Se kort, incl. matrikelkort.

Anders Sørensen Serup, 1792-1856, boede med sin familie på en gård i Rind. Blandt hans sønner var der 2, der begge bar navnet Søren Andersen Serup. Flere af de to sønners børn bar også de samme navne, formentlig fordi det var almindeligt at opkalde børn efter bedsteforældrene (Anders, Maren på den fælles fædrene side og Christen på begge mødres side).  
Der var i Rind også en Anders Sørensen f. ca. 1786, som havde efterkommere, hvoraf nogle var jævnaldrende med og bar de samme navne som de nedenfor nævnte Søren Andersen og Anders Sørensen, men han var uden tilnavnet Serup.
 

1850 Rind, Gaard,

Alder

 

 

 

 


 

 

Anders Sørensen Serup, 1792

58

 gaardmand

 

 

  

Maren Jensdtr.

49

  hustru

 

 

  

Søren Andersen

27

  barn

 

 

  

Søren Andersen

21

  barn

 

 

  

Ane Magrethe Andersen

15

  barn

 

 

  

Ane Kathrine Andersen

13

  barn

 

 

  

Ane Marie Andersen

12

  barn

 

 

  

Jensine Andersen

8

  barn

 

 

  

1845 Christen Andersen ***


1855 Rind, Gaard,                                                                       

Anders Sørensen Serup

63

 

 

 

 

 

 

 

Maren Jensdatter

54

 

 

 

 

 

 

 

Søren Andersen

32

 

 

 

 

  

 

 

Ane Marie Andersen

17

 

 

 

 

 

 

 

Jensine Andersen

13

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

1860 Rind, Gaard   

 

 

1861 *

 

 

 1860 Rind, Gaard *

 

 

Maren Jensdatter

59

gaardmand

Christen Andersen, f. 1833

28

 

Søren Andersen Serup f. 1829

31

gaardmand

Søren  Andersen

37

søn

Ane Marie Jensen

21

 

Maren Poulsen **

26

hustru

Christiane Christensen

29

hans kone

 

 

 

Kirstine Marie Nielsen

4

hendes barn

Ane Katherine Andersen

23

datter

 

 

 

Martine Jensine Nielsen, død 1860

<1

hendes barn

 


 

 

 

 

 

 

 

 

1870 Rind, Gaard

 

 

1870 Rind, Hus

 

 

1870 Rind, Gaard

 

 

Søren Andersen Serup. f. ca. 1792

46

sognefoged

Christen Andersen

36

 husmand

Søren Andersen Serup

40

gaardbruger

Christiane Christensen

38

husmoder

Ane Marie Jensen

29

 

Maren Christensen **

35

husmoder

Anders Sørensen Serup

6

søn

 

 

 

Kjersten Marie Nielsen

13

hendes datter

Marie Sørensen Serup

5

datter

 

 

 

Niels Christian Sørensen

9

søn

Maren Sørensen Serup

3

datter

 

 

 

Anders Sørensen

9

søn

Ane Sørensen Serup

1

datter

 

 

 

Christen Sørensen, død 1870

4

 

Maren Jensdatter

69

aftægt

 

 

 

Maren Sørensdatter

1

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

1880 Rind By, No. 8. En Gaard,


 

1880 Rind By, Hus,

 

møller

1880 Rind By, 6. En Gaard,


 

Søren Andersen Serup, 1823- 1907

56

gaardeier, sognefoged 

Christen And. Serup 1833-1918

46

 

Søren Andersen Serup, 1829-1900

 

gaardejer 

Christiane født Christensen

48

  hustru

Ane Marie Jensen

39

 

Maren Andersen, født Christensen **

45

  hustru

Anders Sørensen Serup, f 1863

16

  barn

 

 

 

Niels Christian Sørensen Serup

19

  barn

Marie Sørensen Serup

15

  barn

 

 

 

Anders Sørensen Serup, f. 1860

19

  barn

Maren Sørensen Serup, f. 1866

13

  barn

 

 

 

Maren Sørensen Serup, f. 1868

11

  barn

Ane Sørensen Serup

11

  barn

 

 

 

Christen Sørensen Serup, f. 1874

5

  barn

Christen Sørensen Serup f. 1870

9

  barn

 

 

  

Jens Sørensen Serup

7

  barn

 

 

  

Jensine Sørensen Serup

5

  barn

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Sørensen Serup, f. 1872, gårdejer ved FT 1906, 1916, 1921, 1925 og 1930. Død 1943

 

 

Christen A. Serup ses senest på gården ved FT 1916, døde 1918. Barnløs.

