ane Katrine Johansdatter døde i Elsborg i 1884 som aftægtsmand Peder Pedersen Kudsks hustru, 67 år gl..-

(Ved FT 1901 i Elsborg var Peder Kristian Kristensen f. 1856 på
matr. 16a, skøde 1883 ifølge realregister. . Hans første barn blev født i 1896, han stod da som grm. Han havde forud været røgter på Højbjerg Mølle). .

Bodil Pedersdatter 1780-1843 var Mads Koustrups søsterdatter (niece), hans sønnedatter hed Bodild Marie Pedersdatter. Hun boede i Elsborg 1828-1870. Deres respektive mormor og oldemor hed Bodil Madsdatter.

Matr. 15a, Møllegaard, er i dag Møllegårdsvej nr. 19, 8840 Rødkærsbro, matr. 16a er nr. 15.

 


Elsborg

FT 1834 
Niels Pedersen Rask og hustru døde i 1838. Deres børn: Christiane f. 1803, Peder Christian 1806, Friderich 1809, Jens 1816. Ingen af dem ses i sognet ved FT 1840.FT 1840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Keller og hustru fik i 1838 barn i Sjørslev (Johannes Keller), i 1840 i Elsborg (Marie Mathilde Keller).

De ses også ved FT 1845, 1850 og 1855FT 1860

 Elsborg Mølle; Møller, Gmd. Husfader


På matrikelkort Elsborg 1815-1863 er på matrikel 15a anført navnene Niels Pedersen, overstreget, og Johan Georg Keller. 15a er Elsborg Møllegaard. På naboparcellen 16a ses Friderich Pedersen. Se også Realregister.

 

  

Møller/møllere i Elsborg sogn:

Ifølge Kirkebogen for Elsborg, og folketællinger:

Johan Georg Keller, f. 1808 i Thorning, Johan Keller var ved FT 1860 Elsborg Mølle som møller, hustru Mette Marie Dyhr f. 1806. En søn var bager, og der var også en bagersvend, så der har åbenbart også været en slags bageri. . - Johan Keller var der også ved FT 1840-1855 som Gaardmand i Elsborg. - Første barn født i Elsborg var i 1840, tidligere børn var født i Sjørslev og Thorning. - 1839-1848 en del tilgange og afgange af tjenestefolk til Keller i Elsborg. -  I 1859 tilgang Peder Christensen f. 1837 i Sjørslev til Grd. Joh. Keller, afgang 1860. - Johan Keller var stadig møller ved FT 1860, men ved FT 1870 var han hus- og arbejdsmand i Elsborg.. -- Sønnen Johannes Keller f. 1838 var gårdejer i Lerbjerg, Randers Amt, ved FT 1880. - Datteren Mette Elisabeth Dorthea Keller f. 1842 var ved FT 1880 lærerinde i Rødkærsbro, Vindum sogn.

Johan Keller har måske overtaget gården efter Niels Pedersen Rask, som døde i 1838, se ovenfor. Han forlod gården mellem 1864 og 1870.

Peder Hansen 20 møllerformand tilgang Elsborg Mølle 1862, fra Viborg.- 1864 Møllerformand for Keller, afgang til Hommel Mølle, Sjørslev.

Ane Marie Hansen 29 tilgang til Elsborg Mølle 1864. Ane Marie Hansdatter 29 tjener i Elsborg Mølle afgang 1865 til Tvilum sogn, Skanderborg amt.

Rasmus Simonsen 25, 6.4.1865 tilgang,  5.7.1865 Møller i Elsborg, med hustru Mette Marie Jacobsdatter, afgang til Virring sogn, Randers Amt.

Søren Hansen og Pouline Knudsen og 2 børn, Mølleforpagter i Elsborg,  tilgang nov. 1866 fra Vester Velling, Viborg amt.  Søn Knud Peter i 1868 , døde 1 dag gl.   Afgang som møllerformand til Randers 1868

Bager Johan Vanosius, f. 1834 i Preusssen, og Thora Constantia Schnorr 19 år fik datter Mariane i 1866, død samme år , i 1867 fik de i Elsborg Mølle Karl Christian. Afgang fra Elsborg i 1869 til Blegind sogn i Skanderborg amt. Johan Vanosius var ved FT 1880 bager i Ebeltoft. Schnor var en møllerfamilie.

