Niels Christian Christensen Middelhede født 1834, søn af Christen Jensen Middelhede, bror til Christiane Christensdatter f. 1831.

Ifølge Realregister Middelsom-Sønderlyng Herreder, Sønder Rind 1833-1955 (33) fik Niels Christian Christensen skøde på matrikel Sønder Rind 6d i 1857, året efter at broderen Jens fik skøde på fødegarden matr. 6a. Ifølge BBR er bygningerne på 6d fra 1850. På matrikelkort Sdr. Rind by 1815-1864 er er på matrikel 6d påført navnet Christen Jensen, der var Niels Christian Christensen Middelhedes far, som ellers var bosat på matrikel 6a. Så Niels Christian Christensen Middelhede har nok overtaget parcellen fra sin far omkring ved den tid, hvor broderen fik fødegården.
Niels Christian tog dog først senere ophold på parcellen. Han ses hos med forældrene til og med FT 1855. Ved FT 1860 var han 26-årig tjenestekarl på en gård i Vinkel. Hans tilkommende hustru Bodild Margrethe Jensen var ved FT 1860 som 18-årig hos forældrene i Almind sogn. De må være blevet gift omkring 1865, det første barn blev født i Rind i 1866. Han stod som husmand i Rind, og fik flere børn.

Ved FT 1870 var Niels Chrisrian Christensen gift husmand i Rind med 2 små døtre. De ses ved FT 1880 med 2 nye børn:
Viborg, Middelsom, Sønder Rind, Rind By, Rind Sogn, 17. Et Huus, 36, FT-1880, C9790.

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

 

Fødested:

(Niels) Christian Christensen

45

Gift

huusmand og Avlsbruger


Her i Sognet 1834 Christianes bror

Bodild Margrete Jensen

37

Gift

hans Hustru


Almind Sogn, Viborg

Maren Christensen

10

Ugift

Deres Barn


Her i Sognet

Christen Christensen

8

Ugift

Deres Barn


Her i Sognet 1872

Jens Christensen

1

Ugift

Deres Barn


Her i Sognet 1878

I 1882 blev datteren Ane Jensine født. Der var også en datter Elsemarie , f.1866, se næste tabel.

I 1886 døde Niels Christian Christensen Middelhede 51 år, husmand i Rind, af kræft i maven.

Ved FT 1890 i Rind var enken blevet gift igen, med den 14 år yngre Kristen Sørensen, som fik adkomst til 6d via vielsesattest.

Kristen og Bodil var der også ved FT 1901, på matrikel 6d, der er nuværende Stenmosevej 8, 8800 Viborg, ligger SØ for Rind By.  Bodil døde 1903. Fra 1914 overgik stedet til andre, ved FT 1916 ses da også en anden familie på 6d.    Se kort nr. 6. -

-------------------------------

Niels Christian Middelhedes søn Jens Christensen Middelhede f. 1878 blev fotograf/repræsentant i Rødkærsbro. Jens Middelhede døde i Rødkærsbro (Vindum sogn) i 1953. Han var gift to gange. Han var fætter til Marie Sørensen Serup og far til Gerda, gift med Maries yngste søn Hans.

 

 

 De havde først boet i Feldignbjerg sogn (Stoholm), hvot konen kom fra, og hvor de to ældste børn blev født.
Gift i Feldingbjerg sogn i 1907. Jens var da fotograf i Stoholm, Karen Marie boede hos forældrene sammesteds.
Karen Marie Jensen blev født 27.5.1885, forældre snedker Jakob Jensen og Bodil Marie Andersen (23 år) af Stoholm, Feldingbjerg sogn, bror Janus Bernhard Jensen f. 1891.
Jacob Jensen var født i Smollerup ca.1860, forældre Just Jensen og Bodil Marie Jacobsen, Smollerup. Jacob Jensen døde 1911, Bodil Marie Andersen blev så gift med Niels Møller, Stoholm. Bodil Marie Andersen født ca. 1862.
Iris boede i Viborg, de tre andre børn i København.