Aner

Christen Pedersen Brygger 1687-1743. Langaa.

Inger Christensdatter Brøgger 1681-1750

Efterkommere. Der var mindst 6 gårde i Lngaa  med deres efterkommere (børn, børnebørn, oldebørn, tipoldebørn)    Kort 
 

Aner (fed skrift)

Børn

Børnebørn

Oldebørn

Tipoldebørn

Slutsted matr.

Inger Brøgger (Brøger, Brygger, Bryger) ca. 1681-1750, gift med
Christen Pedersen (Brygger) ca. 1687 -1743
og 1. mand
Jens Brøgger             >

Maren Christensdatter 1728-1811, gift med
Søren Christensen Huus og
Christen Jensen Huus 1739-1815             >

Dorthe Sørensd. f. 1760 >

Søren Jensen f. 1790          >

indgiftet Anders Larsen f. 1831

14a

Inger Sørensdatter f. 1762

kun stedbørn

 

16a

Søren Christensen Huus* 1779-1824                     >

Christen Sørensen (Huus) f. 1809                                 >

plejedatter Rassine Rasmussen f. 1855

matr. 13a

Christen Jensen Brøger 1716-1765                  >?

Johanne Christensdatter  f. ca. 1762                              >?

Inger Christensdatter f. 1792 >

Birthe Nielsdatter f. 1830

16a

Christen Christensen f. 1800 >

Mette Chatrine Christensdatter f. 1839

22a

*Bror var Jens Christensen Huus, som hørte til anerne
>
viser viser fortsættelse af ejendom

Søren Christensen Huus f. 1779 overtog formentlig forældrene Maren Christendatter og Christen Jensen Huus' sted, Langaa matr. 13a. Hans halvsøstre Dorthe og Inger Søresndatter, der formentlig også var volkset op på stedet, ser ud til at være blevet gift til gårde i Langaa  (matr. 14a og 16a).
Maren Christendatters halvbror, Christen Jensen Brygger, havde også efterkommere på gårde i Langaa (matr. 16a, 22a).


Gårde i Langaa, 1800-tallet.

1. Søren Christensen Huus 1779-1824, Maren Christendatter og Christen Jensen Huus' søn.
Sørens hustru/enke gift med Christen Christensen, samt hans børn, de ses ved FT 1834:

Viborg, Middelsom, Langaa, Langaae Bye, En Gaard, 30, FT-1834, C4998

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Christen Christensen  

53  

Gift  

  

Gaardmand  

  

Inger Jensdatter  

53  

Gift  

  

hans Kone  

  

Christen Sørensen  

25  

Ugift  

  

deres Børn, som Tjenestefolk  

f. 1809  

Maren Sørensdatter  

23  

Ugift  

  

deres Børn, som Tjenestefolk  

  

Ane Marie Sørensdatter  

21  

Ugift  

  

deres Børn, som Tjenestefolk  

  

Niels Nielsen  

18  

Ugift  

  

Tjenestedreng  

 

Viborg, Middelsom, Langaa, Langaae, En gaard, 29, FT-1845, b8043

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Christen Sørensen  

36  

Gift  

  

Gaardmand  

Heri sognet  1809

Mette Jensdatter  

35  

Gift  

  

Hans kone  

Østervelling Viborg amt  

Søren Christensen  

2  

Ugift  

  

Deres barn  

Heri sognet, død 1849

Christen Christensen  

65  

Gift  

  

Aftægtsmand  

Heri sognet  

Inger Jensdatter  

65  

Gift  

  

Hans kone  

Heri sognet  

Anders Hansen  

23  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

Vellev Viborg amt  

Ane Kirstine Christensdatter  

21  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

Vellev Viborg amt  

Johanne Johansdatter  

16  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

Heri sognet  

Ane Marie Sørensdatter  

31  

Ugift  

  

Skrædderske  

Heri sognet  

 

 Viborg, Middelsom, Langaa, Langaa Skoledistrikt, Langaa, En Gaard, 16, FT-1860, D5159

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Christen Sørensen Huus !!  

