Høyberg familien i Faarup mv
Familien er formentlig oprindelig kommet fra nabosognet Højbjerg.
Navne anført med rødt hører med til Ellen Kirstine Jensens aner.
 

 

Niels Høyberg Gårdfæster, gård 3 i Faarup, under Vindum Overgaard.
Ifølge slægtsbog..

 

Peder Nielsen Høyberg 1633 Faarup -1718, død som Peder Nielsen Høyberg af Faarup. 85 år. Faarup.
X Dorthea Jensdatter 1635 - 1705 Faarup.

Fæstegårdmand.

 

Jens Pedersen/Høyberg
1673 Faarup-1761 Faarup, Fæstegårdmand
X
1709 med Birthe Madsdatter 1677 Faarup?-1752 Faarup.

Dorothe Kirstine f. 1710,
Mads Jensen f. 1713.
Ses ikke i sognet ved FT 1787

 

 

Christen Jensen Høyberg/Faarup 1716 Faarup -1768 Højbjerg
X 1745 med
Anne Hansdatter, Højbjerggaard. Han kaldtes Høyberg i Faarup, og Faarup i Højbjerg    0)

Anne 1746 Højbjerg
Anne 1749 Højbjerg
Lene Magrethe 1751 Højbjerg

 

Peder Jensen Høyberg/Skolemester  1721 Faarup-1792 Faarup
X
Johanne Pederdatter 1723 Faarup -1781 Faarup

Peder 1749. Jens marts 1751, Morten juli 1753, Birthe 1755, Mads 1760

Stiftede ikke familie i Vindum sogn

Ellen Marie Pedersdatter 1763 Faarup-1836 Tange
X
Jens Christophersen 1764 Bjerring-1829 Faarup. Skolemester

Mette Jensdatter
1796, Faarup-1850 Tange
X
Jens Christensen (Hartvigsen)
1786 Tange-1854 Tange

 

Niels Pedersen/Høyberg 1679-1750, død som Niels Pedersen Høyberg af Faarup, 71 år. Faarup. Niels Høybergs hustru Anne Chrestensdatter død 1762, 70 år, f. 1692.

 

Gården fortsatte nok med denne søn.

Christen Nielsen (Høyberg) 1718 Faarup1)

Christen Høybergs
Maren 1745 Faarup
Anne Marie 1751 Faarup.

 

Peder Nielsen/Høyberg 1721 Faarup -1795, Faarup
X 1751 med
Mette Nielsdatter 1716 Faarup. 2)

 

se efterkommere th. og FT nednenfor

Niels Pedersen Høyberg, f. okt 1753, X Maren Lausdatter f. 1753. Gaardmand i Faarup

2)
Se FT  nedenfor

Laus/Lars Nielsen3) 1780 Faarup
Peder Nielsen Højberg
3) 1782

Peder Nielsen Højberg 1784
Mette Nielsdatter 1786

Anna efterår 1752, Maren 1756. Anna Marie juni 1757, død 1765.

 

Maren 1724-1724
Maren 1726-1729.

 

 

 

 

 

 

 

 lignende navne:

Niels Pedersen 1692-1764, gift i 1723 med Cathrine Jensdatter, Faarup. de tilhørte også slægten

Peder Nielsen/Overgaard f. 1723, hustru Ane Kirstine, ses ved FT 1787 som gårdmand i stor fattigdom i Faarup

Niels Pedersen f. 1763, 36-årig ugift hos sin mor ved FT 1801 Faarup. Boede senere som ugift hos søsteren på gården i Faarup.

 Se videre i link

Jens døbt 1725 han døde 1740, Else 1727, Edel Nielsdatter 1731

 

 

Der var også en Peder Nielsen f. ca. 1709, død i Vindum i 1765, 56 år gl.

 

og en Peder Nielsen f. ca. 1726, død i Faarup 1786, 60 år gl..

