*Forside  *'Marie og Niels Hansen  *Deres børn og børnebørn  *Niels' aner  * Maries aner  *Bjerringgaard  *Bjerringgaard før 1890 *Pouls barndom  *Marthas aner   


 Se om Engen nederst.

 Dalen.

En sagamand

AF KR. VÆRNFELT*

Uddrag, fortalt af Vejmanden Knud Hansen i Elsborg ca. 1913-14 (ved folketællingen i Elsborg 1916 var der en 78-årig Veimand Knud Hansen):

Ligesom Elsborg havde en bysmed, havde sognet også en byhyrde, og engang hed denne hyrde Per; han var ungkarl og noget halt. En kold efterårsdag gik han med kreaturerne; og da det blev aften, drev han dem ned i Golddal (Galtedalen)1), hvor dyrene lagde sig for at tygge drøv, medens Per samlede brændsel og tændte bål for at varme sig til natten, og da bålet varmede godt, trak han sine bukser af for at reparere et par rifter i dem - thi han førte altid nål og tråd med sig. Som han nu sad, kom der et par yndige piger ud af skrænten og stillede sig ved bålet - det var ellepiger, for Per kunne se buske og træer igennem dem. Først blev han gruelig forskrækket; men ellepigerne talte venligt til ham, og snart passiarede de hyggeligt sammen alle tre. Det endte med, at Per blev kålhøgen og førte uhøvisk snak, hvilket ellepigerne blev så vrede over, at den ene af dem rev bukserne fra ham og klaskede ham om ørene med dem. Han for op og løb ad Elsborg til, medens ellepigen hånende råbte: »Pje Linken, Pje Lanken, vil du ed ha' di bovser mæ dæ!«

1) Galtedalen ligger lidt nord for Bjerringgaard.

*Værnfelt, Kristen, fhv. skoleinspektør, Ålborg, f. 1886. Tidl. formand for Historisk Samfund for Ålborg amt, talrige lokalhistoriske arbejder, hovedsagelig om Ålborg og Vendsyssel. Inden da havde han været lærer i Elsborg Skole. ---  Kopien af En sagamand modtaget fra Lars Hartvig Andersen, I. P. Jacobsens Vej 11, 8600  Silkeborg,  februar 2007.  Poul Hansen


Goldal
Ved folketællingen i Elsborg i 1880 er der i sammenhæng med Bjerringgaard anført stedbegnelserne Elsborgmark eller Goldalsbak, 1 hus, og do, eller Goldal, 1 hus. -  Goldal, 1 hus, kunne være huset/den lille ejendom i bundet af Dalen længst mod nord (ved Kjellerupvej), også kaldet "Paradiset". - Goldalsbak, 1 hus, kunne være ejendommen oven for den ret stejle bakke i Dalens nordvestre hjørne.
Kjellerupvej, 8840 Rødkærsbro, Goldalsbak er nu nr. 27 og Goldal nr. 25, matrikler henh. Elsborg 2c og 2h, se nederste kort. (Bjerringgaard er Elsborgvej 81).

S
e nærmere under kortene

Gottlieb Rehmeyer, tjenestekarl på Bjerringgaard FT 1880, var ved FT 1890 husmand med familie i Sall sogn, Viborg amt.


Kort

 

Målebordsblade 1901-1971.  På malebordsblade 1842-1899 er ingen aftegninger ved matr. 2c og 2h.

 

.................................................................................................

 Ifølge Realregister Elsborg 1842-1946:

Matr. 2h (143); Skøde 1888 til Simon Rehmeier og Gottlieb Rehmeier (se FT 1880 ovenfor, Sinon enkemand ved FT 1890), 1898 Rasmus Jensen (ses også ved FT 1901), 1910 N. C. Tønnesen, 1910 Søren Christian Madsen (Nørgaard), 1928 Ferdinand Christensen, 1937 Mads Christian Pedersen og hustru. "Paradiset"

Matr. 2c, 30, 12e, 12g (121): Skøde 1867 til Mads Jensen Kirkegaard, 1877 Søren Madsen Lading (se FT 1880 ovenfor), 1880 Kjøbmand XX, 1912 Jens Andreas Iversen (ses fra FT 1890), adkomst 1914 hans kone Marie Iversen, skøde1918 Peder Thomas Andersen, 1922 Søren Tange Andersen, 1923 Jens Sigvald Nielsen (hustru Petrea).  "Bakken".
Sigvald Nielsen hentede min fars (Sigvald Hansen, Bjerringgard) pibeudkrads, han brugte det som snus/skrå. Jeg gik i skole med hans datter Frida.


Billeder fra Dalen 2008.


Engen

Der hører også et stykke eng med til Bjerringgaard, den ligger ved Tange Å (Lilleå) øst for Vindelsbækvej lige inden denne krydser banen. Det er/var en meget naturskøn plet, men der er nu bygget en omfartsvej hen over arealet. Den blev tidligere brugt til afgræsning for ungkreaturer om sommeren. Før bilernes tid, var der ved åen her et yndet badested, et sted hvor åen var lidt bredere, bl.a. for børn fra Rødkærsbro.

 

 Maleri fra Engen, lavet af den lokale Maler Madsen, Martha fik det lavet til Sigvald til en af hans runde fødselsdage:

 

 Engens status år 2017