Ilsøe i Sønder Rind.

På matrikelskort Sdr. Rind By 1815-1863 ses Christen Ilsøe på matrikel 15 og sønnen Mads Ilsøe på matrikel 12.

Ved FT 1801 ses Christen, her som Madsen, som kun 22-årig skoleholder med 1-årig søn Mads, Christen havde nok afløst svigerfaderen, han var født i Skjern.
 

Viborg, Middelsom, Sønder Rind, Rind Bye, , 44, FT-1801, B5472

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Fødested:

Christen Madsen

22

Gift

Mand

Skoleholder

1779

Karen Nielsdatter

28

Gift

Hands Kone

Mads Christensen

1

Ugift

Deres Søn

1800

Niels Willesen

73

Gift

Konens Fader

Aftiente Skoleholder

Else Rasmusdatter

62

Gift

Konens Moder

 


 

Fra FT 1834 står han også som gaardmand, det samme gør sønnen Mads:
 

Viborg, Middelsom, Sønder Rind, Rind Bye, en Gaard, 54, FT-1834, C5001

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Christen Ilsøe

55

Gift

Kirkesanger, Skolelærer og Gaardmand

1780

Karen NielsDatter

61

Gift

hans Kone

Niels Villesen Ilsøe

31

Ugift

Deres Børn og anbringes som Tjenestetyende

død 1837 af brysttæring, 34 år

Kirstine Ilsøe

27

Ugift

Deres Børn og anbringes som Tjenestetyende

død 27.1.1840 af tæring, 33 år

Peter Christian Cramer

36

Ugift

Tjenestekarl

 
Viborg, Middelsom, Sønder Rind, Rind Bye, en Gaard, 47, FT-1834, C5001

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Mads Ilsøe

34

Gift

Gaardmand lever af Gaardens Drivt

1800, *konf. 1816

Kirsten MadsDatter

38

Gift

hans Kone

Ane Laursine Ilsøe

5

Ugift

Deres Børn

1829, 31.12

Karen Ilsøe

3

Ugift

Deres Børn

Niels Christian Ilsøe

1

Ugift

Deres Børn

Maren PedersDatter

16

Ugift

Tjenestepige

* Mads Christensen Ilsøe, 15 år, blev konfirmeret i 1816 som søn af skoleleder Christen Ilsøe, Rind.
I 1829, 13.6., blev Mads Ilsøe, 29, gift i Rind med Kirstine Madsdatter fra Taarup, 32 år. Skolelærer C. Ilsøe var en af forloverne. Kirstine var født i Løvskal, Skjern sogn, Viborg amt, hvor Mads' far Christen Ilsøe også var født.


Viborg, Middelsom, Sønder Rind, Rind Bye, en Gaard, FT-1840, C7155

Christen Ilsøe

62

Gift

1778. Kirkesanger, Skolelærer og Gaardmand, hvoraf han lever

Karen Vollesen

67

Gift

hans Kone,  ny kone

Peder Christensen

26

Enkemand

Substitut og Svigersøn af Husfaderen, gift 1837 med Kirstine Ilsøe, der døde 27.1.1840

Birte Marie Christensdatter

20

Ugift

Tjenestepige

Søren Jensen

26

Ugift

Tjenestekarl paa Gaarden

Mads Ilsøe

40

Gift

Selveier Gaardmand, lever af Gaardens Drivt

død 1843, 43 år gl..

Kirsten Madsdatter

44

Gift

hans Kone

Anne Laursine Ilsøe

11

Ugift

Deres Børn

Karen Ilsøe

9

Ugift

Deres Børn

Niels Christian Ilsøe

7

Ugift

Deres Børn

Kirsten Ilsøe

5

Ugift

Deres Børn

Niels Vellesen Ilsøe

3

Ugift

Deres Børn

død 28.4.1840

 


Viborg, Middelsom, Sønder Rind, Rind, En gaard, 38, FT-1845, b8047

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Christen Ilsøe

67

Gift

Skolelærer og kirkesanger samt selveier gaardmand

Skjern sogn, f. 1778, død 1849

Karen Villadsen

72

Gift

Hans kone

Heri sognet, død 1848

Niels Hansen*

22

Ugift

Substitut for ovennævnte

Sjelle sogn Aarhuus amt

Karen Ilsøe

14

Ugift

Pleiedatter hos huusfaderen, sønnedatter

Heri sognet

Rasmus Laursen

26

Ugift

Tjenestefolk

Thorup sogn

Peder Mogensen

20

Ugift

Tjenestefolk

Resen sogn

Margrethe Johansen

21

Ugift

Tjenestefolk

Thorning sogn

* Niels Hansen var ved FT 1850 i Skolen som gift skolelærer.