 


0
En Christen Jensen Høyberg/Faarup i Høyberg eller hans kone var fadder til de fleste af Peder Skolemesters børn. Ligeledes var Peder Høyberg Skolemester i Faarup fadder ved Christen Jensen Faarups datters Annes daab i Højbjerg i 1749. Christen f. 1716 og Peder f. 1721 var brødre.

1  En Christen Nielsen, Faarup, fik børn i 1735 og 1739 og Christen (Nielsen) Skouhuus, (f. 1703), Faarup, fik børn 1743, 1746, 1747, 1750, 1753, men de (han) kan ikke være identisk med ovennævnte Christen (Nielsen) Høyberg, Faarup, f. 1718.  I 1735 ville Christen Nielsen Høyberg f. 1718  kun være 17 år gl.. - Der blev ikke født nogen Christen Nielsen i Vindum sogn 1704-1717.
Der var også en Christen Nielsen, f. ca. 1727, husmand i Faarup ved FT 1787, 61 år gl., gift med Kirsten 70 år. Hun døde 1792, 72 år. Denne Christen Nielsen af Faarup døde 1794, 66 år gl., far Niels Jensen, Faarup.

2  Der var også en Peder Høyberg i Faarup,  han fik datteren Anna efterår 1752, sønnen Niels i okt. 1753, 3 måneder efter Peder Skolemesters Morten.  Peder Høyberg fik Maren marts 1756, død samme år, og Anna Marie juni 1757, 2 måneder efter Peder Skolemesters dødfødte barn.  
Peder Skoleholders Morten og Peder Høybergs Niels blev konfirmeret samtidigt i
1772.
Peder Skoleholder og Peder Høyberg i Faarup kan derfor ikke være en og samme person.
Peder Høyberg var nok Peder Nielsen Høyberg, født 1721 med far Niels Høyberg i Faarup, f. ca. 1679. Peder Nielsen var blevet gift i 1751 med Mette Nielsdatter af Faarup. Peder Nielsen Høybergs ældste søn Niels Pedersen f. 1753 var ved FT 1787 33-årig gårdmand Niels Pedersen Højberg i Faarup, med sin 67-årige far Peder Nielsen boende.  Niels Pedersen havde to sønner f. 1782 og 1784 begge kaldet Peder Nielsen Højberg (lige som deres farfar).


3 Vindum FT 1834, i Faarup Bye: Lars Nielsen Høiberg 54 Gift Huusmand, lever af sin Jordlod, død inden 1840, og Peder Nielsen Høiberg 52 Gift Huusmand, lever af sin Jordlod. På matrikelkort Fårup By, Vindum, 1815-1863 ses Faarup matrikel 12 med navnet Peder Nielsen Høiberg påført, på 17a ses navnet Lars Høibierg. Det var nok hans slægt, der førte den oprindelige gård videre. Se nedenfor.


Peder Jensen Høyberg Skolemester og Peder Nielsen Høyberg, begge født i Faarup 1721, kunne være fætre.  -------------------------------------------------

Efterkommere efter Peder Nielsen Høyberg 1721 (se ovenfor)

Folketællinger:

Da Peder Nielsen f. 1720 (1721) boede hos sønnen Niels Pedersen/Høyberg ved FT 1787 som mandens far, har denne nok ovetaget gården efter faderen.

Viborg, Middelsom, Vindum, Vindum sogn, Faarup by, , FT-1787, C2058

Niels Pedersen

34

Gift

husbonde

gaardmand

1753

Maren Lausdatter

34

Gift

kone

1753

Laus Nielsen

7

Ugift

deres barn

opkaldt efter morfar 1780

Peder Nielsen Højberg

5

Ugift

deres barn

1782, opkaldt efter farfar

Peder Nielsen Højberg

3

Ugift

deres barn

1784

Mette Nielsdatter''

1

Ugift

deres barn

1786 opkaldt efter farmor

Peder Nielsen

67

Enkemand

mandens fader

faar ophold

1720

'' en gårdmandsenke Mette Nielsdatter, 50 (1784), i Vindum By ved FT1834.

