Ellen Kirstine Jensens aner, Marthas mor:

Oplysningerne om Marthas morfars Jens Jensen (Hartvigsen)'s slægt fra Slægtsbogen "Slægten Hartvigsen fra Tange i Højbjerg sogn" (om Jens Christensen (Hartvigsen), født ca.1786, og hustru og deres forfædre og efterkommere), Nordisk Slægtsforskning Bredegaard, Skals 1970. Marie har et eksemplar af bogen. Der er udkommet en ny udgave i 2008, Poul-Per-Anne har et eksemplar.

 Fortsættelse af anetavle, oplysninger fra Slægtsbogen. Numrene er anenumre i Slægtsbogen:
 Fortsættelse af aner for Jens Christensen (Hartvigsen), 1786, og Mette Marie Jensdatter, 1796.

Ellen Kirstines tip

Ellen Kir. 2 x tip

Ellen Kir. 3 x tip

Ellen Kir. 4 x tip

Ellen Kir.5 x tip

6 x tip

Marthas 2 x tip

Marthas 3 x tip

Marthas 4 x tip

Marthas 5 x tip

Marthas 6 x tip

7 x tip

8.Hartvig Pedersen **
1713 Tange
1782 Tange, 76 år *  
Fæster af gaard Tange matr. 8 under Vindum Overgaard.

Gift ca.1748 med

16 Peder Hartvigsen **
1670 Tange
-1742 Tange, 72 år. Fæstegårdmand

Gift 1703 med:

32 Hartvig Christoffersen 1640-1711 Tange. Fæster af gård under Vindum Overgaard* Måske ud af præsteslægt. Opkaldt efter herremand Hartvig Bruun til Vindum Overgaard.  Slægtsnavnet Hartvig/Hartvigsen stammer herfra.

 

 

 

33 N.N Andersdatter

66 Anders Andersen 1600-efter 1662. Fæstegårdmand i Tange

 

 

67 Maren Jensdatter *

 

 

17 Karen Jensdatter
1675 Tange-1755 Tange som Hartvig Pedersens moder.

34 Jens Sørensen 1637 Tange?
-1717 Tange,  80 år gammel. *

 

 

 

35 Anne Andersdatter 1628
-1713 Tange, 85 år gammel.

70 = nr. 66

 

 

71 = nr. 67

 

 

9 Maren Christensdatter  1720-1800 Tange som Hartvig Pedersens enke, 79 år *

Lauritsdatter*

Laurits Madsen, Borre, Vejerslev, død 1710

Mads Sørensen, Borre, ca. 1625-1707

 

 

10 .Jens Pedersen1727 Faarup
død 1773 i Faarup, 66 år gl. ?

20 =30?    

40 =60?

 

 

 

41 =61?

 

 

 

21 =31?

42 =62?

 

 

 

11 Edel Nielsdatte
1731 Faarup
-
1804 Faarup

22 Niels Pedersen
1692 Faarup
-1764 Faarup, 72 år gammel.
Fæstegårdmand  a)

gift 1723 i Vindum Kirke med

44 Peder Knudsen
1658 Faarup
-1715 Faarup

(Bror Søren Knudsen 1660 fortsatte fæstet på Faarup Overgaard **)

88 Knud Sørensen 1624-1706 Faarup. Fæster af Faarup Overgaard, på 64 Tdr.pløjeland *

 

 

89 Maren Nielsdatter 1623 på Faarup Overgaard
-1709 Faarup 87 år

178 Niels Jensen 1600- efter 1664. Fæster Faarup Overgaard *  b)

356 Jens Nielsen. Fæster Faarup Overgaard, død efter 1630
* fortsættes

23 Kathrine Jensdatter

46 Jens Pedersen 1659 Vindum
-1730 Vindum, 71 år. *

92 Peder Jensen Fæstegårdmand Vindum

 

 

47 Edel Lasdatter 1654 Vindum

94 Las Jensen Gårdmand Skaungaard, Vindum

188 Jens Lassen beboer Skaungaard

 

12 Christopher Nielsen 1707 Tange-1790 Bjerring *

24 Niels Sørensen Bjerring 1670 Tange- Tange. Fæstegårdmand.  Gift 1699 med

48 Søren Bierring. Tange *

 

 

 

25 Kirsten Christensdatter 1695 Tange-

 

 

 

 

13 Mette Jensdatter 1729

Jens Jensen Hyrde, Bjerring.

