Ungkarl Johan Friderich Bach, 22 år, og pigen Ane Kierstine Povelsdatter, begge Sinding Bye, blev gift i 1819. Brudens stedfader Søren Rasmussen var forlover ved brylluppet, den anden forlover var brudens svoger Rasmus Lauritsen fra Vester Bording i Balle sogn.

Rebekka Knudsdatter og hendes datter Anne Poulsdatter,
Anne (Kirstine)'s far var  gaardbeboer Poul Andersen, død 1799.
Hans enke og børn ses ved FT 1801:
 

Viborg, Hids, Sinding, Sinding, , 13, FT-1801, B7213

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Fødested:

Rebekka Knudsdatter

45

Enkemand

Huusbond

Gaardbeboer

1756-1828

Magrethe Poulsdatter

11

Ugift

[hendes Børn]

Anne Poulsdatter

7

Ugift

[hendes Børn]

f. 1794

Mette Poulsdatter

3

Ugift

[hendes Børn]

Søren Rasmussen

31

Ugift

tienestekarl

Landsoldat

f. 1770

 

Rebekka Knudsdatter blev gift igen, den 21.2.1801, med den 13 år yngre Søren Rasmussen, se tabellen. Hun var da 45 år, og de fik ingen børn de nærmest følgende år.
Rebekka døde i Sinding 30.3.1828, som aftægtsmand Søren Rasmussens hustru.

Søren Rasmissen ses også som aftægtsmand ved FT 1834, med en ny kone. :
 

Viborg, Hids, Sinding, Sinding By, en Gaard, 4, FT-1834, B5362

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Erhverv: 

Fødested:

Erik Hansen Dam

42

gift

Gaardmand

Margrethe Jensen

24

gift

hans Kone

f. 1810

Ane Cathrine Eriksen

5

ugift

deres datter

1

ugift

deres datter

Knud Jensen

20

ugift

Tjenestekarl

Mette Marie Jensen

19

ugift

Tjenestepige

Søren Rasmussen

64

gift

Aftægtsmand, der forsørges af Huusfader

f. 1770

Kirsten Pedersen

50

gift

hans Kone


På matrikelkort Sinding By, Sinding 1816-1865, ses på matrikel 11 navnet Erik Hansen Dam, med navnet Søren Rasmussen overstreget. Det ser ud til at være en langstrakt matrikel, hvor selve gården lå i Sinding by.

Ifølge Lysgård-Hids Herredsfoged Skøde- og panteprotokol 1827-1830, bog 15, 204 (opslag 211). lyst 28.1. 1828: "Aftægtmand Søren Rasmussen af Sinding skjøder og overdrager ... til Erich Hansen Dam af Gjødvad den mig tilhørende Gaard ...". Samme dato oprettet aftægtskontrakt mellem de to (side 206, opslag 213).

Erich Hansen Dam af Gjødvad sogn og Margrethe Jensen, 19 år, af Sinding, blev trolovet 10.8. og gift 12.10.1828 i Sinding, Søren Rasmussen var en af forloverne.
Margrethe blev født i Sinding i 1810, forældre Jens Nielsen og Maren Sørensdatter.

Erich Hansen Dom overtog altså  Søren Rasmussens gård i 1828.

Sinding matr. 11a er nuværende Sinding Hedevej 117A, Engvanggaard.