Kort Levring By.


Anen Hans Christian Christensen født ca. 1710 boede formentlig på gården Levring matr. 18a, efterfulgt af søn Søren Hansen. Selve gården lå sydligst på matriiklen, i Levring By. 18a var  under 2 tdt. Hartkorn
En anden søn, ane  Niels Hansen, blev gårdmand i Højbjerg, han voksese muligvis op på nævnte gård.
Se følgende kort.

Denne gård ligger nordligst i ejerlavet, mod Elsborg.

......................................................................

Målebordsblade 1842-1899  Gården hørende til matr. 18a lå sydligst i matriklen, i Levring By, nok.lidt til venstre for rød prik, som er nnnnuværende Bygaden 65,  nu Levring Efterskole.

..................................................

Matrikelkort Levring By 1902-1934. Matrikel 18a er stort set intakt, med gården liggende mod syd i Levting By, to små matrikler, 18e og 18d, er udstykket  nord for matt. 1i.   På de følgende matrikelkort ses, at udstykningen af matr. 18a fortsatte, med nye matrikelbetegnelser. Gården matr. 18a forsvandt og indgår nu nok i Levring .Efterskole, som er Bygaden 65, matr. Levring 1i

 

..................................

Matrikelkort Levring By 1934-1974.    Udparceleringen af matr. 18a fortsatte. Nogle matrikelbetegnelser blev senere ændret.

 

................................

 

Levring Efterskole nu.  Bygaden 65, matrikel Levring 1i. Grænser op til matr. 18p 0g 18f, som også ses på ovenstående kort. Dvs. noget af den oprindelige matr. 18 indgåt i 1i, herunder den oprindelige gård 18a.

Ifølge BBR nu 15 bygninger bygget 1956-2003.

 

 --------------------------------