Kvols matrikel 28:

Viborg, Fjends, Kvols, Kvols by, , 17, FT-1787, A3281

Navn: 

Alder: 

Gift?: 

Pos. husstand: 

Erhverv: 

Niels Sørensen  

31  

gift  

mand  

Ligeledes (Husmand),   gift 1779 med

Ane ??  

31  

gift  

hans kone  

Ane Pedersdatter, f. 1757

Søren Nielsen  

11  

ugift  

af 1. ægteskab  

Niels Sørensen Plek og Anes søn f. 1776. Niels Fiskers søn Søren komfir. 1794, 16 år gl..

Kirsten Nielsdatter  

7  

ugift  

barn af 2. ægteskab  

  

Peder Nielsen  

4  

ugift  

barn af 2. ægteskab  

  

Anders Nielsen  

1  

ugift  

barn af 2. ægteskab  

  

 Faddere/gudmor ved fællesbørnenes dåb var bl.a. hans brødre Jens og Anders Fisker, samt Anes bror Morten og søstre Maren, Birthe og Ane Cathrine.

Anes far og søskende ses i Knudby, Taarup sogn, ved FT 1787:

Peder Mortensen  

70  

Gift  

husbonde  

gaardbeboer og bonde  f, 1716, far Morten Persen:Borup

 

Bodil Jensdatter  

64  

Gift  

madmoder  

  

  

Morten Pedersen  

42  

Ugift  

deres barn  

  f. 1745. i Knud, far Peder Morensen, båret af Morten Pedersens kone i Borup (farmor?)

  

Birthe Pedersdatter  

36  

Ugift  

deres barn  

  f. 1751

  

Ane Cathrine Pedersdatter  

28  

Ugift  

deres barn  

 f, 1760

 Anes far Peder Mortensen var nok født Borup, Taarup sogn, i 1716, far Morten Persen.
Ved FT1801 var datteren Ane Cathrine gift med Chresten Povelsen, gaardmand i Knudby, to børn Peder Christensen, 11 og Ane Cathirne 3. På matrilelkort Knudby By, Taarup, 1815-1864, ses Peder Christensen navn på
matrikel 7, der ligger sydligsr i ejerlavet. nuværende Knudbyvej 11.Skralborg. Det er under 5 km til Kvolsvej 7, se herunder.

 

:Viborg, Fjends, Kvols, Kvols sogn og by, , 17, FT-1801, B8072

Navn: 

Alder: 

Gift?: 

Pos. husstand: 

Erhverv: 

Niels Sørensen  

44  

Gift  

Mand  

Husmand med jord og har fartøj  

Johanne Sørensdatter  

33  

Gift  

Hans kone  

 gift 1795

Niels Nielsen  

21  

Ugift  

Hans barn  

  

Peder Nielsen  

18  

Ugift  

Hans barn  

  

Anders Nielsen  

13  

Ugift  

Hans barn  

  

Søren Nielsen  

11  

Ugift  

Hans barn  

Født 1790

Jacob Nielsen  

6  

Ugift  

Hans barn  

Født 1795, far Niels Fisker  

Laus Nielsen  

5  

Ugift  

Deres barn  

Født 1797, far Niels Fisker

Ane Kirstine Nielsdatter  

2  

Ugift  

Deres barn  

  

Magrethe Jespersdatter  

21  

Ugift  

Tjenestepige  

Niels Sørensen ses også med efternavn Fisker.

På matrikelkort Kvols, Kvols By, 1815-1864, ses på matrikel 28 navnet Niels Sørensen Fisker. Nu er matr. 28a Kvolsvej 7, Østergaard. Se kort nederst.

Viborg, Fjends, Kvols, Kvols By, Et Boelssted, 11, FT-1834, C4549

Navn: 

Alder: 

Gift?: 

Pos. husstand: 

Erhverv: 

Niels Fisker  

78 aar  

Gift  

  

Forhen Skipper, lever nu af sin jordlod  

Johanne Sørensdatter  

65 aar  

Gift  

  

hans kone  

Søren Nielsen  

33 aar  

Ugift  

  

Skipper  f. 1801

Jens Nielsen  

26 aar  

Ugift  

  

Skipper  

Niels Nielsen  

28 aar  

Ugift  

  

Matros  

Karen Nielsdatter  

23 aar  

Ugift  

  

Datter af Huset  


Jens Sørensen Nybroee ses FT 1840 i Kvols, som husmand og skipper, gift med ovennævnte Karen Nielsdatter, og med hendes forældre Niels Sørensen Fisker og Johanne Sørensdatter på aftægt.. Deres 3 sønner ses ikke i sognet ved FT 1840. Niels var på gården som tjenstekarl ved FT 1840:

Viborg, Fjends, Kvols, Qvols bye, Et huus, 15, FT-1845, B7944

Navn: 

Alder: 

Gift?: 

Pos. husstand: 

Erhverv: 

Fødested:

Jens Sørensen Nybroe  

38  

Gift  

  

Huusmand,lever af sin jordlod  

Heri sognet  

Karen Nielsdatter  

34  

Gift  

  

Hans kone  

Heri sognet  

Niels Nielsen  

39  

Ugift  

  

Tjenestekarl  

Heri sognet  

Johanne Sørensdatter  

78  

Enke  

  

Aftægtskone  

Heri sognet 

Niels Sørensen Fisker døde 1840, 83½ år gl..

Viborg, Fjends, Kvols, Kvols Bye, En Gaard, 14, FT-1850, D2592

Navn: 

Alder: 

Gift?: 

Pos. husstand: 

Erhverv: 

Fødested:

Jens Sørensen  

43  

Gift  

  

Gaardmand og Huusfader  

Her i Sognet [Kvols]  

Karen Nielsdatter  

40  

Gift  

  

hans Kone  

Her i Sognet [Kvols]  

Johanne Sørensdatter  

84  

Enke  

  

Aftægtskone  

Her i Sognet [Kvols]  

 

Viborg, Fjends, Kvols, Kvols, En Gaard, 16, FT-1860, D6162

Navn: 

Alder: 

Gift?: 

Pos. husstand: 

Erhverv: 

Fødested:

Jens Sørensen Nybro  

52  

Gift  

Gaardmand. Husfader  

  

Her i Sognet  

Karen Nielsdatter  

52  

Gift  

hans Kone  

  

Her i Sognet  

 

De var der også ved FT 1880. De fik ingen børn.

Ifølge realregister Kvols matrikel 28 fik Jens Sørensen Nybroe skøde i 1837, i 1863 overgik skødet til Jens Olesen. Hans enke Maren Clausen blev gift igen, med Peder Madsen, der via vielsesattest fik adkomst i 1882. Peder Madsen var ved FT 1901 på matrikel 28.

Viborg, Fjends, Kvols, Kvols, Matr. 28, 17, FT-1901, D7124

Navn: 

Alder: 

Gift?: 

Pos. husstand: 

Erhverv: 

Fødested:

Peder Madsen  

18480427  

E  

Husfader  

Gaardejer  

Skals S., Viborg A.  

Gjærtru Madsen  

18780617  

U  

Barn  

Husgjerning  

Kvols S., Viborg A.  

Martin Eriksen  

18890601  

U  

Tyende  

Husgjerning  

Kvols S., Viborg A.  

 

 

Kvols matr. 28, som oprindeligt havde tilhørt Niels Sørensen Fisker, kan altså følges med nye ejere op til 1901.