*Forside  *'Marie og Niels Hansen  *Deres børn og børnebørn  *Niels' aner  * Maries aner  *Bjerringgaard  *Bjerringgaard før 1890  *Martha og Sigvald  *Marthas aner   *Pouls barndom  ---  


Niels Hansens aner 

Niels Hansen 1864 Binderup -1925 Elsborg   

Forældre

Bedsteforældre

Oldeforældre

Tipoldeforældre

2 x tip

3 x tip

4 x tip

Christen (Kristen, Chresten) Hansen
1828 Borup, Taarup
-1889 Nybro, Kvols. Kroejer.

Hans Andersen 1794 Borup, Taarup
-1883 Kvols (boede i 1880 i Borup, Taarup). Gårdmand.

Anders Sørensen/Rytter 1762 Kvols
-1819 Borup, Taarup sogn. Gårdmand.

 

Giftede sig til en gård,

Søren Rygter/Andersen, 1733 Borup-1776 Kvols. Gårdbeboer.


Giftede sig til en gård,

Anders Christensen Refn, 1680-1750 Borup, Taarup sogn

 

 

Kirsten Sørensdatter 1696. Borup

Søren Jensen. Borup

 

Karen Christensdatter 1729 Kvols -1781 Kvols

 

Hun blev 3. gang gift med Jens Sørensen/Fisker, som fortsatte gården.

Christen Tonnesen, 1696 Kvols-1745 Kvols

Tønne Iversen 1665-1738. Kvols

 

Else Hansdatter 1665-1724. Kvols

Hans

Boel Rasmusdatter

Birgitte/Birte Christensdatter 1699

 

 

Ane Michelsdatter 1763, Kvosted, Taarup
-1836 Borup, Taarup sogn

Hun var først gift med Hans Jensen, gårdbeboer i Borup

Hun var søster til:

Michel Sørensen/Vestergaard 1735 Kvosted, Taarup
-1808 Kvosted, Taarup. Gårdbeboer.

Søren Christensen Brand 1699 Kvosted Taarup- 1766 Kvosted, se aner

Christen Sørensen/ Smed 1672-1753 Kvosted

 

Mette Nielsdatter/Klem 1664-1757 Kvosted, Taarup sogn

 

Kirsten Jensdatter 1705 Kvosted-1779 Kvosted, se aner

Jens Michelsen,
gift 1701 i Taarup med

Michel Lassen, død 1689

Ane Michelsdatter, d.1690

Karen Jensdatter, død 1710

 

Ane Danielsdatter
1735 Nørre Refn,Taarup, -1805 Kvosted, Taarup 

Daniel Jensen 1708-1768 Nørre Refn, Taarup sogn

 

 

Ane Pedersdatter 1701 Refn-1786 Nørre Refn.

Peder Sørensen, Refn, Taarup, se link

 

Inger Danielsdatter
1802 Aistrup, Kobberup
-1879 Borup, Taarup

 

Søster:
Ane Danielsdatter f. 1809. Opkaldt efter farmor.

Daniel Michelsen (Mickelsen)
1773 Kvosted, Taarup
-1840 Aistrup, Kobberup. Gårdmand.

 

Giftede sig til en gård,

Michel Sørensen/Vestergaard 1735 Taarup
-1808 Kvosted, Taarup. Gårdbeboer.

Søren Christensen Brand 1699 Kvosted, Taarup-1766 Kvosted, se aner

Christen Sørensen /Smed 1672-1753

 

Mette Nielsdatter/Klem 1664 -1757 Kvosted

 

Kirsten Jensdatter 1705 Kvosted-1779 Kvosted, se aner

Jens Michelsen,
gift 1701 i Taarup med

Michel Lassen, død 1689

Ane Michelsdatter, d.1690

Karen Jensdatter, død 1710

 

Ane Danielsdatter 1735
Nørre Refn,Taarup,
-1805 Kvosted, Taarup 

Daniel Jensen 1708-1768 i Nørre Refn, Taarup sogn

 

 

Ane Pedersdatter 1701 Refn -1786 Nørre Refn.

Peder Sørensen, Refn, Taarup, se link

 

Anne Jensdatter 1768 Aistrup, Kobberup-
1822 Aistrup, Kobberup

Jens Christensen 1739
-1805 Aistrup, Kobberup. Gårdbeboer.

Christen Jensen 1713 Aistrup -1784 Aistrup, gårdbeber. Se aner

Jens Christensen (Skrædder) 1666- 1748 Aystrup

Christen Jensen Ajstrup 1636

Anne Andersdatter1680

 

Karen Nielsdatter 1713 Løjgaard, Ørslevkloster - 1760 Aistrup,  se aner

Niels Jensen 1685 Højslev-1762 Løjgaard, Ørslevkloster

Jens Colding 1660 Højslev.

Kirsten Colding 1660-1728 Højslev

Dorethe Christensdatter 1687 Ørslevkloster

Christen Espersen 1653 Ørslevkloster-1718 do

Inger Nielsdatter Bonde 1731
-1807 Aistrup, Kobberup

Niels Bonde død 1744 Højslev, se aner

Søren Bonde af Højslev død 1720

 

Else Jensdatter 1688 -1772 Ajstrup

 

 

Marie Kirstine Pedersdatter (Pedersen) 1833 Rogensstrup, Fiskbæk
-1917 Fiskbæk, begravet i Kvols

Peder Jespersen 1800 Rogenstrup, Fiskbæk sogn
-1878 Kjølsen, Vorde.
Gårdmand i Rogenstrup og Kjølsen.

Jesper Hansen
Rogenstrup, 1759- 1834 Rogenstrup. Gårdbeboer.

Hans Pedersen - 1789 Rogenstrup, Fiskb. Gårdbeboer

Peder Hansen, Rogenstrup

 

 

Bodil Michelsdatter,
død 1766 Rogenstrup

 

 

 

Kirstine Friderichsdatter Løgstrup, Fiskbæk 1766-1829 Rogenstrup, Fiskbæk sogn

Friderich Jacobsen 1724 Løgstrup
-1783 Løgstrup, Fiskbæk sogn. Gårdbeboer Løgstrupgård.

Jacob Friderichsen /Løgstrup 1682-1769 Løgstrup, Fiskbæk

 

 

Kirstine Jensdatter 1688 Kvols -1760 Løgstrup
Hun var først gift med Adolph Jensen/Løgstrup

Jens Poulsen Bromand 1633-1704 Kvols, Brohus

 

Maren Mortensdatter 1644-1710 Kvols

 

Maren Pedersdatter 1744
-1829 Fiskbæk

Peder Christensen, død 1758 Fiskbæk

 

 

Johanne Jensdatter 1712 Borup
-1787 Fiskbæk

Jens Madsen 1675
-1756 Borup, Taarup

 

Maren Pedersdatter 1679-1742 Borup

Birthe Marie Jeppesdatter 1804 Kirkebæk, Romlund
-1889 Kjølsen, Vorde

Jeppe Hansen 1760, Rødding- Løvel?
-1829 Kirkebæk Roml. Gårdbeboer og lægdommer.

Hans Mælgaard ?, Rødding, Nørlyng herred.

 

 

 

Anne Marie Andersdatter 1768 Romlund-1854 Kirkebæk, Romlund

Anders Thomasen /Væver 1733-1808 Romlund

 

 

 

Maren Nielsdatter 1731 Romlund -1808 do

Niels Jensen, Romlund

 

 

Niels' Foræl.

Bedsteforældre

Oldeforældre

Tipoldeforældre

2 x tip

3 x tip

4 x tip

 
Det er cirka-årstal for fødsel. Alle i Viborg Amt undtagen Binderup, der er i Aalborg Amt, men den grænser op til Viborg Amt. Det var især i sognene Kvols, Taarup, Kobberup, Højslev, Vorde, Fiskbæk, Romlund, se kort over sogne i Viborg amt og over relevante steder.
De boede næsten alle på gårde (mændene oftest som gårdmænd, jordbruger, bonde, gårdbeboer), Christen Hansen har dog også drevet kro.

 Niels Hansen var gift med Marie Serup, de boede på Bjerringgaard, Elsborg sogn.


Niels Hansen, hans forældre og søskende:

Niels Hansen blev født 23. April 1864 i Binderup sogn, Aalborg Amt. Han står der med forældrene Christen Hansen og Marie Kirstine Pedersen. Faderen står som forpagter, Binderup Kro. Binderup er nabosogn til Simested sogn i Viborg amt, se sogne.

1. Niels' forældre ungkarl Christen Hansen og pigen Marie Kirstine PedersDatter var blevet gift i Viborg den 5.5.1859, 31 og 26 år gamle, som vist i Kirkebogen for Viborg Domsogn 

Ved folketællingen i Viborg Købstad i 1855 var Christen Hansen, 27 år og fra Borup, tjenestekarl i en større husstand i Viborg, hos gaardfader og kjøbmand Ole Nikolaj Skaarup, Mogensgade 37, der boede bl.a. også 6 skolediciple** på stedet. (Husstanden i Mogensgade med købmand Ole Nikolaj Skaarup og diciple i den lærde skole, var der også ved folketællingen i Viborg Købstad i 1845 og i 1850, han var der også som købmand i 1834 og 1840). --
(**skolediciple må svare til nutidens gymnasieelever. På grund af få skoler og dårlige tranportmuligheder måtte mange elever dengang bo til leje, når de skulle tage studentereksamen).

Christen Hansens tilkommende hustru Marie Kjerstine boede ved FT 1855 hjemme hos sine forældre i Kjølsen, Vorde, men ifølge afgangslister afrejste hun fra Vorde til Viborg den 15.5.1855, og hun boede der, da hun blev gift den 5.5.1859 med Chresten Hansen. Hun havde forbindelser til Viborg, hvor hun havde to farbrødre, Hans og Ole Jespersen, boende. Forloveren* ved hendes bryllup, Pedel Hans Jespersen, var Marie Kirstines farbror, født i 1795 i Rogenstrup. Han var pedel ved Latinskolen (den lærde skole) i Viborg fra før 1827 og havde i 1855 også en skoledicipel boende. Måske er det igennem Hans Jespersen, at Christen Hansen havde fået kontakt til familien med skolediciple, hvor han var ansat i 1855.

(*Det kan undre, at Marie Kirstines
far, og Christens far, ikke var forlovere, og at brylluppet ikke fandt sted i hendes hjemsogn. Men de har måske været unåde, p.gr.a. at Marie Kirstine ventede barn som  ugift  Marie Kirstines forældre deltog dog ved hendes kommende barns dåb).

Ifølge Kirkebogen for Viborg Domsogn blev Christens og Marie Kirstines børn Inger Marie Hansen født den 28. juli 1859 , kun knap 3 måneder efter brylluppet, og Hans Peder den 5. juni 1861. Deres navne indgår i bedsteforældrenes fornavne. Marie Kirstine stod her med efternavnet Jespersen, der er hendes fars efternavn, han stod som fadder ved Inger Maries dåb. Christen Hansen stod ved begge fødsler anført som tjenestekarl. -- Han stod som gårdskarl ved folketællingen i Viborg Købstad i 1860, hvor den 32-årige Chresten Hansen ses sammen med den 27-årige Marie Pedersen og den 1-årige datter Inger Marie, opført som 1 familie. Christen var altså gårdskarl hos en købmand, eller staldforpagter.

2. Fra 13.6.1861 havde Christen Hansen, sammen med Anders Nielsen, en 10-årig forpagtningskontraktSt. Binderup Kro i Binderup, Aalborg amt, sognet grænser som nævnt op til Viborg amt. Kroen ejedes af Niels Jensen, f. ca.1794, der fik skøde i 1840, han ses som kromand ved FT 1860. Han solgte 29.6.1871 matrikel 8 til Poul Christian Jensen, f. ca 1846, dvs.ved forpagtningsperiodens ophør. Poul Christian Jensen ses som gårdejer ved FT 1880, men ejede formentlig matr. 8 indtil 1913. Den 32-årige Jens Christensen ses på Binderup Kro ved FT 1880.
I 1864 boede Christen Hansen og familie da også, som nævnt ovenfor, i Binderup sogn, Aalborg amt, hvor Christen var kroforpagter, og hvor Niels blev som nævnt født i 1864.
Der boede de stadig ved folketællingen i 1870:
Aalborg, Gislum, Binderup, Store Binderup by, Kroen, 12, FT-1870, D4098

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Anders Nielsen

34

Gift

compagnon

handel og agerbrug

Skals, Viborg Amt

Christen Hansen

41

Gift

husfader

handel og agerbrug

Taarup Sogn, Viborg Amt

Marie Kirstine Pedersen

36

Gift

husmoder

Fiskbæk By, Viborg Amt

Inger Marie Hansen

10

Ugift

datter

Viborg

Hans Peter Hansen

8

Ugift

søn

Viborg

Niels Hansen

5

Ugift

søn

Binderup Sogn, Aalborg Amt

Ane Kirstine Pedersen

25

Ugift

tjenestepige

Fiskbæk By, Viborg Amt

Anders Nielsen

21

Ugift

tjenestekarl

Aars Sogn, Aalborg Amt

Johannes Nielsen

15

Ugift

tjenestedreng

Simested Sogn, Viborg Amt

Compagnonen Anders Nielsen stod ved FT 1880 som købmand i Binderup.

3. Chr. Hansen overtog hurtigt derefter Nybro Kro, Kvols sogn, Viborg amt, ifølge realregister fik han skøde på Kvols matr. 22  den 19.12.1871, lyst den 9.1.1872. Se skøde. Den bagved liggende købskontrakt blev underskrevet 23.5.1871, måske overtog Christen Hansen kroen omkring denne tid, sælgeren Fjelrad boede da allerede i Sjørslev sogn.
Den 3.7.1871 viste tilgangslister i Kvols Kirkebog en 27 årig
Ane Kirstine Pedersen tjenende ved Nybro Kro og ankommet fra Binderup, det er nok hende, der ses i tabellen overfor, og som er fulgt med dem til Nybro Kro. I 1873 blev datteren Inger Marie ifølge Kirkebogen for Kvols konfirmeret i Thaarup kirke.
Nybro Kro ligger ved landevejen mellem Viborg og Skive ved Fiskbæk Å lige vest for Fiskbæk, nuværende Skivevej 240. På ældre kort kan det også ses, at Skive-Viborg landevejen tidligere gik igennem gården.  
Ved folketællingerne i 1870 og tidligerere boede der andre familier på Nybro Kro. I 1834 var det Søren Sørensen, 41 aar, gift, Kromand,  og ved folketællingerne i 1840, 1845 og 1855 var det Christen Nielsen Heilskov. Niels Severin Fjelrad fik skøde 27.6.1855 . Han boede der som kromand ved FT 1860, og også ved folketællingen pr. 1.2.1870 som jordbruger og kromand med en større husstand. Niels Severin Fjelrad døde i 1874 60 år gl. som ejer af Donsborg i Sjørslev sogn, hans enke og børn boede der ved FT 1880.
(Ifølge andre angivelser skulle Nybro Kro være blevet afhændet til Chr. Hansen i 1869, men det ser ikke ud til passe ifølge det ovennævnte).
Læs videre om Nybro Kros historie.  Niels Hansens 3 x tipoldeforældre havde også boet på Nybro, se Jens Poulsen Bromand (Niels' mor-far-mor-far-far-far).

Christen og Marie Kirstine havde ifølge kirkebøger, foruden de 3 ovennævnte børn født i 1859, 1861 og 1864, også barn (Peder Hansen) død 13 dage gl. i Binderup i 1867, og dødfødte sønner i Kvols i 1872 og 1873. De havde på et tidspunkt plejebørn født i 1873 og 1875, se følgende FT. Ved FT 1901 i Fiskbæk stod Marie (nu som Hansen) som enke anført med 3 levende og 8 (?) døde børn.

Niels Hansen og hans familie boede i 1880Nybro Kro, der også står anført som gård, se nedenfor.
Niels var her 16 år gammel og boede sammen med sin far Chresten (Kro og Gaardeier) og sin mor Maria Kjerstine og sine søskende Inger Marie og Hans Peder. Desuden var der 2 plejebørn*) og 4 tjenestefolk.
Viborg, Fjends, Kvols, Kvols By, En Gaard - Nybro Kro, 44, FT-1880, D3793   (se original 1 og 2)

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

 

Fødested:

Christen Hansen

51

Gift

Husfader, Gaardejer, Kroejer

Taarup Sogn, Viborg Amt

Marie Kirstine Hansen, f. Pedersen

46

Gift

Husmoder

Fiskbæk Sogn, Viborg Amt

Inger Marie Hansen

20

Ugift

Deres Barn

Viborg

Hans Peder Hansen

18

Ugift

Deres Barn

Viborg

Niels Hansen

16

Ugift

Deres Barn

Binderup Sogn, Aalborg Amt

Maren Pedersen Høst*

4

Ugift

Deres Plejebarn

Asmild Sogn, Viborg Amt

Johanne Kirstine Andersen*

6

Ugift

Deres Plejebarn

Kobberup Sogn, Viborg Amt

Mariane Mikkelsen

22

Ugift

Tjenestefolk

Kobberup Sogn, Viborg Amt

Peder Pedersen

27

Ugift

Tjenestefolk

Ørum Sogn, Viborg Amt

Niels Peder Sørensen

15

Ugift

Tjenestefolk

Taarup Sogn, Viborg Amt

Anton Jensen

13

Ugift

Tjenestefolk

Fiskbæk Sogn, Viborg Amt


Fra venstre: Marie Kirstine, datteren Inger Marie, Christen med sønnerne Niels (t.v.) og Hans Peder foran. Fra artikel i Viborg Bladet 1980.

Niels Hansen boede altså i 1880 som 16-årig hos forældrene på Nybro Kro. I Kirkebogen for Kvols 1878 stod han som konfirmeret i Taarup Kirke den 24. marts . Hans kundskab og opførsel var god-meget god. Der stod hans far også som kroejer, Nybro Kro. -- Niels var i 1890 arbejsdskarl på Nybro Kro. Den 10.5.1891 stod ungkarl Niels Hansen af Kvols som fadder ved nevøen Kristen Hansens dåb (se lige nedenfor). Niels blev som 27-årig den 8. juli 1891 gift med Marie Serup fra Sønder Rind, her stod han som ungkarl og gårdejer af Elsborg, hvor de bosatte sig på Bjerringgaard. Dette tyder på, at Niels Hansen overtog Bjerringgaard meget kort tid inden sit bryllup i 1891. Han havde arvet 10000 kr.efter faderens død i 1889 ifølge skøde af 14.1.1890.

Christen (Kristen) Hansen døde i 1889, ifølge Kirkebog for Kvols, datoerne er henholdsvis døds- og begravelsedag. Der er et familegravsted på Kvols Kirkegård, se http://www.danskkgindex.dk/kvols/kvols_visbilled.php?img=/kvols/pics/P1020040.JPG .

Marie Kirstine Pedersdatter/Pedersen ses som Marie (Kirstine) Hansen, født 1833, ved FT 1890 stadig på Nybro Kro, der blev oprettet aftægtskontrakt da sønnen Hans Peter fik skøde på gården (Aftægtskontrakten ses på Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Skøde- og panteprotokol, Fjends-Nørlyng Herreder ( 1740 -1927 ),1880-1802 midterste, opslag 35).
Ved FT 1901 var Marie Kirstine på Rønninggaard, og ved  FT 1906 og  FT 1916 på Ørregaard (Ørredgaard), i alle tilfælde boende hos datteren Inger Marie, der i 1916 var enke, se nedenfor. Marie var da 83 år gammel, hun stod som slægtning og "lever af formue". Hun døde i 1917 på Ørredgaard og blev begravet på Kvols Kirkegård. Se omtale af Marie i artikel. Christen Hansen var som nævnt død allerede i 1889. 

---------

Niels' ældre bror Hans Peder Hansen fortsatte driften af Nybro Kro efter faderen, han fik skøde på matr. 22 m.fl. den 19.12.1889, lyst den 14.1.1890. Han ses også der ved folketællingen i Kvols i 1890. Hans Peder, nu 28 år, stod som gaardejer, kro og kjøbmand, han var gift med den 24-årige Oline Elise. Niels og Hans Peders mor Marie Kirstine stod som bedstemor og aftægskone og Niels stod som arbejdskarl.

Ifølge Kirkebogen for Kvols var Hans Peder og Oline Elise Olesen, født 1865, blevet gift den 9. maj 1889, Hans Peders og Niels' far Kristen (Christen) Hansen stod her som forlover, men han døde som nævnt samme år, den 24. sept.. Ifølge Kirkebogen fik Hans Peder og Oline Elise datteren Marie Kirstine i 1890 , Hans Peders moder af samme navn stod nu som fadder og enke, søsterens mand Albert Jensen var også fadder.  I 1891 fik de sønnen Kristen, hvor Niels Hansen stod som fadder, og svogeren var igen fadder. Se de øvrige børn ved FT 1906.

Ved folketællingerne i 1901 og 1906 stod Hans Peder og Oline opført med 6 børn, foruden nogle tjenestefolk, på matrikel 21 m.fl. .
Oline Elise Olesen døde i 1915, 50 år gammel.
Så Hans Peder var 55-årig enkemand ved folketællingen i Kvols 1916, Nybro Kro, hvor han stod som husfader, kroejer, købmand og landmand . Sønnen Kristen Hansen, nu 25 år, stod opført som ugift forvalter, datteren Hansine Elise stod som husholdningselev, og datteren Dorthea Marie som husjomfru med midlertidigt ophold i Stadil.

Datteren Marie Kirstine, født 1890, var blevet gift i 1908 med købmand Thougaard i Sparkær.

Kristen Hansen, født 1891, var som lige nævnt forvalter på Nybro Kro ved FT 1916, i 1919 var han fadder ved søsteren Dortheas barn, han stod da som landmand i Sparkær. Han blev den 26.10.1920 som 29-årig gift i Sparkær, Borris sogn, med Astrid Sinding-Jensen, f. 1899 i Brabrand, datter af stationsforstander i Sparkær, I. N. Sinding-Jensen f. 1868, Kristen stod da som købmand i Give.  Ved FT 1921 Give ses han som købmand sammen med hustruen og en kommis (Familien ses under Højskolehjemmer, matr. 16a). De fik en søn Hans Jørgen i Give 5.8.1921, og døtre Gertrud Inger og Ellen Vibeke der i henholdsvis 1922 (i Østergade) og 4.2.1924 (i Nørregade), Kristen stod stadig som købmand. Børnene tog senere navneforandring fra Hansen til Sinding-Jensen og derpå til Sinding. De ses ikke i Give ved FT 1925. Christen var vist senere sælger og blev kaldt "Olie-Hansen". Han fik vist senere en trist skæbne, Kristen Hansen kom på Bjerringgaard som såkaldt landevejsridder. Christen Hansen døde i 1963 og blev begravet i Kvols, der er ikke andre navne på hans gravsten.

Dorthea Marie, født 1892, blev gift i 1918 i Kvols med Ole Rothaus Olesen,, der havde haft store gårde, men han døde tidligt. Dorthe boede senere i Randers, hvor hun solgte kaffe. 

Peder Christian Hansen, født 1893, var ved FT 1916 kommis i svogerens købmandsforretning i Sparkær, han blev senere købmand i Skive. Han døde i 1981 og er begravet på Kvols Kirkegård sammen med sin hustru Anna, 1894-1993.

Holger Hansen, født 1894, videreførte kroen, se nedenfor. Han døde i 1969 og er begravet i Kvols sammen med sin kone Kathrine, 1904-1994.

Hansine Elise Hansen, Lis, født 1895. Hun blev gift fra Nybro Kro i 1922, med jernbaneassistent Christen Kjeldsen født i Thorning, han opholdt sig da i Ulstrup. Hansine Elise Kjeldsen ses ved FT 1930 i Viborg på Middagshøjvej 31 (i forhuset) som enke og husmoder, sammen med datteren Birgit Sonja Kjelsen, f. 7.6.1923 i Hvorslev sogn. Elise var der også på adressen i Viborg ved FT 1940 som enke og husmoder.
Ved datterens dåb i Hvorslev sogn i 1923 stod faderen som trafikassistent Christen Kjelsen, 30 år, Ulstrup. Han må være død mellem 1923 og 1930.

Dorte Marie og Hansine Elise, den sidste nok kaldet Lis, og som altså var min far Sigvalds kusiner, kom sommetider på besøg på Bjerringgaard, de var nogle meget snaksomme og livlige damer. Lis boede i Viborg på Middagshøjvej, Dorte i Randers, hvor hun ernærede sig ved at sælge husstandsomdelt kaffe. Min søster Marie mødte hende sommetider, da hun arbejdede på Scandia,og hvor hun blev bedt om at hilse den kære fætter Sigvald og den søde Martha. -  Kristen Hansen kom også på Bjerringgaard.

Hans Peder Hansen, Nybro Kro, var ved FT 1921 på Nybro Kro med sønnen Holger som forvalter og datteren Elise som husbetyrerinde. Hans Peder døde den 24.3.1924 62 år gammel, der er et større gravmæle på Kvols Kirkegård. Nybro Kro videreførtes af hans søn Holger Hansen, skøde den 3.6.1925, ses også FT 1925, og FT 1930, hvor Holger var gift med Antonette Katrine og med sønnen Jørgen, født 1926. Sønnen Mogens Hansen videreførte Nybro. Han bor der stadig (2014).
Gravsten på Kvols Kirkegaard kan ses på http://www.danskkgindex.dk/kvols/  

Læs artikel om Nybro Kro og Christen Hansen med familie. Christen Hansens 2 x tipoldeforældre, Niels Hansens 3 x tipoldeforældre, havde også boet på Nybro, se Jens Poulsen Bromand.

