Tilbage

Ellen Kirstine Jensens familie fra Tange ud fra folketællinger (og matrikel-og ejendomsdata)

Hartvig/Hartvigsen
Navnet stammer fra Ellen Kirstines 3 x tipoldefar Hartvig Christoffersen, som var opkaldt efter herremanden på Vindum Overgaard, Hartvig Bruun
 

FT
1787

Tange Bye - Gaard
Tange matr. 8

Christen Hartvigsen

33

Ellen Kirstines oldefarEllen Jensdatter

29

oldemorHartvig Chrestensen

4
Jens Chrestensen

1

Ellen Kirstines farfar


1801

Tange Bye

Christen Hartvigsen

50

Ellen Kirstines oldefarHartvig Christensen

17
Jens - -

12

Ellen Kirstines farfarPeder - -

6
Jens - -

11834

Tange - en Gaard,

Jens Christensen

48

Ellen Kirstines farfarMette Jensdatter

38

farmorChresten Jensen

12
Jens Chresten Jensen

7

Ellen Kirstines farEllin Jensdatter

10
Ellin Marie Jensdatter

9
Caroline Jensdatter

5
Peder Jensen

3
Chrestine Jensdatter

1
1840

Tange Bye, en Gaard

Jens Christensen

54

Ellen Kirstines farfarMette Jensdatter

44

farmorPeder Jensen

9
Jens Jensen

13

Ellen Kirstines farKristine Jensdatter

7
Christian Jensen

4
Andreas Jensen

3
1845

Tange Bye - Gaard,

Jens Christensen

59

Ellen Kirstines farfarMette Jensdatter

49

farmorChristen Jensen

22
Ellin Jensdatter

21
Jens Jensen

18

Ellen Kirstines farPeder Jensen

14

hendes farbrorChristine Jensdatter

12
Christian (Andreas?) Jensen

8
1850

Tange Bye, Gaard,
Tvilum, Skand. a.

Jens Christensen

64

Ellen Kirstines farfar


Peder Jensen

19
Mette Marie Jensdatter

54

farmor


Ellen Marie Jensdatter

25
Christen Jensen

27

hendes farbror


ugifte tjenestefolk

Jens Jensen

22

Ellen Kirstines far


deres madmor født i Højbjerg s.

Christine Jensen

16
Andreas Jensen

13

hendes farbrorJens Jensen skøde  1860


Ellen Kirstines farbrødre, fætre og kusiner

1860

Tange- Gaard


Tange Hus


Højbjerg


Højbjerg, HusJens Jensen, far

33

Christen Jensen

37

Peder Jensen

29

Andreas Jensen

23


Ane Klausen, mor

32

Ane Marie Larsen

34

ugift tjenestekarl


ugift snedkerMette Marie Jensen

6

Lars Christensen

10

Gift
1860 Hansine Mikkelsen
1864 Else Marie Andersen

Jens Christian Jensen

4

Mette Marie Christensen

9

1870 Tange hus


1870 Elsborg HedegaardEllen Kjerstine Jensen

2

Birgitte Christine Christensen

6

Peder Jensen

38

Andreas Jensen

32


Klaus Jensen, f. 1862


Caroline Christensen

4

Gift 1869 m.
Inger Marie Olesen

29

slægtning. enkem.Kristjan Jensen, f. 1864


Jensine Christensen

1

Jens Jensen
Hansine Nicoline

8
4 

Jens Jensen Hartvigsen døde 1864  

 

Højbjerg By matr. 22. skøde 1862 til Christen Jensen Hartvigsen

 

Inger Marie Olsen skøde til Tange 2f i 1899, efter Peder Jensens død.

 

Andreas Jensens første kone Emine Jacobine Thormand døde i Elsborg 1870, 30 år gl..

 

1880

Tange By, En Gaard


Højberghuse, Hus


Tange By, Hus


Elsborg HedegaardAne Klausen


51

Christen Jensen

56

Peder Jensen

48

Andreas Jensen  gmd.

