Rasmus Madsen, f. i Elsborg 1866.   

Rasmus født 1866 i Elsborg, død 1933 i Bjerringbro, gift 1890 med Dorthea Juliane Jensen, hun født 1871 i Bjerring, hendes far var Laurits Peder Jensen, gift med Karoline Hansen, de ses som husmand ved FT 1890 i Brandstrup. De ses senere med navnet Brøndum. Rasmus opholdt sig ved FT 1890 i Bjerring som ugift træskomager. - Rasmus var i 1891, 1894, købmand/kromand i Højbjerg Mølle/Kro, derpå gæstgiver i Ans, det var han år 1900, da sønnen Halvor blev født, og ved FT 1901 , se FT,  med 3 børn.. I 1905 forpagtede han Bjerringbro Gæstgivergård, som brændte i 1909, og der blev opført en mere moderne hotelbygning, som Rasmus købte i 1913. Se FT 1925. MADSENS Hotel blev kendt og søgt. Rasmus' hustru Dorthea døde allerede i 1918 af Den spanske Syge.  I 1931 overgik hotellet til sønnen Halvor, født 1900, han ses ved FT 1940 i Storegade, matr 8h m.fl., med hustru Gudrun og børn Mogens og Rasmus, f. 1927 og 1935. Rasmus født i 1935, gik i realskolen i Bjerringbro. Halvors søn Jørgen Madsen overtog i 1964 hotellet. Efter hans død blev hotellet i 1977 solgtes det til et aktieselska.  Se artikel om Madsens Hotel
Rasmus' datter Ragna født 1907 fik i 1931 en søn Knud Bak, der også gik i realskolen i Bjerringbro. -
Mens de ældre børn nok var opkaldt efter bedsteforældrene, var Rasmus sikkert opkaldt efter sin farbror Rasmus Pedersen, der døde som 22-årig i 1841.
Se FT.  Se billeder af hotellet, nr. 1,  nr. 2. Hotellet er nu nedlagt. Adr. Storegade 18, Bjerringbro, matr. Hjermind By, Bjerringbro 8h,  Hotellet er nu nedllag som hotel.
Rasmus Madsen er også omtalt i Slægtsbog .

Ejede en overgang Elsborg matr. 18d, se mere i linket.

Bjerring 1890

Rasmus Madsen  

23  

ugift  

  

Træskomager.Bjerring  

Elsborg  

Kresten Pedersen  

23  

ugift  

  

Træskomager.Bjerring  

Ungstrup 

Jens Hermand Tønnesen  

20  

ugift  

  

Træskomager.Bjerring  

Elsborg 


 Gift 1890
med Dorthea Juliane Jensen, hun født 1871 i Bjerring, hendes far var Laurits Peder Jensen.

følge Kirkebog for Elsborg blev Laura født der 15.11.1892. Far kromand Rasmus Madsen, Højjerg Kro, . Blandt faddere Rasmus' bror Anders.

Kromand 10.4.1894 Højbjerg Kro, Elsborg sogn,   Se mere om Højberg Kro.

ses 22.12. 1894, samme år, som kroejer*** i Ans Kro ,  han ses også der, som gæstgiver, ved:

Viborg, Lysgaard, Grønbæk, Ans, -, 227, FT-1901, E0500

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Rasmus Madsen  

18660415  

G  

Husfader  

Gæstgiver  

Elsborg Sogn. Viborg Amt  

Dorthea Juliane Madsen  

18711123  

G  

Husmoder  

  

Bjerring Sogn. Viborg Amt  

Laura Petra Karoline Madsen *

18921115  

U  

Barn  

  

Højbjerg Sogn. Viborg Amt *

Marta Katrine Madsen**  

18950103  

U  

Barn  

  

Grønbæk. Viborg Amt  

Vagn Halvor Madsen  

19000108  

U  

Barn  

  

Grønbæk. Viborg Amt  

Ane Kirstine Petersen  

18791109  

U  

Tjenestepige  

Kokkepige  

Vellev Sogn. Viborg Amt  

Amanda Sofie Frederikke Johansen  

18811017  

U  

Tjenestepige  

Stuepige  

Grønbæk. Viborg Amt  

Petrine Nielsmine Johansen  

18860211  

U  

Tjenestepige  

Barnepige  

Serup Sogn. Viborg Amt  

Niels Peter Hansen  

18751128  

U  

  

Bogagent  

Sunderup Sogn. Holbæk Amt  

Kristian Olesen  

18621216  

E  

  

Arbejdsmand  

Vibestrup Sogn. Aalborg Amt  

 *ifølge Kirkebog for Elsborg blev Laura født der 15.11.1892. Far kromand Rasmus Madsen, Højjerg Kro, . Blandt faddere Rasmus' bror Anders.
** 3,1,1895 1895 far gæstgiver Rasmus Madsen af Ans. Faddere fra Ans.
***Rasmus Madsen må have været forpagter af kroen, da den først blev solgt af hidtidige ejer i 1905.
Se mere om Ans Kro.


