Matrikler i Kvosted By, Borup By nr. 14, Rævind Hede, alle Taarup. Flere matrikler grænsede op til hinanden.
Jens Andersen (Hede) f. ca. 1807 i Gammelstrup sogn, spillede en aktiv rolle i omsætningen af matrikler fra midten af 1800-tallet, se nedenfor.

Oversigt:
Matrikel 14, Borup
Skovhus. Anders Andersen og Jens Andersen m.fl.
Hedegaard, Kvosted matr. 15a m. fl.  Jens Andersen m.fl.
Kvosted matrikler
Kvosted matr. 8, Michel Sørensen m.fl.
Kvosted matr. 7, Jesper Sørensen m.fl., Anders Christensen Høigaard, Jens Andersen,
Kvosted matr. 9, Anders Christensen Høigaard m.fl.

...............................................................................

Borup matr. 14 lå et stykke fra Borup By, senere delt i 14a og 14b.
Grænsede op til matrikler i Kvosted, bl.a. 15

Se Kort

Skovhus, Taarup sogn. 

Ved FT Taarup 1801 var der i Skovhuset bl.a. en ugift Anders Andersen, 27, nok bror til Maren Andersdatter, hans afdøde far havde samme navn, han ses ved FT 1787 Taarup i Krathuset. Han døde ifølge Kirkebog for Taarup som Anders Mørup i 1798, 55 år gl.. .- Anders Mørup af Skovhuset fik efter 1801 børn i sognet, bl. a. en søn Anders i 1806, i  dec. 1807 fik Anders Mørup i Skouhuuset søn Peder. Anders  og andre med tilnavn Mørup optrådte som faddere for Maren Andersdatters børn, hendes søster Kirsten  bar hendes søn Anders i 1802.

På matrikelkort Borup By, Taarup, 1815-1864, se Kort, ses navnet Anders Andersen på Borup matrikel 14, der  lå i ejerlavets sydvestlige udkant, se også billedet øverst. Hans navn som skovfoged A. Andersen ses også på naboparcellen, der lå i ejerlav Ræven Hede, og som senere fik matrikelnummeret Rævind Hede 45  -Anders Andersen Mørup, 61, ses ved FT 1834 som husmand i hus i Borup, med hustru Karen Christensdatter, 43, og flere børn. De fik bl.a. en søn Christen i 1818, Skovfoged Anders Andersen Mørups første hustru Kiersten Pedersdatter var død i 1815, 37 år gl.. Anders Andersen Mørup døde 1836 som skovfoged i Skouhuus. Hans enke og børn ses ikke i Taarup sogn ved FT 1840.
Fra ca. 1847 var Jens Andersen i Skovhuset, se nedenfor.

 

Jens Andersen (Hede) f. ca. 1807 i Gammelstrup sogn .

 1. Skovhuset, Taarup sogn  Se Kort
*Ifølge Kirkebog for Taarup Anders Christian Jensen født 1847, forældre husfolk Jens Andersen og Dorthe Marie Jensdatter i Skovhuset
Niels Jensen født 1848, forældre husfolk Jens Andersen og Kirsten Nielsdatter i Skovhuset (ny kone)

Jens Andersen (Hede), 43, f. i Gammelstrup 1807, ses ved FT 1850 Taarup i Skovhuset,
Viborg, Fjends, Taarup, Borrits Bye, Skovhuset, 21, FT-1850, D2596

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Jens Andersen Hed 

43  

Gift  

  

Skoveier og Huusmand, Huusfader  

Gammelstrup Sogn, Viborg Amt  

Kirsten Nielsdatter  

36  

Gift  

  

hans Kone  

Smollerup Sogn, Viborg Amt  

Anders Jensen  

4  

Ugift  

  

deres Børn  

Gammelstrup Sogn, Viborg Amt  

Niels Jensen  

2  

Ugift  

  

deres Børn  

Her i Sognet [Taarup]  

Ane Magrethe Jepsdatter  

18  

Ugift  

  