42


Morten Rasmusen
fra 1865, skøde 1865

46

Ane Marie Larsen

53

Inger Marie Olesen

38

Stine Boline Thormand

39


Klaus Jensen

18

Juliane Christensen

14

Anders Jensen

11

Henrik Jensen

14


Kristjan Jensen

16

Andrea Christensen

11

Peder Jensen, død 1896

8

Mettte Marie Jensen

13


Ellen Kjerstine Jensen

21Eskild Michael Jensen

6

Emine Jacobbine Jensen

8


Jensine Dorthea Rasmusen

13

 


Jens Kristian Jensen/Hartvig, f. 1875

4

Andrea Kjerstine Jensen

5


Rasmus Rasmusen

11

Christen Jensen Hartvigsen d.1884


Mette Marie Jensen

2

Jenssine Nikoline Jensen

3


Kristen Rasmussen

8

Jens Christian Jensen

1

1890

Tange, Gaard


Højbjerg, Hus


Tange, Hus


Elsborg, landmandMorten Rasmussen

56

Ane Marie Larsen

63

Peder Jensen

58

Andreas Jensen Hartvigsen

53


Ane Klausen

61

Lars Martinus Kristensen

39

Inga Marie Olesen

49

Stine Boline Thormand

42


Christian Jensen

26

Juliane Kristensen

24

Mette Marie Jensen

12

Henrik Jensen

24


Kristen Rasmussen

18

Andrea Kristensen

21

Anton Jensen

9

Andrea Kjerstine Jensen

16


Andreas Jensen, død 1909

4

Jenssine Nikoline Jensen

13
Jens Kristian Jensen

11


 


Karl Kristian Jensen

9


Peder Jensen Hartvigsen d.1895


Niels Peter Jensen

7


Inger Marie Olsen skøde til Tange 2f i 1899


Karoline Krestine Jensen

4
Kresten Emil Jensen

2
Lars Martinus Kristensen Hartvigsen, skøde Højbjerg By matr. 22 1891, boede ved FT 1901 og 1906 på Højbjerg Huse mat. 22b

 

56

Jens Christen Hartvig  f. 1875 skøde til Tange 2f i 1903, boede der ved FT 1906 m. familie og moder Inger Marie Hartvig. Skøde til Jens Jacobsen i 1918- -

Jens Christian Hartvig fik skøde til Højbjerg By matr.10f 11e i 1910 Søn Holger Hartvig f. 1902 skøde til samme i 1927, han ses ved FT 1930 på H. 10f,11e.


Andreas Jensen Hartvigsen var også på Elsborg mat. 14a ved FT 1901, 1906 var datteren Andrea f. 1874 gift med Peder Østergaard på Hedegaard, 14a. Nuværende Bredmosevej 29
Andreas Hartvigsen d.1910 i Elsborg.*

Jens fik 5 børn, 44 børnebørn, heraf 24 Hartvig


Christen fik 10 børn, 33 børnebørn, 1 Hartvig(sen)


Peder, 3 koner, fik 12 børn, ? børnebørn, heraf 16 Hartvig


Andreas, 2 koner, fik 13 børn, 49 børnebørn, heraf 22 Hartvigsen


Nuvæ-
rende

 Oversvømmet

 

Højbjerg By matr. 22a og c er i dag Højbjerg Huse 36, 8840.

 

Tange matr. 2f er i dag Tange Søvej 48, 8850. Udskilt fra 2d.
Højbjerg By 11e er i dag Lerskrængen 3, 8840, opført 1910. 11e udskilt fra 11a. 10 findes ikke i dag.

 

 

 

* det er ikke givet, at alle børnebørn er registreret

Christen Jensen (Hartvigsen) 1823-1884 på matr. 22b Højbjerg Huse, f. i Tange. se ovenfor. Der var også en Christen Jensen, f. 1802 i Højbjerg sogn, som gårdmand i Tange på Tange matr. 12a.

Ellen Kirstine Jensens søskende i Tange og Højbjerg  Se omtale i linket.
 

 

Kristen Rasmussen,
født 1871,
halvbror

 

Jens Christian Jensen Hartvig, født 1856

 

Claus Jensen Hartvig,
født 1861

 

Christian Jensen Hartvig.
født 1863


Mette Marie Jensen, født 1854

 

1901

Tange 8a, gårdejer og landbruger, skøde 1897

 

Tange 2d boelsmand
mageskifteskøde 1893

 

Højbjerg 4g, agerbrug
skøde Højbjeg By 1884

 

Tange 7b 8d, landmand
skøde 1893-94 

 

Tange 7d, husejer, mageskifteskøde 1893

 

1906

Tange mat. 8 gaardejer

 

Tange 2d landmand, hmd.

 

Højbjerg 4g  landmand, hmd.