-------

Niels' søster Inger Marie Jensen, født Hansen i 1859, blev gift i Kvols den 27.7.1887 med med Alfred Jensen fra Taarup (f. 1859). Ifølge realregister Fiskbæk (39) skøde i 1887 til Albert Jensen på Rønninggaard, Fiskbæk By matr. 7, fra Chr. Kjær. De ses  på Rønninggaard matr. 7a ved FT 1901. Ved FT 1906 ses de på Ørre(d)gaard, Albert Jensen fik ifølge realregister Fiskbæk (174) i år 1904 skøde på Ørredgaard matr. 1a, fra Peder Skow (Jesper Jespersen ses 1908 på Rønningggaard). Begge gårde i Fiskbæk sogn med under ½ km afstand imellem, Inger Maries mor Marie boede i begge tilfælde hos dem. De fik døtrene (2 børn var dødfødte, i 1894 og 1899): 1. Anna Marie Kirstine den 4. juni 1888 på Rønninggaard, hun blev gift med mejeribestyreren i Fiskbæk, Laurits Christensen af Fiskbæk i 1908. 2. Margrethe blev født 6. marts 1890, og 3. Jenny Kristine den 24. sept. 1892; Jenny blev i 1914 gift med Peder Christiansen, 25, født i Kjølsengaarde, Vorde, han var lærer i Loldrup skole lige nord for Viborg. -Ved FT 1911 i Fiskbæk var kun datteren Jenny hjemme. - Margrethe af Ørredgaard, blev den 2.3.1917 gift i Fiskbæk med sin fætter Chresten (Kristen) Hansen af Elsborg, født i 1893, Niels' ældste søn (Niels som gommens fader, og Margrethes svoger, Laurits Christensen var forlovere). Kristen stod ved folketællingen i Fiskbæk i 1916 som tyende på Ørregaard, hvor Margrethe stod som barn og erhverv husgerning, og hvor hendes moder Inger Marie var enke, hendes mand Albrecht Jensen var død i 1912. Margrethe og Chresten bosatte sig på Stenagergaard, nabogård til Bjerringgaard, de boede der ved folketællingen i 1921 og 1925 og senere. Deres ældste barn Niels Rudolf blev født i Elsborg den 20.8.1917, godt 5 mdr. efter brylluppet, faderen stod da som gaardmand i Elsborg.
Inger Marie var 20.4.1919 fadder ved Margrethes datter Inger Maries dåb i Elsborg, hun stod da som enkefru Inger Marie Jensen, Elsborg. Senere boede hun som "Faster i æ Skuerl" hos datteren Jenny i Loldrup skole (hun var min far Sigvalds faster**). Hun døde 1943, hun er begravet på Fiskbæk kirkegård sammen med sin mand, se gravsten,  søg Inger.
Inger Marie må have forladt Ørredgaard inden for perioden 1917-1919, måske først på året i 1919. Ved FT 1921 boede Leo Jensen f. 1878, på Ørredgaard, han fik barn i Præstø 19.12.1918, og i 1925 boede Karl Pedersen Sly der. - Ørredgårds nuværende adresse: Ørregårdsvej 1, Løgstrup. Matrikel Ørregård, Fiskbæk, 1a. - Der er navngivet to æblesorter tiltrukket på Ørredgaard, Ørregaards Rosenæble og Ørregaards Madæble. -- Der har også været en Ørredgaards Mølle, ses ved FT 1901 med mølleforpagter Jens Kristian Andersen, formentlig ved nuværende Skivevej 232, ca. 100 m fra Ørredgaard. -- Rønninggaard er nuværende Fiskbækvej 6,  matrikel Fiskbæk By, Fiskbæk 7a.

**(den blå dragkiste i Pouls besiddelse 2017 kom til Bjerringgaard efter Fasters død og stod på loftet, Inge fik den af min mor ca. 1963, da vi var flyttet ind på Thor Langesvej i Odense, og vi gjorde den i stand, den havde da krakeleret brunlig maling).
 

----------

*) Plejebarnet Johanne Kjerstine Andersen, 6 år ved FT 1880 i Nybro Kro, var født i Kobberup sogn i 1873 som datter af gaardmand Anders Hansen, Røgind, og Kathrine Christensen 38 år. Anders døde i 1876 af brysttæring, men moderen Katrine ser ved FT 1880 Kobberup ud til at være gift igen, med gaardmand Kristen Nielsen, og at have fået to nye børn, dog boede Johannes 12-årige bror Kresten Andersen hos dem.   Johanne blev konfirmeret 2. 10.1887 og stod da stadig med adresse Nybro Kro, ifølge Kirkebogen for Kvols.
Johanne blev gift med lærer Axel (Aksel) Pedersen, de boede i Øster Brønderslev, som det ses ved folketællingen i 1906, 1916 og 1925, ved FT 1925 boede kun den 10-årige Gudrun Dina hjemme, Axel var da 52 år.
De havde 3 døtre, alle født i Øster Brønderslev sogn. Vita f. 1902, døde som Vita Bach i 1939 i Ringkøbing, hvor hun var gift med en lærer, hun blev 37 år og blev begravet i Øster Brønderslev, - Marie Katrine 1904-1987, gift 1923 med M. G. Amdal fra Hellerup, - og Gudrun Dina 1915, døde 1937 i Øster Brønderslev, 21 år, en af dem blev vist kaldt Tut.   Der var 2 sønner, Kaj født og død i Brønderslev i 1905, og Bonne Pedersen, født 2.9.1898 i Mosbjerg sogn (nuværende Hjørring kommune). Han var gift 2 gange, første gang i Brønderslev i 1926, han var da trafikassistent. Han døde 1970 i København.  
Axel var født i 1873 i Bindslev sogn i det nordlige Hjørring Amt, som søn af lærer Bonne Martin Pedersen i Sønder Bindslev Skole, Bonne ses ved FT 1880 og 1890 sammen  med hustruen Ida Cæcilie Maj og en meget stor børneflok..
Axel Pedersen døde som lærer i Øster Brønderslev i 1940, 66 år gl.. Johanne døde i 1949. Gravmæle (Axel).
Det må være Johanne, der under navnet Tante fra Brønderslev, som slank, ældre, hvidhåret dame, undertiden besøgte Bjerringgaard (vel især min Bedstemor) i 1940'erne.  Axel var nok som LEXA (Axel stavet bagfra) forfatteren af en sang ved Martha og Sigvalds bryllup i 1928.

------------

Det andet plejebarn, Maren Pedersen Høst, 4 år ved FT 1880 i Nybro Kro, var født i Asmild sogn 18.9.1875, forældre husmand Laurits Schjødte Pedersen Høst f.  1843 og Ane Kirstine Pedersen f. 1844, Overlund, gift 1873 i Vorde. Marie Kirstine fra Kvols (Nybro Kro) var blandt fadderne ved Marens dåb. Det passer med, at moderen Ane Kirstine var Marie Kirstines 11 år yngre søster, så Maren var Marie Kirstines niece. Ved FT Asmild 1880 stod forældrene, der boede i hus, med to andre små børn, på 6 og 2 år. Ved FT 1890 boede Maren igen hjemme hos forældrene i Asmild, ligesom hun blev konfirmeret der i oktober 1889.
Marens forældre Laurits Pedersen Høst og Ane Kirstine var ved FT 1901 på aftægt på en meget lille matrikel Asmild 2b ejet af deres svigersøn Hans Hansen, de var ved FT 1906 og 1911 aftægtsfolk i Overlund By, Asmild, på matrikel 5b. 5b er nuværende Kjeldvej 8 (6), 8800 Viborg. 2b er nuværende Møllevej 33, 8800 Viborg, der er i et parcelhusområde. Der er godt ½ km mellem de to steder.
Lauritz Schøidte Pedersen (Høst) og Ane Kirstine ses også i Overlund som aftægtsfolk og aldersrentenyder ved FT Asmild 1925, han døde i 1929, 85 år gl., i Overlund, hun døde i 1934, 90 år gl., hun var da aldersrentenyder i Vammen sogn (formentlig hos datteren Maren), hun blev begravet i Almind.

Maren Pedersen Høst blev i 1898 gift i Asmild Kirke med ungkarl, tjenestekarl Hans Hansen af Overlund Mark, han var født 19.9.1874 i Batum, Rødding sogn, Nørlyng herred, hans mor boede i Viborg. Ifølge kirkebogen for Asmild fik Husmand Hans Hansen og Maren en søn Lauritz Høst Hansen i Overlund den 31.8.1899. Blandt fadderne ved dåben var gmd. Niels Hansen, Bjerringgaard, som Maren var "plejesøster" og kusine til. En anden fadder af Marens familie var gmd. Søren Jensen, Lyngsøgaard. De fik også som husmand i Overlund flere børn, de ses ved FT 1901 Asmild på Overlund matrikel 5b som jordbruger. De forlod sognet, Marens forældre overtog stedet, se ovenfor.
Hans Hansen og Maren flyttede fra Overlund til Troestrup, Hersom sogn, hvor de fik børn 1906-1910, Hans stod som boelsmand.
Ved FT 1911 i Fastrup,
Vammen sogn var de på matr. 7b med 6 børn, han stod som daglejer v. landbrug. Der sidste barn  Holger Høst Hansen blev født i Vammen 28.5.1917, faderen stod som arbejdsmnd. De boede fortsat i Vammen sogn, ved FT 1925 og 1930 ses de, han som arbejsdmand/landarbejder, på matrikel 11n, De er begravet på Vammen Kirkegård, sammen med en søn Alfred Høst Hansen 1907-1991. Hans Hansen døde henholdsvis 1939 som arbejdsmand og husejer, 65 år, og Maren f. Høst døde 1950. Se gravsted.
Fastrup By, Vammen, matr. 7b, er i dag Hobrovej 58, 8830, Tjele. - Vammen By matrikel 11n ser ud til at være en meget lille matrikel med et enkelt hus, nuværende adresse Nørregade 75, 8830 Tjele. Der er under 5 km mellem de to steder.
Se kort, der er godt 5 km mellem Troestrup og Vammen.


Niels' far Christen Hansen og dennes familie:

Niels' far Christen Hansen blev født den 9.1.1828 i Taarup sogn, faddere var bl.a. moderens far Daniel Mikkelsen samt hendes søskende Jens og Ane, og farbroderen Søren Andersen fra Nør Revn.

Christens forældre Hans Andersen og Inger Danielsdatter boede på en gård i Borup, Taarup sogn, det kan ses i Folketællingerne 1834 og 1840 Hans Andersen fik skøde på Borup matr. 13 den 24.4.1821. Han havde overtaget gården efter sine forældre, faderen var død i 1819.

Hans Andersen og Inger Danielsdatter.  Billedet er fra Karen Toft, et tiptipoldebarn.

Hans Andersen og Inger Danielsdatter var blevet gift 4. oktober 1822, samme dag som hendes far blev gift med sin kone nr.2, Maren Madsdatter.
De ser ud til at have været fætter og kusine, hans mor og hendes far var søskende, se hovedoversigten ovenfor. - Forloveren Christen Aistrup (Jensen), Feldingbjerg, var nok Ingers morbror, der var indsat som  hendes værge. Hendes mor var død i maj samme år. Hans Andersens far var død i 1819. En Knud Poulsen, gmd. i Mogenstrup (Sevel sogn, Ringkøbing amt), f. i Sevel sogn 1776, var den anden forlover. Se linket.

Ved FT 1840 ses Hans og Inger med deres 6 børn:
viborg, Fjends, Taarup, Borup Bye, en Gaard, 8, FT-1840 C4675

Navn:

Alder:

Civilstand:


Erhverv:

Fødested:

Fødeår:

Hans Andersen

47

Gift

Niels' farfar

Gaardmand

Taarup      

1793

Inger Danielsdatter

38

Gift

Niels' farmor

hans kone

Kobberup, Viborg A. 

1802

Anders Hansen

16

Ugift


deres børn

død 1876            

1824

Daniel Hansen

15

Ugift


deres børn

død 1851  

1825

Christen Hansen

12

Ugift

Niels' far

deres børn

                

1828

Anne Marie Hansdatter

10

Ugift


deres børn

                 

1830

Hans Hansen

8

Ugift


deres børn

død 1879   

1832

Mads Hansen

4

Ugift


deres børn

                                       

1836        


Familien stod der også ved folketællingen i Taarup i 1834, der stod desuden

Anne Mikkelsdatter

72 aar

Enke

Aftægtskone

 født ca. 1762

der var Hans Andersens mor, se senere.

Christen Hansen boede ikke hjemme eller i Taarup sogn i 1845 eller senere.
Ved FT 1845 ser han ud til at have været tjenestekarl på Ørslevkloster Hovedgaard
Christen Hansen skal have deltaget i krigen 1848-50.
I 1855 boede han som omtalt ovenfor i Viborg, hvor han blev gift i 1859.

Hans og Inger ses også på gården i Borup med nogle af børnene ved folketællingerne i 1845, 1850, 1855.

Ved FT 1860 var Hans og Inger henholdsvis 66 og 58 år, kun den 28-årige søn Hans boede hjemme, Den 6-årige Hans Andersen var deres søns Anders' søn, Anders boede i Røgind, Kobberup, se nedenfor.


Hans og Inger fik 6 børn, se også ovenfor, Anders 1824, Daniel 1825, han døde i 1851 kun 26 år gammel, Christen 1828, Anne Marie 1830 , Hans 1832, Mads 1835. Faddere ved børnenes dåb var bl.a. Hans Andersens bror Søren Andersen (hans steddatter Johanne Laugesdatter bar Mads) og Inger Danielsens far og søskende.

Sønnen Hans Hansen overtog gården, han fik skøde på Borup matr. 13 den 10.7.1866.
Ved FT i Taarup 1870 var den 37-årige, ugifte Hans Hansen gaardmand, og Hans Andersen og Inger Danielsen var aftægtsfolk, 77 og 69 år gamle.

Hans Hansen, 38, blev gift i 1771 i Kobberup med sin noget yngre kusine Maren Mikkelsen, Aistrup, 26 år. Hans og Maren fik 5 børn, det yngste var i 1880 under 1 år gammel, det ældste var født i 1873.. Deres sønner Daniel og Anders Hansen var formentlig opkaldt efter deres afdøde farbrødre, og sønnen Hans Hansen efter sin nys afdøde far. Blandt fadderne ved Hans' dåb var farbrødrene kroejer Kr. Hansen, Kvols, og gmd. Mads Madsen, Vorde, samt fasterens mand gmd. Peder Madsen, Taarup, se nedenfor. Denne Hans Hansen f. 1879 døde allerede 1882. De øvrige børn boede stadig hos moderen ved FT 1890, sammen med de to tilkomne halvbrødre. Daniel og Inger Marie Hansen boede også hos moderen ved FT 1901, Inger Marie Hansen blev i 1903 gift med Mikael Jensen, født i Kvosted, Taarup Sogn i 1878. De ses på Borup matr. 7b ved FT 1930, med tjenestefolk.

Ifølge Kirkebogen for Taarup døde Inger Danielsen 77 år gammel i Taarup den 12.5. 1879 af lungebetændelse, hun boede da på aftægt hos sønnnen Hans Hansen, og få dage efter, den 24.5, døde Hans kun 46 år gammel, også af lungebetændelse.

Ved folketællingen i 1880 boede Hans Andersen derfor som 85-årig enkemand på gården hos, og forsørget af, Hans' 34-årige enke Maren Mikkelsen.   - Maren Mikkelsen, og tjenestekarlen på gården i 1880, Daniel Mikkelsen, var børn af Inger Danielsens bror Mikkel Danielsen, se Aistrupgårdenes beboere. Hans Hansen og Maren Mikkelsdatter var altså fætter og kusine.

Gården i Borup, Christen Hansens fødegård, der nok var kommet ind i Hans Andersens slægt ved hans mors Anne Michelsdatters giftermål med sin første mand Hans Jensen 1784, ser dermed ud til at være gledet ud af Hans Andersens slægt, idet svigerdatteren Maren Mikkelsen blev gift igen, med Jens Nielsen Vestergaard, se adkomster og skøde . Den 23.4.1881 fik de sønnen Niels, i 1887 fik de Jens Mikael. De ses ved FT 1890 sammen med Marens børn, se dem ovenfor. Ved FT 1916 var fællesbarnet Mikael gårdejer på matr. 13, mens forældrene boede som på partikulærer på matr. 13b (13c?). I 1921 ses de alle på gården, forældrene lever af formue, mens Mikael Vestergaard, født 13.10.1886, var landmand. Han døde allerede i 1921, enken Marie Klausen blev i 1922 gift med den 2 år ældre enke- og gårdmand Niels Jensen i Knudby, Taarup sogn. Se adkomster og skøder. Ved FT 1925 og 1930 var der en ny familie på gården matr. 13/13a i Borup (Torvald Frode Jensen f. 1890), Jens Vestergaard stod da alene som enkemand på den mindre matr. 13c, skøde i 1925 (ses i dag på Elkærvej 25, nabo til gården). Han døde 1934, hans kone Maren var død i 1924. Deres og sønnen Mikaels gravsten kan ses på Taarup kirkegård.
Gården i Borup stod ved FT 1901, 1906 og 1916 som  matrikel 13 i Borup.

På matrikelkort Borup By, Taarup, 1815-1863, er på matrikel No. 13 påført navnet Hans Andersen, med navnet Anders Sørensen overstreget (Hans Andersens far), desuden ses navnet Sand Agre. - Matriklen fik senere betegnelsen Borup 13a, den hører i dag til adressen Elkærvej 27, Løgstrup (Elkærgaard). (På matrikelkort ses oprindeligt to parceller med nummeret 13, den anden fik senere betegnelsen 13b, den lå i lidt afstand fra 13a. 13b ses i dag vest for Virksundvej 202, uden beboelse).

Anders Sørensens bror Niels Sørensen havde nabormatriklen Knudby matr. 14.

Ved FT 1880 var der af Hans Andersen og Inger Danielsens 6 børn kun datteren Ane Marie Hansen f. 1830 tilbage i Taarup sogn, hun var gift med gårdejer Peder Madsen, Borup, og de havde da 4 børn, Mads, Else Marie, Daniel, Hans Pedersen, 24-16 år gl.. Ane Marie Hansdatter døde i 1894, 64 år gl., de boede da i Knudby, Taarup Sogn. Peder Madsen døde som aftægtsmand i Borup i 1904. - Ved FT 1890 var sønnen Daniel Petersen, 29, gift gårdmand i Borup, ved FT 1901 gårdmand på Borup martrikel 5, med 3 børn. Daniel Pedersen døde i 1938, hans og hustruens gravsten kan ses på Taarup kirkegård. - Datter Else Marie Pedersen blev i 1882 gift med enke- og gårdmand Jens Kristensen, Taarup.

Sønnen Anders Hansen f. 1824 boede ved FT 1850 hjemme hos forældrene. Han blev gårdmand i Røgind, Kobberup sogn. Han fik 7 børn, men døde kun 52 år gammel.

Sønnen Mads Hansen f. 1835 var tjenestekarl hos den netop  nævnte bror Anders ved FT 1855. Han var i 1873 som "tjenende i Borup" fadder ved samme Anders' datter Johannes dåb. I 1779 var gmd. Mads Hansen, Vorde, fadder ved broderen Hans'søn Hans.- 4.4. 1876 i Vorde var ungkarl Mads Hansen, 39, af Nybro Kro, blevet gift med enken Ane Marie Hansen, 42, af Kjølsen by, Vorde sogn. Mads' bror Christen Hansen, Nybro Kro, var forlover. Enkens første mand Søren Clausen, 37, gmd, af Kølsen, var død i 1875. - Mads og Ane Marie var på gården i Kølsen ved FT 1880. - Ane Marie døde 25.1.1881, 48 år. Mads Hansen blev gift igen, i Løvel den 20.6.1882 med enken Johanne Nielsen af Kistrup, 41 år. De ses på gården i Kølsen ved FT 1890.  Mads havde ikke egne børn, men to hold stedbørn. Mads Hansen døde som aftægtsmand i Kølsen i 1914, 78 år, hans hustru var død i 1910. Se gravsten på Vorde Kirkegård.

Daniel og Hans (og Anders) var som nævnt døde ved FT 1880, og Christen boede på Nybro Kro.

Hans Andersen døde 90 år gammel den 29.10.1883, han boede da hos sønnen Christen på Nybro Kro i Kvols sogn, han havde da overlevet 3 af sine sønner, Anders, Daniel og Hans, der ikke blev gamle. Sønnen Mads blev derimod, som lige nævnt, 78 år gl..

Læs fortælling om Hans Andersen (og Inger og Christen).    

Se billede af lommeur med inskriptioner, H.Andersen (Hans Andersen) , dennes søn C. Hansen (Christen Hansen), dennes søn H.P.Hansen (Hans Peder Hansen)  , og formentlig dennes næstældste søn P.C. Hansen (Peter Christen Hansen, født 1893). Billedet er fra Ellen Jensen.

Hans Andersen, født 1794, og Inger Danielsdatter, født 1802, og som boede på en gård i Borup, Taarup sogn, var altså Christen Hansens forældre.

Hovedoversigt


Christen Hansens farfar og farmor var gårdmand Anders Sørensen/Rytter, født 1762, og Ane Michelsdatter, født 1763, de boede i Borup by, Taarup sogn

Hans Andersen var ifølge folketællinger vist ovenfor født 1793-94 i Taarup. Han findes ved folketællingen i Taarup i 1801 som 7-årig sammen med sine forældre, se tabellen.
viborg, Fjends, Taarup, Borup by, , 11, FT-1801, B8071

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

 

Anders Sørensen

37

Gift

Husbonde

Gårdmand, jordbruger

Født 1764, Christens farfar

Ane Michelsdatter

37

Gift

Hans kone

do,  Christens farmor

Hans Andersen

7

Ugift

Deres søn

Født 1794

Ane Jensdatter

15

Ugift

Tjenestepige

 

Der var to Anders Sørensen ved FT 1801 Taarup.

Ifølge Kirkebogen for Taarup blev Anders Sørensen af Kvols og Ane Michelsdatter af Borup trolovet den  11.12.1793 og gift den 6.1.1794. Forlovere ved brylluppet var hans stedfar Jens Sørensen/Fisker af Kvols, og hendes far Michel Sørensen af Kvosted. Ane Michelsdatter havde været gift en gang tidligere, se nedenfor.

Ca. 10 måndeder efter brylluppet er Hans' fødsel omtalt i kirkebogen for Taarup, idet der den 9.11.1794 er der registreret en dreng Hans født med faderen Anders* i Borup. Han var  nok opkaldt efter moderens første mand, se nedefor. Jens Fisker alias Jens Sørensen, Anders Sørensens stedfar, var fadder. Fadderen Michel Skræder/Nielsen var Anes søster Kirsten Michelsdatters mand.
At Ane er Hans' mor ses også ved, at Ane Michelsdatter ved FT 1834 boede hos sin søn Hans Andersen, se ovenfor.

*Ved Anders står et tilnavn, som også ses med Anders som fadder. Der skal nok være Rytter. Fra 1803 ses også Anders Sørensen i Borup som fadder. Da Anders ved sønnen Sørens dåb i 1801 optrådte med begge navne, må Anders Rytter og Anders Sørensen være identiske.  - Anders Røgter, Anders Skræder og Anders Refn optrådte også som faddere i Taarup sogn i samme periode..
Anders Sørensen var måske inden sit giftermål ryttersoldat (rytteriet).  Hans stedfar Jens Sørensen Fisker var ved FT 1801 lægsmand og havde en enrulleret
matros som tjenestekarl.

I 1801 fik Anders Sørensen Rytter af Borup sønnen Søren Andersen. nok opkaldt efter sin farfar.  Michel Vestergaards, alias Sørensens, datter, Karen Michelsdatter, bar barnet, det var således barnets moster. Fadder var bl.a. Daniel Michelsen, der var drengens morbror..
ren Andersen var flere gange fadder ved broderen Hans' børns dåb, og vice versa.
Søren Andersen, f. 1801, var ved FT 1834 gårdmand med familie i Revn (Refn), Taarup sogn, med en 13 år ældre kone Mette Pedersdatter. Han havde giftet sig til gården, han var som ungkarl i Nørrevn i 1826, 25 år gl., blevet gift med enken Mette Pedersdatter.
Der fulgte en deroute for familien, de flyttede fra Taarup sogn i 1838 og flyttede derpå en del rundt, til dels over ret store afstande for den tid, og Søren var daglejer, tjener og husmand.
Søren Andersen døde i Rønbjerg, Ringkøbing amt, i 1866 af alderdoms svaghed. Se nærmere i linket.
Søren Andersen førte således en omtumlet tilværelse og fik en tristere skæbne end broderen Hans Andersen, der videreførte fødegården i Borup.

Anders Sørensen og Ane Michelsdatter fik kun børnene Hans og Søren. Moderen var ca. 38 år ved Sørens fødsel.

Anders Sørensen døde ifølge Kirkebogen for Taarup den 24.4. 1819  56 3/4 år gammel (dvs. født 1763) som aftægtsmand i Borup. --
Ved folketællingen i 1834 stod Anne Mikkelsdatter som 72-årig enke og aftægtskone boende hos sønnen Hans Andersen i Borup, Taarup sogn, se ovenfor, han havde overtaget gården. --  Hun døde den 18.10. 1836 som 73-årig aftægskone i Borup.
Se nærmere om Gården i Borup ovenfor.

Christen Hansens farfar og farmor var gårdmand Anders Sørensen/Rytter, født 1762, og Ane Michelsdatter, født 1763, de boede i Borup by, Taarup sogn


Ane Michelsdatter havde først været gift med Hans Jensen, som var gårdbeboer i Borup by, han døde i 1793 og Ane blev gift med Anders Sørensen, så det er nok Hans Jensens gård, som de har videreført. Anes ældste søn Hans var formentlig opkaldt efter hendes første mand. 

Anne Michelsdatter af Borup, 21 år, blev gift første gang i 1784, med Hans Jensen, Borup, forloveren Michel Nielsen ser ud til at være hendes svoger gift med Anes søster Kirsten. Den anden forlover Jens Hansen* var nok brudgommens far, se tabellerne nedenfor. Det kan undre, at Ane Michelsdatters far Michel Sørensen ikke var en af forloverne, det var han ved hendes næste bryllup, se ovenfor. Han var også forlover ved Anes søster Kirsten bryllup i 1780..

Men
Hans Jensen døde den 5.11. 1793 , kun 41 år gammel, uden at de havde fået børn. En måneds tid senere, den 11.12.1793, blev
Ane Michelsdatter af Borup trolovet med Anders Sørensen af Kvols, og de blev gift den 16.1.1794. og de har formentlig overtaget Hans Jensens gård, Borup.
Se
nærmere ovenfor.

Se de nævnte personer i følgende folketællinger i Taarup sogn i
1787:
Borup by, Taarup sogn.

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Hans Jensen

35

Gift

husbonde

gaardbeboer og bonde  Død 1793, 41 år gl., f. 1752

Ane Michelsdatter

25

Gift 1784

hans kone

født 1763 i Kvosted

Povel Christensen

18

Ugift

tjenestefolk


Jens Hansen*

60

Gift

mand   Hans Jensens far

husmand og daglejer, f. 1727.Ses også FT Borup 1801

Malene Jensdatter

51 gift 1774

Gift

hans kone

Hans 2. kone, hans 1. kone var død i 1774, 53 år gl.,, se ovenfor

(Jens Hansen blev gift med Karen Sørensdatter i Taarup i 1751. Deres søn Hans Jensen blev født i Borup i 1752, ifølge Kirkebog, der var også 3 døtre Dorthe, den sidste i 1760, samt søn Jesper Jensen f. 1756. Karen Sørensdatter døde 1774, 53 år gl., så hun må have været mor til de nævnte børn, og Jens Hansen blev gift med Malene Jensdatter. Søn Jesper Jensen, se nederste tabel. Broderen Hans Jensen var fadder for hans to første børn i 1785 og 1787)

Kvosted by, Taarup sogn:

Michel Nielsen/Skræder

54

Gift tidligere

mand

hus, skrædder og har nogen avling f. 1733

Kirsten Michelsdatter

29

Gift 1780

hans kone  Anes søster

f. 1758, Anes søster født i Kvosted.