Tjenestepige  

Ørum Sogn, Viborg Amt  

FT 1860 også børn Ane Kirstine 10, Anders 8, Kirsten 6.  

han ses samme sted FT 1860:
Viborg, Fjends, Taarup, Borup Skoledistrikt, Knud By, Et
Skovhus, 30 - F1, FT-1860, D6807

Navn: 

Alder: 

Gift?: 

Pos. husstand: 

Fødested:

Jens Andersen  

53, f. 1807

Gift  

Husfader. Husmand  

Gammelstrup Sogn, Viborg Amt  

Kirsten Nielsen  

45  

Gift  

Hans Kone  

Smollerup Sogn, Viborg Amt  

Anders Jensen  

14, f. 1846*

Ugift  

Deres Barn  

Gammelstrup Sogn, Viborg Amt  

Niels Jensen  

12, f. 1848*

Ugift  

Deres Barn  

Taarup Sogn, Viborg Amt  

Ane Kirstine Jensen  

10  

Ugift  

Deres Barn  

Taarup Sogn, Viborg Amt  

Anders Jensen  

8  

Ugift  

Deres Barn  

Taarup Sogn, Viborg Amt  

Kirsten Jensen  

5  

Ugift  

Deres Barn  

Taarup Sogn, Viborg Amt  

(
1860.
Jens Andersen solgte Skovhuset, i realregister (Taarup 192) ses  på matrikel Borup By matr. 14a i 1860 skøde fra Jens Andersen til Jens Hansen. Denne ses i Skovhus ved FT 1880. Senere flere ejere, bl.a.
22.12.1903, 937, købekontrakt og skøde fra Jesper Kristensen af Borup til teglbrænder Karl Johan Frederik Boas
på matr. 14a af Borup, med bygninger og fast tilbehør.
Ved FT Taarup 1906 og 1911 ses på
matr. 14a Skovhus Karl Frederik Boas (f.. 1852 i Tyskland) og hustru Cecilie, med børn.
FT 1930. Jens Johan Frederik Boas, f. 1891, ses på Borup matr. 14a. Karl Frederik var der som aldersrentenyder.

Borup 14a er nuværende Gammelstrupvej 10B. Hører nu sammen med Borup 14d, nabomatrikel til 14a, samt matrikler under Kvosted og Rævind Hede,  14d ligger nord for vejen, hvor der nu ses bygninger, opført 1978 ifølge BBR, mens Skovhus lå/ligger lidt længere mod syd på matr. Borup 14a. 14d senere ændret til 14a.

 

2. Hedegaard
1848. Ifølge realregister (Taarup 252) Kvosted, matr. 15a*, nabo til Borup matr. 14, se Kort, ses skøde til Jens Andersen i 1848. .
*På matrikelkort Kvosted By, Taatup, 1815-1864, er der på matrikel 15 anført: Qvosted Lundskov, fælles drift for samtlige Qvosted beboere samt for Skoufogedhuset, tilhører Taarupgaard. - Matr. 15 nabo til Kvosted matrikel 7.
1855 også skøde** til Jens Andersen til Kvosted matr. 7a og 7b og 7c (han videresolgte dem samme år), se nederst, og til Ræven Hede 7a, 7b. -
** Skøde- og panteprotokol bog 15, folio 797 (opslag 328) skøde 1855 fra
Anders Christensen Høigaard til Jens Andersen på Kvosted 7a, 7b og Rævind  Hede 7a, 7b.

FT 1870 ses Jens Andersen. 61, som gårdmand på Hedegaard, med hustru og 3 børn.
FT 1880 var Jens Andersen og hustru aftægtsfolk på gård i Kvosted.
1886 ^Jens Anersen død som aftægtsmand i Taarup, af brystsyge, 77 år. 

1874 udflyttet Borup matr. 14 og Ræven Hede 45

1875 skøde til de ovennævnte matrikler (se 1848, 1855) til Jens Andersens søn Niels Jensen. f. 1848.
FT 1880 ses han på gård i Kvosted med hustru Ane Marie Mikkelsen, 28, og 1 år gl. søn Mikkel Jensen,
1899 også skøde på Kvosted 11a.

FT 1901 Niels Jensen ses som gårdejer på matr. 15 (Borup, ?, skal nok være Kvosted, Borup matrr. 15 ligger i selve Borup By, nuværende Elkærvej 25).
1903 skøde fra Niels Jensens enke til sønnen
Mikael/Mikkel Jensen på Kvosted 15a, 7a, 7d, 11a, Rævind Hede 45. 7a, 7b, samt Borup 14b.
FT 1906 var sønnen Mikael Jensen gårdejer på Hedegaard (matr. 2b, ?).
FT 1911 ses han på
Hedegaard, Kvosted matr. 15a.
FT 1916 ses Mikael Jensen på Borup matr. 15a som gårdejer med kone Inger Marie, børn og tjenestefolk. Hans mor Ane Marie Jensen/Mikkelsen var der som enke og på aftægt.
FT 1921. Her ses de også, opført under
Borup  
1936 skøde til  Mikael Jensens søn
Niels Hede Jensen f. 1910, til Kvosted 15a, 7a, 7d, 11a, 4a, Rævinhede 45a, 7a, 7b, Borup 14b.
Niels og Mikael Jensen (Hedes) gravsten ses på Taarup Kirkegaard, henh. 1848-1901 og 1878-1959.

Gammelstrupvej 21, Hedegaard, omfatter nu Borup 14b, Kvosted By 15a, 7 a,d,r,s, 11a, 4a, 4c, Rævind Hede 45a m.fl.. Selve gården ligger på matr. Rævind Hede 45a.


(NB. Der er også Hedegaarde i nabosognet Kvols).  

......................................................................................

Kvosted By matrikler

Kort
Nord for Kvosted matrikel 7 lå Kvosted matrikel 15, se ovenfor

Gårdene tilhørende matr. 7, 8 og 9 lå nok nær hinanden, som det ses på det forstørrede billede på kortet. Matrikel 7 med gården blev senere til 7c.


......................................................................................

Søren Christensen Brand, 1699 - 1766 Kvosted. Sidste kone død 1779. Ane. Havde en del eftekommere i bl.a. Taarup (Borup og Kvosted), Kobberup og Ørum sogne.

 

To af hans sønner (halvbrødre), Jesper Sørensen, f. 1723,  og Michel Sørensen/Vestergaard, f. 1734 (ane),
var begge gårdbeboere i Kvosted, ved FT 1787 Taarup.

Måske boede de på to nabogårde, matrikel 7 og 8, se Kort og det følgende. Måske var faderens gård blevet delt mellem dem. Faderen døde 1766. De to ældste sønner var da allerede gift.

Gårdene gled ud af slægten henh. ca. 1812 og 1867. Michel havde mange efterkommere, modsat broderen Jesper, hvis efterkommere uddøde
Sønnen Jens Sørensen f. 1739 ses også i Kvosted. Han havde efterkommere på gårde i Ørum, de ses ved FT indtil 1880, se herunder.

Viborg, Fjends, Taarup, Kvosted by, , , FT-1787, C4124

Navn: 

Alder: 

Gift

Pos. husstand: 

Erhverv: 

Fødested:

Jesper Sørensen*

64  

Gift før 1752

husbonde  

gaardbeboer og bonde  

1723-1793

Else Jensdatter  

72  

Gift  

hans kone  

  

  

Søren Jespersen  

31  

Ugift  

deres barn  

  

  f. 1757

Magrethe Jespersdatter  

34  

Ugift  

deres barn  

 Mikkel Sørensen fadder

  f. 1754

* Børn Lisbeth 1752, Margrethe 1754, Søren 1757, ifølge Kirkebog Taarup.

