Karen Kirstine Madsen, f. 1868 i Elsborg. Karen Madsen var ved FT 1880 Elsborg hjemme hos forældrene Mads Pedersen og Karen Bæk. Ifølge Kirkebog for Viborg Søndre Sogn (11) blev Karen Kirstine Madsen, af  St. Pedersstræde, Viborg Købstad, 24, gift 9.5.1893 i Ørslevkloster sogn, med Simon Jacobsen, 27, gæstgiver af Hald Kro, Ørslevkloster. Forlovere var gommnes far og brudens bror, Peder Madsen, Elsborg (hendes far var død).
(
Simon Jacobsen (Busk) f. 27 APR 1866 i Mønsted, Fjends, Viborg, han boede senere i Viborg, ses ved FT 1880 i Viborg Købstad, faderen var da Anders Jacobsen Busk gaardejer der).
Simon var købmand, kroejer og gæstgiver, senest i Skive, hvor han døde i 1911, se nedenfor.  

 

Viborg, Fjends, Ørslevkloster, Hald, 5f, 5g, 27, FT-1901, E0324   Han fik skøde til Hald Kro matr. 18b i 1891. Han solgte kroen 1901,  se nedenfor

 

Ved FT 1901 ses han som købmand på matr. 5f ,5g:

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Simon Jakobsen  

18660427  

G  

Husfader  

Kjøbmand  

Mønsted. Viborg  

Maren (Karen) Kjerstine Madsen  

18681008  

G  

Husmoder  

  

Elsborg. Viborg  

Alfred Jaksen  (Jakobsen)

18960303  

U  

Barn  

  

Ørslevkloster. Viborg **

Einar Busk Jaksen  

18980206  

U  

Barn  

  

Ørslevkloster. Viborg**  

Marinus Busk Jaksen  

18991002  

U  

Barn  

  

Ørslevkloster. Viborg **  opkaldt efter bror død 1994?

Anders Pedersen  

18790617  

U  

Tjenestetyende  

  

Kvols. Viborg  

Karen Marie Poulsen  

18840128  

U  

Tjenestetyende  

  

Branstrup. Viborg  

Karen Anders Bæk*  

18260606  

E  

Bestemoder  

Formue  

Tvis Sogn. Ringkjøbing Amt  

 * Karen Kirstines mor.
 
** Kirkebog Ørslevkloster 1896, 1898 , 1899 (16, 22, 26) Faderen stod som kroejer/kromand, Hald Kro,  lokale faddere. Marinus står i Kirkebogen som  Magnus, se også næste tablel. ,    
Marius Alexander Jakobsen blev født og hjemmedøbt i Hald Kro 19.10.1994 (11), forældre kroejer Simon Jakoben  og Karen Kirstine Madsen, 26 år. Marius døde 20.10. samme år.
 Ifølge Kirkebog, se også næste tabel, blev
Kristian Jakobsen Busk født i Hald den 8.12.1901 (32), far købmand Simon Jakobsen. Lokale faddere.
Karen Marie Jakobsen Busk blev født i Hald den 15.7.1904 (107), samme far.
Simon Jacobsen solgte kroen i 1901 og stod derpå som købmand. Se kort nederst med matr. Hald kro 28b, og matr. 5f købmand.

FT Ørslevkloster, Hald  1906 (59).  Simon Jakobsen Busk ses stadig som købmand med kone, børn og 4 tyender. Anders Jakobsen Busk, f. 1833. alderdomsunderstøttelse, var Simons far.

Kirkebog Ørslevkloster 3.4.1910 (160) Alfred Jakobsen Busk, tjenende i Hald, blev konfirmeret, forældre Kroejer Simon Jakobsen Busk og Marie Kirstine Madsen af Skive.

 

Skive
Familien må være flyttet fra Hald til Skive i perioden 1906-1910.

.FT Skive 1911 Østertorv, gade nr. 18, matrikel nr nr. 238 (35, 36). ejer konsul Dige. Østertorv er forlængelse af Østerbro. Simon står som gæstgiver (lejer, forpagter). Der var købmænd på matriklen 1901 og 1906, gæstgiver til og med FT 1921. Senere kro/hotel på matr. 326. Se mere om stedet.