Maren Michelsdatter

6

Ugift

deres barn

f. 1781

Ane Michelsdatter

 

 

deres barn

f. 1792

Jens Sørensen  

49  

Gift  

mand  

hus, skrædder og har nogen avling  1738-1820

Kirsten Danielsdatter  

50  

Gift 1767

hans kone  

moster til Ane og Kirsten Michelsdatter

Kirsten Jensdatter  

6  

Ugift  

deres barn  

Se nærmere i linket

Knudby, Taarup sogn

Jesper Jensen  

30  

Gift  

mand  Hans Jensens bror

husmand og skrædder  f. ca. 1757

Kirsten Jensdatter  

27  

Gift  

hans kone  

 

Mette Cathrine Jespersdatter  

2  

Ugift  

deres barn  

 

Mariane Nielsdatter  

12  

Ugift  

tjenestefolk  


Michel Nielsen Krogh og Kirsten Michelsdatter af Kvosted blev trol. 15.2.1780, forlover Michel Sørensen, hendes far. - Michel Nielsen havde først været gift med den jævnaldrende Mette Marie Nielsdatter af Kvosted, trol 27.7.1779, men hun døde samme år 7.10., 44 år gl.  
Som Michel Skræder fik han datteren Maren Mickelsdatter i 1781, faddere var bl.a. morfar Michel Sørensen. - Datter Ane Michelsdatter  født og død i 1787, en ny Ane blev født i 1792, faddere morfar Michel Sørensen, dennes bror Jens Sørensen, og Kirstens søster Anne Michelsdatters daværende mand Hans Jensen. -  
Michel og Kirsten ses også ved FT 1801, 67 og 43 år gl., sammen med Ane 9 år. Husmand med jord og skrædder i Kvosted.
Datteren
Maren Michelsdatter var ved FT 1801 tjenestepige hos præsten i Knud By, Taarup sogn, hun blev som 42-årig tjenestepige gift i 1823 med gårdmand Lauge Jensen, Røgind, Kobbertup sogn, de ses der ved FT 1834, hvor Marens søster Ane f. 1792 var ugift inderste. Hverken Maren eller Ane fik børn.

Hovedoversigt


 Christen Hansens oldeforældre på farfars side kan være Søren/Røgter/Andersen/Refn, født 1733 i Borup, og Karen Christensdatter, født 1728 i Kvols. De boede i Kvols.

Anders Sørensen var som set ovenfor født i 1763-64. Han kom ved sit bryllup i 1794 fra Kvols. I Kirkebogen for Kvols ses der i 1762 født en Anders (opkaldt efter sin farfar) med fader Søren Rygter (Rygter er gammelt ord for Røgter). Da hans ældste søn hed Anders, hed han nok selv Andersen. - Søren Røgter fik også i 1765 en datter Kirsten (opkaldt efter sin farmor), i 1767 døde Søren Rygters Kirsten 2 år . I 1768 fik Søren Røgter en søn Niels Sørensen.

Anders Sørensen blev konfirmeret i 1777 16 år gammel

Karen Christensdatter var gift 3 gange:

1). Ifølge Kirkebogen for Kvols var Karen Christensdatter, f. 1728, i 1752, som ca. 24-årig, blevet gift med Christen Danielsen, de kom begge fra Kvols. Han døde i Kvols i pinsen 1759, kun 29 år gl.. De havde børnene Daniel 1753, der døde som barn, Cathrine 1755 og Maren 1758.

Faddere til Karens børn var i næsten alle tilfælde Karen Christensdatters farbror Laurids Tonnesen, Karens stedfar Niels Plek (Plæk), samt Søren Fisker. Det gjaldt for børnene med begge mænd. Karens mor (Niels Plækes hustru) bar Cathrine og Amders. Karens far Christen Tonnesen var død i 1745.

Så Karen var før sit andet giftermål formentlig allerede etableret i Kvols,
og
2) Søren fra Borup har giftet sig ind. Karen Christensdatter af Kvols. alder 31, blev trolovet den 29.7.1759 og gift i Kvols den 23.9.1759 med Søren Andersen Refn af Borup, alder 26. rens far var Anders Refn af Borup,, han var død i 1750, se næste sektion.. Søren brugte næppe tilnavnet Refn efter sit giftermål i Kvols.
Søren Rygters kone bar et barn ved dåb i Kvols i 1760, Søren Rygter fik som nævnt ovenfor børnene Anders og Niels Sørensen i Kvols henh. 1762 og 1768, moderen var da ca. 40 år gl... Kirsten f. 1765 døde som nævnt som 2-årig.

Søren Andersen af Kvols døde i marts 1776 kun 42 år gammel (dvs. født ca. 1734), det må være den samme som Søren Rygter/Røgter/Refn. Hans sønner Anders og Niels var så kun 14 og 9 år ved faderens død.  - NB En Søren Refn døde år 1800, 70 år gl..

3). Den 7.7. samme år blev enke Karen Christensdatter, trolovet, og den 11.9.1776 gift med den kun ca. 24-årige **Jens Sørensen. Det var altså hendes 3. ægteskab. Hun var da ca. 47 år gammel, og de fik ikke børn.

Karen Christensdatter blev begravet 28.2. 1781 som Jens Sørensen Fiskers kone, 52 år gammel (dvs. født ca. 1729).

4). Jens Sørensen blev gift igen i Vorde den 21.5.1782, med Anne Nielsdatter af Vorde.
De ses ved FT 1787 (se tabellen nedenfor), med 3 børn, det første Karen født i 1783, far Jens Fisker, hun var nok opkaldt efter Jens' første kone. . Her stod også Anders Sørensen og hans 5 år yngre bror Niels som tjenestefolk, men det er sandsynligt, at Jens Sørensen var deres stedfar, så hans første kone Karen Christensdatter havde været deres mor.
Jens Sørensen var den ene forlover ved Anders' bryllup i 1793, hvor Anders kom fra Kvols, og han var som Jens Fisker fadder ved Anders' søn Hans' dåb i 1794. Jens Fiskers kone bar, og han var fadder, ved Niels Sørensens første barn Karens dåb i 1801, se nedenfor. Karen var nok opkaldt efter sin famor.

 Viborg, Fjends, Kvols, Kvols by, , 1, FT-1787, A3281

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Sørensen **

35

gift

hosbonde

bonde og gårdbeboer

født 1752

Ane Nielsdatter

25

gift

hans kone

Karen Jensdatter

4

ugift

barn af 2. ægteskab

født 1783

Ane Kirstine Jensdatter

2

ugift

barn af 2. ægteskab

Johanne Jensdatter

1

ugift

barn af 2. ægteskab

Anders Sørensen

24

ugift

tjenestefolk Jens' stedsøn

tjenestekarl

født 1763 1762

Niels Sørensen

19

ugift

tjenestefolk Jens' stedsøn

tjenestekarl

født 1768

Ane Pedersen

22

ugift

tjenestefolk

tjenestepige

** Jens Sørensen omtales i Kirkebogen ofte som Jens Fisker. Søren Fiskers søn Jens blev døbt i Kvols i 1754. Jens fik flere børn.

Jens Sørensen/Fisker videreførte gården, Kvols 1815-1863 matrikel 8/8a, som Søren/Røgter/Andersen/Refn gifede sig til.

Anders Sørensen flyttede som vist i forrige sektion fra Kvols til Borup i Taarup sogn, hvor han i 1793 giftede sig til en gård.

Broderen Niels Sørensen af Kvols blev i okt. 1800 gift med i Taarup sogn med Maren Andersdatter, f.ca. 1776, af Skou Huset, Borup By matr. 14a, en forlover var Anders Sørensen af Borup, Niels' bror,  samt Søren Mortensen, gårdmand i Borup By. .. I jan. 1801 fik Niels Sørensen af Knude datter Karen, opkaldt efter farmor, Jens Fiskers kone af Kvols bar barnet, og han var fadder, de var  Niels' plejeforældre, se ovenfor.  Familien ses ved FT 1801 i Knude, Niels som husmand. I 1802 fik Niels Sørensen Røgter en søn Anders, fadder Anders Rytter, farbror.  Niels Sørensen i Knud fik datter Ane i jan. 1804; i 1805 fik Niels Sørensen i Klosterhusene en datter Karen Marie, i 1806 Niels Sørensen i Knud søn Laurs, i 1808 Niels Sørensen Røgter i Borup søn Søren, i 1810 Niels Sørensen i Knud søn Søren, død 1813, i 1813 Niels Sørensen Røgter i Borup datter Anne Cathrine. I 1816 fik Niels Sørensen Røgter, husmand og skipper i Borup, og Maren Andersdatter, tvillinger Christen og Kiersten.    Borup, Knud og Klosterhusene ligger nær hinanden..
På matrikelkort
1815-1864  ses navnet Niels Sørensen Røgter, på matrikel 14, overstreget, så den har nok ikke tilhørt ham så længe, han døde 1832, se nedenfor. Det er ejerlav Knudby By matr. 14, der ses mellem Borup By og Knud By, den ser ud til at være nabo til broderen Anders Sørensens matrikel 13 (ejerlav Borup By). Se ejerlav i ovennævnte link, nederste billede.
Niels Sørensen Røgter døde som
indsidder i Borup, 63 år. i 1832. f. 1769.
 
Søn Anders Nielsen blev konfirmeret i 1816, far husmand Niels Sørensen Røgter i Borup. Anders Nielsen , gift, var i hus  Borup ved FT 1834 sm skipper, farer på Limfjorden, ligesom en anden søn Søren, 25 år, var ugift skipper, farer på Limfjorden. han forlod sognet. . Anders Nielsen boede i Borup ligesom sin fætter gårdmand Hans Andersen.   Anders ses til og med FT 1850 i hus, han døde i 1855 som husmand og daglejer i Borup, ved FT 1860 understøttedes hans enke af fattigvæsenet. De havde kun en datter Mariane f. ca. 1827. ---
Niels' datter Karen Marie Nielsdatter, 33, var ugift indsidder og daglejer ved FT 1834 Taarup., hun ses ved FT 1860 som ugift husholderske i Borup.  --
De
øvrige børn ses ikke i sognet.

Niels Sørensen blev altså ikke boende på Knudby matr. 14. Ifølge realregister ses på Knudby, matr. 14, sEt hus, i 1845, skøde til skipper Christian Christensen. Han ses også ved FT 1850 Taarup, 44, f. Kvols, som skipper og husmand med kone og små¨børn. (Ved FT 1845 var han ugift skipper i Kvols). De var der også ved FT 1860, han stod nu som gaardmand- -- I 1899 skøde på Knud 14a, 14b , m. fl., med bygninger, fra Peder Jensen til sin bror Lavrits Jensen (Strandet), f. 1846, der ses ved FT 1901 Taarup som gårdmand  på  Borup (Knudby?) matr. 14. (Peder Jensen Strandet f. 1842 var på matr. 14b). Lavrits ses samme sted ved FT 1906. 1925 skøde til Jens Strandet , f. 1888, på Knudby 14a, 14b m.fl., med bygninger og fast tilbehør. .1927 fk han skøde til Knudby 6b.  
Nuværende adresser for matr. 13a, 14a og 6n er Elkærvej henh.27, 34.og 32.  Matr. 6 er nu udparcelleret..
Bygningers placring på
Knudby matr. 14a er uklar, kan være flyttet/nybygget, måske var den oprindelige placering på Elkærvej 7, der nu er udhus til nuværende stuehus på Elkærvej 34.
(2017 er der stadig en Jens Strandet på adressen Elkærvej 34. Sønnesøn af ovennævnte?)


Halvsøstrene Cathrine 1755 og Maren 1758 ses ikke i Kvols ved FT1787 som Christensdatter. (En Maren Chrstensdatter var gift med gårdbeboer Jens Christensen/Borritz i Borup, Taarup ved FT 1787. Ved deres datter Magrethes dåb i 1785 var en fadder Jens Sørensen). - Jens Fiskers steddatter Cathrine bar hans søn Søren ved dåb i Kvols i 1792.

Christen Hansens oldeforældre på farfars side kan være Søren Rygter/Røgter/Andersen/Refn, født 1733 i Borup, død 1776, og Karen Christensdatter, født 1728 i Kvols. De boede i Kvols, på en gård.

............................................................................................

Søren/Røgter/Andersen/Refns samtidige:
Med fornsvn Søren: Alle født ca. 1723-1733.

Søren Andersen Refn blev født i Borup, Taarup sogn, i 1733. gift i Kvols,  Kvols matr. 8(a). Videreført af Jens Sørensen Fisker, f. 1752, og Søren Jensen Fisker, f. 1791.

En Søren Andersen/Sønder Refn blev født i Taarup 1729, far Anders Sønder Refn, se næste sektion. Søren Sønderrefn fik børnene Inger Marie 1752 (Taarup sogn), hun døde få uger gl., ny Inger Marie 1754, Anne Marie i 1756. 1759 døde Søren Sønderrefns kone, 40 år gl.. Han må være blevet gift igen, Søren Sønder Refns Peder f. 1761, døde få dage gl.. Anders født 1767 ifølge Kirkebog Taarup. Anders boede hos foæøldrene ved FT 1787:
Søren Andersen ses som husmand og daglejer ved
FT 1787 i Taarup, Closter-Husene, 59 år gl., f. 1728, gift med Maren Pedersdatter, og med børnene Ane f. 1762 og Anders f. 1767 . Søren Refn i Taarup sogn døde i 1800, 70 år gl..f. 1730.  Han blev altså boende i Taarup sogn, modsat ovennævnte Søren Andersen, der flyttede til Kvols.

En Søren Kusk og en Søren Fisker fik også børn i Kvols i samme periode som Søren Andersen Rÿgter gjorde:
----------------------
Søren  (Nielsen) Fisker f. ca. 1723 og Kirsten Andersdatter f. 1724 blev gift i Kvols i 1750. De fik børn i Kvols , bl.a. Anders i 1751, døde 1756,  Jens Sørensen/Fisker i 1752, igen Jens i 1754'. Jens Sørensen 15 og 16 år konfirmeret  1767. (Søren Fiskers Jens døde 1774, 19 år gl. f. 1755.)  

Hans sønner:
1. Sønnen
Jens Sørensen Fisker f. blev gift med Søren Andersens enke, se ovenenfor. Kvols matr. 8(a). Så han giftede sig til  en gård.

2. Søn
Niels 1757 . Niels Sørensen (Fisker) f. 1756 blev 1.7.1779 gift  med enke Ane Pedersdattser,, begge ca. 23 år gl.. De ses ved FT 1787 Kvols, han som husmand, fisker med kaag. Niels Sørensen Fisker ses i sognet ved FT 1787-1834.
Niels Fiskers kone jordet 17.9.1795, 38 år gl., sønnen Jacob var blevet født samme år.
Niels Sørensen blev derpå gift med den 11 år yngre Johanne Sørensdatter. Søn Laus blev født 1797. De ses ved FT 1801 i Kvols med en del børn , han som Husmand med jord og har fartøj. Niels ses også med navn Fisker. - De ses ved FT 1834 Kvols på boelssted med 3 volsne sønner som skipper/matros og datteren Karen Nielsdatter, 23, Niels Fisker stod som forhen skipper, lever af sin jordlod, 78 år gl. Niols Sørensen Fisker døde 7.8.1840. 83 år gl.. .
Niels Sørensen Fiske
rs navn ses ifølge matrikelkort på Kvols matr. 28. Nuværende Kvolsvej 7.
Ifølge realregister Kvols matr. 28 fik Jens Sørensen Nybro skøde i 1837. Fra FT 1840 i Kvols ses han, f. 1897, som husmand og skipper, gift med ovennævnte Karen Nielsdatter, og med hendes forældre Niels Sørensen Fisker og Johanne Sørensdatter på aftægt. Se FT 1787-1834 mm.
1883 skøde til Peder Madsen, der ved FT 1901 i Kvols ses som gårdejer på
matr. 28.  

Det er sandaynligt, at Niels Sørensen Fisker og Ane Pedersdatter efter deres bryllup blev boende på det sted, hvor Ane Pedersdatter havde været enke, og
hvor
Christen Tonnesen nok havde boet, og hvor Karen Christensdatter blev født.
Hans fars
Søren Fisker boede også i sognet, ved FT 1787 er far og søn nævnt lige efter  hinanden. Se også oversigt.
Niels Sørensen Fiskers navn ses ifølge matrikelkort på Kvols matr. 28. Matriklen lå ud til vandet. Matr. Kvols 28a er nu Kvolsvej 7, Kvols, Østergaard, 8831 Løgstrup. Ældste nuværende bygning fra 1875

3.
Anders 1759 (Anders Fisker fik Karen i Kvols i 1782, Anders Sørensen Fiskers kone Else, 34 år, døde samme år. Anders ses ikke ved FT 1787 og 1801),
Johanne 1762, død 1765,

4. Søren Fiskers
Søren f. i 1765. Søren Sørensen Fisker, 23, blev 6.2. 1787 trolovet med enke Else Lausdatter, 36, hun havde måske været gift med Chresten Sørensen, som døde 1786, 43 år gl.. De  ses ved FT 1787 Søren som husmand og sejler med kåg, og med 6 stedbørn, efternavn Chrestens   . Så han giftede sig nok til stedet.
Ved FT 1801 ses han, 37, som husmand med jord og har et fartøj, Else 49, med to fællesbørn, Anders 11, og Giertrud. . På matrikelkort Kvols 1815-1864 ses  
Søren Sørensen Fiskers  navn på matrikel 26 i den nordlige del af Kvols By, nok på nuværende beliggenhed Kvolsvej 8, samt på matr. 26b syd for byen.
Søren Sørensen Fisker døde i 1832 som aftægtsmand og foehenværnde skipper i Kvols, 68 år gl., f. 1764
Ifølge realregister Kvols matr. 26a adkomst via vielsesattest i 1895 til Svend Peter Christensen, han ses ved FT 1901 Kvols på
matr. 26 som boelsmand og fisker. Det er nok omkring nuværende position Kvolsvej 8.

 Søren Nielsen f. 1724, gift med jævnaldrende Kirsten Andersdatter, ses ved FT 1787 Kvols, som 63-årig husmand med nogen avling og fisker med kaag på Limfjorden. Måske boede de nær sønnen Niels Sørensen Fisker, Søren Fisker døde 1791, 66 år gl., f. 1725. I 1798 døde Søren Fiskers enke, Kirsten Andersdatter, 74 år gl..f. ca. 1724.
Søren  (Nielsen) Fisker havde altså 3 sønner på matrikler i Kvols sogn.. De brugta alle tilnavnet Fisker. Niels og Søren havde også parceller ud til vandet, "sejler med kaag" (kaag er fladbunde båd til fragt og færgefart).

Peder  født 1767, døde få dage gl..- Søren Fiskers kone bar Anders til dåben i 1762
-------------------------------------------

Søren (Jensen) Kusk  f. ca. 1730 fik datter Johanne  i Kvols i 1762, Søren Kusker Jens  f. 1764, Søren Jensens Jens døde 1776, 12 år gl., Søren Kuskes Anne i 1766. Søren Kuskes Johanne 1769, Søren Kuskes Peder 1772 .  Søren Kusk var måske den samme som
Søren Jensen Refn af Borup, gift med Maren Nielsdatter i 1759 i Kvols. I 1776 døde Søren Jensen af Kvols 46 år, født ca.1730.
Konen Maren Nielsdatter f.ca. 1735, blev gift 2 gange mere, i 1777 med Hans Olufsen, med ham fik hun et barn Jens, 1782 med den 22 år yngre Lars Christensen, gårdbeboer ved FT 1787 i Kvols, Marens datter Johanne Sørensdatter f. 1762 boede hos dem.. En Johanne Sørensdatter af Kvols blev gift i 1793.
Lars Christensen (45) og Maren (67 år) ses også ved FT 1801, som gårdbeboer. Lars Riis's kone blev jordet i 1809, 74 år gl.  Samme år blev enke. og gårdmand Lars Christensen Riis gift med enken Kirstine Nielsdatter. Hun blev jordet i februar 1812, 44 år gl. Samme år 3.10. blev enke- og husmand, skipper Laurs Christensen Riis, gift med Anne Marie Nielsdatter. Ved FT 1834 ses Laurs Riis og Anne Maire Nielsdatter på boelssted i Kvols, som forhen skipper, som nu lever af sin jordlod, 78 og 68 år gl., uden børn.

På matrikelkort Kvols 1815-1864 ses Lars Riis' navn på matrikel 25a* i den nordlige del af Kvols By, nabo til matr. 26. Der var nok bolig på parcellen, der lå i Kvols By ud mod vandet.
Ifølge realregister Kvols matr. 25a skøde til Jens Christensen, 23 år, i 1844. 1879 skøde til Lars Peder Jensen, han ses ved FT 1901 i Kvols som gårdmand på
matr. 25. Nuværende Kvolsvej 5, som ligger i Kvols By ud til vandet, og som også bar betegnelsen matr. 25a.

*På nabomatriklen 24a ses navnet Daniel Riis, nok bror til Lars Riis, far Chresten Sørensen, gårdbeboer ved FT 1787, 62 år, gift med den 24-årige Lisbeth. Hun var ved FT 1891 gift til anden side, så Lars Christensen, 36, var ved FT 1801 gift gårdbeboer. så Daniel havde måske overtaget faderens sted. De fik vist ingen børn, Daniel Christensen Riis døde i 1823, husmand og skipper i Kvols, 58 år gl.. Lars og Daniel havde også parceller ud til vandet, de står som skipper.

Søren Andersen og Søren Jensen var nok fætre, de kom begge fra Borup.
.....................................................

3 børn med fædre Søren blev intreduceerst i Kvols i 1762, Søren Kusks Johanne, konfirmeret 1782, 18 år, Søren Fiskers Johanne. død 1765, Søren Rygters Anders. Søren Fisker eller hans kone var fadder for/bar de to andres børn.

...................................................

En Søren Vamen/Vammen (næpe gift i Kvols eller Taarup sogne) jfik børn i Kvols i ca. 1752-1764, de fleste var dødfødte eller døde som små, bl.a. 3 Svend 1754-1760. I 1765 var Søren Vammens kone fadder ved Søren Røgters datter Kirstens dåb.
Måske var det af deres børn kun Kjerstine f. 1752, der overlevede, en Kirstine Sørensdatter blev konfirmeret i 1769, 16 år gl.. Kirstine Sørensdatter blev i 1772 gift med Peder Sørensen, af Kvols, en forlover var Søren Vammen. Peder Skræder/Sørensen fik en søn Søren i 1773. død 1778, Maren i 1775, død 1779, Søren igen 1777. Blandt faddere i 1775 og 1777 var Sørens Vammen og hans kone.-- Peder Sørensens kone Kirstine Sørensdatter, 25, og hans søn Søren ½ år, døde 1778. Dvs. hele hans familie døde. Han ses med stedbetegnelsen Theigel (1786). 
Søren
Vammen og kone kunne være de samme som Søren Sørensen og Kirsten Svendsdatter ved FT Kvols 1787, begge 64 år, f. ca. 1723. Begge gift første gang. Alle deres børn og børnebørn var da døde. Søren Vammens kone, 67, døde 1792, f. 1725.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

I 1750-1770'erne: En Christen Refn af Borup, (f. 1728)  og en Jens Refn af Borup fik børn og var faddere i Taarup sogn, samtidigt med at Søren Andersen Refn/Rygter, f. 1733 i Borup, Taarup sogn, fik børn i Kvols. Christen og Søren Andersen Refn kunne væe brødre:.

Christen (Andersen?) Refn af Borup, f. 1728, gift 1750 med Else Michelsdatter (Michel Jensen i Kosted fik datter Else i 1727) , det var samme år, 1750, som Christens far døde.
Christen Refn af Borup fik datter Kirsten Christensdatter i 1751 (opkaldt efter farmor, konfirmeret 1769), - Anders 1754 død året efter (opkaldt efter farfar), - dødfødt barn i 1756, - igen Anders Chrstnsen i 1758, - datter i 1761 døde samme år, - Leene 1762 død 14 dg. gl., - 1763 Christen Refn af Borup søn Michel (opkaldt efter morfar), - Jens i 1766 død 30 uger gl., - 1768 dødfødt barn, - Leene i 1771, far Chresten Refn af Borup, faddere Jens Refn, Jens Jensen og Peder Refn. De fleste af Chr. Refns børn døde altså som små.
Ingen af Cristen Refns børn ses ved FT 1787 og 1801 Taarup og Kvols sogne. (En Michel Christensen af Knud blev gift i 1787 og fik barn i 1791, men ses så ikke senere i sognet).


(
Christen Andersen og Karen Martensdatter gift 1741. De fik børn i Borup, 1743 (Kiersten Christensdatter*), 1748 (Anders Christensen), 1753 (Jens, død 2 år gl.). Christen Andersen af Borup døde 24.10.1771, 64 år gl., f. ca. 1707  (Anders Ladefogeds Christen blev født i 1708. Denne Christen Andersen kan derfor ikke være den samme som Christen Refn. Indtil sin død stod han i Kirkebogen som Christen Andersen, mens den anden stod som Christen Refn..
Der var også i Taarup sogn en Christen Andersen død 14.4..1780, 59 år gl., f. ca. 1721. Christen Andersens kone i Knud var død 11.12.1779, 51 år gl., f. ca.1729.
En Christen Andersen, daglejer, 59 år (f. 1728) ses ved FT1787 i Knud By, Taarup sogn, med hustru Else Nielsdatter, 60 år, f,. 1727, begge gift 1. gang.
-En Christen Vestergaard af Borup, 61, f. 1728, døde i 1789. Der var altså flere Christen Andersen i sognet.
*Kirsten Christensdatter af Borup trolovet  19.4.1770 med Hans Lauridsen af Kvols, Christen Andersen var forlover.  De ses ved FT 1787 i Kvols, Kirsten Christensdatter 45, f. 1742.)Jens Refn af Borup fik Johanne 1773, Jens 1774, Jens 1777, Johanne 1779. Jens f. 1744, sidste ses som Jens Jensen, 43 år og gaardbeboer ved FT 1787 i Borup  med hustru Maren Jensdatter, og søn Jens 10 år. Jens (Jensen) Refn i Borup var måske fætter til Søren Andersen i Kvols, som selv havde en bror Jens Andersen født i 1736. .

Hovedoversigt


Christen Hansens tipoldeforældre kunne være Anders Christensen Refn, født ca. 1680, og Kirsten SørensDatter, f. ca. 1696. De boede i Borup, Taarup sogn.

Søren Rygter/Røgter/Andersen var, ifølge alder ved sin død i Kvols, født ca. 1734, og han kom ved sit bryllup fra Borup, Taarup sogn, og havde da tilnavnet Refn, se ovenover.
I Kirkebogen for Taarup ses da også en Søren (Andersen Refn) født i 1733* med far Anders Refn af Borup.
En Søren Andersen/Sønder Refn blev født i Taarup sogn 1729*. Se videre.

Ifølge Kirkebogen for Taarup:
1). Anders Christensen Refn, f. ca. 1680, hans hustru Kirsten Matsesdatter 25 år (f. ca. 1688) blev begravet 22.1.1713, de blev måske gift i 1707 og fik en søn Mads i 1711 (denne Mads Andersen af Borup fik Anders i 1746 og Kirsten i 1748, Mads døde i 1750, 38 år gl.).