51  

Gift  

Husfader. Gaardmand  

  

Langaa Sogn, Viborg Amt  

Mette Jensdatter  

50  

Gift  

Hans Kone  

  

Øster Velle  

Rassine Jensen  

6  

Ugift  

Deres Plejebarn  

  

Sahl Sogn, Viborg Amt  

Jørgen Andersen  

18  

Ugift  

Deres Plejebarn  

  

Sahl Sogn, Viborg Amt  

Jensine Sørensdatter  

20  

Ugift  

Tjenestepige  

  

Gullev Sogn, Viborg Amt  

Søren Huus overtog nok forældrenes gård.
På matrikelkort Langå By, Langå,
1815-1863, ses navnet Søren Huus, sammen med Christen Chr., der var Sørens efterfølger, på matrikel 13, ses senere som 13a, der udgik fra en gård i den vestlige del af Langaa by. . Søren Huus' navn ses også på en mindre matrikel med nummeret 13, nord for byen.
Søren Christensen Huus fik børnene Christen 1809, Maren 1811 og Ane Marie 1813, Sørens bror, Jens Christensen Huus af Hjermind, Skovfoged, var fadder for alle 3 børn.. Søren døde i 1824 56 år gammel. Hans 43-årige enke Inger Jensdatter giftede sig igen, med Christen Christensen, de ses sammen med de 3 børn ved FT 1834, begge 53 år, som gårdmand i Langaa By. do FT 1840.  
Søren og Ingers søn Christen Sørensen (Huus) f. 1809 havde overtaget gården ved FT 1845, hans mor og stedfar var der på aftægt. Christen fik ifølge Realregister Langaa 1860.. skøde på matr. 13a i 1841, han var gift med Mette Jensdatter, med børn Søren født 1843 og død 1849, Inger født 1848, hun døde få år senere. De ses ved FT 1860 med en 6-årig plejedatter Rassine, hun ses senere som Rasmussen. Hun blev gift med Jens Sørensen, der i 1879 fik skøde på matr. 13a, ved FT 1880 var plejemor Mette Kerstine Jensdatter som enke på aftægt hos dem .Ved FT Langaa 1901 (92, 93) ses Jens Sørensen Fisker som gaardejer på matr. 13a, sammen med Rassine Rasmussen f. 1850, og med en søn Christen Huus Sørensen f. 1884 (opkaldt efter moderens plejefar). s 1911 skøde til Anton Kjær Jensen på 13a m.fl..

Matrikel Langå By 13a er i dag Ulstrupvej 33 . Selve gården er flyttet (se matrikelkort 1905..) og har formentlig oprindeligt ligget omkring nuværende position Åbrovej 10, 12, Toften 5, Langaa (nu matr. 13i, l, p, området er udparcelleret). Nuværende bygninger på matr. 13a er ifølge BBR opført 1890.

Langaa matr. 13a

 ...........................................................

Søren Christensen Huus' halvsøstre, Maren Christensdatters og Søren Christensen Huus' døtre:

2. Dorthe Sørensdatter;

Viborg, Middelsom, Langaa, Langaa sogn, Langaa by, 16, FT-1787, C2049

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Jens Thomasen  

40  

Gift  

husbonde  

bonde og gaardbeboer

f. 1747

Dorthe Sørensdatter  

27  

Gift  

kone  

  

f.1760   

Jens Christensen  

25  

Ugift  

tjenestefolk  

  

  

Maren Nielsdatter  

18  

Ugift  

tjenestefolk  

  

  

Hans Madsen  

18  

Ugift  

tjenestefolk  

  

  

Jens Akselsen  

78  

Gift  

mand og inderste  

aftægtsfolk og manden af alderdom i sengen  

  

Kirsten Jensdatter  

45  

Gift  

kone  


Viborg, Middelsom, Langaa, Langaae Bye, , 17de, FT-1801, B5474

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Jens Christensen  

54  

Gift  

Huusbonde  

Bonde og Gaardbeboer, matr. Langaa 14a

f. 1747  

Dorthe Sørensdatter  

41  

Gift  

Hans Kone  

  

f. 1760  

Søren Jensen  

11  

Ugift  

Deres Barn  

    

 f. 1790

Christen Jensen  

5  

Ugift  

Deres Barn  

  

  

Søren Jensen  

26  

Ugift  

Tienestekarl  

National Soldat  

  