.

Simon døde 10.3.1911 (127), Simon Jakobsen Busk, 44 år, gæstgiver af Skive Østerbro.
Ifølge Skive Købsstad Sogns kirkebog (67) blev søn Einar Jacobsen Busk, f. 1898, konfrimeret i Skive 14.4.1912, forældre afdøde gæstgiver Simon Jacobsen Busk og Karen Kirstine Madsen, Skive. De yngre børn blev nok ikke konfirmeret i Skive.
Det vides ikke, hvad der sidenhen skete med enken, kun 43 år ved mandens død, og familien.

 

 ...........................................................................................

 Mere om Hald Kro:

https://www.nordfjends.dk/kroer-i-nordfjends.htm  

I linket er omtalt Gellers i Hald Kro 1834, men det er Hald Kro i sognet Hald i Randers Amt.
Hald Kro i Ørslevkloster sogn ses omtalt første gang ved FT 1880, se nedenfor. Ifølge BBR er nuværende bygninger der opført i 1877.

 Kroen var på Hald matr. 28b:

Kroen lå ved landevejen vest for Hald by, matr. Hald 28b, nuværende position Ørslevklostervej 79.

Realregister Ørslevkloster, Hald, 1841.., 2 (98), matr. Hald 28b:

 

Simon Jakobsen fik skøde fra Anthon Jensen til Hald 28b i 1891. Se skødet herunder. Anthon Jensen var på Hald Kro ved FT 1890.

Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Skøde- og panteprotokol, Fjends-Nørlyng Herreder, 1889..., 2. serie, 441, folio 1587.  Skøde fra Anthon Jensen til ungkarl Simon Jacobsen af Søby i 1891 på matr. 28b af Hald Kro:

 

 

28b blev i 1902 solgt til P. Anthonsen. der ses som kromand ved FT Ørslevkloster 1901. Simon Jacobsen stod 1901 som købmand på matr, 5f, 5g, se ovenfor.

 

 ....................................................

Matr. Hald 28b (Hald Kro) FT 1880 og tidligere:
Ifølge realregister fik M. E, Ø Christrup skøde til 28b i 1876. Ved FT 1880 ses Michael Christrup og broderen Nikolaj som ugifte, 28-27-årige, købmand, kroejer på Hald Kro, Gaard, Der var 5 tyender.

1863 skøde fra Christen Pedersen til købmand Jens Christensen. Der var to Christen Pedersen på gårde i Hald ved FT 1860.
Jens Christensen, 31, ses ved FT 1870 (25) som købmand på gård i Hald, med kone og 4 små bør, og bl.a. 2 handelselever. Søn Niels Johannes Christensen født 7.9.1864 (6), far købmand Jens Christensen.

På matrikelkort Hald 1815...ses navnet Hans Olesen på matr. 28, han ses ved FT 1834 som 64-årig gaardmand i Hald, uden børn. FT 1840 var hans kone enke.

Flere beboere står som købmænd, nogle både som købmænd og kroejer, bl.a. Simon Jakobsen Busk. Ved FT 1901 ses han som købmand på matrikel Hald 5f, 5g. (P. Anthonsen ses da på 28b som kromand ved FT Ørslevkloster 1901

Hald Kro lå ved landevejen vest for Hald By, matr. 28b, nu Ørslevklostervej 79. Købmandsforretningen har måske ligget inde i selve Hald by, matr. 5f, nu Ørslevklostervej 117. Der er kun 1,3 km mellem de to steder. Efter BBR er nuvæende bygninger på 28b opført 1877, 5f  i 1908. .

Ved FT 1911 Hald (84) var Kresten Sørensen Ryge, f. 1851, kromand, med kone, barn og particulær, på matr. 28b. Ifølge ovennævnte link ophørte kroen som kro i 1913.
Der ses også 1911 en købmand (95) Folmer Hansen f. 1880 med familie og kommis, intet matrikelnummer anført.

 

.......................................................