Ses også
Viborg, Middelsom, Vindum,
Faarup Bye, , 4de, FT-1801, B5478

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Hoyberg

48

Gift

Hosbond

Gaardmand

1753, død ?

Maren

48

Gift

Kone

1753, død 1819

Laus Nielsen*

21

Ugift

Søn

1780

Peder Nielsen den større**

18

Ugift

Søn

1783

Peder Nielsen den mindre***

16

Ugift

Søn

1785

Knud Nielsen

10

Ugift

Søn

1791

Maren Larsdatter, aftægtskone af Wormshøj, døde 1819, 65½ år gl., f. 1754.

 


 

*Lars Nielsen Høiberg, Vindum FT 1834, i Faarup Bye:54 Gift Huusmand, lever af sin Jordlod (døde inden 1840).

Viborg, Middelsom, Vindum, Faarup Bye, et Huus, 16, FT-1834, C6913

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Erhverv: 

Lars Nielsen Høiberg

54

Gift

Huusmand, lever af sin Jordlod 1780-1837

Maren Sørensdatter

52

Gift

hans Kone

Anne Larsdatter

20

Ugift

deres Datter f. 1814, forældre Lars Højberg og Maren Sørensdatter

Lars Nielsen fik datter Mette Marie i 1812. Mette Marie Larsdatter af Wormshøj blev konfirmeret 1826, forældre Lars Niellsen Høiberg og Maren Sørensdatter af Wormshøj.

Da Lars Nielsen Høiberg boede på Wormshøj, hvor hans mor døde på aftægt i 1819 , har han formentlig overtaget faderens gård.
 

På to matrikler 17a, S og Ø for Fårup By, ses navnene *Lars Høibierg og Mads Sørensen, Mads var Lars' svigersøn. Se matrikelkort nederst.
Lars Nielsen Høiberg døde 18.12.1837 som boelsmand på Faarup Mark.
Ifølge
Realregister Vindum 1860-1916 (2), Faarup 17a, skøde i 1837 til Mads Sørensen.
 

Viborg, Middelsom, Vindum, Faarup Bye, en Gaard, 65, FT-1840, C7158

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Erhverv: 

Mads Sørensen

33

Gift

Gaardmand  f. 1807

Mette Marie Larsdatter

28

Gift

hans Kone, f. 1812. Gift i Vindum i 1837. Hendes far forlover.

Maren Sørensdatter

59

Enke

Huusfaderens Svigermoder, der af ham forsørges

Søn Lars Madsen født 1840, fader står som boelsmand på Faarup Mark.


De ses også

Viborg, Middelsom, Vindum, Vindum Skoledistrikt., 28. En Gaard, 120, FT-1860, D6870

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Fødested:

Mads Sørensen Ladding

53

G

Gaardmand. Huusfader

Skjern Sogn, Viborg Amt f. 1807

Mette Marie Larsdatter

48

G

Hans Kone

Her i Sognet

Lars Madsen

20

U

Deres Børn

Her i Sognet f. 1840

Søren Madsen

13

U

Deres Børn

Her i Sognet r

Niels Madsen

11

U

Deres Børn

Her i Sognet

Marie Madsen

8

U

Deres Børn

Her i Sognet

Ellen Marie Madsen

6

U

Deres Børn

Her i Sognet

 

Lars Madsen var gårdejer i Faarup ved FT 1880, gift og med en del børn, og med forældrene på aftægt.
Ved FT
1901 i Vindum sogn ses Lars Madsen, f. 1840, også som gårdejer på Faarup matr. 17a. Nuværende 17a er Bjerrevej 101, 8840. Ifølge BBR er ældste bygning fra 1864.
 

Det er Esandsynligt, af det var denne matrikel, Faarup 17a, Wormshøj, som Niels Pedersen f. 1754 oprindeligt boede på, og hvor  hns farfar af samme navn, f. 1633 var gårdfæster, og hans oldefar  Niels Høyberg var gårdfæster i 1600-tallet.

 

 


Niels Høybergs to andre sønner, se FT 1801 ovenfor:

 

**Peder Nielsen Høiberg 52 (f. 1782) Gift gift 1818 i Elsborg, 38 år (1780).
Boelsmand/husmand/gårdmand i Faarup fra FT 1834.

 

Viborg, Middelsom, Vindum, Faarup Bye, et Huus, 17, FT-1834, C6913

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Erhverv: 

Peder Nielsen Høiberg

52

Gift

Huusmand, lever af sin Jordlod f. 1782

Mette Hansdatter

35

Gift

hans Kone

Maren Pedersdatter

15

Ugift

deres Børn. f. 1819, forældre Peder Nielsen og Mette Hansdatter, boelsmand og bønderfolk i Faarup.

Marie Kjerstine Pedersdatter

13

Ugift

deres Børn, f. 1821, forældre Peder Nielsen Højberg og Mette Hansdatter, boelsmand i Faarup.

Anne Marie Pedersdatter

7

Ugift

deres Børn

Hans Pedersen

1

Ugift

deres Børn

 

Viborg, Middelsom, Vindum, Faarup Bye, Et huus, 49, FT-1845, C0553

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Erhverv: 

Fødested:

Peder Nielsen Høiberg

64

Gift

Huusmand

Heri sognet  1781

Mette Hagsdatter

46

Gift

Hans kone

Elsborg sogn Viborg amt

Hans Pedersen

12

Ugift

Deres børn

Heri sognet   1833

Ane Marie Pedersen

18

Ugift

Deres børn

Heri sognet

Mette Marie Pedersen

9

Ugift

Deres børn

Heri sognet

 

Mette Hansdatter var enke ved FT 1850 og boede sammen med sine børn.

 

matrikelkort Fårup By, Vindum, 1815-1863 ses matrikel 12 med navnet **Peder Nielsen Høiberg påført. Se matrikelkort nederst.   Der ses også i Faarup en Peder Nielsen Windum, ca. 5 år ældre, på matrikel 4a og 4b.

Ifølge Realregister Vindum 1860-1916 (2), Faarup, fik Hans Pedersen skøde til Faarup 12a i 1855.  

Søn Hans Pedersen ses ved FT 1860:

Viborg, Middelsom, Vindum, Brandstrup Skoledistrikt., Et Huus, 83, FT-1860, D6870

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Fødested:

Hans Pedersen

27

G

Huusmand. Huusfader

Her i Sognet  1833

Ane Margrethe Pedersdatter

30

G

Hans Kone. Huusmoder

Høiberg Sogn, Viborg Amt

Peter Hansen

2

U

Deres Barn

Her i Sognet


Hans Pedersen ses som husejer i Faarup ved FT 1880.
En søn
Niels Hansen f. den 8.8.1870, far husmand Hans Pedersen Høiberg, Faarup, var ved FT 1901 boelsmand  på Faarup matr. 12a, hans bror Peder f. 1858 boede der også som daglejer, ligesom hans faster, Marie Kirstine Pedersdatter f. 1821, som enke og på aftægt. 12a er nuværende Bjerrevej 104, 8840 Rødkærsbro. 

 

*** FT 1834: Peder Nielsen Højberg, 35 (f. 1786), tjenestekarl, gift 1821, broderen Peder Højberg forlover.

Knud Nielsen f. 1891 ses ikke i sognet ved FT 1834.

 

 


 
Matrikelkort Faarup By, Vindum 1815-1859.

 

Nr. 1 er matrikel 17a med navnene Lars Høibierg (overstreget) og Mads Sørensen. Har i dag adressen Bjerrevej 101. Dele er udstykket.

Nr. 2 er matrikel 12 med navnet Peder Nielsen Høibierg.  Har i dag adressen Bjerrevej 104. Dele er udstykket.

  

 

Nr. 3a er matrikel 17a Lars Høibierg (overstreget) og Mads Sørensen. Er formentlig i dag 17g m.fl., hører under 13c m.fl., nuværende Bjerrevej 112.

Nr. 3b er  matrikel 12 med navnet Peder N. Høiberg. Er formentlig i dag 12d, ingen adresse.