Johan Frederik Bach i Sinding.

Det vides ikke, hvornår Johan Friderik Bach, født 1797, flyttede fra Elsborg til Sinding. Han var 16 år, da hans far døde, og 18 år, da hans mor blev gift igen i 1815, hvor hun også gav ham et gavebrev. (Johans far Christen Bach havde haft forbindelse til Hastrup-familien på hovedgården Vester Kejlstrup i Balle sogn, der er nabosogn til Sinding). Ifølge Kirkebogen for Sinding blev ungkarl Johan Friderich Bach, 22 år, og pigen Ane Kierstine Povelsdatter, begge Sinding Bye, gift i 1819 Brudens stedfader Søren Rasmussen var forlover ved brylluppet, den anden forlover var brudens svoger Rasmus Lauritsen fra Vester Bording i Balle sogn).
Johan Friderik stod som gårdmand i Sinding ved Christian Friderichs fødsel 24.9.1820 (han blev ved dåben båret af sin farmor, Kirkegaards kone fra Elsborg; han døde få mdr. gammel), og som gaardmand ved Florentines fødsel i 1822.  I 1825 fik gaardmand Johan Friderich Bache og Anne Kierstine Povelsdatter en søn Søren Christian, Søren Christian Knabe Bach druknede i et vandhul i 1828, faderen var da gaardbruger. Gaardbruger Friderich Bach fik en ny søn Søren Christian Bach 14.4. 1829, konfirmeret i Sinding i 1843. Ved Hans Christoffer Bachs fødsel i 1832 stod faderen ikke mere som gårdmand/gårdbruger, men som aftægtsmand i Sinding. Se også FT 1834 mv. nedenfor. Hans Andreas Bach født i 1835, boede som omtalt på Bjerringgaard. Jens Christian Bach blev født i 1838, konf. 1853. Faddere ved dåbene var mest lokale folk. - Hans Andreas og Jens Christian var faddere for nogle af søsteren Florentines børn .

Måske var Johan Frederik Bach gårdbruger på hans svigermoder Rebekka Knudsdatter og hendes mand Søren Ramussens gård. Gården blev solgt i 1828, og Johan Frederik og Ane Kirstine måtte fraflytte gården. ??. Så de har nok oplevet en deroute, flere af deres børn kom i pleje, se nedenfor.

Johan Frederik ses også som aftægtsmand ved følgende folketællinger:

viborg, Hids, Sinding, Sinding By, et Huus, 14, FT-1834, B5362

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Johan Frederik Bak

37

gift

Aftægtsmand

1797

Ane Kirstine Poulsen

40

gift

hans Kone

1794

Søren Christian Bak

5

ugift

deres søn

1829

Den kun 2-årige Hans Christoffer Bach ses ikke hos forældrene i 1834. Han var i pleje, se nederst.
Florentine født i 1822 boede ved FT 1834 hos farmoderen i Elsborg.

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Johan Frederik Bach

43

Gift

Aftægtsmand

Anne Kirstine Poulsdatter

46

Gift

hans Kone

Søren Christian Bach

11

Ugift

deres Børn

1829

Jens Christian Bach

2

Ugift

deres Børn

1838

Florentine Rebekka og Hans Andreas Bach, f. 1835, ses ved FT 1840 hos farmoderen i Elsborg, Florentine ses der allerede ved FT 1834.

viborg, Hids, Sinding, Sinding Bye, et Huus, 14, FT-1845, B5376

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Johan Frederik Bach

48

Gift

Aftægtsmand

Højberg Sogn, Viborg Amt

Anne Kirstine Poulsen

51

Gift

hans Kone

Her i Sognet

Jens Christian Bach

7

Ugift

deres Søn

Her i Sognet 1838


viborg, Hids, Sinding, Sinding, et Huus, 3, FT-1850, B5383

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Johan Fred. Bach

53

Gift

Indsidder og Aftægtsmand

Elsborg Sogn*, Viborg Amt

Ane Christ. Poulsdatter

56

Gift

hans Kone

Her i Sognet

Jens Christian Bach

11

Ugift

deres Søn

Her i Sognet 1839

*skal være Højbjerg Sogn
I 1853, den 18. maj, døde Ane Kirstine Poulsdatter, aftægtsmand Johan Frederik Bachs hustru i Sinding, død under Besøg for Svigersønnen Gaardeier Rasmus Johansen Bjerringgaard Elsborg Sogn og der begravet".
Johan Frederik Bach var altså enkemand, og han flyttede tilbage til datteren Florentine Rebecca Bach på Bjeringgaard, hvor han ses ved FT 1855 og senere. Johan Frederik Back døde i 1870 som aftægtsmand i Elsborg, 73 år gammel.

