Elsborg Hedegaard, matrikel 14a

Ifølge Bjerrum købte Christen Bach i 1803 også Elsborg Hedegaard (matrikel 14) og Højbjerg Kirke, men han solgte gården allerede året efter til Jens Jensen Krog. Bach havde købt den ved udskiftningen i 1803.

På matrikelkort Elsborg By 1815-1863 er navnet Andreas Jensen Farsøe påført matrikel 14a, som er Hedegaard, sammen med navnet Niels Kloch.
Niels Lucasen Kloch, f. i Elsborg 1770, ses som skolelærer i Elsborg til 1819, men fra 1820 og til 1829 eller senere som gårdmand. Hans første kone Mette Marie Mikkelsdatter døde i Elsborg i 1823. Han blev som gårdmand gift igen i 1824 med den 9 år yngre enke Bodil Andersdatter, hun var da ca. 45 år gl.. Han flyttede til Skræ i Thorning sogn som pensioneret skolelærer, hvor Bodil Andersdatter døde 11.6.1833. Han blev som 62-årig gift for 3. gang den 19.9.1833 med den 25 år yngre Anne Marie Christensdatter fra Gjellerup i Ringkøbing Amt. De fik en datter i Skræ i 1834, lokale faddere, samt barnets søster. Der var andre med navnet Klock i Thorning sogn.
Han ses i Elsborg så sent som i 1829, hvor hans søn Mikkel døde i Elsborg. Han flyttede inden 1833 til Thorning sogn, Så han har formentlig haft Hedegaard før Andreas Jensen.

Andreas Jensen, f. som skoleholdersøn i 1803 i Faarup, Vindum sogn, fik i 1832 skøde til Elsborg matr. 14a, Hedegaard. Ifølge Kirkebogen for Viborg, Sortebrødre, blev pigen Kirsten Nielsdatter*, 45 år, den 18.4.1832, gift med tjenestekarl Andreas Jensen, 29 år, begge tjenende på Sønder Tegelgaard (Sønder Teglgaard), som lå syd forViborg By, lidt nord for Vintmølle Sø. De må ret hurtigt efter brylluppet være flyttet til Elsborg. Konens relativt høje alder kan forklare, at de ingen børn fik.

Andreas Jensen ses i Elsborg sogn fra FT 1834 til FT 1890, se nedenfor.
*(Kirsten Nielsdatters far gårdmand Niels Pedersen Dalsgaard døde i Løvel i 1814. Hans søn Peder Dahlsgaard var gårdmand i Løvel ved FT 1834, med moderen Kirsten som aftægtskone. Denne Peder Dahlsgaard fik datter Kirsten Marie i Løvel i 1828, hun blev ved dåben frembåret af Kirsten Nielsdatter fra Sønder Theilsgaard ved Viborg, faderens søster. Broderen Jens Nielsen, ungkarl i Løvel, født 1803, var fadder. Kirsten Nielsdatter ser altså ud til at have været på Sønder Teglgaard i al fald fra 1828 til 1832. Ved FT 1834-1840 var der 5-6 tjenestefolk på gården).  

Andreas Jensen (Hartvigsen) f. 1837, se Ellen Kirstine søskende, fik skøde i 1871 til matr. 14a, Hedegaard, i Elsborg. Han var gift med to søstre, Andreas Jensens første kone Emine Jacobine Thormand døde i Elsborg 1870, 30 år gl., han blev derpå gift med Stine Boline Thormand. Familien flyttede nok fra Højbjerg til Elsborg i 1867, hvor de fik et barn der. Andreas stod da som husmand. Ved FT 1870 i Elsborg stod han som enkemand på en gård (Hedegaard) hos den 66-årige, barnløse Andreas Jensen (som slægtning, det var hos hans morbror, der var gift med den noget ældre Kirsten Nielsdatter, f. ca. 1787 i Løvel, død 1870 i Elsborg):

Viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg, 1 Gaard, 64, FT-1870, D7451

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Fødested:

Andreas Jensen

66

G

Huusfader

Landmand

Faarup  1804

Kjærsten NielsDatter

82

G

Huusmoder

Løvel

Andreas Jensen Hartvigsen

32

E

Slægtning

Høiberg  1838

Henrik Jensen

4

U

Børn

Høiberg

Mette Maria Jensen

3

U

Børn

Elsborg


Det var denne gård, Andreas Jensen Hartvigsen overtog i 1871 efter sin barnløse morbror. FT 1880 var han gårdejer med 6 børn og 2 tjenestefolk, Andreas Jensen, 76-årig enkemand, boede stadig på gården som Husfaderens Morbroder, der af ham forsørges. Der var ialt 13 børn, bl.a. en datter Andrea, f. 1874. . En del børn flyttede fra sognet, men de fleste forblev i det midterste Jylland, en søn rejste til Argentina. Der er mange efterkommere efter Andreas. Andreas Hartvigsen, f. 1837, døde på Elsborg Mark i 1910 som forhenværende gårdmand

Datteren Andrea, f. 1874, blev gift med den 2 år ældre Peder Østergaard, han fik skøde i 1904, og de fortsatte på Hedegården. matr. 14a, hvor de ses fra FT 1906. de fik bl.a. datter Betty f. 8.2.1905. (Betty Østergaard, skoleveninde med Martha Madsen, blev gift i 1927 med bestyrer Gunnar Overgaard Jensen af Tolstrup, Almind sogn. De fik datteren Ida Overgaard Jensen der 17.11.1930, og Knud 24.1.1934. Faderen var da gårdejer) i Tolstrup.  
Peder Christensen  (Østergaard) sdøde i 1934.

Sigvald Kuhr fik skøde til 14a i 1934.

Realregister 1842 Elsborg A B47-SP142 -1946 (56) 14a: Skøde Andreas Jensen Faarup 1832, skøde til Andreas Jensen Hartvigsen 1871, Peder Christensen Østergaard skøde 1904, Sigvald Kuhr skøde 1934

Hedegaard, Elsborg matr. 14a, er nuværende Bredmosevej 29, 8840.

Den er nu en stor landbrugsbedrift, ejer af mange matrikler i Elsborg, Sjørslev og Vindum.