Kirkegaard slægten i Elsborg

I 1800-tallet var der en del, der bar navnet Kirkegaard i Elsborg sogn, de fleste var efterkommere af Søren Sørensen Kirkegaard, 1757-1827, se tabellen. Ca. 1862 var de tilsyneladende fraflyttet slægsgården Ilsøgaard, hvor Søren Sørensen Kirkegaard og sønnen Jens Sørensen Kirkegaard havde boet på matrikel 9a, og måske også slægten længere tilbage. På matrikelkort Elsborg 1815-1863 er navnet Jens Sørensen påført matrikel 9a. - Ved FT 1890 og senere boede familien Kristiansen på matrikel 9a, nuværende Svingelvej 1 - Lokalkort e.
Ole Pedersen Kirkegaard, Bjerringgaard, hørte også til slægten, søn af Søren Sørensen Kirkegaards bror Peder Sørensen, men han fik ikke egne arvinger. Det gjorde Oles bror Søren Pedersen, men de førte ikke navnet Kirkegaard.


Søren Sørensen Kirkegaard f. 1757 havde også en søn af samme navn, f. 1798, han blev skolelærer og kirkesanger i Thorning og fik mange børn. 

Søren Sørensen Kirkegaards (f. 1757) efterkommere, som det ses ved folketællinger i Elsborg sogn 1801-1930, eller i Elsborg kirkebøger.

Søren Sørensen Kirkegaards børn i Elsborg,
-med ægtefæller

Hans børnebørn ved FT 1834-1850...

...og ved FT 1880-1890
-med ægtefæller

Hans oldebørn med navn Kirkegaard  (ved FT 1880-1930 eller i kirkebøger)

Jens Sørensen Kirkegaard 1800-8.10.1885, Gaardmand  Ilsøgaard matr. 9
-1. eDorthe Madsdatter 1799-31.1.1848, gift 1825. 

 

 -2. Maren Mikkelsdatter 1820-1902, gift 29.9.1848

 

Jens Sørensen skøde til Elborg matr. 9a i 1829.  Var fraflyttet Ilsøgaard ca. 1862. (Jacob Handberg skøde i 1862). Jens Sørensen Kirkegaard fik skøde til  matr. 24 i 1864.Ved FT 1870 var hus- og arbejdsmand, ved FT 1880 var han aftægtsmand hos sønnen murer Mikkel Jensen Kirkegaard. Maren Mikkeldatter var FT 1890 aftægtsmodtager og boede sammen med ugift datter Kirstine Marie f. 1862.
 

Maren Mikkelsdatter f. 1820 var datter af første ægteskab af Mikkel Eriksen f. 1788, på matr. 8, hans far var Eric Hansen. Efter Mikkel Eriksens død giftede hans kone nr. 3, Marens stedmor, Ane Marie Olesdatter f. 1816 sig i 1856 med Laurs Christensen f. 1812, fra Truust, senere var han sognefoged. De overtog nok Ilsøgaard, matr. 9. Deres fællesbarn, Marens 37 år yngre stedsøster, Mikkelline Barbara Kirstine Christensen f. 1857 blev gift i Elsborg i 1881 med Frederik Christiansen 1858-1926, af Vejrum. De overtog hendes forældres gård, skøde i 1884 til 9a, forældrene boede der stadig ved FT 1890. Frederik Kristiansen var ved FT 1901 på matr. 9a, Ilsøgaard, og ved FT 1906 på matr. 8 9a, gården blev senere overtaget af Frederiks søn Kristian Kristiansen f. 1893, gift med Jensine, skøde til 9a i 1917. De ses på matrikel 8a ved FT 1921. - Gravsten ses på Elsborg Kirkegaard

Matrikel 8 var nok nuværende Elsborgvej 68, matrikel 8d, noget af jorden overgik nok til den større nabogård Ilsøgaard, der er nuværende
Svingelvej 1, matrikel 9a.

Karen Jensdatter 1827
Søren Jensen 1829,
afrejste til Levring i 1847, skolelærer 1850

Karen Jensdatter 1827, gift og boede i Højbjerg

 

Mads Jensen 1832

 

Skøde til matr. 9h i 1866, formentlig mindre, ubebygget parcel, udstykket fra 9a.

 

Skøde til Elsborg matr. 2c m.fl. 1867-1877.