Florentine Rebakkas bror Hans Andreas Bach, f. 1835, som også voksede op på Bjerringgaard, flyttede noget omkring. Han boede først i Elsborg, ved FT 1855 var han 20 år og tjenestekarl på en gård i Elsborg. - Ved FT 1860 var han tjenestekarl på gården Raunholt i Højbjerg sogn. - Ifølge Kirkebogen Elsborg fik han den 7.4.1861 datteren Ane Kirstine Bach, han stod da som husmand i Vindelsbæk og med hustru Ane Elisabeth Nielsen, 22 år. - Niels Peter Bach blev født den 21.8.1862 med faderen indsidder Hans Andreas Bach på Elsborg Mark.  - Han flyttede senere til Højbjerg, den 8.9. 1865 blev Johannes Frederik født med far indsidder Hans Andreas Bach, Højbjerg Huse.  - 26.9.1868 blev Søren Kristian Bach født i Højbjerg, faderen var husmand. - Ved FT1870 boede han med familie i Højbjerg som jordbruger.  - Hans Kristoffer Magnus Bach blev født 1871 i Højbjerg Huse, faderen stod som husmand. - Marie Elisebet Bach blev født i 1874 i Ringkøbing amt. - Ved FT 1880 boede de i Kragelund, Viborg Amt, hvor han stod som 44-årig dagleier og hans 4 mindreårige børn nød fattigdomsunderstøttelse. Kragelund er nabosogn til Sinding, hvor Hans Andreas var født. I Kragelund havde de i 1877 havde fået datteren Sine Kjerstin Bach, og Hans Peder Bach blev født der 1881, men døde 2 dage gammel. Hans Andreas Bach var ikke i Kragelund sogn ved FT 1890, hvor han ville være 55 år, så han må være flyttet igen. Kun hans datter Ane Kirstine var som gift husmor i sognet i 1890.

En af Florentine Rebekkas øvrige brødre, opvokset i Sinding, Jens Christian Bach, f. 1838, konfirmeret 1853, som ved FT 1855 og 1870 var tjenestekarl Bjerringgaard hos søsteren og svogeren, var som ungkarl i Elsborg fadder til flere af Rasmus og Florentines børn, sidst i 1869, ligesom han var fadder til broderen Hans Andreas Bachs børn født i Elsborg og Højbjerg. I 1860-61 var han på Kjærsgaard. Ved FT 1870 var han ugift tjenestekarl på Bjerringgaard. I 1871 var Husm. Jens Kr. Bachs hustru, Højbjerg, fadder ved Hans Kristoffer Magnus' dåb, så han var da blevet gift og boede i Højbjerg. Den 3.6.1873 fik Husm. Jens Kristian Bach, Højbjerg Huse, og Kirsten Pedersdatter 23 år, sønnen Kristian Peder Bach, men den 10.6. døde Kirsten Pedersen, hun blev begravet den 16.6. samtidig med sønnens dåb. Ved FT 1880 ses Jens Christian som 41-årig i Mammen med ny hustru Christiane Marie Sinerup og yderligere en søn Johan Frederik Bak, navn som farfaderen, født i 1879 i Mammen. De må være flyttet igen, da de ikke var i Mammen ved FT 1890.

Broderen Søren Christian Bach, født i 1829, blev konfirmeret i Sinding i 1843, afrejste samme år fra Sinding til Haurum, der ligger nær Hammel.

Hans Christoffer Bach, født 1832 ses ved FT 1840-45 som plejesøn hos barnløse Jens Vinstrup og Ester* Rasmusdatter på en gård i Enslev sogn, Randers amt. Ved FT 1850 var han 18-årig tjenestekarl hos Rasmus Vinther i samme sogn. Enslev er nabosogn til Vinstrup, Dalbyover sogn, hvor Hans Christoffers farfar Christen Bach oprindeligt kom fra, så de har nok været slægtninge. *Ester ses også med efternavn Bach, født i Enslev i 1809 med forældre sognefoged og gårdmand Rasmus Bach og Ane Kirstine Lassen. To af fadderne ved dåben var Karen Christensdatter af Dalbyneder og Søren Christensen (hustru) af Enslev, de var nok faderens søskende. Faderens forældre var i så fald Christen Skiøtt, f.ca. 1739, og Anne Rasmusdatter, Enslev.  - Rasmus f. 1870, i Enslev, far Christen Rasmussen Schrøder.

De to brødres videre skæbne kendes ikke.

Florentines brødre ser ud  til at have haft en noget omtumlet tilværelse, ligesom deres far.