FT 1906 Hjermind/Bjerrngbro, 64. Rasmus gæstgiver.  Se gæstgiver i Bjerringbro 1901 og tidligere .   
 

Der var kommet et barn til i 1905,  Brøndum Madsen.

Ragna Madsen f. 26.3.1907, far gæstgiver Rasmus Madsen, Bjerringbro (Kirkebog Hjermind 73). Faddere lokale folk.

 

FT 1911 Hjermind. 76. Rasmus Madsen ses som gæstgiver med kone og 4 børn, Der var 6 gæster.  Matr. 8

 

FT 1916 Hjermind/Bjerrngbro, 52. Rasmus gæstgiver. Matr. 8?
 

Der var flere poster. Ialt 7 tyender,  5 børn.
Lauritz Peder og Karoline Brøndum var Rasmus' svigerforældre. Skøde til Karoline Madsen 1920 på matr. 8h, u, i, t (38). Laurtiz Peder ses som enkemand ved FT 1921 og 1925, se nedenfor.

Konen Dorthea døde 1918.
Laura Petra Ccaroline  Madsen, far hotelejer Rasmus Madsen, blev gift 29.7.1921 (Bjerringbro 148) med forstassikstent Vagn Rossen af Aabenraa (f. i Bjerringbro). Adkomst via vielsesattest 1922 til Vagn Rossen på matr. 8h, u, i, t ((38). Vagn Rossen f. 1890 ses FT 1901 Hjernind som søn af læge Jens Peter Edvard Rossen 

Ragna Madsen, far gæstgiver  Rasmus Madsen,  blev den 3.8.1928 (Bjerringbro 172) gift med gårdejer Jens Bak (far Knud Bak). Søn Knud Bak f. ca. 1931.

 

FT Hjermind/Bjerringbro 1921 (56)

Rasmus Madsen, hotelvært, ses sammen med børnene Karoline, Ragne og svigerfaderen Peter Brøndum, og 2  tyender (Rasmus' formue sat til 23800 kr., som var ret højt).. Ikke set Halvor Madsen og Vagn Rossen ved denne FT.

 

Bjerringbro (Bjerrum) FT 1925, (24, 6). Rasmus Madsen gæstgiver. Konen død 1918. Sønnen Halvor står som Kellher (tjener).

RasmusMadsen1925.jpg

Halvors søn Jørgen Viskum Madsen f. 13.3.1924, død 1977, han overtog senere hotellet. 

Bjerringbro FT 1930 (16). Rasmus Madsen ses som gæstgiver sammen med husbestyrerinde, 8 tyender og 4 gæster. Desuden var der en slægtning Peter Brøndum f. 23.4.1845 i Vindum, som Lauritz Peter Jensen, far skomager Jens Brøndum, Brandstrup.  Peter var morfar til Rasmus' søn f. 1905, af samme  navn (Peder Brøndum Madsen).

 

Søn Halvor overtog hotellet i 1931. Rasmus døde 1933.
Realregister Middelsom.., Hjermind 1878.... 1, serie, 38: 1932 skøde til Halvor Madsen til Hjermind/Bjerringbro matr. 8h, 8u, 8t, 8i, 8pk  

 

Bjerringbro FT 1940 (Hjermind-Lee-Hjorthede-Bjerringbro, 1. serie, opslag 25-26.

Halvor ses nederst, han stod som restauratør. Ovenover hustru Gudrun og 2 børn. .  De øverste var tjenestefolk. Søn Rasmus Viskum Madsen f. 1935 blev konfirmeret 2.10. 1949 (104), far hotelejer Vagn Halvor Madsen.  


  

 

 Rasmus døde 1933, Halvor døde 1968. Gudrun 1972, gravsten på Bjerringbro Kirkegaard.  Halvors søn  Jørgen Viskum Madsen f. 13.3.1924, død 34.4.1977 (ifølsge gravsten), han overtog hotellet.

 

 Se billeder af  hotellet, nr. 1,  nr. 2. Hotellet er nu nedlagt og omdannet til beboelse. Adr. var Storegade 18, Bjerringbro, matr. Hjermind By, Bjerringbro 8h.

 

Se artikel om Madsens Hotel,  med flere billeder.