Johan Christian Nielsen 18, tjener i Elsborg Mølle, tilgang 1869 fra Vium sogn.

Mikkel Tønnesen, f. 1833  Kvorning/ 1834 i Sjørslev/1840-45 i Hørning, Randers Amt, og Ane Kirstine Jensen, f. 1842 i Aarslev, Randers Amt,: Møller i Elsborg, tilgang juli 1866 fra Bjerring sogn med 2 børn. - FT Elsborg 1.2.1870, Møller Mikkel Tøndersen med kone og 4 børn samt 1 tjenestetyende.- Mikkel Tønnesen, Møllen i Elsborg, afgang 7.4.1870 til Brandstrup, (de var også i Brandstrup ved FT 1880 som gmd. med 7 børn). Har de byttet gård med den følgende?

Jens Jacobsen, f. 1808 i Vester Bjerregrav, Gaard- og Møllejer i Elsborg, tilgang i Elsborg april 1870 med hustru Else Hansdatter fra Brandstrup, (Jens Jacobsen var ved FT 1.2.1870 på gård i Brandstrup,Vindum sogn, de var der fra FT 1845, de var blevet gift i Vejrum i 1844, hvor Jens var tjenestekarl i Fusing Mølle, Bjerregrav).--Jens Jacobsens hustru Else Marie Hansdatter, f. 1816 i Vejrum, døde som aftægtskone i Elsborg Mølle i 1903, 87 år, enke efter gmd. Jens Jakobsen af Elsborg Mølle, han var død i 1894, f. 1808. De boede på aftægt hos svigersønnen Berwald ved FT 1880 og 1890, Else Marie var på matr. 15a ved FT 1901, se nedenfor.

Espen Thomasen Mølleforpagter af Elsborg Mølle, og Anna Cathrina Andreassen 26 år fik søn Alfred Emil i 1872

Jens Hansen 27 Møller ved Elsborg Mølle, afgang 1872 til Vium.

Heinrich Peter Wilhelm Berwald f. 1839 i Slesvig, (søn af Carl Friderich Berwald f. 1784 i Slesvig, død 23.1.1880 i Elsborg (Elsborggaard), (hans søster født 1836 i Ladegaard (Laygaard)):  I 1874 blev Jens Jacobsens datter, Pige Ane Kirstine Jensen, 21 år, 1853-1879, gift i Elsborg med ungkarl og Gaardejer Heinrich Peter Vilhelm Berwald, 36. - 1875-1876 var H. P.W. Berwald Gårdejer, 1879 Gaardejer, hans søn Jens Carl Frederik født og død. Ved FT 1880 var han Husfader, Gaard- og Mølleeier.  Gaardmand 1885, 1887.  Gmd., Jordbruger ved FT 1890 (H. Bervaldt). Møller 1890, Gmd. 1894. Gift 2 gange, 2.gang med Bodil Marie Rasmussen. Fik børn i Elsborg 1875-1894. -  I 1896 flyttede de til Feldingbjerg sogn, hvor han ses som gårdejer ved FT 1901.

Thomas Mikkelsen Skjødt f. 1853 i Gjerlev Sogn, Randers Amt: (FT 1880 ugift tjente i Randers amt, Tvede Sogn, på Gjessinggaards Mølle),  1881 Mølleforpagter Elsborg fik søn Niels Mikael, fadder gaardejer H. Berwald, 1885 Mølleforpagter, datter Nielsine Kathrine, fadder gmd. H. Berwald.


Niels Peter Jensen Skjødt f. 1854 i Nørre Vissing,Venge sogn, Skanderborg amt, søn af rokkedrejer Jens Pedersen Skjødt:  (FT-1880 Skanderborg amt, Tulstrup, Jaungyde By, en Mølle: Niels Peter Jensen Skjødt 26 Ugift Møllesvend),   1881 gift i Elsborg som Møller, 1882 Mølleejer, 1884 Møller, 1886 Møller, 1888 Mølleejer, FT 1890 Mølleejer, Mølleri, 1893, 1895, 1896 Møller.  FT 1901 og FT 1906 Møller på matrikel 19-, ved FT 1916 Mølleri på matrikel 19g. Fik børn i Elsborg 1882-1896. Skjødt døde i 1926 som particulier i Rødkærsbro.

