Marie Madsen f. 1871 i Elsborg
gift 30.4.1894, Kristian Jacobsen. stod da som handelsbetjent og Marie tjenestepige i Højbjerg Kro, hvor Maries bror Rasmus Madsen var forlover og krovært i Højbjerg Kro.  Ved Peders dåb 3.6.1894 stod Kristian Jacobsen som kromand i Højbjerg Kro.

De var også i Højbjerg Kro ved FT 1901, børn født der fra 22.12.1894.
 Viborg, Lysgaard, Elsborg, Høibjerg Kro, , 102, FT-1901, D6640

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Christian Jakobsen  

18680418  

G  

Husfader  

Kjøbmand og Gjæstgiver  

Hvorslev, Jylland  

Marie Madsen  

18710831  

G  

Husmoder  

  

Elsborg, Viborg  

Marius Vilhelm Jakobsen  

18941222  

U  

Barn  

  

Elsborg  

Bothilde Jakobsen  

18960723  

U  

Barn  

  

Elsborg  

Martha Katrine Jakobsen  

18990912  

U  

Barn  

  

Elsborg  

Kirsten Marie Laursen  

18840923  

U  

Tyende  

  

Højbjerg, Viborg  

Nielsine Nielsen  

18850527  

U  

Tyende  

  

Ilsø, Viborg  

N: S. Petersen  

0 0000  

U  

  

Snedkersvend  

Slagelse  

N: T. Honore  

0 0000  

U  

  

Former  

Frederitsia  '

Ifølge Kirkebog for Vindum (86) blev Valborg Kirstine Jacobsen født  den 5.11.1901 i Rødkjærsbro, forældre gæstgiver Christian Jacobsen og Marie Madsen, Rødkjærsbro.

Se mere om Højbjerg Kro,

Kristian havde bl.a. også Ans Kro(?) og Ulstrup Hotel (1901-1906), Hammershøj Kro (fra 1906).  De havde 8 børn.

Ifølge Kirkebog for Hvorslev (90) blev Marie Kirstine Jacobsen født i Ulstrupbro
1.9.1903, forældre gæstgiver Christian Jacobsen og Marie Madsem, Ulstrup Kro. Lokale faddere,
17.3.1905 (42) blev Poul Georg Jensen født i Ulstrupbro, far
gæstgiver Chistian Jacobsen og Marie Madsen, Ulstrupbro. Lokale faddere.
Ved FT  1906, Hvorslev sogn, Amdrup, matr. 4 a e (28, se herunder) ses
Kristian Jacobsen med familie, der står erhverv Formue, så det må være lige før de flyttede til Hammershøj (der var ved samme FT (31), på matr. 4g, en gæstgiver Kristian Glargaard med familie og tyende). Ulstrup Kro ligger i dag på Hovedgaden 11, 8860 Ulstrup. Det er nær broen over Gudenåen, Ulstrupbro (der findes i dag Ulstrupbro sogn omfattende Ulstrulp og Amdrup). (På matrikelkort Amdrup By, Hvorslev1815-1864 ses flere matr. 4.. op mod (syd for) Gudenåen, herunder 4a, 4e, 4f, 4g. Området senere udstykket).


..................................................

Familien i Hammershøj Kro.

http://www.hammershoej-by.dk/index.php/diverse/historie/46-hammershoj-kro   Se pdf.     

Uddrag:   Se også  Skøder.
Kroejer Chr. Jacobsen moderniserer Hammershøj Kro      NB  3. linie: det skal nok være  Højbjerg Kro og ikke Højslev Kro.
I 1906 overtog Christian Jacobsen Hammershøj Kro. Han var nu kromand i Hammershøj indtil 1938 afbrudt af en periode på 7 år fra 1918-1925, hvor han helligede sig landbruget.
Christian Jacobsen stammer fra Hvorslev, født den 18. april 1868, som søn af husmand Mikkel Jacobsen og Bodil Marie Christiansdatter. Han uddannede sig som købmand, og arbejdede i 1894 som 'handelsbetjent' i købmandsforretningen i Højslev Kro. På
kroen var en tjenestepige, Marie Madsen fra Elsborg, født den 31. august 1871, datter af gårdmand Mads Pedersen og Karen Andersen Beck. Om de to unge havde kendt hinanden før, eller det først var her på kroen de kom til at kende hinanden, ved jeg ikke, men i hvert fald gifter de sig den 10. april 1894. Han var 25 år og hun 22 år. Samme år overtager det unge ægtepar Højbjerg Kro, og var her både krofolk og købmandsfolk indtil 1901, hvor de overtager Ulstrup Gæstgivergård, for så at flytte til Hammershøj 1906. (Han var da 38 år).

BØRN

FØDT

DØD

Marius Vilhelm Jacobsen

 22. dec.1894

 

Bothilda Jakobsen

 23. juli 1896

 

Martha Katrine Jakobsen

 21. jan. 1898

 26. juli 1899

Martha Katrine Jakobsen

 12. sept. 1899

 

Marie Kirstine Jacobsen

 1. sept. 1903

 

Poul Georg Jacobsen

 17. marts 1905

 

Jacobsen betalte 41.500 kr. for kroen "med påstående bygninger, disses mur- og sømfaste tilbehør, besætning, inventarium, avlsredskaber, avl og afgrøde, samt endvidere den i ejendommen drevne købmands- og bageriforretning". Besætningen bestod af 2 sorte hopper, 6 køer, 1 kvie, 2 kalve, 2 får, 3 grise og en del høns. Af landbrugsredskaber nævntes: 1 kagebrækker, 1 hakkelsemaskine, 1 rensemaskine, 2 sæt seletøj 1 enkelt sele, 1 plov, 3 harver, 1 tromle, 1 roesåmaskine, 1 radrenser, 1 underslæde, 2 fjedervogne, 2 arbejdsvogne samt diverse håndredskaber. Af listen over besætning og redskaber kan det ses, at der til kroen hørte en veludstyret landbrugsejendom. Det var altså en alsidig virksomhed - kro, købmandshandel, bageri og landbrug - Chr. Jacobsen overtog i 1906. 
Om kro, købmandsforretningen m.v. nævner skødet, at med i handlen medfølger hele bageri- og butiksinventaret. Her nævnes specielt: blikmål og tragte, lampe, 3 ankere, 1 kaffemølle, 1 diskvægt, 1 decimalvægt med lodder samt 2 kasser med glaslåg. Af kroinventar medfulgte 1 langt bord, 1 rundt bord, 3 små borde, 18 stole, 8 senge med tilbehør, 1 lampe med mere. Det fremgår indirekte af skødet, at bygningerne kunne trænge til en modernisering, og det går Jacobsen også i gang med nogen tid efter at have overtaget kroen.Først bliver hovedbygningen, der havde ligget på stedet i mange år, målet for et større byggeri. Tegningen herover viser den nybyggede krobygning med købmandsforretning til venstre.

Tegningen har jeg fra en annonce, som Chr. Jacobsen havde med i "Vejviser for Randers Amt 1907-09" Annoncens tekst fortæller, at kroen ligger ved hovedlandevejen midtvejs mellem Randers og Viborg. Annoncen oplyser yderligere, at kroen er nyopført, har store, hyggelige, lyse restaurationslokaler og smukt monterede værelser. Der er stor sal og stor staldplads.
Endvidere anbefaler Chr. Jacobsen sin købmandsforretning med: kolonial-, produkt-, korn- og foderstofforretning.

I en længere fortælling om købmænd og krofolk på egnen fortæller en handelsrejsende om den nye kromand, der kom til Hammershøj i 1906.

"Vist i 1904(?) kom Kroen påny i gode Hænder, da Chr. Jacobsen,  købte Kroen med Landerie og Købmandshandel. Kort Tid efter, i 1906, blev Kroen opbygget. Også Chr. Jacobsen ”faldt til” i Hammershøj. Imidlertid skulle han ”prøves af”. Om han var en fin, forsigtig Pernittengryn eller et regulært Mandfolk. Kræn Østersmej fik Opgaven betroet, og en af de første Dage efter Jacobsens Ankomst buser Kræn Østersmej ind til ham: Ka do lo’en mæ 100 Kr., Jacobsen? – Ja, det kan do rigtignok, Kræn Øster; vær så god!
Og så gik Kræn Østersmej ud til Bymændene: Jov, han er gue nok!, og Hammershøjerne havde nu fået en Kromand som passede dem. I mange År ledede Jacobsen Kroen, roligt, bestemt, værdigt, så den blev en Mønsterkro og en Pryd for Erhvervet."
 


Under første verdenskrig ombyggede Chr. Jacobsen bageriet i bygningen øst for kroen, hvor Hammershøj bageri ligger endnu i dag (i 2012). Bageriet solgte han i 1918, men købte det tilbage i 1922, hvorefter han drev det i en årrække, indtil han i 1935 overdrog det til sin søn Poul G. Jacobsen.
V


Under 1. verdenskrig var sikringsstyrkerne indkaldt. I Hammershøj boede disse rundt om på gårdene, men skulle daglig møde til mønstring på kroen. Her er de fotograferede sammen med kroens personale, kromanden og hans familie.

Siden begyndelsen af 1800-tallet havde der til kroen været et landbrug, hvortil markerne lå nord for landevejen et stykke øst forbyen. I kro gårdens nordre længe var der stald og lade. Kroens gamle ajlebeholder dukkede for øvrigt op, da grunden blev ryddet efter branden i 1996. Efter verdenskrigen 1914-18 havde Christian Jacobsen åbenbart lyst til at hellige sig landbruget. Han solgte i 1918 kroen og bageriet, men beholdt landbrugsjorden og byggede her en landbrugsejendom, "Højgård", som for øvrigt i årene 1934-1955 var ejet af faderen til den senere venstre politiker og minister, Knud Enggaard, der fik sin barndom her. Christian Jacobsen udvidede besiddelserne med mere agermark og en engparcel. Han stoppede dog som landmand efter få års forløb, og købte i 1922 først bagerforretningen og i 1926 selve kroen tilbage.

To kromænd i et kort mellemspil 1918-1926
Søren Christian Andersen, født 14. april 1885 i Ørum Sønderlyng, havde haft et par restaurationer og overtog så i 1918 Hammershøj Kro. Han drev kroen i 4 år indtil 1922, hvorefter han flyttede til Hornbæk Kro.
Søren Christian Andersen solgte til Jørgen Christian Rasmussen, der var født 14. maj 1876 i Fausing-Auning. Rasmussen var egentlig uddannet mejerist og havde været mejeribestyrer i mange år, før han slog sig på restauratørvirksomheden. Han havde haft Resenbro Kro nogle få år, og havde derefter Hammershøj Kro i årene 1922-25, for derefter at overtage Langå Hotel. I 1926 sælger han Hammershøj Kro tilbage til den tidligere ejer, Chr. Jacobsen.

Biograf i kroen i 20-erne og senere
I skødet fra Jørgen Christian Rasmussen til Chr. Jacobsen på kroen i 1926 nævnes blandt
inventaret en biografmaskine.  Det ses i arkiverne, 26 at Rasmussen havde bevilling til biografdrift og ligeledes, at Chr. Jacobsen, året efter han havde købt kroen tilbage, søger og får bevilling til at drive biograf. Det er måske kroejer Rasmussen, der er startet med at vise film på kroen. Det må have været noget ganske specielt for folkene i Hammershøj og omegn, at man kunne komme ind at se biograffilm på kroen. Enkelte ældre mennesker, jeg har talt med, kan huske, at de som unge i begyndelsen af 30-erne så film på kroen.  "Det var sådan noget som Gøg og Gokke" blev der sagt.
Hvor tit der blev vist film på kroen i disse år, har jeg ikke nogen oplysning om, men i den næste kroejer - R. J. Poulsens tid, der i 1940-erne byggede en større sal til kroen, blev der vist film fire dage om ugen. Hammershøj Biograf stoppede sin virksomhed i løbet af 1960-erne.

Kroejer Jacobsen er respekteret og afholdt på sin egn
Efter at være
vendt tilbage til kroen i 1926 havde Chr. Jacobsen 12 gode år som krovært i Hammershøj. I en fødselsdagsomtale ved Jacobsens 70 års fødselsdag skriver Viborg Hotel- og Restauratørforening: "Kroejer Jacobsen er respekteret og afholdt på sin egn, og vidt omkring nyder Hammershøj Kro et godt ry".
Chr. Jacobsen var meget engageret i lokale forhold. Han var en af foregangsmændene, da byen blev kloakeret. Han var medstifter af Hammershøj Andelskasse, ligesom han var æresmedlem af Forsvarsbroderforeningen "Enigheden", som han havde været formand for i en årrække.
Chr. Jacobsen fejrede sin 70-års fødselsdag den 18. april 1938, og han mente, at det nu var på tide at trække sig tilbage for at nyde sit otium. Han solgte kroen til R. J. Poulsen med overtagelse til den 1. maj. Chr. Jacobsen og hustruen Marie boede nu i Hammershøj i en årrække, de ses ved FT Hammmershøj 1940 (1, 126), han som rentier og fhv. kroejer. Han
døde i 1953 og Marie døde i 1954. De ligger begravede på Hammershøj Kirkegård.

Rasmus Johan Poulsen overtog Hammershøj Kro efter Chr. Jacobsen. Kroejer Poulsen 1938-1950 (ses FT 1940, 1, 16) som kroejer med en større husstand.

Kroen nedbrændte totalt i 1996 og blev ikke genopbygget, Se mere om Kroens historie.   Ses også i pdf.  

....................................................

Folketællinger:

Hammershøj 1911
Christian Jacobsen ses her gæstgiver, bager og landbruger. Han og Marie ses med 6 børn, og der var 5 tjenestefolk.

 

FT Hammershøj 1916
Her ses Christian, som kroejer, og Marie med 4 døtre, en søn og 5 tyender (27).  Matr. Over Hammershøj 10a.
 
 

 

FT Hammershøj 1930  (11).
Christian Jacobsen står som gæstgiver og bager. Han og Marie ses med 3 børn  og 3 tyender, sønnen Poul Georg var bagersvend, han overtog senere bagerforretningen (han ses ved FT Hammershøj 1940 (1, 18) som bagermester med kone, barn og 3 bagersvende/lærling). Matriklen sod som tikdligere som 10a, men den skulle være solgt i 1922.