Ane Clausdatters oldefar på farfars side kunne være Hans Christian Christensen født ca. 1710, fra Levring. - Oldemoderen kunne være Maren Christensdatter Drejer.  De var i så fald Ellen Kirstines tipoldeforældre.                                Til Hovedoversigt    

Niels Hansens slægt i Levring:       Matrikelkort Levring.

Niels Hansen, Højbjerg, fik 7 navngivne børn i perioden 1788-1803.

Ifølge folketællingen i Levring Sogn 1787 og 1801 var der i Mistrup (Midstrup)* en gårdbeboer og bonde Peder Hansen, født ca. 1750. Hans hustru, Mette Laursdatter, og datter, Mette Kirstine Pedersdatter, var fadder eller gudmor ved flere af Niels Hansens børns dåb. (Hans 1794, Hans 1798, Ellen Marie 1803).  
*Ved Ellen Maries dåb står der Astrup i stedet for Mistrup, men der er kun ca. 2 km mellem de to steder.

Peder Hansen fik ifølge kirkebogen for Levring i 1783 trillinge-drengebørn, her var Mandens Broder Niels Hansen, Højbjerg, en af fadderne (alle 3 drenge døde inden for få uger).

Peder Hansen, født ca. 1750, og Niels Hansen, var altså brødre, så Niels Hansen kom formentlig fra Levring sogn, da Niels Hansen ikke kan findes som født ca.1755 i kirkebøger for Højbjerg-Elsborg sogne eller nabosognene Vindum, Grønbæk og Sahl.  Midstrup ligger kun ca. 8 km fra Højbjerg Mark i Højbjerg sogn, hvor Niels Hansen boede (Lokalkort 1a).

.............................................

Peder Hansen, f. 1750, Levring sogn, med familie.    Han var bror til Niels Hansen i Højbjerg, ca. 1757-1827

Peder Hansen boede i Midstrup, Levring sogn:
Viborg, Lysgaard, Levring, Levring sogn,
Mistrup Bye, 40, FT-1787, B4061

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Peder Hansen

37

Gift

Hosbonde

Bonde og Gaardbeboer

1750.

Mette Lassdatter

34

Gift

MadmoderMette Kirstine Pedersdatter

7


1 Datter af sidste Ægteskab


1780, do kirkebog

Peder Andersen

20

Ugift

Tieneste KarlMette Jensdatter

30

Ugift

Tieneste PigePeder Hansen var i 1776 blevet gift med Kirstine Pedersdatter, hun døde 1778 efter at have født sønnen Hans, som også døde.  Med Mette Laursdatter fik han i 1779 Mette Kirstine , hun døde samme år, i 1780 blev fik de en ny Mette Kirstine , se tabellen.  I 1783 fik de trillinge-drengebørn, Mandens broder Niels Hansen, Højbjerg var fadder, de døde som spæde, det samme gjorde Mette født i 1785.  Desuden fik de Laust og Elisabeth (Lisse), se næste tabel. - Dvs. Peder Hansen havde 6 børn, der døde som små. Kun 3 børn levede videre.

Viborg, Lysgaard, Levring,
Mistrup, , 72, FT-1801, B4464

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Peder Hansen

51

Gift

Huusbonde

Bonde og Gaard Beboer

1750

Mette Laursdatter

48

Gift

Hans Kone


 

Laust Pedersen

13

Ugift

Deres Børn


1787. Mandens broder Søren Hansen fadder

Lisse Pedersdater

7

Ugift

Deres Børn


1794 =Elisabeth Margrethe. Mandens broder Søren Hansen fadder.

Anders Johnsen

57

Ugift

TienestefolkKirsten Kristensdatter

21

Ugift

Tienestefolk


På matrikelkort Midstrup By, Levring, 1813-1855,  er der på matrikel 3/3a påført navnet Peder Hansen, overstreget. Selve gården lå ind til Midstrup By.. Er nu Pinnebjergvej 3, Kjellerup.

........................................................

Peder Hansens far ser ud til at være Hans Christian Pedersen, Levring By, ud fra nedenfor viste slægtsrelationer:

Viborg, Lysgaard, Levring, Levring sogn, Levring Bye, 27, FT-1787, B4061

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

 

Fødested:

Hans Christensen

77

Gift

Hosbonde

Bonde og Gaardbeboer

1710, død 1792 83 år gl.

Maren Sørensdatter

64

Gift, ml. 1755 og 1764

Madmoder


1723, død 1793 69 år gl.

Søren Hansen*

22

Ugift

en Søn af sidste Ægteskab* (Bonde og gaardbeboer 1801)

Søren fadder ved dåb af Peder Hansens Laurs 1787, Elisabeth Margrethe 1794, som mandens bror

1765, 1764*

Anne Hansdatter

32

Ugift

en Datter af første Ægteskab
(ugift indsidder 1801)


1755

Christen Hansen**

39

Gift

en Søn af første Ægteskab. Opholder sig hos Forældrene.