Mads Jensen Kirkegaard 1832-1887, murer i hus FT 1855-FT 1880 Elsborg, død som murer i Elsborg 22.9.1887.   Gift før 1854 med
Kirsten Marie Mortensdatter/Kirkegaard 1829-1916,
stod ved FT 1890 og senere som enke, og håndarbejde, død 1916 som husmandsenke efter Mads K.

 

Mageskifteskøde til matr. 17i  1882 til Mads Jensen  Kirkegaard. Se note a herunder.

Dorthea Madsen Kirkegaard 1853. gift 1872 med ungkarl Christian Mikal Mejlstrup1837 Sjørslev, enke FT 1880
Jens Madsen Kirkegaard 1857
Karen Jensen Kirkegaard 1859, gift 1880 med Andreas Thomsen af Elsborg
aMorten Jensen Kirkegaard 1862, murer, husmand, Elsborg/Vindum
Maren Jensen Kirkegaard 1867, gift i Elsborg 1891, med Johan Jensen, Raarup, Morten J.K. forlover.
Søren Jensen Kirkegaard 1870 

Mikkel Jensen Kirkegaard 1849-1918

 

Skøde til matr. 24 1876-1893.
24 er nu 25d, Møllegårdsvej 15, i det vesrlige Elsborg

 

 

Mikkel Jensen Kirkegaard 1849-1918, murer. Død som aftægtsmand.  Hustruer:
-1. Johanne Nielsen 1850-1890
-2. Marie Kirstine Hansen 1852-1905,
gift som enke i 1891, død i Rødkærsbro 1905.

Mikkels søster Kirstine Marie f. 1862, ugift, var derpå husholdersk

Var der FT 1906 på matr. 3f, skøde i 1893 indtil 1908. Ses FT 1911 på 10h, 1916 på 10k. Nuværende adresser henh. Kjellerupvej 17 (1880), Søndergade 38 (1907) og Kjellerupvej 2 (bygget 1917 ifølge BBR) i Rødkærsbro, Elsborg sogn..

bNiels Emanuel Kirkegaard 1878, murer.
Mathilde Jensine 1879-1880
Jens Martinus 1880-1880
Jens Rasmus Kirkegaard 1883.
Saddelmagerlærl. Elsborg FT 1901.
Martine Marie Magrete 1887-1887

b2Hansine Marie Kirkegaard 1893
Johanne Nielsine Kirkegaard 1893
Gjertrud Marie Kirkegaard 1897 

Hans Jensen Kirkegaard 1852
Dorthea Kirstine Jensen Kirkegaard 1857
Ane Jensen Kirkegaard 1860

Kirstine Marie Jensen Kirkegaard 1862-1918,
konf. 1876, ugift.

Jacob Kirkegaard 1865,
konfir. 1878

Hans Jensen Kirkegaard 1852, ugift væver FT 1880, boede da hos broderen Mikkel.

Ane Jensen Kirkegaard 1860, gift i Elsborg 4.11.1885, -med Jens Kristiansen f. 1854, Vejrum, død 1896-97?. De ses ikke ved FT i Elsborg.         Børn født i Elsborg, faderen indsidder>

Kirstine Marie Jensen Kirkegaard 1862-1918, sypige 1890, FT 1906-1916 husgerning hos bror Mikkel Jensen K., havde nervegigt. Ugift.
 

Jacob Kirkegaard 1865, ungkarl i Vium 1893

 


Kristian Diderik Fr. Kristiansen 1887
Jens Kirkegaard Kristiansen 1893

Dorthea Kirstine Kristiansen 1896
Ikke konfirmerede i Elsborg.

Jacob Sørensen Kirkegaard 1805-1857, Gaard/husmand
-
eZidsel Madsdatter 1798-1865.  
Gift 14.10.1830, hun var enke efter gaardmand Hans Erichsen, Elsborg, gift med ham 1827, han døde 20.6.1830, ingen børn sammen.
Skøde til Elsborg matr. 8b til Hans Eriksen i 1827.

 

Jacob og Zidsel ses ved FT Elsborg 1834-1855, først som gaardmand, så husmand. Ved FT 1860 var Zidsel enke, sønnen Hans boede hos hende.

Vindum sogn, Brandstrup matr. 17, 1859-1861 testamente, skøde for Zidsel Madsdatter og Hans Jacobsen Kirkegaard, 1921 skøde til Andrea Kirkegaard til 17a, 1946 til Holger Andersen.,
Brandstrup matr.
17a og Elsborg matr.8b grænsede op til hinanden og hørte sammen,  smlg. 3. kolonne.

