Eng hørende til Bjerringgaard.

Mærkaterne angiver Vindelsbækvej 9, 8840. Engen er Elsbotg matr. 3ø, se øverste billede.

Dele af engen er nu tilgroet, se nederste billede (2017).

Omfartsvejen Viborg-Aarhus landevej går over området som en såkaldt miljøbro.