Christen fadder ved dåb af  Sørens Hansens Kirsten 1798, Anne 1800, som mandens bror

1748

Dorthe Nielsdatter

32

Gift

Hans KoneKirsten Christensdatter

8


1 Datter af disse sidste

 

f. 1779 ifølge kirkebog, ingen Hansen som fadder

*Søren ifølge kirkebog født 1764 med forældre Hans Christian Christensen og Maren Sørensdatter i Hans' sidste ægteskab.
Kirkebogen for Levring viser kun data fra 1762.

(Ved FT 1801 Levring ses kun en    

**Kristen Hansen  

55, f. 1746,

Gift  

Mandens Halv Broder  

Inderste og Gaaer i Dagleje , gift med Dorte Kjelsdatter 49. Manden var Hartvir Olesen, 57, f. 1744, gaardbeboer)..

 


Viborg, Lysgaard, Levring, Levring [Bye], , 26, FT-1801, B4464

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Søren Hansen

38

Gift

Huusbonde

Bonde og Gaard Beboer

1763. 1764*

Ane Olesdatter

32

Gift

Hans KoneMaren Sørensdatter

6

Ugift

Deres Børn

opkaldt efter farmor


Ane Marie Sørensdatter

4

Ugift

Deres BørnKirsten Sørensdatter

2

Ugift

Deres Børn

 

1798. Kirsten. Christen Hansen fadder

Ane Sørensdatter

1

Ugift

Deres Børn

 

1800. Anne. Mandens broder Christen Hansen fadder

 

Søren Hansen var ved FT 1801 gift gårdbeboer i Levring By og havde nok overtaget faderens gård. Faderen Hans Christensen var død i 1792.
matrikelskort Levring By, Levring, 1815-1863, ses på matrikel 18 navnet Søren Hansen -overstreget-, samt Christen Nielsen, der var hans svigersøn, gift med datteren Ane.
Ifølge Realregister Lysgaard-Hids, Levring 1825..(38) matr. 18a skøde til Christen Nielsen i 1826, Hartkorn 1.6.0.½,  han  ses ved FT 1834-1845 som gårdmand i Levring gift med Ane Sørensdatter. Ved FT 1850 var hun på gården gift med Christen Mikkelsen. De var ved FT 1860 på aftægt på gården hos Ane og Christens søn Søren Christensen f. 1832, han fik skøde til matr 18a i 1859. Han var der stadig ved FT 1901, på matr. 18a, ved FT 1906 på matr. 18, Levring Mark, i begge tilfælde uden børn, men de havde flere børn.
 I 1907 skøde til 18a til Christen Jacobsen. Realregister Levring 1836.., 21,  1907 skøde til 18a til Christen Jacobsen. Hartkorn 1.5.1. 1 3/4
 
Søren Hansen, og nok også faderen Hans Christensen, har derfor formentlig boet på Levring matr. 18a.

(18a blev udparcelleret og ses ikke i dag. Matr. 18c er i dag Lillemosevej 1B, hvor der også er en signatur for gård på ældre kort. Søren Peter Madsen fik skøde til matr. 18c år 1900, familien boede da på 18a, se * nedenfor, så de kan ikke have boet på 18c.
Selve gården 18a lå måske oprindeligt i Levring By, måske der, hvot Levring Efterskole nu ligger (Bygaden 65).)

Ud fra ovennævnte, hvor flere var faddere for nogle af deres brødres børn, var

Christen Hansen født ca. 1747, Peder ca. 1750, Anne ca. 1755, Søren Hansen, f. 1764 i Levring, samt Niels Hansen boende i Højbjerg, angivet som født 1749, (1755) eller 1757, var altså søskende eller halvsøskende,

og deres far var
Hans Christian Christensen f. ca. 1710. Levring.
Hans Christensen født ca. 1710 var derfor nok Niels Hansens far. .

Hans Christensen må have været gift 2 gange. *Søren f. 1764 var af sidste ægteskab, Maren Sørensdatter var kun mor til Søren og ikke til de andre børn, hun var ca. 43 år ved hans fødsel. Den første kone død efter 1755, inden 1764, måske 1762:

Hans Christian Christensen, Levring, står andet sted i kirkebogen (1862.., opslag 5) med en hustru Maren Christensdatter Drejer, så måske var hun de øvrige børns mor.  Ved Sørens dåb i 1764 , i ægteskab nr. 2, var en af fadderne en Christen Drejer, Levring, der selv fik et barn på samme tid. Han kunne være fra Hans Christensens svigerfamilie fra det første ægteskab.

Hans Christensens efterkommere fortsatte ifølge ovenstående på gården  Levring matr. 18a i en lang periode.

 Ane Clausdatters oldefar på farfars side kunne være Hans Christian Christensen født ca. 1710, fra Levring. - Oldemoderen kunne være Maren Christensdatter Drejer.  De var i så fald Ellen Kirstines tipoldeforældre.

 Til Hovedoversigt