Jacob Thomasen  

15  

Ugift  

Tienestekarl  

  

  

Anne Pedersdatter  

27  

Ugift  

Tienstepige  


Viborg, Middelsom, Langaa, Langaae Bye, En Gaard, 28, FT-1834, C4998

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Søren Jensen  

44  

Gift  

  

Gaardmand  

e. 1790

Maren Nielsdatter  

36  

Gift  

  

hans Kone  

  

Jens Sørensen  

14  

Ugift  

  

Deres Børn  

  

Søren Sørensen  

4  

Ugift  

  

Deres Børn  

  

Anders Larsen  

3  

Ugift  

Marens søn

Deres Børn  

f. 1831  

Dorte Marie Sørensdatter  

15  

Ugift  

  

Deres Børn  

  

Ane Marie Sørensdatter  

13  

Ugift  

  

Deres Børn  

  

Inger Sørensdatter  

11  

Ugift  

  

Deres Børn  

  

Maren Sørensdatter  

8  

Ugift  

  

Deres Børn  

  

Christen Jensen  

38  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

Karen Jensdatter  

26  

Ugift  

  

Tjenestefo

matrikelkortet 1815-1863 ses også navnet Jens Thomsen, på matr. 14, en større matr. 14a ses¨syd for 13a. En Jens Thomasen f. ca. 1747, se tabellen, ses ved FT 1787 Langaa som gaardbeboer, gift med Dorthe Sørensdatter f. ca 1760. Hun. f. 1760, ses også FT 1801, her sammen med Jens Christensen f. 1747. En søn Søren Jensen f.ca. 1789 ses senere som gårdmand i Langaa, fra FT 1834, gift med Maren Nielsdatter, de var blevet gift i 1833, de havde begge børn af tidligere ægteskaber. Søren Jensen døde i 1843, 53 år gl., f. 1790. Enken Maren Nielsdatter var ved FT 1845 gift med gårdmand Mads Sørensen. Ved FT 1860 var hun igen enke, på aftægt hos sin søn gårdmand Anders Larsen f. ca. 1831, han fik skøde til matr. Langaa By 14a i 1856).  1899 skøde til Jens Glavind, han ses ved FT Langaa 1901 (71, 21) som gårdejer på matr. 14a.
14a er i ¨dag udstykket.

Langaa
matr. 14a

............................................................................

3. Inger Sørensdatter:

Viborg, Middelsom, Langaa, Langaae Bye, , 14de, FT-1801, B5474

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Rasmus Nielsen Rudbach*

52  

Gift  

Huusbonde  

Bonde og Gaardbeboer, matr. Langaa 14b

 

Inger Sørensdatter  

39  

Gift  

Hans Kone  

  

f. 1762  

Niels Rasmusen  

14  

Ugift  

Hans Søn  

  

f. 1787  

Berthe Jensdatter  

22  

Ugift  

Hans Steddatter  

  

  

Jens Nielsen  

23  

Ugift  

Tienestekarl  

  

  

Mads Jensen  

20  

Ugift  

Tienestekarl  

 

Inger vat hans anden kone, Rasmus havde først værte gift med Maren Erikdsdatter f. 1749, som han ses med ved FT 1787, hun døde 1798 (23), 48 år gl.. Hun var mor til Niels f. 1787. Inger fik vist ikke børn. .

Viborg, Middelsom, Langaa, Langaae Bye, En Gaard, 43, FT-1834, C4998

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Niels Rasmusen  

47  

Gift  

  

Gaardmand  

f. 1787  

Inger Christensdatter  

41  

Gift  

  

hans Kone  

f. 1792

Rasmus Nielsen  

17  

Ugift  

  

Deres Børn  

  

Maren Nielsdatter  

14  

Ugift  

  

Deres Børn  

  

Johanne Nielsdatter  

12  

Ugift  

  

Deres Børn  

  

Christen Nielsen  

6  

Ugift  

  

Deres Børn  

  

Dorthe'* Nielsdatter  

4  

Ugift  

  

Deres Børn  

f. 1830

Christen Nielsen  

2  

Ugift  

  

Deres Børn  

  

Ane Marie Olesdatter  

19  

Ugift  

  

Tjenestepige  

  

* Skal måske være En r Birthe, som blev født i 1830 ifølge Kirkebog, hun ses også som Birthe ved senere FT.

Inger Sørensdatter må være blevet gift ind i gården.
Rasmus Rubaks navn - ov erstreget- ses på matrikelkort Langaa By 1815-1863 på matriklerne 17, 16 og 14b, ved de to sidste sammen med sin søns  Niels Rasmussens navn. Matr. 16 ses ikke senere på denne position, derimod ses Niels Rasmussens navn også på en matr. 16a NV i ejerlavet, knap 3 km NV for matr. 13.
Niels Rasmussen ses som vist i tabellen på en gård i Langaa By ved FT 1834, gift med Inger Christensdatter,1816 blev hun som 23-årig gift med Niels Rasmussen, 29. Blandt børn 2 opkaldt efter Ingers forældre. Niels og Inger ses ved FT Langaa 1840, 1845 og 1850, han som gårdmand, med flere, voksne børn, til sidst også medplejebørn. Ifølge realregister Langaa (76) matr. 16a skøde til Søren Andersen i 1858, Ved FT 1860 var Niels og Inger de aftægtsfolk på en gård hos datteren Birthe Nielsdatter. f. 1830, gift med den 5 år ældre gårdmand Søren Andersen Ilsøe, f. i Øster Velling.- Birthe. 49. var ved FT 1880 gårdejer, gift med landmand Jens Laursen f. i Vivild, moderen Inger Christensdatter. 87, boede der stadig, sant Birthes datter Inger Sørensen f. 1860, og 3 tjenestefolk. Birthe Nielsdatter, 58, døde i 1888 som gårdmand Jens Laursens kone. . .
1867 skøsde til
16a til Jens Laursen, 1899 til Søren Kristoffersen, han ses ved FT 1901 på matr. 16a.
(Jens Laursen, f. i Vivild, var  ved FT 1901 Langaa enkemand, pensionær og partikulier på matr. 33a).
Inger Sørensdatters tilgiftede familie var altså på Langaa matr. 16a. 16a er  i dag på Langå Mark 24, Stensminde.
Søren Huus og
Inger Christensddatters mor Johanne var fætter og kusin

 

Inger Christensdatter  f. ca. 1792 hørte til følgende familie:
Ifølge Kirkebogen for Langaa:
Christen Jensen Brøger, f. 1716, Maren Christensdatters halvbror, overtog moderen og stedfaderens sted, Christen og Maren Pedersdatter,var blevet gift i 1750. De fik børn i 1752 Jens (Christensen Brøger), 1753 Inger, døde 11 uger gl., (de to var opkaldt efter Chritsens forældre), 1755 Maren (fadder Søren Brøgger, farbror), 1757 Peder, 1760 Christen*, og i 1762 Johanne, hendes tvilligebror Mads døde få dg. gl.. Blandt fadderne var Christens søskende Søren Brøgger og Maren Brøgger (Christensdatter).  *(Christen Brygger søn, ungkarl Christen Christensen Brøgger, f. 1760, døde i Langaa 1801, han havde boet hos sin søster Johanne Christensdatter g.m. Christen Rasmussen Bødker i Langaa, medens han havde været syg, se 905)  
Christen Brøgger døde i Langaa
14.8.1765, 49 år gl., f. ca. 1716, hans kone Maren Pedersdatter 34 år gl, døde samme år den 3.8., f. ca. 1731. - Ved skiftet, nr. 347, efter Christen Brøgger og hustru, er nævnt børnene Jens, Maren, Peder, Christen, Johanne, 13-3 år gl., børnenes morbrødre Jens og Just Pedersen blev deres formyndere, Jens Christensen, Langaa, overtog fæstet, og børnene blev boende hos ham.
(En
Jens Christensen Bryger, 51, døde i 1785, han kunne have været børnenes farbror, Jens Christensen Huus, 49, døde i 1784). Det vides ikke, havde der skete med fæstet, ingen af nævnte børn synes at have overtaget det.  

Ved FT 1787 Langaa By ses Christen Jensen Brygger og Maren Pedersdatters datter Johanne Christensdatter, 25, f. ca. 1762, gift med den noget ældre gaardbeboer Christen Rasmussen, f. 1733, trolovet 10.4.1784, Christen Bødkers første hustru hustru Anna, 55, var død 25.1.1784. Christen havde også børn af første ægteskab. Så Johanne har formentlig giftet sig ind i en gård. Deres barn Anne blev født 9.5.1786, opkaldt efter Christens første hustru. . Se tabellen herunder
4. Viborg, Middelsom, Langaa, Langaae Bye, , 15de, FT-1801, B5474

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Christen Rasmussen  

67  

Gift  

Huusbonde  

Bonde og Gaardbeboer, samt Sognefoged og Lægdsmand  

f. 1734   

Johanne Christensdatter  

39  

Gift  

Hans Kone  

  

f. 1762

Anne Christensdatter  

14  

Ugift  

Deres Barn  

opkaldt efter 1. kone  

f. 9.5.1786

Maren Christensdatter  

12  

Ugift  

Deres Barn  

  

  

Kirsten Christensdatter  

10  

Ugift  

Deres Barn  

  

  

Inger Christensdatter  

8  

Ugift  

Deres Barn  

 

f. 1793

Rasmus Christensen  

6  

Ugift  

Deres Barn  

  

 

Christen Christensen*

2  

Ugift  

Deres Barn  

  

f. 1799  

Jens Pedersen  

25  

Ugift  

Tienestekarl  

  

  

Christen Christensen  

18  

Ugift  

Tienestekarl  

  

f. 1783

Christen Christensen  

45  

Ugift  

Tienestekarl  

Afskediget National Soldat

Der var 3 tjenestefolk, så det har nok været en ret stor gård.
Christen Rasmussen døde 25. 6.1809. 11.11. blev enken
Johanne (47 år gl.) gift med Jens Sørensen,   - Johanne døde 1818, Jens Sørensen døde 1827 som aftægtsmand, 62 år gl., f. ca. 1765
Det vides ikke, hvad der derefter skete med gården.

*Ungkarl
Christen Christensen, 32, blev i 1831 gift med enkekone Karen Mikkelsdatter af Langaa, hun havde børn af tidligere ægteskab.. Ses ved:
5. Viborg, Middelsom, Langaa, Langaae, en Gaard, 49, FT-1834, C4998

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Christen Christensen  

34  

Gift *

  

Gaardmand  

f. 1800  

Karen Mikkelsdatter  

42  

Gift  

  

hans Kone  

  

Niels Andersen  

21  

Ugift  

  

deres Børn, hvoraf de to ældste som Karl og Dreng  

f-1813, far gaardfæster Anders Sørensen  

Søren Andersen  

19  

Ugift  

  

deres Børn, hvoraf de to ældste som Karl og Dreng  

  

Karen Andersdatter  

12  

Ugift  

  

deres Børn, hvoraf de to ældste som Karl og Dreng  

  

Johanne Andersdatter  

11  

Ugift  

  

deres Børn, hvoraf de to ældste som Karl og Dreng  

  

Gjertrud Andersdatter  

5  

Ugift  

  

deres Børn, hvoraf de to ældste som Karl og Dreng  .

f. 1829, far gaardfæster Anders Sørensen Smed**

**Anders Sørensen Smed døde i 1831, som gaardfolk i Langaa.
 Fra FT 1840- 1860 var
Christen Christensen gift med den 13 år yngre Maren Pedersdatter og fik egne børn (døtre Mette, f. 1839 (far fæster Christen Christensen, fadder Niels Rasmussen, Christens søster Ingers mand), Johanne (opkaldt efter Christens mor) , Dorthe Sophie, Christine). Ifølge realregister Langaa fik Christen i 1841  skøde på matr. 22a. I 1860 blev hans datter Mette Chatrine Christensdatter, 21, gift med Jens Pedersen, 28, der samme år fik skøde på 22a.  1897 skøde til Peder Jensen, han ses på matr. 22a ved FT 1901 Langaa.
På matrikelkort 1815-1960 Langaa ses Christen Christensen
Smeds navn også på matr. 22a.
Matr. 22a (i den nordvestlige del af ejerlavet) er nuværende Højvangsvej 3, Langaa, Aldersro, lidt sydligere og næsten nabo til matr. 16a, Langå Mark 24, Stensminde, hvor Christens søster Inger boede, se ovenfor. Ved begge adresser er der markeret gårde på målebordsblade 1842-1899.