 

 

Christen Sørensen Serup, 1874-1940, gårdejer ved FT 1901, 1906, 1916, 1921,1925 og 1930. ***

 

 

Matrikel 20a fra FT 1901

 

 

Matrikel 20b fra 1901

 

 

Matrikel 15a fra 1901

 

 Hovedoversigt 

Gårdene.  
1. Matr. 20, senere 20a. Anders Sørensen Serup
1792-1856. Gården gik tilbage til hans far Søren Nielsen Serup eller længere tilbage. På matrikelkort for Rind Bye 1815-1863 er der på matrilkel 20 anført navnene Søren Nielsen (overstreget) og Anders Seerup, der nok stod for hele matr. 20. Matriklen blev delt i 20a og 20b. Matrikel 20a blev i 1861 overtaget af Anders' søn Søren Andersen Serup, 1823-1907, han ses til venstre i tabellen ovenfor. Den videreførtes i 1903 af hans søn, Jens Sørensen Serup, se mere under nr.5 nederst, her er Søren Andersen Serups øvrige børn også omtalt, heriblandt anen Marie Sørensen Serup, senere Hansen. .  --Se adkomster i realregister.  Oprindeligt HK 20: 2.4.0.½. Efter fraskillelse af 20b var 20a på HK 1.7.1.2½   1903 20a HK 1.7.1.2½  Matriklen er nu delt. kun 2.5 ha tilbage under 20a.     Billede 1964.             Se kort

2. I en anden gård, den senere matrikel 20b, boede Sørens barnløse bror Christen Andersen Serup, 1833-1918. Han fik skøde på 20b i 1861, se realregister. HK 0.3.3 2½ (20b i dag 18.3 ha). Gården matrikel 20b hed(der) Rind Møllegaard, der har været en mølle nærved, som skulle være bygget 1874. Se også Rind Sogn, på side 242 er omtalt Sdr. Rind Møllegaard, på næste side, s. 243, står, at gården ca. 1850 er udstykket fra Jens Serup Hansens f. 1903 gård, som er omtalt som næstfølgende gård på samme side, svarer til matrikel 20a ovenfor. På målebordsblade er påskrevet Rind Ml. eller Rind Møllegaard, og der ses symbol for mølle.
*Christen Andersen Serup, boede hjemme ved FT 1845 som 12-årig. Som 14-årig tjenestedreng afrejste han i 1848 fra Rind til Randrup mølle i Vinkel sogn. Ved FT 1850 i Vinkel var han 17 årig tjenestekarl hos gårdmand Poul Pedersen. Ved FT 1855 i Vinkel var han mølleformand i Randrup mølle hos møller Søren Eriksen. Han rejste derfra den 31.10. 1859, til  Hjermind, hvorfra han allerede 5.5.1860 afrejste til Rind (se tilgangs- og afgangslister i kirkebøgerne).   Han blev gift med Ane Marie Jensen i Rind i 1861, samme år som han fik skøde på matr. 20b, han kom da fra sin mors gård, 20a. Christen og hustru ses i Rind ved FT 1870 og følgende FT, senest 1916, som møller. De fik ingen børn. Christen døde 1918, hvor der også blev udfærdiget udlægsskøde på 20b. Se kort incl. matrikelkort.
Ved FT 1925 og 1930 boede en anden familie, Niels Christensen, f. 1887, på matr. 20b.     

De to matrikler 20a og 20b er nuværende Brandstrupvej 133 og 112, 8840 Rødkærsbro, beliggende øst for Rind by, de ligger mindre end 2 km fra hinanden. Se kort

3. *Gården tilhørende den anden bror, Søren Andersen Serup, 1829-1900, han ses til højre i tabellen ovenfor, var matrikel 15. Ifølge matrikelkort for Rind By 1815-1863, se kort , boede Christen Ilsøe, f. ca. 1780, på matrikel 15, selve gården lå da i Rind by, men med marker vest for byen. Se kort. matrikelkort 1864-1893 er matrikelnummer både for gård og marker ændret til 15a. På matrikelkort 1893-1939 er matrikelnummeret på gården i selve Rind by ændret fra 15a til 15f, mens markerne vest for byen stadig var matrikel 15a, og her blev der bygget en ny gård, nuværende Sdr. Rind Vej 15, 8800 Viborg, matrikel 15a. 15f inde i Rind by ses på matrikelkort fra 1893, tidligere hed den 15a, 15f er i dag Randrupmøllevej 2, ifølge BBR er bygningerne fra 1827. På målebordsblade 1842-1899 ses en ejendom ved nuværende Randrupmøllevej 2, men ingen ved nuværende Sdr. Rind Vej 15, men der ses gård der på målebordsblade 1928-1940.
Søren Andersen Serups søn, Christen Sørensen Serup, se nedenfor, som overtog gården, ses på matrikel 15a fra FT 1901 til 1930.
Indtil første del af 1900-tallet boede han nok på den gamle gård inde i Rind by, matrikel 15a, senere 15f, mens han så nok er flyttet ud i den nybyggede gård Sdr. Rind Vej 15. matrikel 15a. Ved FT 1930 ses da også en anden person, Peder Jensen f. 1856, med hustru og logerende, på matr. 15f, Randrupmøllevej 2. Han fik skøde til 15f i 1915, Anders Hansen Andersen skøde 1935, han ses der ved FT 1940 (251). Ralregister 15f, HK 0.0.1.2, dvs. en meget .lille parcel.
Se kort incl. matrikelkort. .
Se også
realregister.  HK  matr. 15 oprindeligt godt 2 tønder. Gården er nu nybygget, og en del jord er skilt fra.

Gården matr. 15 havde tilhørt
Christen Ilsøe og efterkommere, han døde i 1849 som skolelærer, kirkesanger og gårdmand. Christens søn Mads Ilsøe, død i 1843, 43 år gl. som selvejergårdmand, var på matrikel 12.  Se link.
Søren Andersen giftede sig til gården matrikel 15 i 1859, han fik adkomst til matr. 15 i 1860.
Søren Andersen 26 år var i Rind sogn ved FT 1850, men ikke i 1855. Han afrejste 19.4.1851 fra faderens gård i Rind til Hjermind sogn, hvor han ses ankommet den 26.4 til Chr. Huus, som var Sørens morbror.(moderen Maren Jensdatters bror Kristen, den ældre) Han ses med tilgang til Sdr. Rind sogn den 15.11.1856, fra H. Bjerregaard i Hjermind.

**
Maren Andersen var døbt Maren Christensen Povelsen (Poulsen) i 1834, forældre Christen Povelsen (Poulsen) og Ellen Marie JensDatter, gårdfolk i Rind. Christen Poulsen var gårdmand på matrikel 14, som var nabo til nævnte matrikel 15. - Sørens farbror Laurs Serup havde boet på nabomatriklen 16a indtil sin død i 1845.
Alt ifølge Kirkebogen for Rind
.

Søren Andersen Serup f. 1829, døde år 1900.
Hans børn:

a. ***Christen/Kristen Sørensen Serup, 26.9.1874-1940, som overtog gården efter faderen, der som lige nævnt døde år 1900, han fik skøde på gården i 1899, ses på matrikel 15a fra FT 1901 til FT 1930, var gift med  Marie Petrine Pedersen. Marie døde 1955, de fik børnene: .
Søren Serup 12.4.1900 (ved FT 1930 gift med Ester f. 1908 og landmand i Almind, de ses også ved FT 1940  med Arne f. 1930 og He nn y 1933 (122). Søren og Ester døde henh. 1976* og 1981*).
Maren Serup  f. 22.3.1902,
Kristine Marie Serup 17.8.1905 (Kristine Marie Serup konf. 1919). Ved FT 1930 gift og med 2 børn med navn Serup. Ved FT 1940 ses hun sammen med Gdr. Anton Jensen, f. 1900, og ny søn Otto Serup Jensen f. 1933, far Anton Jensen, gift 1928, på matr. 10a, nu Sdr. Rind Vej 61, der ligger i selve Rind By.
Margrethe Serup 8.4.1908. Margrethe Serup konfirmeret i 1922, gift 1936 med boelsmand i Brandstrup, senere medhjælper og gårdmand  i Rind By, Rasmus Pedersen, f. 1908, børn Lilly i 1939 og tvillinger Kirsten og Margit Serup Pedersen i 1943, de fik flere børn med mellemnavn Serup.x, . Margrethe og Rasmus Pedersenx fik i 1941 skøde på Christen og Maries gård.. Datter Birthe  Marie Serup Pedersen konfirmeret  1951 (70) og datter Kirsten Serup Pedersen i 1943, konfirmeret i 1957, faderen Rqwnus Pederersen stod da som gårdmand..  Rasmus og Margrethe begr. i Rind 1999 og 1982, se under Pedersenx.. Gården gik ud af slægten.
Anders Serup 15.7.1912-1979x, som gårdejer i Rind gift i Vimdum (216) 27.10.1936 med Dagny Margrete Jensen f. 1914, de boede i Rind. Anders stod son arbejdsmand som fadder i 1939. Anders Serup og Dagny Margrethe ses ved FT 1940 Rind, han som møllearbejder, uden børn, de fik næppe børn i Rind.

Gårdejer
Christen Sørensen Serup døde i 1940x, hans kone Marie i 1955x, se gravsten i Rindx.
Ved FT 1930 boede børnene Margrethe og Anders hjemme som tjenestefolk, på
matrikel 15a., de er begge begravet i Rindx. Margrethe overtog gården, se ovenfor.

b. Christens bror Anders Sørensen Serup, 20.12.1860-1902, gift med Jensine Marie Helmine/Nielsine Rasmussen f. 1869, ved FT 1890 boede de som gifte, karl og pige, hos Anders' forældre, senere ses de som indsiddere i Rind. Ved FT 1901 var Anders landmand i Vinkel sogn, med børn Søren**, Maren, Kresten**, Marie Sørensen Serup, født 1890-97 i Rind. De er måske flyttet fra Rind til Vinkel i forbindelse med Anders' fars, Søren Andersen Serups død i 1900, hvor gården blev overtaget af den anden søn Christen. Boelsmand Anders Sørensen Serup døde i Vinkel allerede 15.5.1902.
Anders' søn,
Kresten Serup**, var ved FT 1930 i Vinkel på matr. 1h, gift med Thora** og med 4 børn med navn Serup, hans mor boede der også. Kristen Sørensen Serup f. 23.6.1896  ses også ved FT Vinkel 1940  som statshusmand  (200).  Kresten døde i Vinkel i 1967.
Den anden søn,
Søren**, var ved FT 1930 gift med Anna** og med børn Mary og Anders Sørensen Serup (denne Anders blev født 18.5.1914, faderen var da gårdbestyrer på Vinkel hede, Anders f. 1914 fik senere som boelsmand  børn i Almind).  Søren døde i Vinkel i 1972.    **Gravsten Vinkel kirkegård.  

c. Tvillingebrodeen Niels Sørensen Serup, 1860-1940, gift med Ane Marie Pedersen i 1886, fik datter Johanne 1885, Peder 1892. Senere gift med Kirstine Marie Jensen, var ved FT 1906 gårdejer i Vranum, Almind Sogn, med børn Søren f. 30.12.1897, Jens 28.8.1900*, Ane Marie 22.2.1904, Kristian 21.8.1906*. Niels og Ane Marie ses også ved FT 1916 i Almind, Vranum matr. 2a, hvor de stadig var ved FT 1930, sammen med børnene Søren og Ane Marie Sørensen Serup, Niels Christian Sørensen Serup døde i 1940, 79 år, som gårdejer i Vranum. Kirstine Marie døde i Vranum 1950.
Søren Sørensen Serup f. 1797 døde i 1955, 57 år, som ugift gårdejer i Vranum, så han overtog nok forældrenes gård.
Jens Sørensen Serup f. 1900 var FT 1930 bestyrer på et sted med en husbetyrerinde og flere mindreårige børn med navn Andersen. Jens døde ugift i 1981*.
Kristian Serup f. 1906 blev gift i 1938 med den 12 år yngre Elly Helene. