*poha  *Forside  *'Marie og Niels Hansen  *Deres børn og børnebørn  *Niels' aner  * Maries aner  *Bjerringgaard  *Bjerringgaard før 1890  *Martha og Sigvald  *Marthas aner   *Pouls barndom  --- Anekort


 

Peder Madsen og Ellen Kirstine Jensen, Elsborg, Viborg amt, Marthas forældre:

Peder Madsen  12.9.1852-6.10.1927. Blev 75 år gl..

Ellen Kirstine Madsen, født Jensen   4.9.1858-5.4.1928. Blev 69½ år gl..

Deres aner .               Deres børn og børnebørn

De blev gift 21. August 1880. Som forlovere stod i kirkebogen Peders far, Mads Petersen, Elsborg, og Ellen Kirstines stedfar, Morten Rasmussen, Tange. Ved folketællingen i februar samme år boede Peder Madsen på sin fødegård i Elsborg, og Ellen Kirstine på sin fødegård i Tange. De bosatte sig på ejendommen matrikel 18c i Elsborg, se udstykning i 1880-1881, skøde af 4.3.1881 til 18c. 18c blev da også ifølge BBR bebygget 1880, dvs. da Peder Madsen, født 1852, stiftede familie.
Stuehuset var kun på 91 m2. Dette hus (bygning 1) er nu fjernet,  og der blev 2012 bygget er nyt hus (bygning 5) på 243 m2, se nævnte BBR. Se kort.

Gården ligger lidt til  højre for vejen fra Elsborg mod Højbjerg mølle, nabo til Stenagergaard og med jord grænsende til Højbjerg Mølles jord. Der hører et dejligt stykke eng ved Lilleåen (Tange Å) med til gården. Historiske kort fra sidste halvdel af 1800 tallet for nuværende Elsborgvej 82 (8840 Rødkærsbro) viser,  at der da ikke var nogen ejendom på stedet. Da Peder og Ellen Kirstine er gift i 1880, har ejendommen altså været ny, da de flyttede ind, passer med det ovennævnte.

Der var 12 børn, deres ældste barn Karen blev født i Elsborg den 27.9.1880, dvs. godt en måned efter brylluppet. En søn, Rasmus, døde som 18-årig. De andre 11 blev alle gift og efterlod sig familier, Martha var den yngste, den ældste søster Karen var 25 år ældre. Da min mor er født i 1905, må min bedstemor dengang have været 47 år og min bedstefar 53 år. Det er utroligt, at det på en forholdsvis lille gård har været muligt at opfostre så stor en børneflok. Se familiebillederne nedenfor. Stuehuset var heller ikke stort og med meget små rum, boligarealet var som nævnt kun på 91 m2, senere blev nogle af rummene slået sammen. Men der har uden tvivl været en meget stor nøjsomhed. Min mor ville ofte have, at brødkrummer skulle smides ud til fuglene, hun har nok lært at intet skulle gå til spilde. Jeg har aldrig kendt mine bedsteforældre, de var døde, da jeg blev født. Jeg ved fra min mor, at min bedstefar var næsten blind sine sidste år og havde en førerhund. Min bedstemor var vist meget gudfrygtig. Hun døde kun et halv års tid efter sin mand og skulle kort før sin død have sagt: Før så mig arme synder hjem. Min mor arvede kun en vase.

Gården videreførtes i 1928 af sønnen Otto, Otto overtog gården 23.8.1928. 8. Ved FT 1930 var Otto Madsen på ejendommen sammen med en tjenestekarl. På naboejendommen ses hans bror Ejner Madsen med familie. Otto blev gift i 1933 med Ane (Anna).
Gården ejedes (2001) af dennes søn Knud Madsen. Den er nu solgt ud af familien (2006). 

Se videre omtale af Marthas søskende. På min mors side har jeg 35 fætre og kusiner, de fleste ældre end mig. Enkelte af dem har jeg aldrig kendt.


Peder og Ellen Kirstine Madsen, Marthas forældre


Marthas forældre: Peder 7 og Ellen Kirstine 14. Ældste datter Karen 5, med mand Valdemar 1 og deres datter Marie 3. Vistnok ældste søn Mads 16 med hustru Kirstine 15, og deres søn Peder. Derudover sønnerne Klaudi 2, Peder 4, Jens 6, Otto 8, Ejnar 10, Karl 13, og døtrene Marie 9, Ane (kaldet moster Anna) 11, Martha 12.     Da Martha ser ud til at være nok ca. 4 år gammel, og hun var født i 1905, er billedet nok fra ca. 1909, hvor Peder så har været ca. 57 år gammel og Ellen Kirstine ca. 51 år.   -- Sønnen Morten Rasmus født 1885 var død i 1904. -- Se mere i linket Marthas søskende.

 


Ved folketælling i Elsborg 1890 ses Peter og Ellen Kirstine sammen med de 5 ældste børn:
Viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg, , 7, FT-1890, B7842  

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Peter Madsen

37

Gift

Husfader

Landmand

Elsborg

Ellen Kirstine Madsen

31

Gift

Husmoder


Højbjerg sogn

Karen Marie Madsen

9

Ugift

Børn


Elsborg

Mads Peter Madsen

8

Ugift

Børn


Elsborg

Jens Hartvig Madsen

6

Ugift

Børn


Elsborg

Morten Rasmus Madsen

4

Ugift

Børn


Elsborg

Ane Madsen

1

Ugift

Børn


Elsborg


Ved folketællingen i 1901 var Peder og Ellen Kirstine på matrikel 18 med 9 børn, den yngste datter Martha blev først født i 1905, og de to ældste sønner Mads og Jens var ikke i hjemmet. Jens Madsen var bødker-lærling i Elsborg.

Sønnen Morten Rasmus døde den 29.2 1904, 18 år gammel.  - Martha f. 1905 fik mellemnavnet Rasmine opkaldt efter sin afdøde bror.

Ved folketællingen i 1906 ses Peder og Stine på matrikel 18k med datteren Ane og de yngre søskende. Ellen Kirstnes navn står her som Stine, der nok har været hendes kaldenavn. Peder blev vist kaldt Pier (Per).
 

 

Ved FT 1911 boede 7 børn stadig hjemme, på matrikel 18c. Laust Anders Laursen, stationsarbejde, f. 1886, boede der også, det var nok datteren Annas kommende mand. De voksne børn Jens og Anna står som pensionærer.
Viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg, No. 18c, 2, FT-1911, D7551

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Peder Madsen  

18520912  

G  

Husfader  

Landbruger  

Elsborg Sogn  

Ellen Kirstine Madsen*  

18580904  

G  

Husmoder  

  

Elsborg Sogn *

Ejnar Madsen  

18920703  

U  

Søn  

  

Elsborg Sogn  

Karl Madsen  

18961014  

U  

Søn  

  

Elsborg Sogn  

Otto Madsen  

18981101  

U  

Søn  

  

Elsborg Sogn  

Marie Madsen  

19000919  

U  

Barn  

  

Elsborg Sogn  

Martha Rasmine Madsen  

19051005  

U  

Barn  

  

Elsborg Sogn  

Jens Hartvig Madsen  

18830826  

U  

Pensionær  

Bødker og Snedker  

Elsborg Sogn  

Anna Madsen  

18880629  

U  

Pensionær  

Syerske  

Elsborg Sogn  

Laust Andreas Laursen  

18860209  

U  

  

Stationsarbejder  

Sjørslev Sogn  

* født Jensen i Højbjerg sogn (Tange).

Ved folketællingen i Elsborg i 1916 noteres på ejendommen matrikel 18c den 64-årige Peder og den 58-årige Kirstine sammen med den 24-årige søn Ejnar, den 18-årige søn Otto og døtrene Marie og Martha på henholdsvis 15 og 11 år.

Peters årlige indtægt var ved FT 1916 ansat til 800 kr., formue til 4000, og han betalte en skat på 31,00 kr. (knap 4 % af indtægten).

Ved folketælligen i Elsborg i 1921 ses Peder og Ellen Kirstine med Ejner, Otto og Martha boende hjemme (her anført, at Peder Madsen skulle være tilflyttet sognet i 1881, men det kan næppe være korrekt. Matrikelnummeret var her (fejlagtigt?) anført til 18b). I 1925 var de stadig på gården matrikel 18c med to hjemmeværende børn, sønnen Otto, der senere overtog gården, som landmand, og datteren Martha som syerske.

Peder Madsen døde 6.10.1927, 75 år gammel, og Ellen Kirstine døde et halvt år senere, den 5.4. 1928, 69 år gammel.  Se Gravsten


Billeder af deres børn:

Otto og  Annas bryllup 1933.   Se mere i linket.

Fra venstre: 2 ukendte - Valdemar Ørum, Roskilde, gift med Karen - ukendt - Peder Madsen, Roskilde - ukendt - Jens Madsen, Faarup? - Alma, Peders kone med sønnen Albert, bagved ukendt - Karen gift med Valdemar - bruden Anna-Ane - bagved Laust, Horsens, gift med Anna lige til højre for ham - bagved Anna er Sigvald, er damen lige til venstre for ham Martha?- Otto, brudgommen - Laura og Ejnar- bagved Laura er Ella og Karl - th. Petrine, Jens' kone - yderst Marie og Alfred, Rødkærsbro. -
Måske er nogle af de "ukendte" til venstre i billedet Ottos bror Peders familie fra Grølsted? Peder Madsen døde 20. okt. samme år (1933). De kan også være Anes familie, med mindre billedet kun omfattede Ottos familie, og der har været et andet med Annas familie.
De fleste søskende havde endnu mørkt (ikke gråt) hår, kun de ældste søstre Karen og Anna (og den ældste bror Jens?) var hvidhårede.

...............................................

Marthas familie med bus til fødselsdag i Roskilde hos Valdemar og Karen Ørum, Marthas ældste søster, de står i midten af billedet som det ældste par (det kan have været Karens 70 års fødselsdag i 1950). Nr. 3 og 4 fra venstre er Sigvald og Martha. Til venstre for dem Sigvalds bror Harald og hans kone Astrid fra København, som var inviteret med, selvom de ikke var egentlig familie. Damen til højre i billedet med en sløjfe på brystet er Ella, kone til Marthas bror Karl i Brandstrup, som står til højre for hende. Imellem dem bagved er broderen Jens. Til venstre for Ella er Knud og Anna, Marthas bror Ottos søn og kone. Bag dem ses den hvidhårede Klaudi, Marthas bror, og Alfred, søsteren Maries mand. Marie (med briller) skimtes bag Ella.

............................

Tidlig gråhårethed, der efterhånden gik over i helt hvidt hår, var almindelig i min mors familie. Det gjaldt også Martha, min mor, såvel som hendes børn. På bryllupsbilledet ovenover fra 1933 var kun de ældste søskende hvidhårede.

Se Gravsten på Elsborg Kirkegaard   Kan også ses på gravsten.dk