Niels Nielsen Elkjær f. 1860 i Elkjær, Vinderslev sogn, hustru (Niels)sine Marie Nielsen f. 1866: 1887 og 1888 Mølleforpagter (1888 søn Niels Anker, faddere Møller Niels P. Jensen Skjødt, møllersvend Mikkel Nielsen Elkjær), 1889 Møller, FT 1890 Niels Nielsen Elkjær 29 Mølleri. Næppe fået børn i Elsborg efter 1890.
Elkjær og Skjødt boede nok nær hinanden ved FT 1890.  

 

Møller i Elsborg sogn, oversigt:

matrikelkort Elsborg 1815-1863 er på matrikel 15a anført navnene Niels Pedersen og Johan Georg Keller. 15a er Elsborg Møllegaard.
Ifølge realregister Elsborg 1842,,,(60) skøder til Elsborg Mølle, som omtales fra ca. 1860, til Johan Georg Keller i 1848, Anders Andersen 1865, Mikkel Tønnesen 1866, Jens Jacobsen 1876 og Heinrich Peter Wilhelm Berwald 1878, han ses indtil 1894.
Else Jacobsen, aftægtskone i Elsborg Mølle, enke efter Jens Jacobsen, stod som slægtning hos Ole Larsen, der fik skøde ved FT 1901 på matrikel 15a til Ole Larsen 1896, f. i Demstrup 1871, var også ved FT 1906 og 1911 på matrikel 15a, han var der ikke FT 1890, men flyttede fra Sjørslev til Elsborg i 1896, han blev gift den 20.10.1896. Ole Larsen overtog altså Møllegården efter Berwald i 1896, . Ole Larsen fik også en søn Christian Larsen f. 1902, han blev dyrlæge og fik senere praksis i Rødkærsbro.
Ved FT 1916 var
Anders Madsen på matrikel 15a (og Ole Larsen var på matr. 3i). Se flere i realregister.
På visse kort ses signatur for vindmølle
(ved nuværende adresse Møllegårdsvej 12, matr. 15k, der er nu en elproducerende mølle på stedet), ca. 300 m N for Møllegaard, som er matr. 15a . Matrikel 15a er nuværende Møllegårdsvej 19, 8840 Rødkærsbro (Møllegård). Lokalkort

 

På målebordsblade 1928-1940 ses en signatur for en mølle lidt vest for kirken, på nuværende adresse Kjellerupvej 50, 8840 Rødkærsbro, nuværende matrikel 19g (matrikkel 19g ses også på matrikelkort 1863-1894 og senere). Niels Peter Jensen Skjødt, set 1881-1916, var mølleejer her, skøde til 19f/g 1880. Han ses som vist ovenfor som møller på matrikel 19g ved FT 1916, ved FT 1906 og 1911 stod Niels Skjødt også som møller, men her stod matriklen som 19f.
Matrikel 19g ses tidligere som en enklave i 19f. I dag er  19g ovennævnte adresse, men 19f en ubebygget naboparcel.

 

 

Elsborg Mølle skulle ifølge Nygaards sedler i 1688 være ejet af Peter Carisins og brugt af Anders Sørensen, fæster 1688. Men 1714 var der hverken møller eller mølle på stedet. Den er nok identisk med Lille mølle, en vandmølle, der lå i Elsborg på grænsen til Levring sogn. Den er for længst væk, men der er stadig en lokalitet med navnet, og en Lillemøllegård på adressen Lillemøllevej 15, 8620 Kjellerup. Der findes notater om møllen tilbage fra 1662. . I 1781 bar Augustus Snedkers kone i Lille Mølle et barn til dåben . Omtales også som "Elsborg øde Mølle".


I Elsborg sogn lå og ligger også den større
Højbjerg Mølle (var vandmølle).
Højbjerg Mølle
er omtalt tilbage fra 1455, se bogen: Kristian Vestergaard: Vandmøller i Viborg amt, 1975, s. 125. Kan lånes via Folkebiblioteket.