Mads Ilsøes enke blev gift med Jens Andersen:

Viborg, Middelsom, Sønder Rind, Rind, En gaard, 41, FT-1845, b8047

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Jens Andersen

43

Gift

Gaardmand

Høislev sogn Viborg amt

Kirstine Madsdatter

49

Gift

Hans kone

Skjern sogn

Niels Christian Ilsøe

12

Ugift

Deres  hendes børn

Heri sognet, konfirm. 1848

Kirstine Ilsøe

10

Ugift

Deres hendes børn

Heri sognet

 


Familien flyttede formentlig fra matrikel 12 til matrikel 15, måske allerede kort efter Christen Ilsøes død i 1849. 

Viborg, Middelsom, Sønder Rind, Rind bye, Gaard, 4, FT-1850, D2493

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Jens Andersen

47

Gift

gaardmand, huusfader

Højslev, Viborg Amt

Kirstine Madsdtr.

54

Gift

hans kone

Løvskal, Viborg Amt

Ane Lausine Ilsøe

21

Ugift

deres hendes børn

Her i Sognet 1829, se nedenfor

Karen Ilsøe

19

Ugift

do

Do, gift 13.5.1859 med gmd. Jens Nielsen, Rind

Niels Christen Ilsøe

17

Ugift

do

Do, se nedenfor

Kirstine Ilsøe

15

Ugift

do

Do, gift 29.11.1859 med Morten Sørensen, Lysgaard

 

1854, 9.5.: Ane Lausine Ilsøe f. 1829, se tabellen, blev gift med Hans Severin Sørensen f. 1821 i Viborg. Forlover Jens Andersen. Hans Severing Sørensen var 7.5.1854 ankommet til sognet fra Viborg, som tjenestekarl. De ses ved FT 1855, han som gårdmand, med to tjemestefolk. De ses også ved FT 1880 på gård i Rind, med flere børn med efternavn Sørensen. De var der også som gmd. ved FT 1890 Rind, med en søn Niels Christian Sørensen, 22 år. Ved FT 1901 var Hans Severin Sørensen, f. 1821 i Viborg, aftægtsmand på matrikel 12a hos svigersønnen gårdejer Andreas Andersen, f. 1874, og datteren Nielsine Christine, født 1871. Der var to tjenestefolk.  
Så Ane Lausine Ilsøe og familie må have videreført den gård, som oprindeligt tilhørte hendes far, Mads Ilsøe, som boede på matrikel 12.

FT 1855:


Jens Andersen døde 1858 som aftægtsmand i Rind, Kirstine Madsdatter i 1861 som 65-årig aftægtskone og enke efter gårdmand Jens Andersen.
Forinden var gården, matr. 15, nok overtaget af Kirstine Madsdatters søn Niels Christian Ilsøe (Christen Ilsøes sønnesøn):

1856.  Gårdmand Niels Christian Ilsøe (23 år gammel) blev gift med Maren Christensen Povelsen (Poulsen) (22 år gammel), forlovere hendes far og hans svoger Hans Severin Sørensen, se ovenfor. Han fik skøde på gården i 1856. De fik børnene Kirstine i 1856 og Martine i april 1859, men samme år i august døde Niels Christian Ilsøe, kun 25 år gl. (flere i slægten Ilsøe døde i en relativ ung alder), og i november samme år, 1859, blev enken gift med
Søren Andersen Serup (30 år gammel), som fik adkomst til gården i 1860. De ses ved FT 1860. Søren Andersen Serup f. 1829 giftede sig altså til gården, som oprindeligt tilhørte Niels Christian Ilsøes farfar, Christen Ilsøe, matrikel 15.

Søren Andersen Serup f.1829, hans efterkommere ses fra FT 1901 på matrikel 15a. Se nærmere i linket Søren Andersen Serup lige ovenfor.
På matrikelskort Sdr. Rind By 1815-1863 ses Christen Ilsøes navn på matrikel 15 og sønnen Mads Ilsøe navn på matrikel 12, så det passer med, at det må have været Christen Ilsøs gård, som Søren Andersen Serup giftede sig til i 1859.

Ane Lausine Ilsøe og familie må have videreført den gård, som oprindeligt tilhørte hendes far, Mads Ilsøe, som boede på matrikel 12, se ovenfor.
Matrikel 12 ligger i Rind By og er i dag udstykket i en række parceller beliggende på Rindsbækvej 53-61 og på Keldalsvej 1-21.