2). Anders Christensen Refn udi Borup blev trolovet den 15.3 og gift i Taarup Kirke den 30.4 1713 med Ane Mickelsdatter (f. ca. 1694).
Anders Refn i Borup fik børnene Kirsten 23.9.1714 (moderen introduceret som Ane Mickelsdatter, barnet opkaldt efter forrige kone), - Mette 1716, - Peder 1719, båret af Anders Sønder Refns kone, - Maren 1721, fadder Jens Refn af Borup. - Maren døbt 8.10.1724.  Kirsten Andersdatter blev gift i 1746. Disse børn var altså halvsøskende til Søren f. 1733, se næste:

3). Den 10.12.1724 døde Anders Christensen Refns kone, Anne Michelsen, 30 år gammmel, og godt en måned senere, den 14.1.1725, blev Anders Christensen Refn trolovet, og gift den 3.4.1725 med Kiersten Sørensdatter, der altså må være Sørens mor, da Søren først blev født  i 1733, (opkaldt efter morfar). far var Anders Refn i Borup. De fik også et dødfødt barn i 1727, - Christen i 1728, opkaldt efter farfar, fadder Jens Christensen Refn, - et nyfødt barn døde i 1731, - Søren som nævnt født i 1733, han giftede sig som vist i forrige sektion til en gård i Kvols. - Jens født i 1736, faddere Jens Refns kone, Anders Refns datter af Costed (Kvosted), formentlig halvssøster til barnet.

Foruden Søren Andersen f. i Borup i 1733, var der en Søren Andersen Sønder Refn f. 1729 og en Søren Jensen Refn f. i Borup 1730, se nedenfor.


Anders Refn af Borup døde i 1750, 70 år gammel. Han blev altså født ca. 1680. Det er sandsynligt, at han er født i Refn som Anders Christensen, og senere er flyttet til Borup som Anders Refn. Eller hans far førte allerede navnet (Christen) Refn.
Sønnen Christen Refn, f. 1728 blev gift samme år som faderen døde, med Else Michelsdatter. Han fik nok ingen efterkommere i sognet. Se linket.
Anders'øvrige børn ses ikke ved FT 1787 i Taarup eller Kvols sogne under navn Refn eller Andersen/Andersdatter.
Så Anders Refns slægt fortsatte næppe i Taarup sogn.
Søren f. 1733 fik efterkommere i Kvols, som vist i forrige sektion.
- Kiersten Sørensdatters dødsår er ikke fundet.


Amders Refns f. 1680 samtidige:
Der var også en Anders Sønder Refn i Taarup sogn,. Denne Anders døde også i 1750, som Anders Jensen fra Sønder Refn, 66 år, født ca. 1684. Anders Jensen var blevet gift med Maren Christensdatter i Taarup 1715, 2 år efter Anders Refn af Borup var blevet gift. Anders Jensen udi Sønder Refn fik i 1716 sønnerne Jens og Christen, der begge døde efter dåben. Anders Sønder Refn fik sønnen Søren Andersen Sønder Refn i 1729, se ovenfor. - Anders Jensen Sønder Refn fra Sønder Refn og Anders (Christensen) Refn af Borup fik børn i samme periode og var flere gange faddere for hinandens børn, eller deres koner bar barnet.

En
Jens Refn af Borup døde i 1768, 86 år gl., f. ca. 1682. En Jens Christensen/Refn i Borup fik en søn Jens i 1719, Anders Refn og Anders Sønder Refns kone var faddere. Inger blev født i 1722, Laust 1723, Jens Christensen Refn fik Niels i Borup i 1729, fadder Anders Refn af Borup, baaren af Jens Jensøns kone i Borup, Jens Christensen Refn fik i 1730 Søren (Jensen), fadder Anders Refn og Jens Jensens kone.  Jens Christensen Refn fik søn Peder i 1736, Anders Refn af Borup var fadder. Jens Refn var også fadder for nogle af Anders Refns børn.
En Jens Refn af Borup fik Maren i 1733, fadder Anders Refn,  og Jens i 1744 , fadder Anders Refn i Borup. -
Anders og Jens Christensen Refn var nok brødre.
En
Jens Jensen af Borup døde i 1751, 62 år gl., dvs. f. ca. 1689. Hans søn Søren døde i Borup i 1750, 25 år gl. en Søren ses i Kirkebogen født i 1725, far Jens Jensen i Borup. Jens Jensøn i Borup fik barn i 1728 og Jens i 1731, Jens Jensøn fik Annemargrethe i 1735, Jens Refns kone var fadder.


Der var også på samme tid en Peder Refn af Borup, død i Borup i 1749, 79 år gl., f. ca. 1670. Han fik Søren i 1711, omtrent samme tid blev han gift med Anne Nielsdatter, som også døde i 1749. .

Der var altså med tilnavn Refn i Taarup sogn følgende samtidige:
Peder Refn 1670-1749 i Borup
Anders Christensen Refn 1680-1750 i Borup
Jens Christensen/Refn
1682-1768 i Borup
Anders Jensen/Sønder Refn
1684-1750 i Sønder Refn.

Refn - Revn - nu Rævind - er en lokalitet med en Nørre og Sønder del, der ligger 5-10 km fra Borup by, alle beliggende i Taarup sogn.

Christen Hansens tipoldeforældre kunne være Anders Christensen Refn, født ca. 1680, og Kirsten SørensDatter, f. 1696. De boede i Borup, Taarup sogn.

Hovedoversigt

............................................

Anders' far har formentlig haft fornavnet Christen, og Kirstens far Søren.
1696 fik Søren Jensen af Borup en datter Kiersten, i 1698 fik Søren Jensen en datter Ane. Ved Kirsten SørenDatters barn Christens dåb i 1728, bar moderens søster Anne Sørensdatter barnet.
Søren Jensen, Taarup sogn, kunne være Kirsten Sørensdatters far og Christens tiptipoldefar.


Christen Hansens tipoldefar kunne være Christen Tonnesen, født 1696. Kvols. Tipoldemor kunne være Birgitte/Birthe Christensdattter, f. ca. 1699.

Flere familier fik børn i Kvols sogn i 1720-30'erne, de var faddere for hinandens børn.

Christen Tonnesen. Som faddere ved hans børns dåb medvirkede bl.a.hans brødre, Laurs og Jens Tonnesen, og Anders og Michel Christensen, kunne være moderens brødre, samt Morten. Mads. Daniel, Johan og Oluf Pedersen.
Cheristen Tonnesen eller hans kone var flere gange faddere ved dåb i Kvols sogn, bl.a. i 1733, 1737, 1741 for
Oluf Pedersens børn, i 1744 for Christens nevø Hans.
Måske boede Christen Tonnesen
på matr. 28, se nedenfor.

Oluf Pedersen fik i 1733 en søn Peder Olufsen, fadder Christen Tonnesen. -  Kirsten f. 1734.- Hans f. 1737. faddere Mads Pedersen, Laurs og Christen Tonnesen. - Johane født1738
Peder ses som
Peder Olufsen ved FT 1787 Kvols, 56 år (f. ca. 1731), gårdbeboer og enkemand med flere børn, bl.a. Ole Pedersen f. 1766, Niels Pedersen f.1769. Peder Olufsen, 70, ses også i Kvols ved FT1801, han døde 1804, 71 år gl., sammen med sønnen Niels. På mattriklekort Kvols 1815-1864, ses Niels Pedersens navn på Kvols matr. 17.
Hans datter Mette Pedersdatter var i 1801 blevet gift med
Peder Nielsen af Kvols, hendes far Oluf Pedersen var forlover. Mette, 58, ses ved FT 1834 Kvols som enke og på aftægt hos sønnen Ole Pedersen, f. 1803. På matrikel 18 er påført navnet Peder Nielsens enke. Nabo til matr. 17.

Daniel Pedersen fik børn i sognet, bl.a. Christen Danielsen, Karen Christensdatters første mand, (gift 1752), han blev født i Kvols i 1730 (døde 1759, 30 år gl). Faddere Mads Pedersen, Oluf Pers, Christen Tonnesen kone. -Daniel Pedersen fik flere børn, bl.a. i 1727 og 1729 (Mette). Daniel Pedersens kone Anne Cathrine døde i 1749, 50 år gl..
Karen Christensdatter blev efter Christen Danielsens død gift med Søren Andersen fra Borup, han efterfulgtes af Jens Sørensen Fisker og efterkommere, de var nok på Kvols matr.8. Nabo til matr. 18.

Se oversigt fra FT 1787. Gårdene hørende til matr. 28, 8, 18, 17 og 10 lå nok i selve Kvols by nær hinanden

 

Christen Hansens oldemor
Karen Christensdatter, som boede i Kvols, hvor hun var gift 3 gange, se linket, var ifølge alder ved død født ca. 1729, hun var ved sit første bryllup i 1752 med Christen Danielsen fra Kvols. I Kirkebogen for Kvols ses en Karen født 1728, det kunne være hende,
faderen stod som Christen Tonnesen. Ca. 1695-1745, Kvols. Hendes mor kunne være Birgitte/Birthe Christensdattter, ca. 1699-1775.


Else Hansdatter, 59 år, døde i Kvols i 1724, det var Christens mor, se næste sektion, det må have været omkting ved den tid, at Christen Tonnesen blev gift. Han blev næppe gift i Kvols eller Taarup sogne.
Christen Tonnesen fik flere børn i Kvols, bl.a. en søn Tonne Christensen i 1725, opkaldt efter farfar, Karen Christensdatter som nævnt i 1728, Laurs 1731, Else 1734, opkaldt efter farmor?, Christen,opkaldt efter morfar?, og i 1742 Anders. Se faddere ovenfor.

1. Christen Tonnesen blev jordet 4.4.1745 i Kvols kun 50 år gammel, dvs. f ca. 1695.  

Den 2.12.1745 blev (alias Birthe?) ca. 46 år gl.?, der kunne være hans enke, trolovet i Kvols med den kun 23-årige

2. Niels Sørensen, f. ca. 1723, de blev gift 13.2.1746 i Kvols. Forlovere ikke nævnt.  I  årene 1745-1747 blev der i Kvols sogn kun viet nævnte par, samt Birgittes søn Tonne Christensen, også i 1746. -- Niels som Niels Plek, eller hans kone, var flere gange faddere i Kvols sogn, bl. a. 1753, 1761, samt for hans steddatter Karens børn fra 1753, og han var forlover ved afdøde stedsøn Tonnes datter Birthes brylllup i 1775, se herunder. Niels Plæk var fadder i Kvols 1777 og 1778, kort før sin død.
Niels Pecks kone døde (navn ikke nævnt) i Kvols i dec. 1775, 76 år (dvs. f. ca. 1699, som Birgitte Christensdattter ville  hun have væet jævnaldrende med sin første mand Christen Tonnesen f. ca. 1696)  

3. Niels Plek, ca. 53 år, blev hurtigt gift igen, ifølge Kirkebog for Taarup blev Niels Sørensen, Kvols, og Ane Pedersdatter af Knud, trolovede den  10.3.1776 (forlovere Lars Peck, og Peder Mortensen, Knud, hendes far).  Niels Plæk fik 2.11.1776 sønnen Søren, (en fadder var Lars Plæk, samt Birthe Pedersdatter, der kunne være moster til barnet) opkaldt efter farfar, og i 1778 Birthe, opkaldt efter Niels' afdøde kone? fadder Lars Plek, Peder Mortensens Birthe bar, barnet Birthe døde samme år. -
Niels Sørensen Plek blev jordet i Kvols 8.4.1779, 56 år, f. ca. 1723.

4 Hans enke Ane Pedersdatter blev 1.7.1779 gift med Niels Sørensen Fisker, f. ca. 1756, begge ca. 23 år gl., deres fædre, Peder Mortensen fra Knud, og Søren (Nielsen) Fisker,var forlovere.
Niels og Ane ses ved FT 1787 Kvols, begge 31 år gl., han husmand, fisker med kaag, sammen med hendes søn med Niels Plek, Søren, 11 år,  og 3 fællesbørn, se faddere. - Se videre i linket Niels Sørensen.

Det er sandaynligt, at Niels Sørensen Fisker og Ane Pedersdatter efter deres bryllup blev boende på det sted, hvor Ane Pedersdatter havde været enke, og
hvor Christen Tonnesen nok havde boet, og hvor Karen Christensdatter blev født. Det kunne være
Kvols matr. 28.  Matr. Kvols 28a er nu Kvolsvej 7, Kvols, Østergaard, 8831 Løgstrup. Ældste nuværende bygning fra 1875,
da
Niels Sørensen Fiskers navn ses på matrikelkortet, se linket.
Dennes far Søren Fisker boede også i sognet, ved FT 1787 er far og søn nævnt lige efter  hinanden. Se også oversigt.

 

ChristenTonnesens Datter, Karen Christensdatter, f. 1728, boede  som nævnt i Kvols, se linket, hvor hun var gift 3 gange, første gang i 1752, Hendes far var død i 1745.

ChristenTonnesens øvrige børn, Karen Christensdatters søskende:

1. Tonne Christensen/Smed f. 1725, Karens bror, blev, året efter faderens død, gift i Kvols i 14.8.1746 med Maren Simonsdatter (forlovere ikke nævnt), og de fik søn Christen Tonnesen Kvols i 1748 (opkaldt efter farfar, konfir.1767, 18 år), og en datter Birthe i 1751 (opkaldt efter farmor?, konfir. i 1768, 16 år). Tønne Christensen Smed blev fundet død i Kvols 12.5.1753, kun 27 år gl., f. i 1726.-(En Maren Simonsdatter af Hospital ifølge Kirkebogen for Kvols  jordet 7.1.1787, 75 år gl. , f. ca. 1712.  Der er kun registreret et giftermål i Kvols i 1753 og årene derefter, og det var ikke Maren Simonsdatter. Så hun blev måske ikke gift igen. Simon Pedersens Maren blev født 171, Karen f. 1716)
   Tonnes søn
Christen Tonnesen f. 1748 (samme navn som sin farbror 1696-1745, se ham ovenfor) blev konfirmeret i Kvols 1767, 16 år gl.. Han blev ifølge Kirkebogen for Taarup gift* i 1780 med med den ca. 45-årige enke Maren Jensdatterses af Borup. En Michel Christensen af Borup, 48 år. blev jordet nov. 1779, det kunne have været hendes mand, da hendes børn hed Michelsen/Michelsdatter. Ved FT 1787 og 1801 ses Christen Tonnesen, der således havde giftet sig til en gård, som gaardbeboer i Borup, Taarup sogn, henh. 36 og 54 år gl. (f. 1747-51). Christen fik ikke egne børn.
*(
forlovere var Hans Iversen og Hans Lauridsen, se næste sektion, de kunne være hans fars fætre, hans egen far var jo død).
   Tonne Christensens datter
Birthe Tonnesdatter, f. 1751, blev kinfirmeret i 1769, 16 år. Hin blev gift 2 gange, første gang i Kvols i 1775, med Rasmus Clausen. Niels Peck, hendes fars sredfar, se ovenfor, var en forloverne. Birthe ses i Kvosted ved FT 1787, og i 1801, hvor hun var gift med Søren Lassen, gårdebeboer i Kvosted, Taarup sogn. Hun havde børn med begge mænd. Eneste søn var Rasmus Sørensen, f. 1791 (en fadder var Michel Sørensen, og hans datter bar barnet, han var formentlig nabo, på Kvosted matr. 8). Datter Birthe Marie f. 1796 døde 1800, moderen var da 48 år gl..
Rasmus Sørensens navn ses på Kvosted By matr. 9, senere var han gårdmand i Knudby, hvor han ses fra FT 1834, med en del børn, ældste datter opkaldt efter sin farmor Birthe. Slægten fortsatte på gården, der ved FT 1901 ses som Knudby matr. 10a, med gårdejer Rasmus Jensen f. 1858 og med søn Niels Jensen. Nuværende Virksundvej 94.
Så Tonne Christensen fik efterkommere gennem sin datter.

(
En Tonne/Thonni Sørensen af Hjarbek, f. 1768, blev gift med Johanne Jensdatter af Moesgaard, Kvosted, i 1798, de ses på Moesgaard, Kvosted, Taarup sogn, ved FT 1801 og 1834. Tonne Sørensen og Moesgaards navne ses på matrikelkort 1815-1864, Taarupgaard Hgb, Taarup, matr. 2.    2a, Moesgaard, er nuværende Skivevej 249, 8831. Grænser mod ejerlav Kvosted By.)

2.Anders Christensen, f. 1742.
En Anders Christensen ses i Kvols sogn, f. ca.1744, gift og med børn, dog oftest under navnet
Anders Løvig, han var nok identisk med

Anders Christensen Løvig  Fødsel: 1746, Haderup sogn, Ringkøbing.  Død: 1792 (Alder: 45-46), Kvols sogn, Viborg. - Løvig, Løviggaard er lokalitet i Haderup. - Anders Løvig, 48, døde i 1792 ifølge Kirkebpg Kvols.
Han hørte således ikke til Karens slægt..

3. Karens øvrige søskende ses ikke ved FT 1787 i Kvols eller Taarup sogne
 

Christen Hansens tipoldefar kunne være Christen Tonnesen, født 1696. Kvols. Tipoldemor kunne være Birgitte/Birthe Christensdattter, f. ca. 1699.

Hovedoversigt


Christen Hansens tiptipoldeforældre kunne være Tønne Iversen, født ca. 1665, og Else Hansdatter, f. ca. 1665. Kvols.

Christen Tonnesen ser ud til at være døbt i 1696 i Kvols med far Töne Ifersen.

Tønne Ifersen og Else Hansdatter blev gift i Kvols den 25/11 1688, ca. 9 mdr. før første barn Hans' fødsel.

Tøne/Tønne Ifersen fik følgende børn i Kvols, døbt 1.9.1689 Hans opkaldt efter morfar, (faddere farbror Christen Tonnesen, samt Berit Tonnesdatter) 11.10.1691 Iver opkaldt efter farfar, 14.1.1694 Christen, døde 14.10.1695, 23.3.1696 ny Christen, i 1698 Birgitte (Beret?) Tønnesdatter, i 1701 Envold, døde 1709, i 1704 Laurids/Laust, han blev ved dåben båret af Lisbeth Jensdatter, Nybro. I 1707 blev Jens Iver født.
Ved introdukton efter børnenes dåb stod moderen som Else Hansdatter

Deres børn:

C
hristen Tonnesen, f, 1696, Kvols, se lige ovenfor. Han blev gift omkrng ved det tidspunkt, hvor hans mor døde (1724). Måske overtog han forældrenes ejendom i Kvols?

Iver Tonnesen, født 1691, Christens bror, var nok identisk med Iver Thønesen, som i 1716 blev gift og senere fik en del børn med 2 koner i den nærliggende Knud By, Taarup sogn. Ved det ældste barn Ingers dåb i 1718 var en fadder Thøne Iversen, Kvols, og den første søn født i 1720 fik navnet Thøne efter farfar; i 1723 blev Hans født, de blev opkaldt efter deres bedstefædre. Søn Hans Iversen boede ved FT 1787 som 65-årig i Knud By, og i 1801 var dennes søn Iver Hansen, født 1755, gårdmand i Knud By med familie. På matrikelkort Knudby By, Taarup, 1815-1864, ses navnet Iver Hansenmatr. 9, der var del af en stjerneudstykning med selve gården beliggende i Knudby By.  Ved FT 1834 var Iver på aftægt samme sted hos sin søn, gårdmand Hans Iversen, f. ca. 1796, Hans var der stadig ved FT 1860 som 67-årig. Dennes søn Hans Hansen f. 1850 var ved FT 1880 gårdejer samme sted, med forældrene på aftægt. Hans Hansen hustru Johanne Hansen var ved FT 1901 gift igen, med Anders Peder Nielsen, på Knudby matr. 9a.

Laurids Tonnesen, f. 1704, Christens bror, døde i Kvols i 1769 som Lars Tonnesen, 66 år. Laurids var blevet gift i Kvols i 1743 (ca. 39 år gl.) med Karen Jensdatter. Han fik flere børn i Kvols, bl.a. i 1744 Hans, (fadder Christen Tonnesen og Berit Tonnesdatteri) i 1747 Tonne, i 1748 Jens, døde 1750. Lars Tonnesens enke Karen Jensdatter døde i 1772, 60 år gl.. - Laurs (Laurids) Tonnesen var fadder for niecen Karens børn i Kvols, samt for Christen Sørensen/Riis's Lisbeth og Daniel i 1764-65.
    Sønnen
Hans Laursen, 44, ses med familie ved FT 1787 i Kvols. Ved FT 1801 ses han som Husmand med jord og har et et fartøj, 58 år, og med to volsne sønner, Lars og Christen. Han og den jævnaldrende kone Kirsten Chrestensdatter havde en del børn fra ca. 1773, ældste søn Lars f. 1777. Hans Laursens kone døde 1802, 59 år gl. Ingen af børnene ses i Kvols og Taarup sogne ved FT 1834, de ser heller ikke ud til at have stiftet familie i Kvols først i 1800-tallet.
    Laurids' søn
Tonne Lauridsen, f. 1747, og Else Sørensdatter blev gift i Kvols i 1770. de ses ved FT Kvols 1787, han som Tonne Laursen/Lauridsen 41 år, husmand og sejler, han var der også FT 1801. Han havde flere børn med efternavn Tonnesen/Tonnesdatter, bl.a. Lass/Laurids Tonnesen f. ca. 1778, ses også sammen med forældrene ved FT 1801, og Karen født i 1771.- På matrikelkort Kvols By, 1815-1864, ses Tonne Laursens navn på matr. 12. Det ser ud til af være en mindre matrikel nær vandet. Thonne Laursen døde som husmand i Kvols i 1824, 77 år gl. Ingen af børnene ser ud til at have været i sognet ved FT 1834. Ifølge realregister Kvols matr. 19 fik Ole Pedersen via vielsesatest adkomst i 1836. .Han blev i 1836 gift med enkekone Else Christensdatter, 33 år. Han var, ved FT 1834 i Kvols, 31-årig, ugift gårdbruger sammen med sin mor Mette Pederesdatter, og med 3 søskende. ,
Tonne Lauridsens datterKaren Tonnesdatter blev i 1790 trolovet i Kvols med den 20 år ældre Christen Pedersen Dahl af Jordbroe Mølle i Taarup Sogn. De ses der ved FT 1801, han som møller og sognefoged Chresten Dahl og med en 5-årig søn Tonne Chrestensen. En anden søn var Peder Chrestensen, 7. Christen Dahl døde i 1803. Enken blev i 1804 gift Peder Thomassen, ungkarl fra Meilhede. Efter ham fortsatte hendes søn Peder Christensen møllen

I 1724 døde Tønne Ifersens hustru Else Hansdatter 59 år, i Kvols, f. 1665.  -- Sønnen Christen Tonnesen, se forrige sektion, blev gift omkring ved dette tidspumkt.
(
Det angives, at Else Hansdatter også skulle have været gift med  Jørgen Lauridsen Brøgger, han er anført som stedfader til hendes ovenævnte børn, men det kan ikke passe, da hendes mand Tønne Iversen levede 14 år længere, end hun gjorde. Jørgen Lauridsen Brøgger var desuden ´født 1667, og døde i 1726,, i Maribo amt. Det var en anden Else Hansdatter, han var gift med, f. 1667, død 1729 i Onslev, Maribo amt.  De havde en del børn med efternavn Jørgensen/Jørgensdatter)

Tonne Iversen, Kvols, døde 1738, 73 år, født ca. 1665.

Christens tiptipoldeforældre kunne være Tønne Iversen, født ca. 1665, og Else Hansdatter, f. ca. 1665. Kvols.

...................
Navne som Tøne Tønne, Tønnesen, Thønesen, Thønsen forekommer først i 1700-tallet i kirkebøger for Kvols og Taarup, ses også senere i dette århundrede som Tonne, Tonnesen.  Navnene var der også ved FT 1787 og 1801, og de kan føres tilbage til Tønne Iversen, som var i Kvols omkring år 1700. Navnene ses ikke mere i sognene ved FT senere i 1800-tallet.
Hovedgården Taarupgaard, der også ligger nærved Kvols, beboedes fra 1642 af Ingeborg Parsberg, enke efter Iver Juul (han boede på herregården Willestrup nord for Mariager fjord), de var af adelsslægt. Derpå fra 1661 af deres søn Tønne (Iversen) Juul, f. 1620, fra 1684 af Anna Catharina Friis, enke efter Tønne Juul.  Tønne og Anna var barnløse, og gården overgik fra 1698.til Den Taarupgaardske Stiftelse   -- Navnet Tønne forekommer også længere tilbage i Parsberg slægten, f.eks. i 1500-tallet på Harrestedgaard ved Næstved. - Kilder: bl.a. www.Taarupgaard.dk  og Wikipedia
Tønne Iversen nævnt ovenfor, som blev født ca. 1665, kan være opkaldt efter Tønne Juul på Taarupgaard, f. ca. 1620, , da det forekom, at man opkaldte børn efter prominente personer på egnen, og derfra kan navnet så være blevet videre udbredt. -- Tønne Iversens far har formentlig haft fornavnet Iver (Ifer), han kunne på lignende vis være opkaldt efter ovennævnte Iver Juul.

.......................................

Christens 3 x tipoldemor kunne være Boel Rasmusdatter, hun kunne være Else Hansdatters mor
Else havde søskende Niels, Sidsel, Lisbeth og Sara Hansen/Hansdatter.

Hovedoversigt


 

Christen Hansens oldeforældre på hans farmors, Ane Michelsdatters, side var Michel Sørensen/Vestergaard, født 1734, død 1808, og  Ane Danielsdatter, født 1735, død 1805, se link for dem og deres aner. Det var de samme som på Christens morfars side,
Christen Hansens morfar og mormor, Daniel Mickelsen, født 1773, og Anne Jensdatter, født 1768, dvs. Inger Danielsdatters forældre, boede på Ajstrupgaarde, Kobberup sogn:

Da Inger Danielsdatter ifølge ovenævnte folketællinger er født i Kobberup ca. 1802, med efternavnet Danielsdatter må hendes far forventes at hedde Daniel til fornavn. Daniel Mickelsen må derfor være hendes far, der er ikke andre Daniel i sognet ved FT 1801, .  Anne Jensdatter var da Ingers mor.
viborg, Fjends, Kobberup, Ajstrupgårde, , 2, FT-1801, B8069

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Christensen

64

Gift

Husbonde

Bonde og gårdbeboer

født 1737, død 1805

Inger Nielsdatter

70

Gift

Hans kone

født 1731, død 1807

Daniel Mickelsen

28

Gift

Opholdende

født 1773

Christens morfar

Anne Jensdatter

34

Gift

Husbondens datter

født 1767

Christens mormor

Jens Danielsen

15

Ugift

Tjenestedreng

 


Kirkebogen for Kobberup i 1802 tyder da også på denne sammenhæng, Inger blev født den 28. august med forældrene Daniel Mickelsen og Anne Jensdatter af Aistrup. Inger blev båret af Birthe Nielsdatter gift med Laurs Jensen af Røgind, som var Anne Jensdatters bror, som samtidigt var fadder.

Daniel Mickelsen af Kvosted i Taarup Sogn og Anne Jensdatter af Aistrup var blevet gift den 4.10.1800, en af forloverne var Annes far.

Daniel og Anne fik børnene Jens Danielsen født 1800, døbt 19.1.1801, dvs. ca. 3 måneder efter brylluppet, opkaldt efter morfar, lokale faddere; Inger 1802, opkaldt efter mormor, Mikkel 1804, opkaldt efter farfar, båret af sin faster Karen Michelsdatter, Niels 1807, opkaldt efter oldefar, lokal faddere, og Anne Danielsdatter 1809, opkaldt efter farmor af samme navn, båret af fasteren Kirstens datter Maren Michelsdatter. Se nærmere nedenunder.

