Hjermind Skov og matrikelkort

Hjermind Skov havde gennem tiderne forskellige private ejere, bl.a. under Ulstrup Slot. Fra 1978 under Staten.
Ved FT 1840 Hjermind var Christen Jensen Huus som vist i Skovfogedhuset. Ved FT 1850 var Morten Madsen, 38, daglejer i Skovfogedhuset. Ved FT 1860 Hjermind ses Niels Christensen Bertelsen, 59, f. i Vejrum, som skovfoged i Skovfogedhuset. Ved FT 1901 ejedes Skovfogedhuset af Sigismund Ludvig Frederiksen greve Ahlefeldt-Laurvig af Ulstrup Slot. Skovfoged Peder Skaaning Nielsen med familie boede i huset.   (1868-1917 Ulstrup Slot, ejer af Sigismund Ludvig Frederiksen greve Ahlefeldt-Laurvig, Wikipedia).

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/89789/Hjermind_261113_Web.pdf

 

 Brundmose og Skovfogedhus:

 

Hjermind Skov, matrikel 37

 

Matrikelkort nordøstlige Hjermind ejerlav matr. 34, nord for forrige kort:

Der ses en aftegning på matr. 34, der kan være Skovhuset.

Hjermind matr. 34 var nabo til matr. 1a i ejerlav Sdr. Tulstrup, Hjorthede.
Her var der på de ældste matrikelkort aftegning af to gårde. matrikel 1a og 2.  På matr. 1a, matrikelkort ejerlav Sønder Tulstrup 1815-1864,  ses påskrevet Jens Christensens enke, hun ses ved FT 1834 Hjorthede som Sidsel Jensdatter, 67, gårdmandsenke i Søndertulstrup. Ved FT 1834 var hendes søn Christen Jensen, 33, gårdmand der.  Under realregister Hjorthede 1850...,ses Sønder Tulstrup 1a, der tilsyneladende også omfattede matrikler i andre ejerlav, Kjællinghøl, Hjorthede, Hjermind (bl.a. 34a), Rønge.  Skøde 1874 til Arnold Trivylian Tønder, han ses FT 1880 på Sønder Tulstrupgaard, med mange tjenestefolk. 1890 skøde til V. Tolderlund. Ved Hjorthede FT 1901 ses matr. 1a Tulstrupgaard, med avlsforvalter og 6 tjenestefolk. Ejers navn V. Tolderlund.

Ifølge nævnte realregister skøde i 1945 til Sigvald Frederiksen på Sdr. Tulstrup 1a., 1d, Hjermind 19b, 18b, 37v, 34a, 34b, 37b.
Formentlig er gården, Tulstrupgaard, flyttet fra  Sdr. Tulstrup 1a til Hjermind 34a, se aftegning af gård, med navn Tulstrupgaard, ved siden af Skovhuset, på det nederste kort, matrikelkort Hjermind By 1908-1956, på matr. 34a. Ifølge BBR er stuehus og 1 udhus opført 1846. Det kan ikke afgøres, hvornår flytningen er sket,

Tulstrupgaard, matr. Hjermind 34a, er nuværende Tingstedvej 22. 8850. Skovhuset, som nok lå samme sted, er der formentlig ikke mere

Ved Røngevej 28 ses nu på  Sdr. Tulstrup matr. 2a en gård i Sønder Tulstrup,  mens der ingen aftegning er på Sdr. Tulstrup matr. 1a