Jens Mogensen Fogh

Han købte ifølge Bjerrum Bjerringgaard (matrikel 3) til selveje den 27.5.1795 for 900 rigsdaler, de 600 lånte han i Den kongelige Kreditkasse. Hartkorn var på 4-6-0-0 tønder.
Ifølge Kirkebogen for Elsborg blev Jens Foghs søn Søren Peter konfirmeret i Højbjerg Kirke 1. søndag efter påske i 1797, og marts 1798 stod Søren Peter opført som fadder ved naboen Mads Koustrups søn Niels' barnedåb i Elsborg.
Ifølge Skøde- og panteprotokol ser det ud til, at Jens Mogensen Fogh solgte gården til Erich Boisen for 800 rdl.. Det har nok været i 1798. Måske boede en forvalter Anders Svendsen i første omgang på gården.

Jens Fogh ses da også ved ved FT 1801 i Hørup sogn:
Viborg, Lysgaard, Hørup, Hørup, , 4 Familie, FT-1801, B4462

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Mogensen Fog

53

Gift

Huusbonde

Bonde og Gaard Beboer

1748

Marie Nielsdatter

56

Gift

Hans Kone


1745

Søren Jensen

18

Ugift

Deres BørnHans Magnus Jensen*

16

-

Deres Børn


Ingen af Jens Mogensen Foghs børn eller stedbørn blev boende i Elsborg sogn.I 1787 stod Jens Fogh som møller i Højbjerg Mølle. Jens Mogensen Fogh var den 4.9.1781 blevet gift med Søren Møllers/Pedersens enke af Højbjerg Mølle. Søren Pedersen af Højbjerg Mølle var blevet jordet på Elsborg Kirkegaard den 13.9.1780, 52 år gammel. . Ved FT 1787 stod Jens Mogensen og Maren Nielsdatter med 3 fællesbørn, det ældste døbt den 30.6.1782. Ved sønnen Mogens dåb i 1785 var en af fadderne Mølleren Saabye fra Broe Mølle.
viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg Sogn, Højberg Mølle, 23, FT-1787, B4055

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Mogensen Fogh

39

Gift

Mad Fader

Møller

1748

Maren Nielsdatter

41

Gift

Hands Hustrue


1746

Niels Sørensen

14

Ugift

Søn

avlet i Konens 1ste ægteskab


Bodil Marie

16

Ugift

Datter

avlet i Konens 1ste ægteskab


Søren Peter Jensen

6

Ugift

Søn

avlet i 2det ægteskab

1782

Hans Mogensen*

4

Ugift

Søn

avlet i 2det ægteskab

1784*

Mogens Jensen

2

Ugift

Søn

avlet i 2det ægteskab

1785

*ifølge Kirkebogen døbt Hans Magnus i 1784

Hvis Jens Mogensen Fogh stadig var møller i 1795, har han nok ikke haft råd til at købe Højbjerg Mølle, som var mere end 4 gange så dyr som Bjerringgaard.

Højbjerg Mølle (Elsborg matrikel 1) blev ifølge Bjerrum købt til selveje af Christen Nørgaard den 24.6.1795, for ialt 4000 rigsdaler betalt kontant, fri hartkorn 7-2-3-1, dertil Elsborg øde Mølles 1-2-2-2. Han solgte den dog allerede i 1799 videre til Niels Boddum, og i 1803 blev den videresolgt til Boddums svoger Niels Schaarup. I 1817 var Friderich Møllers Sigrid af Højbjerg Mølle fadder ved Mads Pedersens dåb.

Oversigt