Anne Jensdatter var ifølge Kirkebogen for i Kobberup født i 1768 som datter af Jens Christensen og Inger Nielsdatter af Aystrup. -- Hun døde den 7.5.1822, 55 år gammel, som gårdkone i Aistrup (se skifteprotokol på http://www.fortunecity.com/millennium/marble/99/5781.html. Enkemanden arvede halvdelen, den anden halvdel arvede børnene, sønnerne arvede det dobbelte af døtrene. Børnenes arvelodder kunne blive stående hos faderen, men være forfalden til udbetaling når de var myndige. Som født verge for disse Børn, var også tilstede ved Forretningen Christen Jensen, Gaardmand i Nørre Feldingberg, Feldingberg Sogn. Han var afdøde Anne Jensdatters bror).

Daniel Michelsen blev ca. 5 mdr. efter Annes død, den 4.10.1822, gift med den 38-årige Maren Madsdatter, f. i Feldingbjerg i 1783, husholderske i Skalmstrup Mølle. Det var samme dag, som Daniels datter Inger blev gift med Hans Andersen . Forloveren Christen Aistrup (Jensen), Nørre Feldingbjerg, var Ingers morbror.
Daniel Michelsen og Maren Madsdatter fik ikke børn.

Maren Madsdatters far Mads Pedersen var død i Sønder Fellingbjerg i 1791, kun 40 år gl., moderen Anne Jensdatter, 40, blev gift igen, med Mogens Nielsen, de fik ingen børn (Anne døde 1830, Mogens var indsidder FT 1834, begge Feldingbjeg. Marens søskende ses ikke i sognet efter FT 1801). Maren Madsdatter, 18 år, var tjenestepige i Skalmstrup By ved FT 1801 Feldingbjerg. -Mølleren Christen Laustsen i Skalmstrup Mølle, hvor Maren Madsdatter befandt sig ved brylluppet, kom fra Mogenstrup, da han blev gift til Skalmstrup Mølle i 1790. - Han havde boet i Mogenstrup samtidig med nedennævnte familie*, som den anden forlover ved Marens bryllup, Knud Poulsen, gmd. i Mogenstrup (Sevel sogn, Ringkøbing amt), f. i Trevel, Sevel sogn 1776, blev giftet ind i (Knud Poulsen, 25, var ved FT 1801 i Sevel tjenestekarl på hovedgården Stubbergaard., han blev i 1806 gift med Else Catrine Madsdatter, Mogenstrup, Sevel, f. der i 1778. De fik barnet Maren i 1807, Else døde i 1809 i Mogenstrup. Knud Poulsen blev i 1814 gift med Kirsten Sørensdatter, f. i Sevel ca. 1795, de fik børn i Mogenstrup fra 1816. . Der er godt 10 km mellem Mogenstrup og Feldingbjerg).
(*ifølge Kirkebog for Sevel fik gaardbeboere i
Mogenstrup Mads Lauridsen/Laursen og Ane Jepsdatter (død 1804, 57 år gl.), ca. 1778 en datter Else Catrine, og i 1782 fik de en datter, der dog står med navnet Jep. Navnet Jep ses ikke senere, men ved FT 1787 og 1801 i Mogenstrup ses de, foruden med Else Catrine Madsdatter, med en datter Maren Madsdatter. Denne Maren Madsdatter blev gift med gårdmand Anders Nielsen, Staaholm, Feldingbjerg sogn, ses senest ved FT 1845, hun døde der i 1848, 63 år gl., f. i Sevel).


Daniels enke
Maren Madsdatter ses ved FT 1845 og 1850 i Fattighuset i Kobberup sogn:
Viborg, Fjends, Kobberup, Kærdyb, fattighuset, et huus, 27, FT-1850:

Maren Madsdatter

68

Enke

Indsidder, Daglejer

Feldingbjerg Sogn, Viborg Amt.

Hun ses samme sted ved FT 1860, 78 år gammel.


Daniel Michelsen boede stadig som gårdmand i Aistrup i 1834, med den nye kone.
Daniels børn Michel og Ane boede også på gården.
Viborg, Fjends, Kobberup, Kobberup By og Sogn, Aistrup, en Gaard, 28, FT-1834, C4544

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Daniel Michelsen

61 aar

Gift

Gaardmand

 født 1773

Maren Madsdatter

49 aar

Gift

hans kone

Michel Danielsen

30 aar

Ugift

deres born hans børn

født 1804

Ane Danielsdatter

25 aar

Ugift

deres born hans børn

født 1809


Daniel, Maren og og Daniels søn Mikkel var der også ved FT-1840, men Daniel Mikkelsen døde den 29.9 1840 som gårdmand i Aistrup, 67 år gammel.

Daniel og Annes børn:

Mikkel Danielsen efterfulgte faderen, han fik skøde til gården Røgind matr. 5a den 2.3.1841. Han blev som 39-årig gift i 1844 i Gammelstrup sogn med en 17 år yngre Ane Marie Andersdatter. Ved FT 1845 stod Daniel og Annes søn (Ingers bror) Mikkel Danielsen derfor som gift gårdmand på Aistrup, linket viser også, at der var to gårde med hver sin familie i Aistrup. Mikkel Danielsen med familie var også på gården ved folketællingerne i 1850, 1855, 1860 og i 1870, hvor Mikkel var 65 år gammel, han stod stadig som gaardmand. Se Aistrupgårdene.
Mikkel Danielsen døde ifølge Kirkebogen for Kobberup som aftægtsmand i 1878, 72 år gammel. Der ses skøde til matr. 5a til Niels Pedersen 1871, til Peder Nielsen i 1873, inden Peder Østergaard fik skøde den 22.6.1875.
Ved folketælling i 1880 stod Mikkels kone Ane Marie Andersen som 57-årig enke og aftægtskone på gården, hendes ugifte datter Ane og dennes lille søn Mikael Mikkelsen boede der også, mens den 35-årige Peder Mortensen Østergaard nu stod som husfader og landmand; de var formentlig flyttet til gården mellem 1874, hvor de fik et barn i Højslev, og 1876, hvor de fik et barn i Aistrup. Det passer med, at han fik skøde på gården i 1875.
Ved folketællingen i 1890 var der ingen af familien tilbage på gården, Ane Marie Andersen, 68, stod som particulier (person, der lever af sin formue) på en gård i Kobberup by hos de 26-årige Alfred Knudsen og Ane Marie Nielsen. De ses også ved FT 1901, hvor Ane Marie Andersen stod som slægtning. Hun døde som aftægtsnyder i Kobberup i 1904, 83 år gl..

Mikkel og Ane Maries børn: 6 døtre: Maren Mikkelsdatter 1845. Mette Marie 1846. Ane 1849, Mariane 1857, Else 1859, og Mikka Marie 1865,død 2 år gl..   3 sønner: Daniel Mikkelsen 1852, Anders 1854,  Jens 1862.  --   Ved 1870 boede 7 børn stadig hjemme, herunder de 3 sønner.  --
Maren f. ca. 1845 blev gift med fasteren Inger Danielsens søn Hans Hansen, Taarup sogn, altså hendes fætter. Hun afgik som gift fra Kobberup til Taarup i 1871. Daniel var tjenestekarl der ved FT 1880. hvor søsteren var blevet enke, hun blev gift igen samme år, med Jens Nielsen Vestergaard.. --
Ane Mikkelsen afgik far Kobberup til Fly i 1872. --
Ingen af sønnerne overtog gården, de var 19, 17 og 9 år i 1871, da gården blev solgt. Daniel Mikkelsen* og Anders Mikkelsen boede senere andre steder i Kobberup sogn,
Daniel afgik fra Kobberup til Fly i 1873, som tjenestekarl. Han fik skøde til Kobberup, Søby matr. 7b,i 1880, han ses  som husmand med familie i Søbye ved FT 1890, ved FT 1901 boede hans enke der med 6 børn, deres ældste søn Mikael Mikkelsen f. 1881 stod som landmand ved agerbr
ug, på matrikel 7b i Søby. I 1910 skøde til 7b og 7d til Karl Mikkelsen. (På gamle matrikelkort lå matr. 7d og7b i forlængelse af hinanden, 7b findes ikke på nuværende kort. Nuværende 7d er Stoholmvej 33). --
Anders f. 1854 var forpagter i Kobberup ved FT 1890 og 1901, her gift og med 4 børn . --
Ane Marie Andersens yngste og nu 27-årige søn
Jens Mikkelsen var ved FT 1890 tjenestekarl på Alfred Knudsens gård, hvor hans mor var på aftægt (han var ved FT 1880 tjenestekarl i Vorde).
. * farfar af samme navn, f. 1773.

Så det ser ud til, at denne Ajstrupgård gled ud af slægten sammen med Mikkel Danielsen i ca. 1871, efter at den havde været i slægten tilbage til 1600-tallet. Daniel Mikkelsen f. 1773 giftede sig til gården først i 1800-tallet, og han og sønnen Mikkel Danielsen kunne åbenbart ikke klare at fortsææte med gården.
Se oversigt over Aistrupgårdenes beboere.

Daniel og Annes øvrige børn:

Inger Danielsdatter fra Aistrup, Kobberup sogn, f. 1802, blev i 1822 gift med Hans Andersen, Borup, Taarup sogn, som allerede beskrevet.

Jens Danielsen f. 1800, Daniel Mickelsen og Anne Jensdatters søn, Inger og Mikkels bror, blev gårdmand/husmand i Hald by, Ørslevkloster sogn, hvor han ses fra FT 1834. Jens Danielsen, 31, karl i Højslev Præstegaard, og Kirsten Pedersdatter, 30, fra Bækgaard i Højslev, var blevet gift i Højslev 23.3.1832. Deres fædre var forlovere.  12.1.1833 blev deres datter Mariane født i Ørslevkloster. De fik 5 døtre og var stadig på stedet ved FT 1860. Jens Danielsen døde i Ørslevkloster i 1865, 65 år, som husmand i Hald.
Hans datter Else Marie Jensen f. 1835 blev gift med Lars Christian Jensen i 1857 i Højslev
, de boede derpå i Hvidbjerg sogn  (husmand på Hvidbjerg hede), deres søn Jens blev født der i 1860, det sidste barn født der var Bertel i 1868. I 1869 ses Lars Christian Jensen på tilgangslister i Ørslevkloster sogn, hvor de var i hus i Hald ved FT 1870, sammen med Else Maries mor Kirsten Pedersdatter, så måske har de overtager Jens Danielsens sted.  De var i hus ved FT 1880 i Hald med flere børn, der var født i Ørslevkloster sogn. Familien var også i hus i Hald ved FT 1890. Lars Christian Jensen døde i 1898 som boelsmand i Hald.

Sønnen
Niels Danielsen f. 1807 var først tjenestekarl i Ørslevkloster, han blev gårdmand i Skalmstrup, Feldingbjerg sogn, hvor han ses ved FT 1840, sammen ned sin kone, svigerforældre og svigerinde. Han var blevet gift i 1837 med Bodil Nielsdatter, f. 1811, der tjente hos sine forældre i Skalmstrup, hendes far Niels Mikkelsen var da 75 år gl.. Dennes navn ses på matrikelkort Skalmstrup, Feldingbjerg, 1815-1864, på matr. 2. - Skøde til Skalmstrup matr. 2 til Niels Danielsen 1837, han og Bodil var fortsat på gården i Skalmstrup, de var aftægtsfolk ved FT 1880, deres søn Daniel Nielsen født 1841 var da gårdejer med nyfødt søn Niels Danielsen, skøde til matr. 2 i 1876. . Daniel Nielsen blev i 1882 dræbt af et lyn under mergelkørsel, 42 år gl., Niels Danielsen døde i 1883, 72 år gl.. Daniel Nielsens enke Maren Jensen blev gift med Peder Kristian Kristensen, skøde til matr. 2 i 1884, de var der ved FT 1890 og 1901, på Skalmstrup Hulgaard, gården var blevet flyttet ca. 200 m mod nord i 1884. Nu på Skalmstrupvej 18, 7850 Stoholm, matr. Skalmstrup 2a. Hulgaard.
Niels Danielsen giftede sig altså til en gård ligesom faderen gjorde.

Datteren
Ane Danielsdatter f. 1809 var først gift med sin fætter gårdmand Niels Laugesen i Røgind, i 1845 var hun gift med gårdmand Andreas Nielsen, der kom fra Haderup i Ringkøbing amt, de boede på en af gårdene i Røgind, Kobberup. Se nærmere i linket.

Christen Hansens morfar og mormor, Daniel Mickelsen, født 1773, og Anne Jensdatter, født 1768, dvs. Inger Danielsdatters forældre, boede på Ajstrupgaarde, Kobberup sogn.

Gården gled ud af slægten med deres søn Mikkel Danielsen. Se oversigt over Aistrupgårdenes beboere

Hovedoversigt
Da Daniel og Anne i 1801 ifølge tabellen ovenfor boede hos Anne Jensdatters forældre er
Christen Hansens oldeforældre på mormors side:  
Jens Christensen, født 1739, og Inger Nielsdatter (Bonde), født ca. 1731, boende på Ajstrupgårde.

Jens Christensen var ifølge Kirkebogen for Kobberup født 6.1.1739.  - Inger Nielsdatter Bonde blev født i 1731 i Højslev.

Den unge karl Jens Christensen og enken Inger Nielsdatter, begge af Aistrup, blev trolovet den 23.6. og gift den 9.8.1761, forlovere var på hans side hans fader Christen Jensen, Aistrup, og Christen Loigaard, Røgind, der nok er slægtning på gommens moders side, på hendes (brudens) side bl.a. hendes bror Jens Bonde, Kobberup, hendes far var død i 1744.. -  

Inger Nielsdatter havde først været gift med Lauge Pedersen. Lauge Pedersen, Ajstrup, var i 1755 blevet gift i Højslev med Inger Bonde (de fik sønnerne Niels, født 1757, opkaldt efter morfar, og Jens Laugesen, født 1760, de var altså Annes halvbrødre. Niels og Jens Laugesen ses ikke i Viborg amt ved FT 1787).
Men Lauge Pedersen af Aistrup døde og blev begravet den 8.3. 1761  49 år gammel (født ca. 1712). Jens Christensen overtog nok ved giftermålet med enken 5 måneder efter Lauges død den Ajstrupgaard, som havde tilhørt Lauge Pedersen og familie, se tabel.

Jens Christensen og Inger Nielsdatter Bonde fik børnene Ane 1763 og Karen 1764, opkaldt efter farmor, de døde som spæde, Karen Jensdatter født 1765, Anne 1768, Lauge Jensen 1771, opkaldt efter Ingers første mand, Christen Jensen 1774, opkaldt efter farfar.
Faddere ved Annes dåb var bl.a. farfaderen Christen Jensens nye kone Bodil og morbroderen Jens Nielsen Bonde. Som faddere ved øvrige børn medvirkede bl.a. også farbrødrene Niels og Peder Christensen.

Jens og Inger var også i Ajstrup, Kobberup ved folketællingen i 1787:
Viborg, Fjends, Kobberup, Ajstrup, , 1, FT-1787, C4119

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Christensen

49

Gift

husbonde

gaardbeboer og bonde

født 1738

Inger Nielsdatter

56

Gift

madmoder

født 1731

Anne Jensdatter

19

Ugift

deres barn

født 1768

Christen Jensen

13

Ugift

deres barn

født 1774

Datteren Karen, 21 år, var i 1787 tjenestefolk i Søby, og sønnen Lauge, 17 år, i Røgind, begge Kobberup sogn.

Som vist ovenfor ses de også ved FT 1801, sammen med datteren Anne Jensdatter og svigersønnen Daniel Mickelsen.

Ifølge Kirkebogen for Kobberup døde Jens Christensen af Aistrup i oktober 1805 66 år gammel, og Inger Nielsdatter af Aistrup, Jens Aistrups enke, døde i maj 1807, 79 år gammel.

..........................................

Jens Christensen og Inger Nielsdatters børn:

Datteren Anne Jensdatter og svigersønnen Daniel Mickelsen, se forrige sektion, som boede på gården hos hendes forældre i 1801, har formentlig overtaget Ajstrupgård omkring 1805-07. Annes bror Christen Jensen var åbenbart indsat som født værge for deres fremtidige børn. Gården gled ud af slægten ca. 1871.

Anne Jensdatters brødre Lauge og Christen Jensen var rejst hjemmefra ved FT 1787 og 1801,  

Lauge Jensen, f. 1771, giftede sig til en gård og blev gårdmand i Røgind, som er nær Aistrup, Kobberup sogn.  Lauge Jensen og Birthe Nielsdatter af Røgind fik i 1807 sønnen Niels og i 1809 sønnen Jens Laugesen. Niels Laugesen blev gift med sin kusine Ane Danielsdatter, de videreførte gården. Se linket. Lauge Jensen døde i 1848, gården gik ud af slægten.

Christen Jensen/Aistrup, f, 1774, var ved FT 1801 gårdmand i Nørre Feldingbjerg by. Han var gift med Marie Jensdatter, datter af gårdbeboer Jens Volfsen, Stoholm, Feldingbjerg. Christen Aistrups navn ses på matr. 1 på matrikelkort Nr. Feldingbjerg, Feldngbjerg, 1815.1864. Christen Jensen døde efter 1860, som aftægtsmand.
Christens gård videreførtes af hans søn
Niels Christensen f. 1815. Ifølge realregister Feldingbjerg 1830..(1. serie, 5) skøde til Nørre Feldingbjerg matr. 1a til Niels Christensen i 1843. Han ses som gårdmand i Nørre Feldingbjerg  ved FT 1845 med forældrene på aftægt. Niels Christensen Aistrup gift med Mette Nielsdatter ses også ved. FT 1860, faderen var stadig på aftægt. Ved FT 1880 var de selv på aftægt hos deres søn Anders Nielsen Ajstrup, f. 1852., skøde 1876, på gård i Feldingbjerg. Ved FT 1901 var Anders Nielsen på Nørre Feldingbjerg matr. 1a, Favrholtgård, gift med Maren Jensen og med søn Niels Nielsen f. 1883.  Denne Niels Nielsen f. 1883 ses ved FT 1930 (15) på Feldlugbjrrg matr. 1a, gift med Karen Marie, og med 4 børn f, 1910-1922.
Nr. Feldingbjerg 1a er nuværende Feldingbjergvej 6. Ifølge BBR er nuværende stuehus opført 1880.

Karen Jensdatter, f. 1765, blev gift med gårdbeboer Markus Troelsen i Søby, Kobberup, f. 1854 (han var muligvis søn af gaardbeboer Troels Sørensen, 79 år ved FT 1787 i Søby). De ses ved FT1801 med en 3-årig søn Troels. De fik søn Jens ca. 1803. De fik også tvillinger Niels og Johanne i 1805. De fik næppe flere børn. Markus Troelsen døde som aftægtsmand i Søby i 1833, 79 år.
Søn
Troels Markussen var fra FT 1834 gårdmand i Søby, Kobberup, gift med Kirsten Christensdatter. og med flere børn. På matrikelkort Søby By, Kobberup, 1815-1863, ses Marcus Troelsens navn på matr. 3. De ses også på gården ved FT1845. 1847 fik Truls Markussen og Kirsten Christensdatter, 37, en søn Christen Trulsen, samme år døde Troels Markussen.  1849 blev gårdmandsenke Ane Kirstine Christensdatter, 39, Søby, gift med Christen Jensen, han døde 1853. 1855 blev hun som enke efter gårdmand Christen Jensen gift med Peder Jensen. Ved FT 1860 ses Peder Jensen, 37. som gårdmand i Søby, med 4 af Troels Markussens børn opført som hans stedbørn. De ses stadig på gård i Søby, Peder 57, Ane Kirstine 71, med Kristen Troelsen, 32, opført som deres søn. Ifølge  realregister Kobberup 1830.. (42) skøde ´fra Peder Jensen til Christen Troelsen til Søby 3a i 1883. Ved FT 1901 Kobberup, Søby (186), ses Kr. Troelsen, som gårdejer med kone og børn på matr. 3, ?, ved FT1906 ses gårdejer Kresten Troelsen Lund f. 1847 på Søby matr. 3a. Ved FT 1930 Kobberup var ugift søn Marinus Troelsen Lund, f. 1890 på Søby matr. 3a, sammen med bl.a.moderen. Marinus blev gift med Kirstine, 1892-1970. Marinus døde 1968. Deres gravsten ses på Kobberup Kirkegaard.     (Matrikel 3 havde flere afdelinger, der fik matrikelnumre 3 xx, selve gården 3a lå i Søby by, den fik senere matr. nr. 3f, nuværende Søbyvej 62, Kærgaard, nuvær. bygninger ifølge BBR opført 1910).
Troels Markussens søster Johanne Marcusdatter f. 1805  boede hos ham og hans efterfølgere ved alle FT 1834-1880.
Troels Markussens bror Jens Marcussen f. ca. 1803 blev i 1837 gift i Feldingbjerg med Karen Christensdatter, hans bror Troels og hans morbror  Christen Aistrup var forlovere. Jens var gårdmand i Højslev. Staarup, Feldingbjerg sogn..

Alle Jens Christensen og Inger Nielsdatters børn blev altså veletablerede på gårde. Christen og  Karens slægter fortsatte på de respektive gårde i mere end 100 år.

Inger Nielsdatter Bondes 5 stedbørn og 2 fællesbørn fra hendes tidligere ægteskab med Lauge Pedersen, de var født 1741-1760, ses ikke i Kobberup eller nabosogne ved FT 1787, under navn Laugesen/Laugesdatter. Dertil havde hun de 4 fællesbørn med Jens Christensen, nævnt lige ovenfor, født 1765 til 1774, i 1774 var Inger ca. 43 år gl.. Desuden var der børn, der var døde som spæde.

Se oversigt over Aistrupgårdenes beboere

 Christen Hansens oldeforældre på mormors side var Jens Christensen, født 1739, og Inger Nielsdatter (Bonde), født ca. 1731, boende på Ajstrupgårde.

Hovedoversigt


I Kirkebogen for Kobberup i 1739 står som født en Jens, med forældrene
Christen Jensen og Karen Nielsdatter Løygaard, af Aystrup.
De er Christen Hansens tipoldeforældre. Christen Jensen står også som forlover ved Jens og Ingers bryllup, se ovenfor.

Slægten kan føres endnu længere tilbage på Ajstrupgaarde, se tabellen nedenfor. -- Ajstrupgaard ligger mellem Højslev og Stoholm. Se historiske kort på www.kms.dk, skriv Ajstrupvej, vælg Højslev og så nr.7:

Se oversigt over Aistrupgårdenes beboere


Christen Hansens oldeforældre på farmor Ane Michelsdatter og morfar Daniel Mickelsens side var Michel Sørensen/Vestergaard, født 1734, død 1808, og  Ane Danielsdatter, født 1735, død 1805. De boede i Kvosted, Taarup sogn.

.................................................

Farmor Ane Michelsdatter skulle ifølge FT 1801 som vist ovenfor være født ca. 1764, og hun kom ved sit bryllup fra Borup, Taarup sogn.  I Kirkebogen for Taarup i 1763 findes Anne døbt som datter af Michel Sørensen, Kvosted, blandt fadderne var Søren Christensens kone, der må være hendes farmor; hun blev båret af Daniel Jensens datter Kirsten, der må være hendes mors, Ane Danielsdatters, søster.  
Anne Michelsdatter blev første gang gift i 1784, med Hans Jensen. De ses ved FT 1787 i Borup.
Men Hans Jensen døde den 5.11. 1793 , kun 41 år gammel, uden at de havde fået børn.
En måneds tid senere, den 11.12.1793, blev Ane Michelsdatter af Borup trolovet med Anders Sørensen af Kvols, og de blev gift den 16.1.1794. og de har formentlig overtaget Hans Jensens gård, Borup.
Se nærmere om Anders Sørensen og Ane Michelsdatter.

................................................

Morfar Daniel Mickelsen af Kvosted i Taarup Sogn ses ved sit bryllup med Anne Jensdatter i 1800 i Kobberup sogn. Han blev ifølge FT 1801 og 1834 født ca. 1773.
Der ses da også en Daniel Michelsen, f. 1773, sammen med sine forældre og søskende i Kvosted, Taarup sogn, se nedenfor:

....................................................

Ane Michelsdatter og Daniel Michelsens forældre
Michel Sørensen og Ane Danielsdatter blev trolovet den 22.9., og ægteviet den 23.10. 1757 i Taarup. Hun kom fra Nørre Refn, Taarup sogn.

Michel Sørensen af Kvostrup er i Kirkebogen for Taarup (Kvosted) registreret med dåb for børnene:
20.8.1758 Kirsten Michelsdatter, opkaldt efter farmor, -
i 1760 Anne Cathrine, -
i 1763 Anne Michelsdatter, opkaldt efter mormor?, -
i 1765 Ane Catharina, -
i 1771 Jens Michelsen, opkaldt efter oldefar, -
i 1773 Daniel Michelsen, opkaldt efter morfar, konfirmeret 1790, - og
i 1776 Karen, konfirmeret 1793, faderen stod her som Michel Westergaard.
Der var 2 børn, Søren 1769 opkaldt eftet farfar, og Inger 1781, der døde som spæde. Måske døde Anne Cathrine f. 1760 også som lille, den senere søster kan være opkaldt efter hende, men det ses ikke i kirkebogen.
Som gudmødre eller faddere ved børnenes dåb medvirkede bl.a. deres farmor, moster, samt Jens og Jesper Sørensen, og Jacob og Jens Danielsen (eller disses koner), mændene var nok forældrenes brødre.
(En Michel Christensen i Borup fik datter Inger Michelsdatter i 1767 og Kirsten Michelsdatter i 1775, men som det ses havde de andre aldre end ovennævnte).

De ses ved FT 1787 i Kvosted:
Viborg, Fjends, Taarup, Kvosted by, , , FT-1787, C4124

Michel Sørensen

52

Gift

husbonde

gaardbeboer og bonde

født 1735

Ane Danielsdatter

52

Gift

hans kone

do

Ane Cathrine Michelsdatter

22

Ugift

deres barn

 

født 1765

Karen Michelsdatter

11

Ugift

deres barn

født 1776

Daniel Michelsen

14

Ugift

deres barn

 

født1773

Anne Michelsdatter var ved FT 1787 gift og boede i Borup.

Michel og Ane var også i Kvosted i 1801, sammen med datteren Karen, der blev gift samme år:
Viborg, Fjends, Taarup, Kvosted by, , 4, FT-1801, B8071  

 Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Michel Sørensen

66

Gift

Husbonde

Bonde og gårdbeboer  født 1735

Ane Danielsdatter

66

Gift

Hans kone

Karen Michelsdatter

25

Ugift

Deres datter

Dorthe Jensdatter

16

Ugift

Tjenestepige

Daniel Michelsen boede da i Kobberup.