Inger og Christens øvrige søskende ses ikke ved FT 1834 Langaa. Disse børns skæbne er ukendt.

De nævnte var efterkommere i Maren Christensdatters brødres (Christen Jensen Brøgers) slægt . De nævnte havde også efterkommere.

 ...................................................................

6 Maren Sørensdatter, Søren Christensen Huus' halvsøster:

1760Viborg, Middelsom, Langaa, Hollerup, , 2den, FT-1801, B5474

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Peder Sørensen  

48  

Gift  

Huusbonde  

Bonde og Gaardbeboer  

  

Maren Sørensdatter  

40  

Gift  

Hans Kone  

  

f. 1761*  

Malin Pedersdatter  

16  

Ugift  

Deres Barn  

  

  

Søren Pedersen  

10  

Ugift  

Deres Barn  

  

  

Niels Pedersen  

6  

Ugift  

Deres Barn  

  

  

Maren Pedersdatter  

4  

Ugift  

Deres Barn  

  

  

Niels Jensen Vestergaard  

40  

Ugift  

Tienestekarl  

Afskediget Soldat  

  

Mette Kirstine Rasmusdatter  

34  

Ugift  

Tienestepige  

  

  

Jørgen Jensen  

18  

Ugift  

Tienestekarl  

*ifølge Kirkebog født 1764.
De ses ikke ved FT 1834.

.........................................................................................................

7*Rasmus Rubak og Niels Sørensens navme ses som vist på matr. 14b.
Chrtisten Mogensen f. 1814, ses fra FT 1834 som ugift tjenestekarl eller boende i hus hos sin far, husmand Mogens Madsen. Ved FT 1845 gift med Dorte Nielsdatter f. 1819. i hus, lever af sin jordlod. hans far boede der stadig. I 1845 skøde på 14b til Christen Mogensen. Christen ses fra FT 1850 som gårdmand, og  sognefoged, med det så ud til at være et lille sted uden tjenestefolk.  1878 skødetl 14b til Jørgen Andersen, gift med Mette Jensdatter. FT 1880 var Christen Mogensen aftægtsmand hos Jørgen Andersen. Jørgen Andersen ses ved FT Langaa 1901 (!46, 147) som landbruger på 14b sammen med kone, søn f. 1881 og en slægtning.  1906 skøde til Christen Andersen på 14b m.fl..  - Matr. 14b ses ikke i dag.)

8 *Rasmus  Rubaks navn ses også -overstreget- på matr. 17, nabo til 14b, sammen ned navnet Anders Sørensen Knudsen, der ses på 17a.  Søren Knudsen ses også på matr. 17. Anders Sørensen, f. 1786 i Langaa, ses som gårdmand i Langaa fra FT 1834, sammen med søn Lars f. 1832. Ved FT 1860 var Lars/Laust Andersen gårdmand, gift med Maren Nielsdatter, og med faderen på aftægt, Laust Andersen fik i 1859 skøde til  17a.  Ses også ved FT 1880 bl.a. med søn Laurits Martin Laursen  f. ca. 1872.   1899 skøde til  Laurits Martinus Laursen, han ses ved FT 1901 (186, 187) på matr. 17a  som gårdejer med familie og 3 tyende. 17a var en stor matrikel med gård, nu Vesterskovgaard på Ulstrupvej 35.

9  (Langaa Søgaard var matr.´ 20a, nu Tofevænget 26, Langaa. C hristen Sørensen Søegaards navn ses på matriklen på matrikelkort 1815..).

...................................................................

Søren Christensen Huus overtog formentlig forældrene Maren Christendatter og Christen Jensen Huus' sted, Langaa matr. 13a. Hans halvsøstre Dorthe og Inger Søresndatter, der formentlig også var volkset op på stedet, ser ud til at være blevet gift til gårde i Langaa  (matr. 14a og 16a).
Maren Christendatters halvbror, Christen Jensen Brygger, havde også efterkommere på gårde i Langaa (matr. 16a, 22a).
 
Kort