Matrikel Elsborg 18d,  nuværende Elsborgvej 85, nabo til Bjerringgaard og Stenagergaard .   

Det var en lille matrikel, Hartkorn:   18d 0-5-1-½., 18c 1-4-3-1, Tilbage matr. 18a 2-1-2-3/4. Udstykket 1881.
Beboere/ejere: Rasmus Madsen 1891, Mikkel Tønnesen 1891, Thomas Petersen (Thomasminde) 1892, Søren Serup Hansen 1916, Ejner Madsen 1922, se nederst.

Kort
 

Realregister Elsborg 1842..
 

Matrikel 18, Stenagergaard, blev af Mads Pedensens enke delt i 3 matrikler, se øverst. Matr.

Elsborg 18d:

Rasmus Madsen. Den mindste parcel, 18d, blev i 1881 tilskødet sønnen Rasmus.  Det er dog et spørgsmål, om han selv boede der. "21.8.1891 tilskødede Købmand Rasmus Madsen af Højbjerg Mølle, til Mikkel Tønnesen, Højbjerg, den af mig tihørende ejendom Matr. 18d, Elsborg". Måske har moderen Karen boet der indtil 1.5.1891, sønnen Peder Madsen var ifølge aftægtskontrakt for moderen af 4.3.1881 forpligtiget til at drive ejendommen for hende. Ved folketællingen i Elsborg i 1890 var der en Karen Madsen født i Tvis og 63 år gammel, der var nok Karen Bech, Peder og Rasmuss' mor, der her står med efternavn Madsen lige som sine børn, hun boede sammen med sin datter Marie Madsen. De står som boende i hus. Det kunne være matrikel 18d.

Rasmus født 1866 i Elsborg, død 1933 i Bjerringbro, gift 1890 med Dorthea Juliane Jensen, hun født 1871 i Bjerring, hendes far var Laurits Peder Jensen. Rasmus opholdt sig ved FT 1890 i Bjerring som ugift træskomager. - Rasmus var i 1891, 1894, købmand/kromand i Højbjerg Mølle/Kro, derpå gæstgiver i Ans, det var han år 1900, da sønnen Halvor blev født, og ved FT 1901 , se FT,  med 3 børn.. I 1905 forpagtede han Bjerringbro Gæstgivergård, som brændte i 1909, og der blev opført en mere moderne hotelbygning, som Rasmus købte i 1913. Se FT 1925. Hotellet blev kendt og søgt. Rasmus' hustru Dorthea døde allerede i 1918 af Den spanske Syge.  I 1931 overgik hotellet til sønnen Halvor, født 1900, han ses ved FT 1940 i Storegade, matr 8h m.fl., med hustru Gudrun og børn Mogens og Rasmus, f. 1927 og 1935. Rasmus født i 1935, gik i realskolen i Bjerringbro. Halvors søn Jørgen Madsen overtog i 1964 hotellet. Efter hans død blev hotellet i 1977 solgtes det til et aktieselska
Rasmus' datter Ragna født 1907 fik i 1931 en søn Knud Bak, der også gik i realskolen i Bjerringbro. -
Mens de ældre børn nok var opkaldt efter bedsteforældrene, var Rasmus sikkert opkaldt efter sin farbror Rasmus Pedersen, der døde som 22-årig i 1841.
Se FT.  Se billeder af hotellet, nr. 1,  nr. 2. Hotellet er nu nedlagt. Adr. Storegade 18, Bjerringbro, matr. Hjermind By, Bjerringbro 8h,
Rasmus Madsen er også omtalt i Slægtsbog .

Mikkel Tønnesen skøde til 18d i 1891, se realregistret.

Thomas Petersen skøde til 18d i 1892
1892 skødet til Thomas Petersen (Gjærning), født 1855 i Faarup, Vindum sogn, gift med Maren Petersen f. 1860 i Vindum sogn. De var der ved FT 1901, 1906 og 1911. Det første barn født i Elsborg var født i 1893, sidste i 1906, de tidligere børn var født i Faarup fra 1885.
(Ved FT 1880 boede Thomas Pedersen i Faarup hos forældrene, der var husejere og født i Gjerning).
Måske kom ejendommens navn Thomasminde fra hans fornavn. - 18d eller Thomas Petersen figurerede ikke ved FT 1916.

Søren Serup Hansen og Mathilde Niklassen (født i Sjørslev) blev gift den 20.1.1916 i Elsborg, ved folketællingen pr. 1.2. samme år stod de som gifte med bopæl på Bjerringgaard hos hans forældre. De fik skøde på Elsborg matrikel 18d den 24.3.1916. Den 27.6. samme år blev deres datter Marie Serup Hansen født, datteren Helga Serup Hansen blev født i 1919. Ved FT 1921 i Elsborg boede de med døtre Marie og Helga på matrikel 18d, kaldet Thomasminde, svarende til nuværende Elsborgvej 85, nabo til Bjerringgaard og Stenagergaard. Se mere om dem i linket,

Ejner Madsen havde ved FT1925 overtaget ejendommen. Skøde 1922. Se mere i linket.  Ejner Madsen var på ejendommen ved sin død i  1974. Hans kone Laura døde i 1978.  (https://www.dk-gravsten.dk/kirkeg/Elsborg.php,  gravmæler, Madsen).  Se mere i linket.
Ejner Madsen var barnebarn af Mads Pedersen, hvis enke udstykkede matr. 18, herunder 18d, i 1881.