 Gården. Ifølge matrikelkort Kvosted By, Taarup, 1815-1863, Kort, var Michel Sørensens gård nok matrikel 8 (tidligere matr. No. 2), Michel havde måske overtaget gården efter sin far. Den blev overtaget af hans svigersøn Peder Nielsen, hvis navn står på matriklen.  Datter  Karen Michelsdatter f. 1776, fra Kvosted, blev den 16.10.1801 gift med Peder Nielsen fra Bøstrup (Ørslevkloster sogn), hendes far var forlover. Peder var senere gårdmand i Kvosted by, de havde som lige nævnt overtaget hendes fars gård, matr. Kvosted By 8. De fik bl.a.en søn Niels i 1803, faddere var Karens bror Daniel Michelsen og søsteren Anne Michelsdatters mand nr. 2 Anders Rytter/Sørensen. Michel Pedersen blev født i 1805, ingen faddere nævnt (de fik flere børn). Forældrene var aftægtsfolk hos Mikkel Pedersen ved FT 1840 i Kvosted. Mikkel Pedersen fik flere børn, men ingen af dem videreførte gården. Se nærmere.
Matrikel Kvosted 8a er i dag Kvostedvej 34, 8831 Løgstrup. Gården ligger mod vest i Kvosted, måske derfor ses Michel Sørensen også med navnet Vestergaard, som gården også kaldtes. Se Kort.

Deres børn:

Karen Michelsdatter f. 1776, videreførte gården, se lige ovenfor

Se nærmere for børnene Anne Michelsdatter, f. 1763, Borup, Taarup sogn, og Daniel Michelsen, f. 1773, Ajstrup, Kobberup sogn. De giftede sig til gårde, som kan følges i deres respektive familier indtil 1870'erne.. De hører til anerne. Se links. .

Kirsten Michelsdatter f. 1758 var ved FT 1787 og 1801 gift med den noget ældre husmand og skrædder Michel Nielsen i Kvosted by, f. 1734.

Jens Michelsen f. 1771 var muligvis tjenestekarl på Taarupgaard ved FT 1787, og
Ane Cathatina f. 1765 var hjemme hos forældrene, de ses ikke senere i sognet. De ses heller ikke som faddere ved deres søskendebørns dåb, hvorimod Anne, Kirsten, Karen og Daniel ses som fadder eller gudmor for hinandens børn. Ane Cathatina ses heller ikke gift i sognet.


Ifølge Kirkebogen for Taarup døde en Michel og hans kone (hendes eget navn er ikke nævnt) i Kvosted i henholdsvis 1808 og 1805, 73 og 70 år gamle, Michel stod ganske vist her med efternavnet Vestergaard i stedet for Sørensen, men det gjorde han også ved datteren Karens dåb, se ovenfor.  

Christen Hansens oldeforældre på farmor Ane Michelsdatter og morfar Daniel Mickelsens side var Michel Sørensen/Vestergaard, født 1734, død 1808, og  Ane Danielsdatter, født 1735, død 1805. De boede i Kvosted, Taarup sogn, på gården Vestergaard.

Hovedoversigt


Niels Hansens aner på netop nævnte tipoldeforældre  Michel Sørensen/Vestergaard og Ane Danielsdatters side, samt på Jens Christensen og Inger Nielsdatter Bondes side (se også ovenfor) 
ifølge http://www.fortunecity.com/millennium/marble/99/5785.html , og  http://ryttergaarden.us/genealogy/getperson.php?personID=I576&tree=1  , og http://www.aabo-web.eu/getperson.php?personID=I364&tree=1  De understregede årstal er kontrolleret i kirkebøgerne.

Niels Hansens tipoldeforældre

2x tip

3x tip

4 x tip

Christen Hansens oldeforældre

tipoldeforældre

2x tip

3x tip

Se nærmere lige ovenfor

 

Michel Sørensen 1734 Kvosted Taarup. Gaardbeboer i Kvosted. Død 1808. 8 børn heriblandt Anne Michelsdatter og Daniel Michelsen

Se lige ovenfor.

Inger Danielsdatters farfar
Hans Andersen morfar

Ane Michelsdatters far

 

Daniel Michelsens far

 

Michels brødre:

Jesper Sørensen, 64, f, 1723, d, 1793, gåårdbeboer i Kvosted, søn Søren f. 1756, og
Jens Sørensen, 49, f. 1738, husmand og skrædder i Kvosted
de 3 brødre ses ved FT 1787 Taarup,
Kvosted. Matr. Kvosted 8 og 7.

Se nærmere.

 

Matrikler i Kvosted mv

Søren Christensen Brand 1699 Kvosted, Taarup sogn. Se nærmere.
Gift 2 gange, 1. kone døde 1730, de havde børn Jesper, Mette, Dorthe, Maren. Christen, født 1723-1727.
Mette opkaldt efter farmor, Christen efter farfar.

Søren Christensen af Kvosted døde 1766, 68 år. gl.

Christen Sørensen/Smed 1672-1753 jordet Christen Smed af Kvosted 81 år gl.. - Smed i Kvosted.  Foruden Søren 1699 også børnene Niels 1702 og 1703, Jens 1706, Esper og Else 1709, Else 1711.
Ældste sønner opkaldt efter bedstefædre
Gift 1697 i Fusager med

Søren

Mette Nielsdatter Klema 1664. Fusager, Gammelstrup sogn -1757 død som Christen Smeds enke af Kvosted, 93 år gl.

Niels

Kirsten Jensdatter 1705 Kvosted, Taarup sogn.
Hun var Sørens 2. hustru, 3 sønner Jens f. 1731-1738 døde som små, sønner Michel 1734 og Jens Sørensen 1739.

Jens opkaldt efter morfar, Michel efter oldefar?


Kirsten Jensdatter af Kvosted døde 1779 74 år gl.

Ifølge Kirkebog Taarup ser hun ikke ud til at være blevet gift igen efter mandens død.

Jens Michelsen, I 1688 i Taarup sogn Jens Michelsen af Rismølleb gift med Else Lasdatter, 1690 søn Michel i Rismølle, 1692 datter i Rismølle, 1696 søn (Axell?) i Kvosted. --Michel opkaldt efter farfar.
26.7.1700 døde Jens Michelsens hustru i Kvosted Else Lasdatter, 46. - 16.5.1701 Jens M. gift i Kvosted, Taarup sogn, med

Michel Lasen, af Refn død 1689

Ane Michelsdatter, død 1690

Karen Jensdatter. De fik foruden Kirsten 1705, også Else 1703, Jens 1708, Laurids døde 7.7.1709. Børnene født i Kvosted. - Jens opkaldt efter morfar, Else efter den afdøde kone.
Jens Michelsens hustru af Kvosted døde 1710, den 8.4.

 Jens

Anne Danielsdatter 1735 Nørre Refn,Taarup, gift

i 1757 med Michel Sørensen, død 1805 i Kvosted, Taarup sogn.
Se lige ovenfor.

Inger Danielsdatters farmor
Hans Andersens mormor

Ane Michelsdatters mor

 

Daniel Michelsens mor

 

Daniel Jensen

1708. Død 1768 i Nør Refn, Taarup sogn, 60 år.  Daniel Jensen af Nør Refn blev gift i 1731 med

 Daniel Jensen pg Peder Sørensen boede muligvis ¨på Nør Revn matr. 2a

 

Ane Pedersdatter. 1701 Refn.- De fik børnene Jacob Danielsen 1732, Kirsten 1737, Anne Danielsdatter 1735, Inger 1740 og Jens 1743. - Død 1786 som Jacob Danielsens mor Ane, 85 år, i Nørre Refn, Taarup sogn.
Jacob Danielsen var gårdbeboer i Nør Refn og overtog nok forældrenes gård. Se om gården i linket.
Kirsten Danielsdatter, gift 1767 med skrædder Jens Sørensen i Kvosted, Taarup sogn, ses ved FT 1787 og 1801.

Peder Sørensen. Refn, Taarup sogn. Peder Sørensen af Refns Jacob døbt den 31.12.1699, men han og moderen Ane Christensdatter, 27, døde inden for 14 dage.  Peder Sørensen af Refn fik Ane, døbt 8.5.1701, Søren i 1704, døde 7 uger gl., og Karen i 1707.
Der var også en
Peder Refn af Borup, i sognetc.

 

Jens Christensen 1739, Ajstrupgaarde, Kobberup. Gift med enke Inger Nielsdatter Bonde i 1761, se nedenunder. 6 børn, heriblandt Anne Jensdatter.
Død 1805 i Ajstrup.

Se ovenfor

Inger Danielsdatters morfar
 

Christen Jensen 1713 Aistrup, Kobberup. Gift 2 gange, først med Karen Nielsdatter i 1736  (i 1760 med Bodil Nielsdatter f. 1733). I 1784 døde Christen Jensen af Aÿstrup, 71 år, se skifte . - Blandt 12 børn, 6 levede ved Christens død, var foruden Jens, født 1739, også Niels født 1744, og Peder Christensen født 1747 **

Jens Christensen (Skrædder) 1666-1748 døde som Jens Skræder i Aystrup 82 år -  Jordebog Krabbesholm Gods 1719: Han optræder i et skøde af 8 april som fæster af Ajstrupgård sammen med en Peder Lausen* 1671-1745.Peder Lavesen var fadder ved nogle af Jens Christensen/Skræders børns dåb, og omvendt.

Christen Jensen Ajstrup 1636

Anne Andersdatter,1680, gift 1706 med Jens Christensen. De fik bl.a. Birgitte i 1707, Christen 1709 , Inger  1711, Christen 1713

 

Karen Nielsdatter Løjgaard 1713 Ørslevkloster sogn som Niels Jensens barn af Lojgaard, gift 1736 i Ørslevkloster, død 1760 som Christen Aÿstrups hustru af Aÿstrup, 47 år

Niels Jensen 1685 Højslev-1762, døde 77 år gl.  som Niels Jensen i Loigaard, Ørslevkloster.-- 1709 Niels Jensen i Lojgaard og Dorthe Christensdatter trol og gift. 12 børn 1709-1735, bl.a.Christen 1709, Kirsten 1711, Karen 1713, Christen 1715, Jens 1717. Lojgaard var fæstegård.

Jens Colding 1660. -- Sejstrup, Højslev.

Kirsten Colding 1660-1728, døde gl. Kirsten Colding af Sejstrup

Dorethe Christensdatter 1687 som Christen Espersens datter i Bøstrup, Ørslevkloster

Christen Espersen 1653. Bøstrup. Ørslevkloster, død 1718, 65 år gl., i Hald, Ørslevkloster sogn

Inger Nielsdatter Bonde 1731 Højslev. Gift 2. gang, den 9.8.1761, med Jens Christensen. Gift 1. gang med Lave/Lauge Pedersen. f. 1712. Død 1807 i Aistrup.

Inger Danielsdatters mormor

Niels Bonde død 1744 Højslev. Gift i Højslev 11.3.1731, børn: Inger døbt 8.4.1731, Jens 1733, Dorthe 1737, Søren 1740. - Dorthe var ved FT 1787 gårdkone i Højslev By.

Søren Bonde af Højslef død 1720 Højslev

 

Else Jensdatter (Bonde) 1688-1772, død 84 år gl., enke af Aÿstrup, hun må da have boet hos datteren Inger.

 Hovedoversigt

Jens Christensen giftede sig til Lave/Lauge Pedersens gård i Ajstrup.

Lave Pedersen alias Lauge Pedersen *** f. 1712.Aistrup, gift 2. gang, i 1755, i Højslev med Inger Bonde, f. 1731. Lave døde 8.3.1761 Aistrup. -- Lauge  var fadder til flere af Christen Jensens børn.

*Peder Lausen alias Peder Lavesen, Fæster Ajstrupgaard, 1671-1745,  gift med Johanne Jensdatter. Sønnen Lave født 1712.  

 


Michel Sørensens gård.
Ifølge matrikelkort Kvosted By, Taarup, 1815-1863, var nok matrikel 8 (tidligere matr. No. 2), den blev overtaget af hans svigersøn Peder Nielsen, hvis navn står på matriklen. Matrikel Kvosted 8a er i dag Kvostedvej 34, 8831 Løgstrup. Gården ligger mod vest i Kvosted, måske derfor ses Michel Sørensen også med navnet Vestergaard, som gården også kaldtes. Se nærmere.
Aistrupgårdenes beboere.
Daniel Jensens gård i Nør Refn.

**
Peder Christensen fæstede gård i Aistrup i 1785, det var nok hans far Christen Jensens Ajstrupgaard, han overtog, faderen var død i 1784. Ved FT 1787 boede stedmoder og enke Bodil Nielsdatter hos ham.

***
Lave/Lauge Pedersen har formentlig overtaget den af Ajstrupgårdene, som hans far Peder Lavesen havde. Se oversigt over Aistrupgårdenes beboere. Lauge havde været gift tidligere, med Ane i 1740, de fik i 1741 Mette, 1743 Johanne, 1745 Birgitte, 1748 Kirsten, 1753 Jens. I 1755 døde Lauge Pedersen nyfødte drengebarn og kone Ane, 30 år. - I ægteskabet med Inger Bonde 1755-1761 fik Lauge børnene Niels 1757 og Jens 1760. De nævnte børn ses ikke i Kobberup sogn ved FT 1787 og 1801.

a) Afstanden mellem Fusager og Kvosted er ca. 10 km (luftlinie).

b) Rismølle Taarup sogn. nuværende adresse  Risbankevej 6, 8800 Viborg, Sdr. Rævind, Taarup, matr. 2, men de flyttede til Kvosted, ca. 4 km derfra, ca. 1794.   I 1709 var der en
Jens Jensen på Riismølle.

c) Peder Refns søn (intet navn nævnt) blev begravet 27.1.1715 i sin alders 16. år, dvs. født 1699-1700. Men 31.12.1699, blev som nævnt Peder Sørensen af Refns søn Jacob døbt, men døde 14 dage gammel, Peder Refn og Peder Sørensen af Refn burde derfor ikke kunne være identiske. .- Peder Refn af Borup fik søn Søren døbt 1711, omkring samme tid blev han gift med Anne Nielsdatter - Peder og Anne Refn af Borup døde i 1749 , 79 og 81 år gl.,  født ca. 1670 og 1668.

Se kort over relevante steder.

Hovedoversigt

  

Niels' mor Marie (Maria) Kirstine (Kjerstine) og hendes familie:

Marie Kirstine Pedersdatters forældre var Gaardmand Peder Jespersen, f. 1800 og Birthe Marie Jeppesdatter, f. 1804. De boede i Rogenstrup, Fiskbæk sogn, og i Kølsen, Vorde sogn.

Hun blev født den 4. April 1833, som det ses i kirkebogen for Fiskbæk sogn 1833, hvor Marie Kirstine Pedersdatter står sammen med sine
forældre Gaardmand Peder Jespersen og Birthe Marie Jeppesdatter.
Gudmor ved dåben var mosteren Maren Jeppesdatter og farbroderen Frederik Jespersen Vestergaard var fadder.

Peder og Birthe Marie var født henholdsvis år 1800 i Rogenstrup, Fiskbæk sogn, og 1804 i Kirkebæk, Romlund sogn. -  Peder og Birthe Marie var ifølge Kirkebogen for Fiskbæk blevet gift i Romlund Kirke den 18.10. 1828 som henholdsvis 28- og 24-årige, de kom da begge fra Rogenstrup (en af forloverne var Birthe Maries 10 år ældre bror Anders Jepsen). -- De boede på en gård i Rogenstrup, som de havde overtaget efter Peders far, se også første tabel, og som vist ved folketællinger til og med 1850 nedenunder. Marie Kirstine boede sammen med sine forældre og søskende.

viborg, Nørlyng, Fiskbæk, Rogenstrup Bye, en Gaard, 30, FT-1834, C3195

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

født

Peder Jespersen

34

Gift

Gaardmand

1800

Birthe Marie Jeppesdatter

30

Gift

hans Kone

1804

Jesper Pedersen

5

Ugift

deres Børn

1829

Marie Kirstine Pedersdatter

1

Ugift

deres Børn

1833

Jesper Hansen

75

Enkemand

Mandens Fader

1759

Morten Christensen

19

Ugift

Tjenestekarl

 

Peder Jespersens far Jesper Hansen boede der, måske var det hans gård, de har overtaget.
viborg, Nørlyng, Fiskbæk, Rogenstrup By, en Gaard, 40, FT-1840, C2944

Navn:

Alder:

Civilstand:


Erhverv:

Født:

Peder Jespersen

40

Gift

Niels' morfar

Gaardmand                         

1800

Birthe Marie Jeppesdatter

36

Gift

Niels' mormor

hans Kone                          

1804

Jesper Pedersen *

11

Ugift

død 1842

deres Børn                         

1829*

Marie Kirstine Pedersen

7

Ugift

Niels' mor

deres Børn                         

1833

Ane Pedersen

5

Ugift

deres Børn                         

1835

Elisabeth Pedersen

1

Ugift

deres Børn                         

1839

Juliane Gephartsdatter

33

Ugift

Tjenende

Marie Christensdatter

74

Enke

Inderste og Væverske

Christen Pedersen

6

Ugift

Hendes Datterbarn

Ane Pedersdatter

31

Ugift

Inderste og Væverske

*Sønnen Jesper Pedersen døde ifølge Kirkebogen for Fiskbæk i 1842, 13 år gammel.

De var også i Rogenstrup ved folketællingerne i 1845 og 1850:
viborg, Nørlyng, Fiskbæk, Rogenstrup By, en Gaard, 44, FT-1850, C3202

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Peder Jespersen

50

Gift

Gaardmand, Huusfader

Her i Sognet  1800

Birthe Marie Jeppesen

46

Gift

hans Kone

Romlund Viborg Amt  1804

Ane* Kirstine Pedersen

17

Ugift

deres Børn

Her i Sognet   1833

Ane Kirstine Pedersen

6

Ugift

deres Børn

Her i Sognet  1844

Ane Cathrine Pedersen

20

Ugift

Tjenestepige

Her i Sognet

Ane Andersdatter

31

Ugift

Indsidderske

Lynderup Viborg Amt

Niels Sørensen

33

Ugift

Dagleier

Høberg Viborg

* Må skulle være Marie i stedet for Ane

Peder og Birthe Marie fik ifølge Kirkebogen for Fiskbæk 1 søn  Jesper 1829, død 1842, og 4 døtre: Marie Kirstine i 1833, Ane 1835, Elisabeth 1840 og  Ane Kirstine 1844, se også tabellerne. 

Gården er ifølge matrikelkort Rogenstrup By, Fiskbæk, 1815-1863 matrikel 4/4a, hvor der er påført navnene Peter Jespersen og Jesper Hansen (overstreget), Nuværende matrikel 4a er Rogenstrupvej 12, 8831 Løgstrup. Denne position er ude på matriklen, så gården er nok udflyttet, da selve gården matrikel 4a på det gamle kort ses i landsbyen. Der er opført bygninger på adressen i 1936.
(Ved FT 1901 var en Thomas Sørensen f. 1851 i Ørslevkloster på Rogenstrup matr. 4a).

Peder Jespersens familie havde nok haft gården i Rogenstrup by, Fiskbæk sogn, fra før 1728,

Peder Jespersen solgte gården til Anders Christensen Bjerring, der fik skøde på Rogenstrup matr. 4a den 9.1.1855. Anders Christensen var gårdmand i Rogenstrup fra før FT 1850, her var han formentlig nabo til Peder Jespersen, og han har så købt dennes gård.

..............

Peter Jespersen og familie flyttede så til en gård i Kjølsen i Vorde sogn, kun kort afstand (under 2 km i luftlinie) fra Rogenstrup By, her fik Peder Jespersen skøde på matrikel Vorde, Kølsen 17a den 26.1.1855.

matrikelkort for Kølsen By, Vorde, 1815-1863, er der på matrikel 17a anført navnet Christen Jensen (f. 1886 i Vorde), overstreget er navnet Jens Pedersen. Christen Jensen ses ved FT 1834-1850 på gård i Kølsen. Hans søn, Jens Christensen f. 1824 i Vorde, var indsidder på faderens gård ved FT 1850, senere var han gårdmand i Kølsen. Det var nok han, der som Jens Christensen Huus fik skøde til 17b 1852, og som så den 26.1.1855 afgav skøde til Peder Jespersen på hovedparcellen 17a. 17b var en mindre parcel ved siden af 17a. Nederst på matrikelkortet 17a er afbildet bygninger ved Steens Mose, som gården måske har fået navnet Stensiggaard efter, se senere..
(Der var også på matrikelkortet en Christen Jensen (f. 1774 i Hornum) på matrikel 9a, han ses ved FT 1834-1850 på gård i Kølsen. Han havde også en søn Jens Christensen, f. 1820, der fik skøde på 9a i 1850, og han forblev der, hans enke fik skøde på 9a i 1880).   Se adresser længere nede.

Peter Jespersen og familie ses der også ved FT samme år (1855):
Viborg, Nørlyng, Vorde, Kjølsengaarde, en Gaard, 17, FT-1855, C3283

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

 

Fødested:

Peder Jespersen

56

Gift

Gaardmand, Huusfader

1799

Fiskbek Sogn Viborg Amt

Birthe Marie Jepsdatter

51

Gift

hans Kone

1804

Romlund Sogn Viborg Amt

Marie Kjerstine Pedersdatter

22

Ugift

Deres Børn

1833

Fiskbek Sogn Viborg Amt

Ane Pedersdatter

20

Ugift

Deres Børn

1835

Fiskbek Sogn Viborg Amt

Elisabeth Pedersdatter

16

Ugift

Deres Børn

1839

Fiskbek Sogn Viborg AmtS

Ane Kjerstine Pedersdatter

11

Ugift

Deres Børn

1844

Fiskbek Sogn Viborg Amt  

Ane Sophie Hanne Lyster

7

Ugift

Pleiedatter

Morsøe Thisted Amt


Marie Kirstine boede således hjemme i 1855 som 22-årig, men ifølge afgangslister afrejste en 22-årig tjenestetyende Marie Kjerstine Pedersdatter fra Vorde til Viborg den 15.5.1855, og hun boede der, da hun blev gift den 5.5.1859 med Chresten Hansen.

Peder Jespersen og Birthe Marie Jepsdatter boede også på gården i Kjølsen, Vorde, ved folketællingen i 1860, som 60- og 56-årige, kun den yngste datter Ane Kirstine Pedersdatter, 16 år, boede nu hjemme.
viborg, Nørlyng, Vorde, Kjølsen, en Gaard, 9, FT-1860, C3383

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Peder Jespersen

60

Gift

Gaardmand, Huusfader

Fiskbek Viborg Amt  1800

Birthe Marie Jepsdatter

56

Gift

hans Kone

Romlund Viborg Amt  1804

Ane Kirstine Pedersdatter

16

Ugift

Deres Datter

Fiskbek Viborg Amt   1844


I 1870 boede de, som aftægtsfolk og svigerforældre, stadig på gården i Kjølsen, men den var overtaget af deres nu 30-årige datter Elisabeth og svigersønnen Christen Jensen, der i 1863 havde fået skøde på gården:
Viborg, Nørlyng, Vorde, Kjølsen, en Gaard, 12 F2, FT-1870, C3490

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Peder Jespersen

69

Gift

Svigerfader

Aftægtsmand

Rogenstrup [Fiskbek Sogn] Viborg Amt

Berthe Marie Jepsen

66

Gift

Svigermoder

Aftægtskone

Kirkebek [Romlund Sogn] Viborg Amt

 viborg, Nørlyng, Vorde, Kjølsen, en Gaard, 12 F1, FT-1870, C3490

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Christen Jensen

36

Gift

Huusfader

Jordbruger

Uldbjerg [Uldbjerg Sogn] Viborg Amt

Elisabeth Pedersen

30

Gift

Huusmoder

Marie Kirstines søster

Rogenstrup [Fiskbek Sogn] Viborg Amt  1840

Jens Christensen

6

Ugift

Barn

Kjølsen [Vorde Sogn] Viborg Amt

Birthe Marie Christensen

2

Ugift

Barn

Kjølsen [Vorde Sogn] Viborg Amt

Balzar Jensen

22

Ugift

Tjenestekarl

Uldbjerg [Uldbjerg Sogn] Viborg Amt

Ane Villumsen

16

Ugift

Tjenestepige

Kirkebek [Romlund Sogn] Viborg Amt


Ifølge Kirkebogen for Vorde døde Peder Jespersen den 11.4. 1878 , 77 år, f. 1801, som aftægsmand på Kjølsen Mark.

Ved FT 1880 Vorde ses Elisabeth og hendes familie  på en gård i Kølsen udflyttere, hendes moder Birthe Marie boede hos dem:
Viborg, Nørlyng, Vorde, Kølsen udflyttere, Vorde sogn, , 2.en gård, FT-1880, B2581

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Kresten Jensen

46 år

Gift

Husfader

Gårdejer

Ulbjerg sogn, Viborg amt

Elisabeth Pedersen

40 år

Gift

Hustru til foranstående


Fiskbæk sogn, Viborg amt

Jens Kristensen

16 år

Ugift

Søn


Fiskbæk sogn, Viborg amt  Vorde*1864

Birthe Marie Kristensen

12 år

Ugift

Datter


Fiskbæk sogn, Viborg amt  Vorde*

Elisabeth Kristensen

6 år

Ugift

Datter


Fiskbæk sogn, Viborg amt  Vorde*

Petrine Kirstensen

2 år

Ugift

Datter


Fiskbæk sogn, Viborg amt  Vorde*

Jørgen Jensen

27 år

Ugift

Tjenestekarl


Ulbjerg sogn, Viborg amt

Birte Marie Jepsen

76 år

Enke(mand)Romlund sogn, Viborg amt  1804

Kresten og Elisabeth fik også en søn Niels 1882 og Jesper i 1883.  - Deres børn blev født i *Vorde sogn, og ikke i Fiskbæk sogn som det er anført i tabellen lige ovenfor.

Birte Marie Jeppesdatter døde den  3.3. 1889, 84 år, enke efter aftægtsmand Peder Jespersen af Kjølsen.

Svigersønnen Kristen Jensen Ulstrup, se tabellen, døde  i 1885, 52 år gammel, på Stensegaard (Stensiggaard), som gården her kaldtes, så Elisabeth blev enke.
Tilnavnet
Ulstrup må komme fra, at Christen Jensen var født i Uldstrup (Ulstrupgaard) i Ulbjerg Sogn den 3. Okt. 1833. (Nuværende adresse: Trekronervej 8, 8832 Skals. Det er ca. 17 km fra Stensegaard).

Ved FT 1890 Vorde var deres søn
Jens Krestensen, født 1864, ugift gårdbestyrer på Kølsen Stensegaard, hans søskende Bertha, Petrine, Niels og Jesper boede der også. Jens Christensen Ulstrup fik skøde på gården i 1892. Ved FT 1901 og 1906 var Jens gårdejer på Stensegaard, Kølsen matr. 17a, med kone og børn og med moderen Elisabeth på aftægt, de stod da alle med efternavnet Ulstup. I 1907 fik gaardmand på Stensiggaard Jens Kristensen Ulstrup en datter Jenny Dorthea.

I 1909 var Stensiggaard afhændet til Christian Anton Christensen, født i Romlund 1885, som som da fik fogedudlægsskøde på Kølsen matr. 17a og 4c, denne familie ses der ved FT 1911 og senere.
Familien
Ulstrup forlod formentlig Vorde sogn. Kun en søn Kresten Ulstrup, født 1897, var i Vorde sogn som tjenestekarl på Lundsgaard ved FT 1911.