 

Tange 7b 8d husejer, sognefoged


1890 Tange
husmand

 

 

Kr. Rasmussen

35

Jens Chr. Hartvig

50

Klaus Jensen Hartvig

45

Kristian Jensen Hartvig**

43

Søren Sørensen

42

 

Marthe Rasmussen

34

Andræ Hartvig

45

Marie Hartvig

45

Hansine Kjerstine Hartvig**

35

Mette Marie Sørensen*

35

 

Martin**

9

Jensine Hartvig

14

Jens Peder Jensen Hartvig 1

20

Jens Martin Jensen Hartvig f. 6.8.1894**

12

Søren Sørensen

14

 

Jens Peder z

8

Martin Rasmus Jensen Hartvig f. 29.7.1895

12

Juliane Hartvig

16

Niels Hansen J. Hartvig

9

Jens Sørensen

12

 

Aage**

7

Klare Hartvig

8

Matilde Hartvig

13

Astrid Hartvig

5

Peter Kristjan Sørensen

9

 

Agnes

5

Ankær Harvig

5

Jens Hartvig

7

Sigurd Jensen Hartvig**

2

Kjersten Sørensen

6

 

Viggo

3

Dagny Hartvig

3

Klara Hartvig

5

 

 

Morten Sørensen

4

 

Elna Marie

2

 

 

Mary Hartvig

3

 

 

Kristen Sørensen

1

 

+ Kr.s forældre Morten og Ane, døde 1918 og 1913

 

 

 

Sigo Hartvig**

1 

 

 

Søren Sørensen døde 1905, adkomst for Mette Marie i 1908

 

1916

Tange mat. 8a  landmand

 

Tange 2d  landbrug

 

Højbjerg 4g  landmand

 

Tange 7b 8d husfader

 

1906 Tange 7d, landbrug

 

 

Kristen Rasmussen, død 1917

45

Jens Chr. Jensen Hartvig

60

Klaus Jensen Hartvig

55

Kristian J. Hartvig**

53

Marie Sørensen*

52

 

Marthe Rasmussen

44

Andrea Jensen Hartvig

55

Marie Hartvig

52

Hansine K. Hartvig**

45

Peter Christian Sørensen

26

 

Martin**

19

Klare Mathilde Hartvig

17

Mathilde Hartvig

19

Martin Jens Hartvig **

22

Maren Sørensen

11

 

Jens P.

18

Ankjær Hartvig

14

Jens Hartvig

 

Niels J. Hartvig

19

 

 

 

Viggo

13

 

 

Klare Hartvig

15

Astrid J. Hartvig

15

1916 Tange 7d

 

 

Elna M.

12

 

 

Mary Hartvig

13

Sigurd J. Hartvig**

12

Mette Marie Jensen

 63

 

Ragnhil

10

 

 

Sigurd Hartvig**

11

 

 

Morten Sørensen, skomager

31

 

Aksel

9

 

 

Hilda Hartvig

9

 

 

Maren Jensine Sørensen

21

 

Vagn

7

 

 

Arne Hartvig

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wagner Hartvig

6

 

 

 * født Jensen

 

 

Tange 8a blev oversvømmet 1919, 8a udgik 1924

 

Tange 2d, dele blev oversvømmet

 

 

 

 

 

Tange 7d blev oversvømmet

 

 

8a Ellen Kirstines fødehjem

 

Nyt skøde 1925

 

 

 

 

 

Matr. 7d udgik i 1924

 

1925

1925 Højbjerg matr. 13.

 

Sjørslev Mark 12c  gaard

 

Højbjerg 4g  landmand

 

Tange 7b 8d gaardmand

 

 

 

 

Martin Rasmussen**

28

Jens Chr. Jensen Hartvig døde 1925

 

Klaus Hartvig

64

Kristian Jensen Hartvig**

62

 

 

 

Jens Peter Rasmussen

27

Andrea Hartvig

64

Marie Hartvig

 

Hansine Kirstine Hartvig**

54

 

 

 

1925 Mat.?

 

Ankjær Hartvig 

23 

Sigurd Hartvig f. 30.6.1905**

20

Astrid Hartvig

24

 

 

 

Aage Rasmuissen**

26

 

 

Hilda Hartvig

18

Sigurd Jensen Hartvig f. 6.4.1904**

21

 

 

 

+ kone og børn

 

 

 

Klaus, Marie, Sigurd og Mary var der v. FT 1930

 

De samme var der ved FT 1930

 

 

 

 

Elna Marie R.