 

 

 

 

14 Peder Jensen Høyberg
1721 Faarup
-
1792 Faarup.

28 Jens Pedersen Høyberg
1673 Faarup-1761 Faarup, 88 år gammel. Fæstegårdmand
Gift 1709 med

56 Peder Nielsen Høyberg 1633 Faarup
-1718, 85 år. Faarup. Fæstegårdmand

112 Niels Høyberg Gårdfæster under Vindum Overgaard

 

 

57 Dorthea Jensdatter 1635
- 1705 Faarup, 70 år

 

 

 

29 Birthe/Birgitte Madsdatter 1677 Faarup?-1752 Faarup, 75 år gl.

Mads Christensen?1650
-død 1720, Faarup, 70 år

 

 

 

15 Johanne Pederdatter 1723 Faarup -1781 Faarup

30 Peder Jensen
1671 Faarup-1729 Faarup, 58 år.
Fæstegårdmand

60 Jens Pedersen 1625-1704 Faarup, 79 år.
Gårdfæster matr. 3 under Vindum Overgård

 

 

 

61 Helle Jensdatter 1646-1725 Faarup som Peder Jensens moder, 79 år

31 Ellen Lasdatter 1688 Vindum
-1755 Faarup, 66 år.
Peder, Faarup, og Ellen, Vindum, trolovet 1715 i hendes fars hus.

62 Las Christensen 1639-
1714 Vindum, 75 år . Gaardmand.

Ellen Kirstines tip

Ellen Kir. 2 x tip

Ellen Kir. 3 x tip

Ellen Kir. 4 x tip

5 x tip

6 x tip

Understregede årstal er tjekket i Kirkebogen.
 

Ellen Kir. 6 x tip

Ellen Kir. 7 x tip

Ellen Kir. 8 x tip

Ellen Kir. 9 x tip

Marthas 7 x tip

Marthas 8 x tip

Marthas 9 x tip

Marthas 10 x tip

356 Jens Nielsen.
Fæster
Faarup Overgaard
* fortsat

712 Niels Jepsen.død før 1591.Fæster Faarup Overgaard*

 

 

713 NN Jensdatter

1426 Jens Lassen.
Fæster Faarup Overgaard (1532)

2852 Las Skytte.
Fæster Faarup Overgaard (!490) *  c)


* se yderligere oplysninger i slægtsbogen
** der var også en Peder Hartvigsen og Hartvig Pedersen i Elsborg sogn, f. 1703 og 1726, men det var nok en anden slægt.
a) I kirkebogen står der, ...lagt jord paa og  begravet Niels Pedersen af Faarup som blev ihjelslagen af et Læs Tørv ved ? ...72 år.
b) Niels Jensen anklagede to mænd i Faarup for at have overfaldet ham, sagen kom for landstinget i Viborg. Han var også med til at syne Faldborg kirke for brøstfældighed (der er nu et mindesmærke for kirken lige nord for Rødkærsbro
c) Las Skytte var fæster af Faarup Overgaard i Vindum Sogn, der i lige linie og uden afbrydelser har været beboet af slægten siden Las Skyttes tid, dvs. i mere ned 500 år. Det er en anden gren end vores, der ophører med Knud Sørensen 1706. -- Det var nok Knud Sørensens søn **Søren Knudsen født 1660, Peder Knudsens bror, som overtog Faarup Overgaard, herefter gik gården fra far til søn fra Søren Knudsens søn Christen Sørensen (Overgaard) født 1710, derpå Søren Christensen/Overgaard 1741,Christen Sørensen Overgaard 1774, han ses som gårdmand på Overgaard ved FT 1845, Søren Christensen Overgaard 1813, han var gårdmand på Faarup Overgaard ved FT 1880. Niels Sørensen Overgaard født1853, død 1931, gift med Marie Magdalene Maul, var gårdejer ved FT 1901, 1906, 1916 og 1921 på matrikel 10a, sønnen Frederik var hjemme i 1921. Ved FT 1925 boede på Faarup matrikel 10a Niels med hustru som rentier, og sønnen Frederik Overgaard 1892 var landmand , med hustru.. Der boede også en arbejdsmandsfamilie på matriklen.  --  Bebos nu (2009) af familen Ydema.
Se kort Fårup Overgårde:  Søg Fårupvej 7 på 
http://www.kms.dk/  under Historiske kort, vælg 8840 Rødkærsbro.  Fårupvej 7 er Matrikel 10a.  --  

Las Skytte nævnes i 1490 som synsmand på et herredsting.

Anerne boede i Tange og især i Faarup (Vindum), oftest var de fæstebønder (fæstegårdmænd), i flere tilfælde under Vindum Overgaard.