Elisabeth Pedersen/Ulstrup blev boende  på Stensiggaard, hun ses der ved FT 1916 (men ikke ved FT 1911), og hun døde der i 1918, 78 år gl., året efter at hendes søster Marie Kirstine var død i 1917 på Ørredgaard. - Der var ikke andre end Elisabeth med navnet Ulstrup i Vorde sogn ved FT 1916.

Stensiggaard (Stensegaard) er nuværende Stensigvej 14, Løgstrup, Kølsen By, Vorde, matrikel 17a.  Navnet Stensig Gd. er påført målebordsblade 1928-1940 ved nævnte adresse. Se kort.
Matrikel Kølsen 17b nævnt ovenfor er i dag Lyngsåvej 7, nabo til Stensiggaard. Matr. 9a, også nævnt ovenfor, er nuværende Kølsenvej 62.

.............................................

Peder Jespersen og Birthe Marie Jeppesdatters 4 døtre:

Marie Kirstine blev som nævnt gift i Viborg 5.5.1859 med Chresten Hansen. De boede senere på Nybro Kro, Kvols sogn.

Elisabeth fortsatte på forældrenes gård som netop beskrevet.

Marie Kirstines søster Ane Pedersen f. 1835 var ved FT 1860 gift med Søren Jensen, f. 1834, Lyngsøegaard, Vorde, hvor Søren Jensens far, Jens Nielsen, var 71-årig gårdmand. De ses ved FT 1880 (og 1870) som gårdejer på Lyngsøegaard og havde flere børn. (Jens Mikkelsen, f. 1862 i Kobberup, Mikkel Danielsens søn, var tjenestekarl hos dem ved FT 1880). De var der stadig ved FT 1906. Ved FT 1911 var de pensionærer hos sønnen Mads Peter Jensen Lyngsø f. 1861, der havde overtaget gården.   Lyngsøgaard er nuværende Brunbankevej 10, 8800 Viborg, matr. Lyngsø, Vorde 1a.  Se kort.   Der var under 1 km mellem de to søstre Elisabeth og Ane.
Søsteren Ane Kirstine Pedersen f. 1844 var i 1873 i Vorde blevet gift med husmand Lauridz Schødte Pedersen, f. 1843, af Overlund Mark, Asmild sogn. Hendes far Peder Jespersen var en af forloverne. De boede i Overlund, han som daglejer og jodbruger. Deres datter Maren var en overgang plejedatter på Nybro Kro. Se mere om dem ovenfor.

3 af de 4 døtre blev altså veletablerede på gårde (kro) på egnen.

Marie Kirstine Pedersdatters forældre var Gaardmand Peder Jespersen, f. 1800 og Birthe Marie Jeppesdatter, f. 1804. De boede i Rogenstrup, Fiskbæk sogn, og i Kølsen, Vorde sogn.

Hovedoversigt


Marie Kirstine Pederdatters farfar og farmor, dvs. Peder Jespersens forældre, var Jesper Hansen, født 1759, og Kirstine (Kirsten) Friderichsdatter, født 1766, de boede på en gård i Rogenstrup, Fiskbæk sogn.

Peder Jespersen var ifølge folketællinger ovenfor født  i Fiskbæk sogn omkring år 1800. Det bekræftes i Kirkebogen for Fiskbæk år 1800. Peders far står som Jesper Hansen. Peder blev båret af Elisabeth, som var moderen Kirstine Friderichsdatters søster. Fadderen Ole Clemensen var moderens stedfar.

 I folketællingen 1801 ses Peder Jespersen sammen med sine forældre og 3 søskende:
 viborg, Nørlyng, Fiskbæk, Rogenstrup by, , 4, FT-1801, B8484

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

 

Jesper Hansen

42

Gift

Husbonde

Bonde og gårdbeboer

Født 1759, Marie Kirstines farfar

Kirsten Friderichsdatter

36

Gift

Hans kone

Født 1765, Marie Kirstines farmor

Friderich Jespersen

12

Ugift

Deres barn

Peder Jespersen

5 *

Ugift

Deres barn

Marie Kirstines far

 

Hans Jespersen

1 *

Ugift

Deres barn

Marie Kirstines farbror

 

Maren Jespersdatter

3

Ugift

Deres barn

*Peders alder må være forvekslet med Hans'es, Hans var ifølge Kirkebogen født i 1795 og Peder i 1800.

Ifølge Kirkebogen for Fiskbæk var Jesper Hansen af Rogenstrup og Kirstine FriderichsDatter af Løgstrup blevet trolovet den 9.10. og gift i Fiskbæk Kirke den 5.11.1789 .

Jesper Hansen og Kirsten Friderichsdatter fik ifølge Kirkebogen for Fiskbæk børnene: Friderich 1791 (opkaldt efter morfar), Hans 1792 (opkaldt efter farfar), død 1794, Hans 1795, Maren 1797 (opkaldt efter mormor), Peder 1800, Ole 1805. Som gudmødre ved børnenes dåb deltog bl.a. Jespers søstre/halvsøstre Anne og Bodil Hansdatter, Kirstens stedfar Ole Clemmensen var oftest blandt faddere, samt nogle af Kirstens svogre.

Peder Jespersen videreførte faderens gård, se ovenfor.
Frederik Jespersen f. 1791 afrejste i 1818 fra Rogenstrup, håndtering soldat, han blev i 1818 gift med den 14 år ældre Anna Christensdatter, f.1777, enke på Vestergaard i Fiskbæk sogn. Hendes mand Jens Christensen var død knap 5 måneder forinden, han var født på Vestergaard, hun kom fra Kølsen i Vorde sogn, de var blevet gift i 1805 og fik flere børn, bl.a. en søn Christen født 1812. Frederik Jespersen fik ikke børn.  I 1829, hvor Frederik Jespersen kun var 38 år gl., blev ejergaardmand Christen Christensen af Vestergaard og Maren Christensdatter af Lundsgaard i Vorde sogn gift i Vorde, hvor de begge var født. De var på Vestergaard ved FT 1834, hvor Frederik Jespersen også var som 44- årig aftægtsmand, hans hustru Anne Christensdatter var da 58 år. De døde begge i 1837, hvor Frederik Jespersen kun var 46 år.

Hans Jespersen f. 1795 var fra 1827 eller tidligere pedel ved Den lærde Skole (Latinskolen) i Viborg. Han fik flere børn.

Ole Jespersen f. 1805 var tjenestekarl foskellige steder, han blev gift i Viborg i 1841, ved FT 1845, 1850 og 1860 i Viborg, hvor han først var avlsmand hos sin svigermoder. Han fik flere børn.

Maren f. 1797 afrejste i 1818 fra Rogenstrup, hun blev i 1826 som 28-årig gift med den 46-årige enke- og gårdmand Peder Nielsen i Fiskbæk By, han døde 1842, 61 år gammel. Maren førte en overgang gården videre sammen men sine stedbørn.

Kirstine Frederiksdatter døde den 28.12. 1829 , 66 år gammel, som gaardmand Jesper Hansens kone af Rogenstrup. -- Jesper Hansen boede ved folketællingen i 1834 hos sønnen Peder Jespersen, se ovenfor. Han døde samme år, den 26.9. 1834, 77 år gammel, som aftægtsmand af Rogenstrup.

Gården er iIfølge matrikelkort Rogenstrup By, Fiskbæk, 1815-1863 matrikel 4/4a, hvor der er påført navnene Peter Jespersen og Jesper Hansen (overstreget), Nuværende matrikel 4a er Rogenstrupvej 12, 8831 Løgstrup. Denne position er ude på matriklen, så gården er nok udflyttet, da gården 4a på det gamle kort ses i landsbyen. Måske har Jesper Hansen oprindeligt rådet over større arealer, hans navn ses også, overstreget, til højre i kortet.
Kirstine Friderichsdatters søste
Mette boede også i Rogenstrup. på matr.5.

Marie Kirstine Pederdatters farfar og farmor, dvs. Peder Jespersens forældre, var Jesper Hansen, født 1759, og Kirstine (Kirsten) Friderichsdatter, født 1766, de boede på en gård i Rogenstrup, Fiskbæk sogn.

Hovedoversigt


Marie Kirstines oldeforældre på farfars side var  Hans Pedersen, født 1728, og Bodil Michelsdatter. De boede i Rogenstrup, Fiskbæk sogn.

Jesper Hansen boede også i sognet ved folketællingen i 1787 sammen med sin far og nogle af sine søskende
viborg, Nørlyng, Fiskbæk, Fiskebech Sogn, Rogenstrup Bye, , FT-1787, C3496  

Hans Pedersen

59

Enkemand

Hosbond      født 1728

Anne Hansdatter

30

Ugift

[Hans Børn] født 1757 1757

Jesper Hansen

27

Ugift

[Hans Børn] født 1760 1759

Anne [ Hansdatter]

13

Ugift

[Hans Børn] født 1774 1771

Peder [ Hansen]

11

Ugift

[Hans Børn] født 1776 1773

Kursiv: ifølge Kirkebog

Ifølge Kirkebogen for Fiskbæk m.fl. blev Hans Pedersen gift i Rogenstrup den 23.3.1757 med Bodil Michelsdatter, de fik Anne i 1757 (Festo Trin., der i 1757 skulle være 5. juni), og Jesper i 1759. --  Bodil Michelsdatter var altså Jespers mor.

Hans Pedersens kone døde 21.11.1766 i Rogenstrup. Hans blev gift igen, Hans Pedersen af Rogenstrup og Kirsten Jensdatter af Worregaard blev trolovet 5.2.1768, og copuleret 8.4.1768.
Bodil blev født i 1770,  Anne blev født i 1771 og Peder i 1773, de er altså Jesper Hansens halvsøskende. Peder blev døbt den 24.9.1773, og samme dato blev hans mor, Hans Pedersens hustru af Rogenstrup, begravet på Fiskbæk Kirkegaard i sit 33. år. Ved FT 1787 ovenfor står Hans Pedersen som enkemand.

Ifølge Kirkebogen for Fiskbæk døde Hans Pedersen i Rogenstrup i 1789 61 år gammel.

Jesper Hansen, f. 1759, har nok overtaget stedet efter faderen, han blev gift i 1789 et par måneder efter faderens død. Se forrige sektion.

Jespers helsøster Anne Hansdatter, f. 1757, blev i 1793 trolovet i Rogenstrup med Hans Pedersen , tjenende på Boller. I 1794 fik Hans Pedersen i Rogensstrup datteren Anne Kirstine. Ved FT 1801, var Anne Hansdatter, 44 år, gift med husmand Hans Pedersen, 35, i Rogenstrup, de var der også i 1834, boende hos datteren Kirstine Hansdatter, 40, gift med husmand Anders Jepsen.

Jespers halvsøskende:
Bodil Hansdatter, f. 1770 , boede ved FT 1801 hos sin farbror Anders Pedersen, 70, skoleholder i Rogenstrup,se følgende.. - Anders Pedersens søn Jacob Andersen, f. 1766, boede der også i 1801, samme år blev Jacob Andersen og Bodild Hansdatter af Rogenstrup gift i Fiskbæk kirke. De var altså fætter og kusine. I 1804 fik Jacob Andersen af Rogenstrup en søn Anders, båret af Anne Hansdatter tjenende i Nauntoft, barnets moster, se lige nedenunder. Anders Jacobsen var ved FT 1834 30-årig gårdmand i Rogenstrup, gift og med datter Bodil, og med sin far Jacob Andersen, 68, boende der som enkemand.

Anne Hansdatter, f. 1771, var ved FT 1801 Anne Hansdatter 30 år, gift (?) Tjenestepige i Navntoft, Vorde sogn. Ifølge Kirkebogen for Vorde 1806 blev enkemand Jens Jensen og Anne Hansdatter, Nauntoft, gift. I 1807 fik Jens Jensen, Vorde, en søn Jens. I 1809 fik Jens Jensen og Anne Hansdatter, Nauntoft, en ny søn Jens. I 1810 fik de Karen Marie. Ved FT 1834 var Karen Marie Jensdatter, 24, væverske, i Vorde, Nauntoft, sammen med sin mor Anne Hansdatter, 62 år, enke og aftægstkone. Ved FT 1840 var Karen Marie, 30, blevet gift med gårdmand Hans Peder Andersen, 25, i Nauntoft. Anne Hansdatter, 69, var der som enke og aftægtskone. I 1844 døde Anne Hansdatter som aftægtskone i Nauntoft efter gårdmand Jens Jensen, 75 år, dvs. født ca. 1769.

Peder Hansen, f. 1773, blev muligvis tømmermand i Rogenstrup, han ses ved FT 1834 som 61-årig inderste med kone Dorte Eriksdatter og med børn.

Gården er iIfølge matrikelkort Rogenstrup By, Fiskbæk, 1815-1863 matrikel 4/4a, hvor der er påført navnene Peter Jespersen og Jesper Hansen (overstreget), Nuværende matrikel 4a er Rogenstrupvej 12, 8831 Løgstrup. Denne position er ude på matriklen, så gården er nok udflyttet, da gården 4a på det gamle kort ses i landsbyen.

Marie Kirstines oldeforældre på farfars side var altså Hans Pedersen, født 1728, og Bodil Michelsdatter. De boede i Rogenstrup, Fiskbæk sogn.

----------

I Kirkebogen for Fiskbæk m.fl. i 1728 findes Peder Hansen, Rogenstrup, med søn Hans. Han fik sønnen Anders i 1731. Anders var fadder ved Hans' søn Jespers dåb.
Anders Pedersen var ved FT 1787 57-årig gaardbeboer i Rogenstrup, gift med Anne Larsdatter, der var hans 2. kone.  Ved FT1801 stod han som bonde og skoleholder, 70 år gl.. Han havde børn af begge ægteskaber, bl.a. Peder Andersen ca. 1763, Jacob ca. 1766, Anne ca. 1777. Jacob blev gift med sin kusine Bodil Madsdatter, se ovenfor.

Marie Kirstines tipoldefar (Niels' 2x tip) kan derfor være Peder Hansen, Rogenstrup.

Peder Hansen og kone blev jordet i 1767.

Hovedoversigt


Marie Kirstines oldeforældre på farmor Kirstine Friderichsdatters side var Friderich Jacobsen, født  1724, og Maren Pedersdatter, født 1744. De boede i Løgstrup, Fiskbæk sogn.

Ved folketælling i Fiskbæk sogn, Løgstrup, 1787, se tabellen nedenfor, optræder Kirstine Friderichsdatter (født ca. 1765, gift i Løgstrup) som 20-årig sammen med sin mor Maren Pedersdatter og dennes nye mand Ole Clemendsen.

Ifølge Kirkebogen for Vorde, Fiskbæk og Romlund blev
Friedrich Jacobsen af Løgstrup (Fiskbæk sogn) og Maren Pedersdatter af Fiskbæk gift i 1765. De var da ca. 41 og 21 år gamle.
Friderich Jacobsen overtog nok gården Løgstrup efter faderen, der døde 1769, se næste sektion.

Friedrik Jacobsens datter Kirstine* blev født i Løgstrup i 1766, hun var nok opkaldt efter sin farmor.Hun blev ved dåben båret af fruen til Ørregaard, der ligesom Løgstrup var en stor gård på egnen.  Friderich Jacobsen af Løgstrup stod også som far ved dåb af Peder 1768, opkaldt efter morfar, han døde 1778, Johanne 1770, opkaldt efter mormor, Jacob 1773, opkaldt efter farfar, han døde 1778, Rasmus 1775, død samme år, Anna Cathrine* 1776, Elisabeth (Lisbeth)* 1779 og Mette Marie* 1781, se også tabellen*. De 3 sønner døde altså som børn. Faddere ved børnenes dåb var bl.a. Christen Pedersen, moderen Marens bror, se nedenfor, og Kay Pedersen, moderen Marens stedfar, fadder ved Kirstine og Johannes dåb (Kay døde 1773).

Kirstines far var altså Friderich Jacobsen af Løgstrup, han døde i juli 1783 i Løgstrup, 59 år gammel (født 1724).

Kort tid efter blev Friderich Jacobsens enke Maren Pedersdatter, 39 år, trolovet den 30.9 og den 30.10.1783 gift med den ca. 23-årige Ole Clemendsen af Worre (Vorde). Ole/Oluf f. ca. 1750 var søn af Clemen Olufsen i Kølsen, d. 1758, og Maren Christensdatter, d. 1764, gift 2. gang med Peder Bech (se skifte 4 og 13 under Viborg Konrektorat).

Ved FT 1787 var Maren Pedersdatter som nævnt gift med Ole Clemendsen, Marens døtre ses også. Ole og Maren havde fællesbarnet Maren Olesdatter. En søn Friderich Olesen var født og død i 1785, han var nok opkaldt efter moderens første mand. - Dvs. kun Marens døtre viste sig levedygtige.
Viborg, Nørlyng, Fiskbæk, Fiskebech Sogn, Løxstrup, , FT-1787, C3496

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Ole Clemendsen

37

Gift

Hosbond

Bonde og Gaardbeboere

født 1750

Maren Pedersdatter

43

Gift

Hans Kone

født 1744

Kirstine Friderichsdatter *

20

Ugift

Børn af 1ste Ægteskab

født 1767

Anne [ Friderichsdatter] *

10

Ugift

Børn af 1ste Ægteskab

født 1777

Lisbeth [ Friderichsdatter] *

8

Ugift

Børn af 1ste Ægteskab

født 1779

Mette Marie [ Friderichsdatter] *

6

Ugift

Børn af 1ste Ægteskab

født 1781

Maren Olesdatter

1

Ugift

Barn af 2det Ægteskab

moderen ca. 42 år ved fødslen

født 1786

Rasmus Nielsen

19

Ugift

Tjeneste Folk

Anne Andersdatter

23

Ugift

Tjeneste Folk

Johanne Friderichsdatter, 16, var hos sin morbror Christen Pedersen, 40, gårdbeboer i Fiskbæk.

Maren Pedersdatter
døde i 1799 som Ole Clemendsens kone af Løgstrup, 54 år gammel (født 1745).

Marens sidste mand
Ole Clemendsen var ved FT 1801 enkemand, gårdmand og sognefoged i Løgstrup, Kirstines søstre Anne og Elisabeth (Lisbeth) boede stadig på gården, som ugifte, sammen med Maren Olesdatter, Ole og Marens fællesbarn. Ole Clemendsen døde i 1812.
Viborg, Nørlyng, Fiskbæk, Løxstrup, , 1, FT-
1801, B8484

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Ole Clemendsen

51

Enke

Husbonde

Gårdmand og sognefoged

Anne Friderichsdatter

25

Ugift

Hans stedbarn

1776

Elisabeth Friderichsdatter

22

Ugift

Hans stedbarn

1779

Maren Olesdatter

14

Ugift

Hans datter

1787

Jens Jensen

30

Ugift

Tjenestekarl

Christen Jensen

15

Ugift

Tjenestedreng


Maren Olesdatter, Kirstine Frederichsdatters halvsøster, overtog Løgstrup gården, i 1806 blev Maren Olesdatter af Løgstrup gift med Jens Christiansen af Worde, men ved FT 1834 var hun 47-årig gårdmandsenke med 5 børn, 7-26 år gamle. Maren må så have delt gården, hun blev gift igen, med den 21 år yngre Hans Nielsen, der stod som gaardmand fra FT 1840, hvor der nu var 2 gårde i Løgstrup mod tidligere een gård. De boede på Neder Løgstrup.
matrikelskort Løgstrup By, Fiskbæk, 1815-1863, ses ved No. 1 overstreget navnet Jens Christiansen. No. 1 er så delt i No. 1a, med navnet Hans Nielsen, og No. 1b med navnet Christen Jensen. Aftegning af gård er nok den oprindelige gård matr. 1, senere 1a, ses i nedre, venstre hjørne. Aftegning af gåtd på matr. 1b ses først på det senere matrikelkort 1864...Se også målebordsblade 1842...

Maren Olesdatters søn
Frederik Jensen, født 1822, fik skøde på Fiskbæk, Løgstrupgaarde matr. 1a i 1854 (Realregister, Fjends-Nørlyng Herreder ( 1833 -1968 ), Fuskbæk 1830-1810, 181).   Ved FT 1880 var han gårdejer, Maren Olesdatter boede stadig på gården som 93-årig enke. - Gården videreførtes af Frederik Jensens søn, Hans Frederiksen Løgstrup, der fik skøde i 1885.  Han ses ved FT 1901 Fiskbæk på N. Løgstrup. matr. 1a. - Ved FT 1916 boede dennes søn Frederik Frederiksen Løgstrup f. 1783 på en udstykning, mens hovedgården var solgt.

På den anden gård, Over Løgstrup, Løgstrup matr. 1b, boede der ved FT 1840 en Christen Jensen, hans slægt var der til 1900. Christen Jensen fik skøde til Løgstrupgaarde matr. 1b i 1843 ( se ovennævnte link, opslag 184), i 1868 skøde til Hans Christensen, i 1897 til Christen Christensen. Han døde 1900, hans enke, Kristine Marie Hansen, var ved FT 1901 Fiskbæk gaardejerske på matr. 1b, med 3 børn. 1903 adkomst for hendes nye mand Jens Christian Christensen.

Neder Løgstrup, matr. 1a, er nu Hovedgaden 90, 8831 Løgstrup. Over Løgstrup, Løgstrup By, Fiskbæk, matr. 1b, er nu Hjarbækvej 50, 8831 Løgstrup.
Løgstrup gården kendes tilbage til
1548.

Friderich Jacobsen, 1724-1783, og Maren Pedersdatter, 1744-1799, havde altså boet på Løgstrupgården, Løgstrup matr. 1, før den blev delt (senere matr. 1a, Nedre Løgstrup). Gården videreførtes som vist af Maren Pedersdatters datter Maren Olesen og hendes efterkommere.
Friderich Jacobsens  forældre, Jacob Fridrichsen/Løgstrup, født ca. 1682, og Kirstine Jensdatter, født 1688, havde også boet på gården, se næste sektion.

Friderich Jacobsen og Maren Pedersdatters døtre:
Den ældste datter Kirstine Friderichsdatter var som vist blevet gift 1789 med Jesper Hansen i Rogenstrup

Johanne Friderichsdatter f. 1770 overtog sin morbror Christen Pedersens gård, der altså var hendes mor, Maren Pedersdatters fødegård, se nedenfor. Fiskby By matr. 8. Søren Laursen af Kuhrgaard i Kvols sogn og Johanne Friderichs Datter af Fiskbæk blev gift 1796

Anne Cathrine Friderichsdatter f. 1776 boede stadig på fødegården i Fiskbæk hos stedfaderen ved FT 1801, se ovenfor. Hun blev 21.2.1810 gift med enkemand Peder Nielsen* f. 1779, Fiskbæk, de fik søn Niels i 1811 i Fiskbæk. I 1815 fik Peder Nielsen og A. Katrine Friderichsdatter af Fiskbæk en søn Friderich Pedersen.  På matrikelkort Fiskbæk By, Fiskbæk, 1815-1864, ses Peder Nielsens navn på matr. 4a.   Ved FT 1834 ses Peder Nielsen som gårdmand i Fiskbæk by, Peder Nielsen havde nu en ny kone Maren Jespersdatter, 16 år yngre end ham. Hun var ved FT 1845 enke og gårdbruger sammen med stedsønnerne  Niels og Frederik. Maren Jespersdatter døde okt. 1845 som enke efter gårdmand Peder Nielsen af Fiskbæk Mark. Gården må være blevet solgt.  Ifølge realregister Fiskbæk By matr. 4a:  skøde af 12.6.1847 lyst 21.12.1858 til Johannes Clausen. Han, f. 1807 i Vrou, ses FT 1850 - 1870 på gård i Fiskbæk By med kone og børn. 24.12.1870 skøde til Jens Jensen. senere skifter til Christian Sørensen og Thomas Thomsen. Sidste ses ved FT 1901 Fiskbæk som gårdejer på Fiskbæk Mark matr. 4a.   
*Peder Nielsen var ved FT 1801 på gård iFiskbæk, 19 år, hos sin far Niels Knudsen f. 1751. - 11.1.1809 blev Peder Nielsen af Fiskebech og Mariane Nielsdatter gift i Romlund kirke. Hans første kone blev jordet nytårsdag 1810. 33 år gl., i Fiskbæ0. k-. Faderen Niels Knudsen  døde 1828 som aftægtsmand i Fiskbæk, 78 år gl. (f. 1750).
Peder Nielsens (Fiskbæk By matr, 4a) hustru Anne Cathrine Friderichsdatter, f. 1776, var moster til Christian Nielsens (Fiskbæk By matr. 8a) hustru Anne Marie Sørensdatter, f. 1804, mor Johanne Friderichsdatter, se lige ovenfor. .

Mette Friderichsdatter f. 1781 boede hos søsteren Johanne i 1801, hun blev 17.10.1810 gift med Christen Madsen, i 1811 fik de søn Mads Christensen. Ved FT 1834 Fiskbæk var Christen Madsen gårdmand i Rogenstrup og forpagter af Vorde Præstegård. Ved FT 1840 0g 1845 var de i hus og på aftægt.. På matrikelkort Rogenstrup By, Fiskbæk, 1815-1864, ses på matrikel 5a navnet Mads Christensen med faderen Christen Madsens navn overstreget. Der var også overstreget Mads Christensen, der nok var Christen Madsens far, en Mads Christensen f. ca 1748 var gårdbeboer i Rogenstrup ved FT 1787 og 1801.  
Mads Christensen f. 1811 ses som gårdmand i Rogenstrup fra FT 1840. Ifølge realregister
Rogenstrup 5a fik han skøde i 1838. Han ses der til og med FT 1870, 1871 skøde til Niels Christensen, gift med Mads' datter Anne Marie Madsen, f. 1851. Niels Kristensen f. 1836 ses ved FT 1901 på Rogenstrup matr. 5a. Dele af matr. 5a blev senere ommatrikuleret.
Familien boede nær ved Mettes søster
Kirstine gift med Jesper Hansen i Rogenstrup, matr. 4, omtalt ovenfor.

Elisabeth Friderichsdatter f. 1779 blev i 1803 gift  med enkemand Jens Christensen Hørup af Lundsgaard, Vorde sogn, f. ca. 1762, de fik Maren i 1804, Elisabeth 1807, Christen 1810.  Maren og Elisabeth Jensdatter blev gift med henoldsvis Niels Christensen og Peder Christensen, og boede ved FT 1834 Vorde på hver sin Lundsgaard, der nu var to gårde. Elisabeths slægt forblev på den ene Lundsgaard  til efter århundredeskiftet. Det var da matrikel Kølsen By, Vorde, 3a, der i dag svarer til Kølsenvej 43, 8831 Løgstrup. Den anden Lundsgaard var matr. Kølsen By, Vorde, 2a, nuværende Kølsenvej 41. Se matrikler og navne på matrikelskort Kølsen By, Vorde 1815-1863.

Dvs. alle døtrene blev veletablerede på gårde.  3 sønner døde som små.

Marie Kirstines oldeforældre på farmors side var Friderich Jacobsen, født 1724, og Maren Pedersdatter, født 1744. De boede på Løgstrupgaard, Løgstrup, Fiskbæk sogn.