Hans Jacobsen 1833, død 1836
Karen Marie Jacobsen 1837


Karen Marie Jacobsen Kirkegaard 1837,
ugift, død 1882.

 

Hans Jacobsen Kirkegaard 1840
moderen var her 42 år

 

Han var veteran fra krigen 1864.

Han deltog i krigen 1864, tjenstgørende 30.5.1863-19.11.1864 ved 2. artelleriregiment. Han ansøgte om erindringsmedalje.

 

matr. 8b er nuværende Vindelsbækvej 30.

Hans Jacob Kirkegaard 1840-1921
Karen Marie Jensen 1844-1926,
datter af Jens Andersen Moesgaard. --
Avlsbruger, gmd.
Ved FT 1870-1880-1890-1901-1906 husmand, på ejendommen matr. 8(b). Skøde i 1859/1872. Ved FT 1921 var de med datteren Andrea på matr. 8, Andrea fik skøde til 8b i 1921 Ved FT 1925 ses mor og datteren som landmandinde Andrea Kirkegaard Ved FT 1830 var Andrea på matr. 8b. Er nuværende Vindelsbækvej 30, men matriklen 8b har tidligere været større og omfattede bl.a. nuvær. 8f
(1946 skøde til 8b til Holger Andersen). -

Hans Jacob og Karen Maries gravsten ses på Elsborg kirkegaard.

Jacob Kirkegaard 1867
Jens Kirkegaard 1869,
gift i Elsborg 1896, boede i Aarhus
Ane Cæcilie Kirkegaard 1872
Andreas Kirkegaard 1874-1881

Ane Kirkegaard 1876, gift i Elsborg 1902, med skrædder fra Skanderborg
Karen Kirkegaard 1879
Birthe Catrine Kirkegaard 1882,
gift i Elsborg 1902, med mejerist fra Vium.
Karen Marie Kirkeg. 1884, gift i Elsborg i 1905 med Kristen Madsen af Brandstrup. Se navnesøster 
cAndrea Kirkegaard 1885-1864. ugift

Peder Sørensen Kirkegaard 1810- 2.5.1890, Husmand i Vindelsbæk
-Karen Marie Hansdatter
1799- 25.12.1890. Gift 13.11.1839 som enke efter husmand Jens Sørensen Nedgaard, Vindelsbæk, han døde 27.2.1839, de havde 2 børn, Christen 1827 og Hans Chr. Jensen 1832. Peder skøde til matr. 27 1841

 Jens Pedersen Kirkegaard 1840-1890
moderen 41 år ved hans fødsel

 

Han deltog i krigen 1864, tjenstgørende 3.12.1863. til 24.5.1864 ved 8. regiment. Han ansøgte om erindringsmedalje.

Skøde til matr. 27 i 1872
27a er nu Vindelsbækvej 24

Jens Peder Kirkegaard 1840- 3.1.1890, indsidder i Vindelsbæk. Hans forældre døde samme år.
-Bolette Christensen f. 1839 i Elsborg.
Skøde til Bolette til matr. 27 1890-1896, derpå andre ejere.
Enke og Haandgerning ved FT 1890 Elsborg, ses ikke FT 1901 Elsborg.

 

dJacobine Barbara Kristine Kirkegaard 1865
Peder Kirkegaard 1869
Christen Kirkegaard 1872
Karl Marius Kirkegaard 1878,
konfir. 1892

Ane Sørensdatter Kirkegaard 1802-1835, gift 1820 med skolelærer og kirkesanger i Elsborg, Jørgen Chr. Bach.

Karoline Bach 1823, Marie Bach 1825, Kristine 1829 (død 1843), Severine Bach 1832 (død 1834).  

De var ikke i Elsborg sogn ved FT 1880. Karoline blev gift i -Elsborg 1845 med hjulmand Peder Thomsen og boede i Sjørslev, Elsborg og senere Grønbæk sogn, - Marie blev gift med Thomas Christensen Valbjørn i Sahl i 1855 og boede derpå i Sahl og Gulev sogne.

 a
Morten Jensen Kirkegaard, 1862-1938, skøde til Elsborg matr. 17i 1885-1892, han overtog nok faderens sted,denne døde 1887. Matriklen skiftede derpå ejer mange gange, i 1926 til Holger Jensen. Er måske i dag matr. 17f, Vindelsbækvej 21. Morten var ved FT 1890 i Elsborg murer, gift med Sørine Tomsen f. 1857, børn Marta Marie Kirkegaard 1887 og Thomas Kirkegaard 1889, Andreas 1890. Flyttede til Vindum sogn ved FT 1901/1906 landmand på Vindum By matr. 17b/c m.fl., fik flere børn der fra 1892, fra 1903 med ny kone Sofie Kirstine Bach f. 1876. Morten død i Vindum 1938, familiegravsted på Vindum kirkegård. Karen Kirkegaard født 1894. Sønner Jens 1896-1973, gårdejer i Faarup, og Søren Kirkegaard 1897-1984, boelsmand i Faarup, og Andreas Kirkegaard 1900-1960. død som forhenværende gårdejer af Tange, er også begravet på Vindum kirkegård. Søn Otto Severin Kirkegaard f. 1902 ses også med familie i Vindum ved FT 1930, fik som husmand barn der i 1931.
b Niels Emanuel Kirkegaard 1878, murer, gift med Kristiane Dortea f. 1878, børn Johane Marie Kirkegaard 1900, Mary Nanna Kirkegaard 1902, samt Jenny Magrete Kirkegaard 1904, Viktor Emanuel Kirkegaard 1905, Leo Arild Kirkegaard 1907, født i Elsborg. Ved FT 1906 ses Niels Emanuels familie i hus i Elsborg sogn, de var der ikke ved FT 1911, hvor de heller ikke ses i Rødkærsbro, Vindum sogn.
b2 Hansine Marie Kirkegaard af Rødkærsbro fik i 1917 søn Mikael Kirkegaard uden for ægteskab, hun var da køkkenpige på Viborg Sindssygehospital. De to søstre var faddere og var også ansatte på sindssygehospital. - Gift i Elsborg i 1918 med gartner fra Brunshaab.
c Andrea Kirkegaard ugift var den eneste af slægten som bar navnet Kirkegaard ved FT 1925 og 1930 i Elsborg sogn, på matr. 8b, nuværende Vindelsbækvej 30. Død ugift i 1964.
d Jacobine var ved FT 1880 tjenestepige hos bager i Rødkærsbro, Vindum sogn (eneste Kirkegaard i dette sogn).

e Dorthe og Sidsel Madsdatter var søstre f. i Thorning,  forældre Mads Mogersen og Anne Marie Knudsdatter.
Frederik Kristiansen  og Jens Kristiansen fra  Vejrum var brødre, far Gmd. Kristian Diderik Frederik Kristiansen, Vejrum.

Karen eller Karen Marie Kirkegaard fandtes i flere udgaver, desuden var der en Karen Marie Kirkegaard f. 1891 i Vindum sogn.

-------------

Ved FT 1916 var der med navnet Kirkegaard i Elsborg sogn kun Mikkel Jensen Kirkegaard 1849-1918, med søster Kirsten Marie 1862-1918,
samt
Hans Jacobsen Kirkegaard, 1840-1921, hans kone Karen Marie født Jensen, 1843-1926, og deres datter, Andrea Kirkegaard født i 1885, de sidste to var der også ved FT 1921.  Ved FT 1925 var Andrea Kirkegaard der som Landmandinde, sammen med moderen. Andrea var der også ved FT 1930, som den eneste af slægten med navnet Kirkegaard i Elsborg sogn, hun døde ugift i 1864.  Kun Hans Jacob og Karen Marie Kirkegaards gravsten ses på Elsborg kirkegaard.

(Ved FT 1921-30 i Elsborg var der en Peter Kirkegaard, f. 1884 i Højbjerg, med kone Karen Kirkegaard, f. Hansen i 1885 i Lejrskov, Ribe amt, og børn Viggo og Thyra, i Rødkærsbro, på Elsborg matr. 9b, skøde 1931 (nuværende Århusvej 9, 8840 Rødkærsbro). Men de hørte til en anden familie. - Der var ved FT 1921 også en Julius Kirkegaard, f. som Julius Nielsen 1892 i Gulev Sogn).

Som vist ovenfor flyttede Morten Jensen Kirkegaard, 1862-1938, til Vindum sogn og fik en del efterkommere der.