Michel Sørensen 

52  

Gift  

husbonde  

gaardbeboer og bonde  

1735-1808 Ane

Ane Danielsdatter  

52  

Gift 1757

hans kone  

  

  

Ane Cathrine  

22  

Ugift  

deres barn  

  

 f. 1765

Karen Michelsdatter  

11  

Ugift  

deres barn  

  

  

Daniel Michelsen  

14  

Ugift  

deres barn 

Ane

Jens Sørensen **

49  

Gift  før 1781

mand  

hus, skrædder og har nogen avling. 1738-1820

Kirsten Danielsdatter ***  

50  

Gift  

hans kone  

  

Kirsten Jensdatter  

6  

Ugift  

deres barn  

f. 1781

Jens Skræder af Kvosted fik i 1788 ifølge Kirkebog Taarup en søn Daniel  Jensen. Farbrødre Jesper Sørensen var fadder og Michel Vestergaards kone bar barnet. Daniel var tjenestekarl i Knudby ved FT 1801 Taarup, i 1812 blev han gift med morbroderens ca. 53-årige enke i Kvosted. Daniel var barnløs. Han døde som aftægtsmand i Sønder Ørum i 1856. Se også næste afsnit.
*** Kirsten Danielsdatters far hed også Daniel Jensen, 1708-1768.

**
Jens Sørensen  og hustru ses også ved FT 1801, i Kvosted, 62 og 64, husmand med jord og skrædder, uden børn. Døde 1820 som aftægtsmand i Kvosted.  Datter Kirsten Jensdatter var ved FT 1801 tjenestepige, 20, i Jordbro Mølle. 1804 blev hun gift med Hans Hendrich Nielsen fra Nør Ørum. Hendes far var forlover. Hans Nielsen fik søn Søren Hansen i  Synder  Ørum i 1805. Hans Nielsen Thy og Kirsten Jensdatter, f. 1780 i Taarup, ses fra FT 1834-1845 på gård i Sønder Ørum. Ørum sogn, med flere børn. Ifølge matrikelkort Sdr. Ørum, Ørum, 1815-1855, ses Hans Tyes navn på matr, 6, nabo til matr. 15. 6a er nu Ørumvej 57, 7940. 1841 auktionsskøde på 6a til sønnen Søren Hansen, han ses bl.a. ved FT 1850 som gaardmand med Daniel Jensen som "Huusfaders Morbroder, der af ham forsørges".  1874 skøde til 6a til Sørens søn Søren Sørensen. ses på gård i Sønder Ørum ved FT 1880, gården solgt 1883.- 1846 fik Hans Nielsen/Thys anden søn Niels Hansen f. 1817 skøde på 15a, senere benævnt Ørgelgaard. Ved FT Ørum 1860-1880 ses Niels Hansen på Ørgelsgaard, gården solgt 1892. Nu Ørumvej 19.

....................................................................

Kvosted matr. 8
Ifølge matrikelkort Kvosted By, Taarup, 1815-1863, var
Michel Sørensens gård nok matrikel 8 (tidligere matr. No. 2). Den blev overtaget af hans svigersøn Peder Nielsen, hvis navn står på matriklen. Se Kort  Se nærmere om Michel i linket.

Peder Nielsen ses på gården ved FT 1834:
Viborg, Fjends, Taarup, Thaarup Sogn, Kvosted By, en Gaard, 50, FT-1834, C4553

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Peder Nielsen

67 aar

Gift

Gaardmand

f. 1767 Ørslevkloster

Karen Mikkelsdatter

58 aar

Gift

hans kone

Michel Sørensens datter f. 1776

Niels Pedersen

31 aar

Ugift

deres børn

1803

Anne Pedersdatter

19 aar

Ugift

deres børn

1815

 
Mikkel Pedersen var Peder Nielsens søn og altså Michel Sørensens barnebarn og han videreførte gården. Han fik skøde til Kvosted matr. 8 i 1837 (Realregister, Fjends-Nørlyng Herreder ( 1833 -1968 ), Taarup 1841-1943, Qvosted (229))

