Karen Kirstiine Madsen, f. 1868 i Elsborg. Karen Madsen var ved FT 1880 Elsborg hjemme hos forældrene Mads Pedersen og Karen Bæk. Ifølge Kirkebog for Viborg Søndre Sogn (11) blev Karen Kirstine Madsen, af  St. Pedersstræde, Viborg Købstad, 24, gift 9.5.1893 i Ørslevkloster sogn, med Simon Jacobsen, 27, gæstgiver af Hald Kro, Ørslevkloster. Forlovere var gommnes far og brudens bror, Peder Madsen, Elsborg (hendes far var død).
(
Simon Jacobsen (Busk) f. 27 APR 1866 i Mønsted, Fjends, Viborg, han boede senere i Viborg, ses ved FT 1880 i Viborg Købstad, faderen var da Anders Jacobsen Busk gaardejer der).
Simon var købmand, kroejer og gæstgiver, senest i Skive, hvor han døde i 1911, se nedenfor.  -  Karens videre skæbne er ukendt

Viborg, Fjends, Ørslevkloster, Hald, 5f, 5g, 27, FT-1901, E0324   Han fik skøde i 1889,  se nedefnor.

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Simon Jakobsen  

18660427  

G  

Husfader  

Kjøbmand  

Mønsted. Viborg  

Maren (Karen) Kjerstine Madsen  

18681008  

G  

Husmoder  

  

Elsborg. Viborg  

Alfred Jaksen  (Jacobsen)

18960303  

U  

Barn  

  

Ørslevkloster. Viborg **

Einar Busk Jaksen  

18980206  

U  

Barn  

  

Ørslevkloster. Viborg**  

Marinus Busk Jaksen  

18991002  

U  

Barn  

  

Ørslevkloster. Viborg ***  opkaldt efter bror død 1994?

Anders Pedersen  

18790617  

U  

Tjenestetyende  

  

Kvols. Viborg  

Karen Marie Poulsen  

18840128  

U  

Tjenestetyende  

  

Branstrup. Viborg  

Karen Anders Bæk*  

18260606  

E  

Bestemoder  

Formue  

Tvis Sogn. Ringkjøbing Amt  

 * Karen Kirstines mor.  **Faderen stod som kroejer      *** Faderen stod som købmand
Marius Alexander Jakobsen blev født og hjemmedøbt 19.10.1994 (11), forældre kroejer Simon Jakoben  og Karen Kirstine Madsen, 26 år. Marius døde 20.10. samme år.

FT Skive 1911 (1.2) , Østertorv 238.  Østertorv er forlængelse af Østerbro. Er nok nu Sdr. Boulevard 1, Hotel Skivehus. Simon står som gæstgiver.

Simon døde 10.3.1911 (127), Simon Jakobsen Busk, 44 år, gæstgiver af Skive Østerbro.
Søn Einar jacobsen Busk, f. 1898, blev konfrimeret i Skive 14.4.1912, forældre afdøde gæstgiver Simon Jacobsen Busk og Karen Kirstine Madsen, Skive. De yngre børn blev nok ikke konfirmeret i Skive.
Det vides ikke, hvad der sidenhen skete med enken, kun 43 år ved mandens død, og familien.  Ved FT 1916 var Niels Jensen Poulsen f. 1867 da også gæstgiver på Østertorv 238 (40).

 ...........................................................................................

 Mere om Hald Kro:

https://www.nordfjends.dk/kroer-i-nordfjends.htm  

I linket er omtalt Gellers i Hald Kro 1834, men det er Hald Kro i sognet Hald i Randers Amt.
Hald Kro i Ørslevkloster sogn ses omtalt første gang ved FT 1880, se nedenfor. Ifølge BBR er nuværende bygninger der opført i 1877.

 Kroen var på Hald matr. 28b:

Kroen lå ved landevejen vest for Hald by, matr. Hald 28b, nuværende position Ørslevklostervej 79.

Realregister Ørslevkloster, Hald, 1841.., 2 (98), matr. Hald 28b:

Simon Jakobsen fik skøde i 1889, men 28b blev i 1902 solgt til P. Anthonsen. der ses som kromand ved FT Ørslevkloster 1901. Flere skødeskift, Simon står som købmand/kroejer i Hald, se ovenfor.

Matr. Hald 28b (Hald Kro) FT 1880 og tidligere:
Ifølge realregister fik M. E, Ø Christrup skøde til 28b i 1876. Ved FT 1880 ses Michael Christrup og broderen Nikolaj som ugifte, 28-27-årige, købmand, kroejer på Hald Kro, Gaard, Der var 5 tyender.

1863 skøde fra Christen Pedersen til købmand Jens Christensen. Der var to Christen Pedersen på gårde i Hald ved FT 1860.
Jens Christensen, 31, ses ved FT 1870 (25) som købmand på gård i Hald, med kone og 4 små bør, og bl.a. 2 handelselever. Søn Niels Johannes Christensen født 7.9.1864 (6), far købmand Jens Christensen.

På matrikelkort Hald 1815...ses navnet Hans Olesen på matr. 28, han ses ved FT 1834 som 64-årig gaardmand i Hald, uden børn. FT 1840 var hans kone enke.

Flere beboere står som købmænd, nogle både som købmænd og kroejer, bl.a. Simon Jakobsen Busk. Ved FT 1901 ses han som købmand på matrikel Hald 5f, 5g.

Hald Kro lå ved landevejen vest for Hald By, matr. 28b, nu Ørslevklostervej 79. Købmandsforretningen har måske ligget inde i selve Hald by, matr. 5f, nu Ørslevklostervej 117. Der er kun 1,3 km mellem de to steder. Efter BBR er nuvæende bygninger på 28b opført 1877, 5f  i 1908. .

Ved FT 1911 Hald (84) var Kresten Sørensen Ryge, f. 1851, kromand, med kone, barn og particulær, på matr. 28b. Ifølge ovennævnte link ophørte kroen som kro i 1913.
Der ses også 1911 en købmand (95) Folmer Hansen f. 1880 med familie og kommis, intet matrikelnummer anført.

 

.......................................................