Viborg, Middelsom, Langaa, Langaae Bye, En Gaard, 30, FT-1834, C4998

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Christen Christensen  

53  

Gift  

  

Gaardmand  

 

Inger Jensdatter  

53  

Gift  

  

hans Kone  

1781

Christen Sørensen  

25  

Ugift  

  

deres Børn, som Tjenestefolk  

1809

Maren Sørensdatter  

23  

Ugift  

  

deres Børn, som Tjenestefolk  

  

Ane Marie Sørensdatter  

21  

Ugift  

  

deres Børn, som Tjenestefolk  

  

Niels Nielsen  

18  

Ugift  

  

Tjenestedreng  

  

 Skal være hendes børn

 

Viborg, Middelsom, Langaa, Langaae, En gaard, 29, FT-1845, b8043

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Christen Sørensen  

36  

Gift  

  

Gaardmand  

Heri sognet  1809

Mette Jensdatter  

35  

Gift  

  

Hans kone  

Østervelling Viborg amt  

Søren Christensen  

2  

Ugift  

  

Deres barn  

Heri sognet  

Christen Christensen  

65  

Gift  

  

Aftægtsmand  

Heri sognet  

Inger Jensdatter  

65  

Gift  

  

Hans kone  

Heri sognet  

Anders Hansen  

23  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

Vellev Viborg amt  

Ane Kirstine Christensdatter  

21  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

Vellev Viborg amt  

Johanne Johansdatter  

16  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

Heri sognet  

Ane Marie Sørensdatter  

31  

Ugift  

  

Skrædderske  

Heri sogne