21

 

 

Claus J. Hartvig døde 1949

 

Christian J. Hartvig døde 1934 som husejer i Tange **

 

Mette Marie døde 1922 i Randers Amt,

 

Efter

1925

 

 

Ved FT 1930 ses Ankjær Hartvig som pensionist, sammen med moderen Andrea. Ifølge Slægtsbog blev Ankjær lærer i Århus

 

Sigurd Hartvig**1905-1989 overtog gården, skøde Højbjerg By 4g 1927. Gmd., Hustru Stinne** (Nielsine Kirstine f. 1912). Fik Vera i 1935, Ivan Hartvig 1941, Knud 1943

 

Gården blev overtaget: skøde Tange 7g,7b,8d 1931
(
Jens) Martin Hartvig **1894-1972, gmd., hustru Meta**, børn Jørgen Hartvig og Signe f. i Laastrup 1928 og 1931,   og

 

alle hendes børn flyttede fra sognet.

 

 

Martin Rasmussen ses ved FT 1930 på Højbjerg matr. 13b med hustru og 3 børn. - Aage Rasmuissen ses på Højbjerg matr. 12c med hustru og 4 børn. - De var Marthas halvfætre. 

 

 

 

1Jens Hartvig f. 1886, skøde til Tange 13k i 1910, solgt 1919, skøder til Tange matr. 13n, 13o, 13ø, 13aa, 13as 1919-1933. Var Maskinarb. i Tange FT 1930 på 13o, 13aa.

 

skøde Tange 7h,8f 1932,
Sigurd J. Hartvig**
1904-1974
Gmd., Gift 1934 med Thyra**. Fik Grethe 1936, Vagn Hartvig 1938, Poul Hartvig 1939, Ib 1941, Helge 1943, Hans 1945, Ole 1946, Kirsten 1948, Jens 1950**

 

 

 

Skifte fra Hansine Kr. Hartvig til Jens Mortensen i 1946. Hun døde i 1951.

*

 

 

7 børn; 28 børnebørn, heraf 10 Hartvig

 

13 børn; 26 børnebørn, heraf 11 Hartvig

 

4 børn; 17 børnebørn, heraf 14 Hartvig

 

8 børn; 21 børnebørn ingen Hartvig

 

 Nuvæ-
rende

Tange matr. 8a findes ikke i dag (oversvøm-
met)

 

Tange matr. 2d er i dag Tange Søvej 42 (hus). Delvis oversvømmet

 

Højbjerg matr.4 g-u er i dag Træholtvej 14

 

Tange matr. 7b, 8d er i dag Tange Søvej 56. 52 x)

 

Tange matr. 7d findes ikke i dag,
oversvømmet

 

Lokalkort     8a og 8d blev oversvømmet, det samme gjorde den mindre matrikel 7d og dele af 2d. Gården på matr. 8a lå nok godt 50 m NØ for nuværende position Tange Søvej 71.  Se kort nedenfor.
* antal børnebørn, se Slægtsbogen.
Ellen Kirstine havde 12 børn; 40 børnebørn, ingen hed Hartvig til efternavn
Navnet Hartvig-Hartvigsen stammer fra Ellen Kirstines 3 x tipoldefar
Hartvig Christoffersen 

** Gravsten kan ses på Højbjerg kirkegård.  
I dag (2009, Krak) er der under postnumrene 8840 Rødkærsbro og 8850 Bjerringbro ca. 15 personer med
efternavnet Hartvig/Hartvigsen.
Heriblandt (2014)
Hans Hartvig på Tange Søvej 58.

x) Ifølge nuværende BBR er Tange Søvej nr. 56 og 52 på matr. 7b, 8d, stuehus (7b) bygget i 1892, passer med det tidspunkt, hvor Christian Jensen Hartvig f. 1863 overtog matriklen.
Sønnerne Martin og Sigurds boliger blev ifølge BBR bygget 1931, passer med ovenstående skøder, det er nuværende nr. 58, matr. 7i, 8g, og nr. 60, matr. 7h, de ligger ved siden af den oprindelige gård, se kortet herunder. Nogle af matrikelbetegnelserne kan være ændret.

                      

1 = nuværende Tange Søvej 60                                                                                                                                    7h er Tange Søvej 60

Gården 8a, der blev oversvømmet, lå formentlig godt 50m NØ for Tange Søvej 71, der i dag er matr. 7n. - Eller godt 100 m SSØ for nuværende Tange Søvej 60, der i dag er matr. 7h.

 


 

TS = nuværende Tange Søvej

 


Matrikelkort

Matrikler 7d, østlige 2d, og store dele af 8a og 8d (og 3a og 4) blev oversvømmet ved anlæg af Tange Sø. (Der er i dag en del små matrikler 3., beliggende Tange Søvej ulige numre 27-59).


 Lokalkort