Viborg, Fjends, Taarup, Qvosted Bye, en Gaard, 39, FT-1840, C4675

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Mikkel Pedersen

35

Gift

Gaardmand

1805 Taarup

Maren Pedersdatter

31

Gift

hans kone

1809 Ørum

Anne Mikkelsen

1

Ugift

deres datter

Mathias Jørgensen

18

Ugift

Tjenestedreng

Peder Nielsen

70

Gift

Mikkels forældre

Aftægtsfolk

f. 1770 Ørslevkloster

Karen Mikkelsdatter

64

Gift

Mikkels forældre

hans kone

f. 1776 Taarup

Karen Hermandsdatter

50

Enke

Inderste og Daglejer

 
Ved FT 1845 havde de også børnene Karen, f. 1844, og Peder Mikkelsen, f. 1840, Karen Mikkelsdatter var død.
Ved FT 1850 var der ydermere Pethrine, f. 1846, og Niels Christian Mikkelsen, f. 1848.
Ved FT 1855 ses også datteren Anne Marie Mikkelsen, f. aug. 1851.
Ved FT 1860 var de på gård i Kvosted med 5 børn.

I 1863 fik sønnen Peder Mikkelsen skøde på matr. 8, han var da kun 23 år gl., faderen døde 1864.
Men Peder Mikkelsen solgte gården til Christen Christensen, der fik skøde i 1867. Ved FT 1870 ses 30-årig Christen Christensen, f. i Fiskbæk, på gård i Kvosted sammen med hustru Enge Marie, 25, og 1 årig søn, de ses også ved FT 1880 på gård i Kvosted, med flere børn. Ved FT 1901 var samme Kristen Kristensen, f. 1839 i Fiskbæk, med hustru Inger Marie f. 1845, på Vestergaard, Kvosted matrikel 8.

Mikkel Pedersen døde som gårdmand i Kvosted i 1864, 59 år gl., f. 1805. - Maren Pedersdatter døde 2.8.1870, 62 år, som enke efter gmd. Michel Pedersen i Kvosted. Hun var ved FT 1870 i Taarup i aftægtshus sammen med en tjenestepige.

Der var altså ikke nogen af børnene, der videreførte Mikkel Pedersens gård i Kvosted.
Peder Mikkelsen, f. 1840, som havde gården 1864-1867, se lige ovenfor, afrejste 7.6.1869 som 28-årig og sammen med sin hustru fra Kvosted, Taarupgaard, til Højslev. Han ses der ved FT 1880 som husmand med 5 børn  --
Ved FT 1870 i Taarup var sønnen
Niels Christian Mikkelsen, 21, tjenestekarl på Taarupgaard. -

Petrine Mikkelsen, f. 1846, blev i 1865 gift med en tømrer Peder Pedersen af Kvosted, 31, f. i Ørum. -
Anne Marie Mikkelsen, afgik i 1867 fra Taarup sogn, hvor hun tjente i præstegården, hun rejste til Vorde sogn. Anne Marie fik i 1873 i Højslev, 3 år efter moderens død, et barn uden for ægteskab (hun blev ikke gift med barnefaderen). Som 28-årig var hun ved FT 1880 gårdmandskone i Kvosted gift med Niels Jensen, 31, f. i Taarup sogn, de fik flere børn fra 1879.

Matrikel Kvosted 8a er i dag Kvostedvej 34, 8831 Løgstrup. Gården ligger mod vest i Kvosted, måske derfor ses Michel Sørensen og gården også med navnet Vestergaard. Ældste nuvær. bygning er fra 1909, BBR,  På Kort, næstøverste billede, er også påskrevet navnet Vestertoft ved matr. 8. .
(Matr. 8d ses i dag på Knudbyvej 16B, skilt fra ved skøde af 1909, se nederste Kort.  8e er nabomatrikel på Knudbyvej 16A).


..................................................................

Kvosted matr. 7 (7c)     Se  Kort

Jesper Sørensen, se tabellen ovenfor, Børn Lisbeth 1752, Margrethe 1754, Søren 1757, ifølge Kirkebog Taarup. Jesper Sørensen af Kvosted døde 1793, 69 år gl., f. 1724. Hans søn Søren Jespersen, f. 1757, fortsatte faderens gård, ses ved FT 1801:
Viborg, Fjends, Taarup, Kvosted by, , 5, FT-1801, B8071

Navn: 

Alder: 

Gift?: 

Pos. husstand: 

Erhverv: 

Fødested:

Søren Jespersen  

44  

Gift  

Husbonde  

Bonde og gårdbeboer  

1757-1812

Cathrine Chrestensdatter  

46  

Gift  

Hans kone  

  

  

Else Sørensdatter  

7  

Ugift  

Deres datter  

  

f. 1794

Magrethe Jespersdatter*  

46  

Ugift  

Tjenestepige  

 Sørens søster

Ses ikke FT 1834 Taarup

 *Sørens anden søster Lisbeth ses ikke ved FT 1801.

Søren Jespersens kone døde 1806, 51 år gammel.
Han blev derpå gift med Dorthe Pedersdatter, ca. 47 år gl..
Søren Espersen døde forår 1812, 55 år gl..  
Enken Dorthe Pedersdatter, ca. 53, blev derpå 9.10.1812 gift med den noget yngre Daniel Pedersen. f. 1778. Han var Jesper Sørensens brorsøn.

matrikelkort Kvosted By, Taarup, 1815-1864, se Kort, ses Daniel Jensens navn på Kvosted matrikel 7.

De ses ved FT 1834:
Viborg, Fjends, Taarup, Thaarup Sogn, Kvosted By, en Gaard, 51, FT-1834, C4553

Navn: 

Alder: 

Gift: 

Pos. husstand: 

Erhverv: 

Fødested:

Daniel Jensen 

56 aar  

Gift  

  

Gaardmand  

1778  

Dorthe Pedersdatter  

75 aar  

Gift  

  

hans kone  

1759  

Else Sørensdatter*  

40 aar  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

f. 1794

Karen Hermandsdatter  

38 aar  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

Nicoline Christensdatter  

13 aar  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

*Søren Jespersens datter Else Sørensdatter  boede der som ugift 40-årig. Hun var senere tjenestepige og daglejerske i Taarup sogn. Hun døde ugift i 1860 som indsidderske i Kvosted, 62 år.  Det var formentlig den sidste af Jesper Sørensens efterkommere.

De ses også ved FT 1840.

Ved FT 1845 var Daniel Jensen enkemand og aftægtsmand på gården, 1850 boede han hos sin nevø Søren Hansen i Ørum. Han døde som aftægtsmand i Sønder Ørum i 1856. Hermed var gården gået ud af slægten. .Matr. Kvosted 7 (c).
Gården blev nok overtaget af Gravers Pedersen Lund (46, f. 1799 i Ørum, han var ved FT 1840 husmand i Borup):.

Viborg, Fjends, Taarup, Zvodsted bye, En gaard, 41, FT-1845, B7948

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Gravers Pedersen Lund  

46  

Gift  

  

Gaardmand  

Ørum sogn Viborg amt  

Magrethe Andersdatter  

38  

Gift  

  

Hans kone  

Høislev sogn Viborg amt  

Inger Graversdatter  

11  

Ugift  

  

Deres børn  

Heri sognet  

Mette Marie Graversen  

6  

Ugift  

  

Deres børn  

Heri sognet  

Gravers Peter Graversen  

5  

Ugift  

  

Deres børn  

Heri sognet  

Ludvig Graversen  

2  

Ugift  

  

Deres børn  

Heri sognet  

Daniel Jensen  

67  

Enke  

  

Aftægtsmand  

Heri sognet  

Gravers Pedersen, 57, med hustru Magrethe Andersdatter, 44, og flere børn, ses også på gård i Kvosted ved FT 1850. Ved sønnen Jens' dåb i 1847 står de som gårdfolk i Kvosted. De fik næppe flere børn. Sønnen Peder Gravesen 18, forlod sognet i april 1850  og rejste til Øster Keilstrup. I 1851 rejste datteren Inger til Hjermind sogn. Familien var ikke i sognet ved FT 1855. De var ved FT 1855 og 1860 i Asmild sogn, han som inderste og slagter.
Måske har Gravers Pedersen mellem 1851 og 1855 solgt ejendommen til
Jens Andersen, som i 1855 videresolgte den til Anders Christensen Højgaard.
Ifølge realregister Kvosted  224-225
matr. 7c skøde fra Jens Andersen til  Anders Christensen Høigaard i 1855 (Skøde-panteprotokol bog 15, folio 797 (opslag 328) se skøde 1855 fra  Jens Andersen til Anders Christensen Høigaard på 7c Kvosted og 7c Rævind Hede).. 1863 skøde til 7c fra Anders Christensen til Jens Christensen, 1866 til Morten Christensen, 1884 til Jesper Jensen, som var på Kvosted 7c m.fl. til 1917. Jesper Jensen, f. 1850, ses i Kvosted ved FT 1901 Taarup med hustru og stedbørn. Ved FT 1906 var han på Kvosted 7c med hustru  og sammen med en anden familie. --
Matr. 7c er nu Kvostedvej 36. Selve gården er nok flyttet i forhold til tidligere placering, som nok var godt 50 m mod ØSØ. Se også Kort, målebordsblade 1842....

I 1855 også skøde til Jens Andersen til Kvosted matr. 7a og 7b, han videresolgte dem samme år,
Skøde- og .panteprotokol bog 15, folio 797 (opslag 328) skøde 1855 fra Anders Christensen
Høigaard til Jens Andersen i Qvostedlund Skovhuus på Kvosted 7a, samt 7b og Rævind  Hede 7a, 7b.  
Matr. 7 blev udparcelleret.   Gammelstrupvej 21, Hedegaard, omfatter nu Kvosted matr. 7a,d,r,s, m. fl..
Nuværende matr. 7m, o og p er Kvostedvej 38, 42 og 40. Se
Kort   7b findes ikke nu.

Ifølge realrealregister Kvosted
matrikel 15 adkomst til Jens Andersen i 1848.  Jens Andersen var som vist  også i Skovhuset.

.......................................................................

Kvosted matr. 9.  Se Kort

Christen Jensen Højgaard, 58, (gårdmand i Ørum sogn ved FT 1834),  ses som gårdmand i Kvosted ved FT 1840. Ifølge realregister Kvosted matr. nr. 9, skøde til søn Anders Christensen 1844. Anders havde også skøde på 7c 1855-1863, se lige ovenover. .
V
ed FT 1845 var Anders Christensen, f. ca. 1817 i Kvols, da også på gård i Kvosted med kone Cathrine Elisabeth Kjær og med hans forældre: Anders ses også ved FT 1850 og 1860 med kone og børn på gård i Kvosted. Skøde  matr. 9 fra Anders Christensen (Høigaard) 1879 til hans søn Hans Peder Christensen. Anders havde også haft dele af matr. 7, som han igen afstod, se lige ovenfor.  Ved FT 1880 var de da også aftægtsfolk hos deres 30-årige, ugifte søn Hans Peder Kristensen. Han ses ved FT 1901 Taarup gift og med børn, som gårdejer på Kvosted matr. 9.  
Se matrikel 9 på
Kortet med navnet Rasmus Sørensen (en Rasmus Sørensen, f. 1791, fik som gådmand i Kvosted børn 1813-1824, men han ses ved FT 1834 i Knudby. Ved FT 1834 ses på gård i Kvosted en 31-årig Mogens Christensen, Han fik børn der i 1835 og 1836, mnen ses så ikke mere i sognet. Måske boede han på gården, inden Christen Jensen Højgaard overtog den kort før 1840).
Kvosted matr. 9a er nuværende Kvostedvej 32. Se røde markering på nederste
Kort

 ..........................................................................

Andre gårde i Kvosted i 1700-1800 tallet:

Moesgaard (Tonne Sørensen)
Terkildgaard. matr. Kvosted By 6 (Lars Jensen Aakjer)
Siggaard, do 5 (Laurs Jensen)
Mørupgaard. do 10 (Jens Larsen)
Mølgaard, do 12 (Lars Christensen)
Matriklerne lå i den sydlige del af ejerlavet, modsat ovennævnte matrikler.  Navnene i parentes ses på matriklerne på matrikelkort 1815-1864.