Hovedoversigt


Marie Kirstines tipoldeforældre var Jacob Fridrichsen/Løgstrup, født ca. 1682, og Kirstine Jensdatter, født 1688.  Løgstrup, Fiskbæk sogn.

Friderich Jacobsen var ifølge ovennævnte født ca. 1724, han boede ved sit bryllup i Løgstrup. I Kirkebogen for Fiskbæk m.fl. 1724 er omtalt en Jacob Friderichsen, Løgstrup, med barn døbt Friderich.

Jacob Friderichsen blev jordet som Jacob Løchstrup i 1769 på Fiskbæk Kirkegård, 87 år gammel, dvs. født ca. 1682.

Ifølge Kirkebogen for Fiskbæk m. fl. blev Jacob Friderichsen af Agerskov* gift i 1715 med Kiersten fra Løgstrup, Kirstine Jensdatter.

Hun var i 1708 i Kvols blevet gift med Adolph Jensen. Adolph af Løgstrup fik Maren i 1709, Jens blev døbt i Løgstrup i 1711. Adolph af Løgstrup blev begravet den 12.11.1713, 32 år gl., og den 17.6. 1714 blev Kierstines barn af Løgstrup Adolph døbt, opkaldt efter den afdøde far. I 1715 blev Kirsten så gift med Jacob.

Ifølge Kirkebogen for Fiskbæk fik Jacob Friderichsen/Løgstrup og Kirstine i Løgstrup 8 børn: Mette Lisbeth Jacobsdatter f. 1716 som Jacob Løgstrups barn død samme år, Friderich Jacoben 1717 død samme år, Mette 1721, Ane Cathrine 1723, Friderich 1724 , Kirsten 1726 død 1728, Rasmus 1730, Kirsten 1732.

Friderich Jacobsen født 1724 blev ved dåben båret af Rasmus Henriksens hustru af Brohuset, og Rasmus Henriksen var fadder, hustruen var Friderichs moster, se nedenfor. Fadderen Jacob Løgstrups steddatter af Viborg kan være Adolph og Kirstines datter Maren f. 1709, hun har godt nok kun været 15 år på tidspunktet. Maren blev gift med en degn i Roskilde, men blev kun 31 år gl.. Jens Agerskov* var også fadder. Disse forhold bestyrker, at Friderich Jacobsen var søn af Kirstine Jensdatter og Jacob Friderichsen.
Madame fra Øregaard var også gudmor og fadder ved et par af børnene. 

*Jens Friderichsen eller hans hustru
af Agerskov var fadder til flere af Jacob Friderichsens børn, Jens kunne være Jacobs bror, så Jacob kom nok fra Agerskov.
Niels Friderichsen og Mette Jensdatter af
Meldgaard blev trol. og gift i 1701. De var faddere ved et par af Jacob Friderichsens børn. De fik en del børn på Meldgaard fra 1702, bl.a. med faddere fra Agerskov, desuden ses Anders Løgstrup på Grønkær som fadder flere gange. Adolph af Øregaard (Ørredgaard) var fadder i 1703.
Der ligger en lokalitet Agerskov i Finderup sogn, mellem Ravnstrup og Finderup, godt 10 km fra Løgstrup. Der var også Friderich... i Agerskov ved FT 1787.

Frederich Jacobsen f. 1724 overtog faderens gård Løgstrup. se ovenfor. Hans søskede gik det mindre godt:
Mette Jacobsdatter
født 1721 blev i 1744 gift med Degnen Christian Brok (Broch). Christen Brok af Kølsen, Vorde sogn, fik blandt andre Mette Cathrine 1750, Dorethe Kirstine 1753, Anne Kirstine 1756, nogle børn døde som små. I 1758 jordet Christen Broks Kone af Kølsen (37 år gl.).  Christen Brok blev gift igen og fik flere børn. Christen Broch døde i 1798, 85 år gammel.
Anne Cathrine født 1723 blev gift i 1753 med Matz Jespersen fra Hjarbæk, Vorde sogn. De fik vist ikke børn, Anne Cathrine må være død tidligt, da Matz Jespersen fra 1767 fik børn med Karen Hansdatter, som han også ses sammen med ved FT 1787 i Vorde, Hjarbæk by, gårdbeboer.
Rasmus Jacobsen Løgstrup f. 1730 blev måske studiosus, men døde nok i en ung alder.
Kirsten f. 1732 boede i Viborg, hun var som Kirsten Løxtrup fadder ved broderen Friderich Jacobsens datter Anne Catrines dåb i 1776, som barnets faster fra Viborg. Ved FT 1787 i Viborg Købstad ses Kiersten Jacobsdatter Løgstrup 48 Ugift til Huuse boende, ernærer sig ved egne Hænders Gierninger. Ved FT 1801 i Viborg Købstad var Kirsten Løgstrup 74 Ugift Logerende Spinder. Hun blev altså aldrig gift.

Efter "Rønning-slægten" bar familien tilnavnet Løgstrup efter gården Løgstrup. Gården Løgstrup er nævnt første gang på skrift 1548. Den lå i det nordlige af Fiskbæk sogn, ca. 9 km nordvest for Viborg. Gården var før 1837 fæstegård under herregården Tårupgård i nabosognet Tårup. Ved overgang til selveje blev den delt i Øvre- og Neder-Løgstrup.   --  Jacob Friderichsen giftede sig til den i 1715 efter Adolph af Løgstrups død i 1713. og den blev viderført af hans søn Friderich Jacobsen, se ovenfor. Se videre om gården.

Kirstine Jensdatter blev jordet som Jacob Løgstrups kone i 1760, 71 år gammel, f. ca. 1689.- Jacob Løchstrup blev jordet i 1769 på Fiskbæk Kirkegård, 87 år gammel, f. ca.1682.

Marie Kirstines tipoldeforældre var Jacob Fridrichsen/Løgstrup, født ca. 1682, og Kirstine Jensdatter, født 1688.  Løgstrup, Fiskbæk sogn.

Hovedoversigt


Kirstine Jensdatter blev født i 1688 i Kvols sogn som Jens Pouelsen Bromands datter.
Kirstines forældre var Jens Poulsen og Maren Mortensdatter, Kvols.

Ifølge Kirkebogen for Kvols døde Jens Povelsen Bromand i 1704 71 år gammel, dvs. født ca. 1633. Maren Mortensdatter af Brohus døde i 1710, 66 år gl., dvs. født ca. 1644. Hun har derfor været ca. 44 år ved Kirstines fødsel, hvilket kan forklare, at Kirstine har været det yngste barn. Der er ikke kirkebog tilgængelig før 1688.
Deres 2x tipoldebarn Marie Kirstine Pedersdatter boede senere på Nybro Kro, se
Hovedoversigt.


Kirstines søster, Lisbeth Jensdatter af Brohus, f. ca. 1680, blev gift 1705 med Rasmus Henriksen. I 1706 fik de sønnen Jens, båret ved dåben af Maren Mortensdatter, Brohus, som var mormoderen. De overtog Brohuset, der senere blev til Nybro Kro, Lisbeth døde i Kvols sogn i 1744, 64 år gl..

Marie Kirstines 2 x tipoldeforældre var Jens Poulsen Bromand, født ca. 1633, og Maren Mortensdatter, født ca. 1644. Kvols.


Maren Pedersdatters forældre, Marie Kirstines tipoldeforældre ser ud til at være Peder/Per Christensen og Johan/Johanne Jensdatter f. 1712. De boede i Fiskbæk.  Gift 1743.

Maren Pedersdatter, gift med Friderich Jacobsen, var ifølge det viste ovenfor født ca. 1744. Hun kom ved sit første bryllup fra Fiskbæk. Ifølge Kirkebogen for Fiskbæk fik Per Christensen i Fiskbæk en datter Maren i 1744.

Maren Pedersdatter blev ved dåben i 1744 båret af konens søster i Borup (barnets moster), som var Ellen Jensdatter, da Marens bror Christen i 1747 blev båret af Jens Albertsens kone i Borup. Hun hed nemlig Ellen Jensdatter, da Jens Albertsen og Ellen Jensdatter var blevet gift i 1741 i Taarup sogn. I 1742 ved Jens Albertsens barns dåb blev barnet båret af moderens søster med navn Johan Jensdatter i Nybro (før hun blev gift), og i 1744 ved Jens Albertsens søn Alberts dåb som Johan Jensdatter i Fiskbæk (det var efter at hun var blevet gift). Johanne og Ellen Jensdatter var altså søstre, og  Johan(ne) Jensdatter må være Maren Pedersdatters mor.

Peder Christensen af Fiskbæk var i 1743 blevet trolovet og gift i Kvols med Johan(ne) Jensdatter i Brohuset, Kvols, hvor hun da opholdt sig. 
Maren Pedersdatter blev som nævnt født i 1744, hendes bror Christen Pedersen, blev født i Fiskbæk i 1747, sammen med broderen Jens, der døde 3 uger gammel.  
En Peder Christensen, Fiskbæk, optrådte flere gange som fadder omtrent samtidigt.

Peder Christensen af Fiskbæk blev begravet 12.3.1758, og samme år blev hans enke Johanne Jensdatter af Fiskbæk og  Kej Pedersen trolovet den 5.10 og gift den 9.11.1758. Kej var ca. 23 år ved brylluppet, Johanne ca. 46 år, så de fik ingen børn. I 1773 blev Kay Pedersen jordet på Fiskbæk Kirkegaard i sin alders 38 år, født 1735.
Johanne boede derefter sikkert senere hos sønnen, for hun blev jordet 3.3.1787 som Christen Pedersens moder, Johanne Jensdatter af Fiskbæk, 76 år gl., f. ca. 1711. Christen  Pedersen har nok overtaget moderens gård efter stedfaderens død, se nedenfor.

 Peder Christensens søn, Maren Pedersdatters bror, Christen Pedersen, født 1747, var gårdbeboer i Fiskbæk by. Hans mor Johanne Jensdatter boede hos ham ved sin død i 1787, så Christen Pedersen overtog nok moderens gård, der altså også var Maren Pedersdatters fødegård, efter stedfaderen Kay Pedersens død i 1773.

Ved FT 1787 ses Maren Pedersdatters bror Christen Pedersen som gaardbeboer i Fiskbæk By, Maren Pederdatters datter Johanne Frederichsdatter boede hos ham:
Viborg, Nørlyng, Fiskbæk, Fiskebech Sogn, Fiskebech Bye, , FT-1787, C3496

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Christen Pedersen

40

Gift

Hosbond

Bonde og Gaardbeboere

1747

Inger Olesdatter

48

Gift

Hans Kone


 

Johanne Friderichsdatter

16

Ugift

Hans Søster Daatter

 

1771

Hans Pedersen

21

Ugift

Tjeneste karl
Ved FT 1801 var Christen og Inger aftægstfolk, de havde vist ingen børn, og
Johanne Friderichsdatter var gift med Søren Laursen, der nu stod som bonde og gaardbeboer, så de havde åbenbart overtaget gården, som altså var Maren Pedersdatters fødegård, som altså fortsatte med hendes datter.
Viborg, Nørlyng, Fiskbæk, Fiskebech by, , 1, FT-1801, B8484

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Søren Laursen

33

Gift

Husbonde

Bonde og gårdbeboer

Johanne Friderichsdatter

29

Gift

Hans kone

f. 1772

Christen Pedersen

54

Gift

??broder  Hendes morbroder

Aftægtsmand og lægdsmand

Inger Olesdatter

61

Gift

Hans kone


Mette Friderichsdatter

19

Ugift

Hendes datter*


Hans Jensen

9

Ugift

Hyrdedreng


Peder Andersen

39

Ugift


Omgangsskoleholder

* det var formentlig Johanne Friderichsdatters søster født 1781. I så fald kan det ikke være "hendes datter".
Søren Laursen af Kuhrgaard i Kvols sogn og Johanne Friderichs Datter af Fiskbæk blev gift 1796. Søren ses senere som fadder med navnet Kor (Kuhr). Søren Laursen af Fiskebech fik bl.a. datteren Anne Marie, i 1804.

matrikelskort Fiskbæk By, Fiskbæk, 1815-1863, er på matrikel 8a påført navnet Christen Nielsen, det var en større parcel syd for byen. Der var også på kortet en mindre parcel 8a i selve Fiskbæk by med aftegning af en gård, måske var det den oprindelige gård. Denne del fik sidst i 1800-tallet matrikelnummeret 8d, men senere blev store dele af Matr, 8 om- og udmatrikileret. Fra ca. 1842, se det nederste kort, var der en gård ved den store parcel, nuværende Fiskbækvej 39A, matr. 8a.
(Peder Nielsens (Fiskbæk By matr, 4a) hustru Anne Cathrine Friderichsdatter, f. 1776, var moster til Christian Nielsens (Fiskbæk By matr. 8a) hustru Anne Marie Sørensdatter, f. 1804, mor Johanne Friderichsdatter)
Johanne Friderichsdatter f. 1770 og Søren Laursen, boede ved FT Fiskbæk 1834 hos deres datter Anne Marie Sørensdatter, 30, gift med ovenævnte Christen Nielsen, 40, gaardmand i Fiskbæk, deres ældste barn Johanne født ca. 1823. Christen Nielsen og Anne Marie var også på gården ved FT 1850, ved FT 1860 var de der som aftægtsfolk hos datteren Ane Kirstine Christensen 34, gift med Christen Laursen, 33 (han fik skøde til Fiskbæk by 8a i 1853). - Christen Laursen og Ane Kirstine var der ved FT 1870 og 1880 med Ane Marie Sørensen som enke, og med en del børn. 1887 skøde til deres søn Laust Christensen. Ved FT 1890 Fiskbæk var Laust Krestensen, 26, på gården, gift med Anine Magrete Mortensen, og med Laust' mor Ane Kjerstine Krestensen som enke og på aftægt. Laust Krestensen og Anine med 5 børn, bl.a. Hans Mortensen Kristensen f. 1891, var der også ved FT 1901 på Fiskbæk matrikel 8a, og ved FT 1916 med 2 døtre. De var stadig på matriklen ved FT 1930, med nævnte søn Hans som bestyrer på gården. Laust Kristensen og Anines gravsten ses på Fiskbæk Kirkegård, de døde henh. 1958 og 1941, 95 og 81 år gl., det samme gør gravsten for deres søn Hans Kristensen 1891-1965 og dennes hustru Signe 1892-1982.

Fiskbæk By matrikel 8(a), hvor Maren Pedersdatter blev født i 1744, med forældre Peder/Per Christensen og Johan/Johanne Jensdatter, se øverst i denne sektion, forblev altså via hendes datter og efterkommere i slægten i en lang periode. Det er nuværende Fiskbækvej 39A, 8831 Løgstrup. Den står på visse kort med navnet Brandborggaard. Ældste nuværende bygning på adressen er ifølge BBR fra 1860. Det er uvist, om selve gården tidligere kan være flyttet/nybygget, og at den oprindeligt har ligget i selve Fiskbæk by.  

Maren Pedersdatters forældre, Marie Kirstines tipoldeforældre ser ud til at være Peder/Per Christensen og Johan/Johanne Jensdatter f. 1712. De boede i Fiskbæk.  Gift 1743.

Hovedoversigt


Johanne Jensdatter blev som vist lige ovenfor født ca. 1711. Hun boede ved sit bryllup i Brohuset i Kvols, men hun har nok blot opholdt sig der og hørte næppe til familien der. Hun ser ud til at være født i Borup, Taarup sogn i 1712, hendes far var Jens Madsen

Jens Madsen og Maren Pedersdatter blev gift i Borup i 1709. De fik i Ellen 1709, Johanne i 1712, Peder i 1716 og Matz i 1723, i Borup. Moderen stod også som Maren Pedersdatter ved introduktion efter børnenes dåb. Johanne og Ellen var som omtalt ovenfor faddere for hinandens børn.
Mads Jensen, 64, var gaardbeboer med familie ved FT 1787 i Borup, Taarup sogn. Han har måske efterfulgt faderen. Mads' søn Jens Madsen, 44, var der ved FT 1801 i Borup.

Ifølge Kirkebogen for Taarup: I 1742 jordet Jens Madsens kone af Borup, navn Maren Pedersdatter, 63 år, dvs. født ca. 1679.  -
I 1756 jordet Jens Madsen af Borup 81 år, dvs. f. ca. 1675.

Johanne Jensdatters forældre, Marie Kirstines tiptipoldeforældre, ser derfor ud til at være Jens Madsen f. ca. 1675 og Maren Pedersdatter, f. ca 1679. De boede i Borup, Taarup sogn.

Maren Pedersdatter f. ca. 1679 var altså mormor til Maren Pedersdatter f. ca 1744

HovedoversigtMarie Kirstine Pederdatters morfar og mormor, Jeppe Hansen, født ca. 1760, gårdmand og lægdommer, og Anne Marie Andersdatter, født 1768, boede i Kirkebæk, Romlund:

Birthe Marie Jeppesdatter er som vist ovenfor født i Romlund sogn i 1804.  Kirkebogen for Romlund i 1804 viser da også, at Birthe Marie er født som datter af Jeppe Hansen, Kirkebech:
Der er ikke andre Jeppe i sognet 1801 end følgende, så det er nok Birthe Maries far:
 viborg, Nørlyng, Romlund, Romlund by, , 7.familie, FT-1801, B4339 .  

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

 

Jeppe Hansen

41

Gift

Husbond

Bonde og gårdbeboer

Født 1760, Marie Kirstines morfar

Anne Andersdatter

34

Gift

Hustru til foranstående

Født 1767, Marie Kirstines mormor

Anders Jepsen

7

Ugift

Søn

Maren Jepsdatter

4

Ugift

Datter

De boede da i Romlund By, se original, de boede nær Annes forældre. Men i 1804 og senere boede de i Kirkebæk; også Romlund sogn.

Ifølge Kirkebogen for Romlund blev Jeppe Hansen af Hauris (Havris) og Anne Marie Andersdatter af Romlund gift i Romlund Kirke den 28.12  1792.
Det ældste barn Anders blev født i Romlund i 1794. Maren blev født i Romlund i 1797, og Birthe Marie som vist ovenfor i 1804 i Kirkebæk. Se faddere. Birthe Marie blev konfirmeret i Fiskbæk i 1819 som datter af Jeppe Hansen, Kirkebek, og med meget godt i kundskaber. Hun blev som vist ovenfor gift med Peder Jespersen i Rogenstrup.  
Sønnen Anders Jepsen blev gift to gange og var husmand i Rogenstrup,
Maren overtog forældrenes gård, se nedenfor.
Ingen af dem fik vist børn.

Kirkebæk ligger i Romlund sogn lidt nordvest for Viborg. På matrikelkort Kirkebæk By, Romlund, 1815-1863, ses der på matrikel 1 påført navnene Niels Nielsen Reesen, Jeppe Hansens svigersøn, og -overstreget- Jeppe Hansen. - Matr. 1a svarer i dag til Rogenstrupvej 25, 8831 Løgstrup, gården formentlig uændret beliggehed.
Datteren Maren Jeppesdatter, 27, af Kirkebæk, og ungkarl Niels Nielsen, 30, af Resen blev gift i Romlund sogn den 29.11.1822, hendes far var en forloverne.Så de må have overtaget gården i Kirkebæk.

Jeppe Hansen døde den 18.7. 1829, 68 år (dvs. født 1761) som aftægtsmand og lægdommer af Kirkebek.

Ved folketællingen i Romlund i 1834 boede enke og aftægskone Anne Marie Andersdatter i hus i Kirkebek Bye, senere boede hun hos datteren og svigersønnen :

Viborg, Nørlyng, Romlund, Kirkebek bye, En gaard, 31, FT-1845, B7528

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Niels Nielsen

53

Gift

Gaardmand

Resen

Maren Jeppesdatter

48

Gift

Hans kone

Romlund

Peder Christian Christensen

22

Ugift

Tjenestefolk

Romlund

Jens Jensen

16

Ugift

Tjenestefolk

Ravnstrup

Ane Marie Andersdatter

77

Enkemand

Aftægtskone

Romlund  1768, død 1854, 87 år gl.

Ved FT 1850 og 1855 boede Niels og Maren stadig på gården uden eller med 1 tjenestefolk (i 1850 boede Ane Marie Andersdatter der også), men ved FT 1860 var Niels Nielsen og Maren Jeppesdatter aftægtsfolk i et hus i Kirkebæk by, de var da 68 og 63 år gamle. Så andre overtog gården.  Dette passer med, at ifølge Realregister, Fjends-Nørlyng Herreder (1833 - 1968), 1851 Romlund B44-SP106 - 1959, (149, Nr. 395), Kirkebæk matr. 1, fik Søren Pedersen (f. i Nørre Borris ca. 1814, han var også der ved FT 1850) skøde på matriklen den 31.7.1856, i 1868 skøde til Peder Vistisen (f. i Fiskbæk ca. 1842), og 22.1.1901 til Visti Vistisen.
Niels Nielsen døde som aftægtsmand i Kirkebæk, 75, i 1867. Maren Jeppesdatter døde 1875, 78 år, som enke efter aftægtsmand Niels Nielsen i Kirkebæk. Hun var ved FT 1870 aftægtskone på en gård i Kirkebæk, måske hos Peder Jeppe Vistisen nævnt lige ovenfor.


Ifølge Kirkebogen døde Ane Marie Andersen den 25.11. 1854, 87 år gammel (født 1767), som enke efter gaardmand Jeppe Hansen i Kirkebek. Dvs. det var kort tid før datteren og svigersønnen afhændede gården i Kirkebæk.

Marie Kirstine Pederdatters morfar og mormor, Jeppe Hansen, født ca. 1760, gårdmand og lægdommer, og Anne Marie Andersdatter, født 1768, boede i Kirkebæk, Romlund sogn.

Hovedoversigt


Jeppe Hansen, f ca. 1760, se ovenfor, hans bopæl var ved bryllupet i 1792 i Havris, der ligger lidt vest for Løvel. - I Kirkebogen for Løvel findes konfirmeret en Jep Hansen i 1781, hvor Jeppe dog ville være 21 år. - Ved folketællingen i 1787 var der i Løvel By hos fæstebonde Peder Andersen en 27-årig tjenestekarl Jeppe Hansen (dvs.født 1760). - Desuden var ved der ved Jeppes datter Birthe Maries dåb i Kirkebæk i 1804 nævnt en fadder Jens Kistrup i Hellerup ved Ravnstrup, Finderup sogn, Måske kom denne Jens fra Kistrup, som er en lokalitet ved Løvel nær Havris, hvor Jeppe Hansen kom fra.. - Hellerup ligger mindre end 10 km syd for Kirkebæk, på gamle kort består Hellerup af 2 gårde, nuværende Hesselbjergvej 2 og 4, 8800 Viborg.

Jeppe findes ikke i kirkebogen som født i Løvel sogn ca. 1760, men i nabosognet findes der i 1760 døbt en Jeppe i Rødding Kirke, Nørlyng herred. Faderen var nok Hans Mælgaard (Melgaard, Meldgaard).
Han er noteret med flere børn i Kirkebogen for Rødding, Nørlyng herred, bl.a. datter 1755, Niels 1757, Marie Kirstine 1765. De ses ikke ved følgende FT.
Der er en lokalitet Meldgårde lige uden for Fiskbæk, ca. 15 km V for Rødding. Omkring 1750 var der en Peder Melgaard, der fik børn i Fiskbæk sogn.

Marie Kirstines oldefar på morfars side kunne ifølge ovennævnte være Hans Mælgaard (Melgaard, Meldgaard), Rødding, Nørlyng herred

Hovedoversigt


Marie Kirstine Pederdatters oldeforældre på mormors side ser ud til at være Anders Thomasen/Væver, født ca. 1733, og Maren Nielsdatter, født 1731. De boede i Romlund.

Anne Marie Andersdatter er som vist lige ovenfor født ca. 1767, og hun kom ved sit bryllup var Romlund. I Kirkebogen for Romlund ses da også for 1768 en Anna Maria døbt og fremstillet i kirken, med fader Anders Thomasen.  
I 1760 Romlund ses Anders Væver med et dødfødt barn, i 1761 med en søn Thomas Andersen, opkaldt efter farfar, i 1764 med Niels, der døde samme år, og i 1765 med en datter Karen, se tabellen nedenfor, hvor Karens far står som Anders Thomasen. Anna Maria blev født i 1868 som netop omtalt. Anders Thomasen fik en søn Niels i 1771, men han døde få uger gammel som Anders Vævers søn.

Ved Anne Marie Andersdatters datter Birthe Maries dåb i 1804 , såvel som ved datteren Marens dåb i 1797, var en af fadderne Anders Væver, og  ved sønnen Anders' dåb i 1794.blev barnet

altså "frembaaren til sin Daabs Publicaton i Romlund Kirke af Anders Vævers Kone".
Anders Thomasen/Væver må være Anne Marie Andersdatters far.

Ved folketællingen i 1787 og 1801 var der da også en væver med navn Anders Thomasen, sammen med hustruen Maren Nielsdatter, der altså var Anne Maries mor:
Viborg, Nørlyng, Romlund, Romlund, , 19.familie, FT 1787, A8424

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Anders Thomasen

55

gift

Mand

Husmand og Væver.

født 1732

Maren Nielsdatter

57

gift

Hustru til A.Thomasen

født 1730

Karen Andersdatter

22

ugift

deres barn ( A.Thomasen og hustru

født 1765

Anne Marie Andersdatter var ved FT 1787 måske tjenestepige i Viborg, hun blev som vist ovenfor gift i 1792. Broderen Thomas ses ikke i Romlund ved FT 1787.

Viborg, Nørlyng, Romlund, Romlund by, , 8.familie, FT-1801, B4339

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Anders Thomasen

67

Gift

Mand

Væver og husmand med jord

født 1734

Maren Nielsdatter

71

Gift

Hustru til foranstående

                                                

født 1730

Datteren Anne Marie ses i Romlund sogn ved FT 1801, hun var da gift med gårdbeboer Jeppe Hanse og boede i Romlund By, måske nær ved hendes forældre, hendes far står som husmand. I 1804 boede Anne Marie i Kirkebæk, se ovenfor.
Ingen af Anne Maries søskende ses ved FT 1801 i Romlund, og de ses ikke som faddere ved Anne Maries børns dåb (det gjorde derimod hendes forældre, se lige ovenfor).

Ifølge Kirkebogen for Romlund døde Anders Thomasen/Væver og hans enke i 1808, de står som 76 og 74 år gamle (dvs. født i 1732 og 1734. Ifølge Kirkebogen for Romlund ser Maren Nielsdatter ud til at være født i 1731)

Anne Marie Andersdatters forældre, d.v.s.
Marie Kirstine Pederdatters oldeforældre ser ud til at være Anders Thomasen/Væver, født ca. 1733, og Maren Nielsdatter, født 1731. De boede i Romlund.

Ifølge Kirkebogen for Romlund fik Niels Jensen i 1731 en datter Maren (Nielsdatter).  
Så Marie Kirstine Pedersdatters tipoldefar kunne være Niels Jensen, Romlund.
Måske kom Maren Nielsdatter dog fra et andet sogn, da hun ikke findes gift i Romlund omkring 1759.

Hovedoversigt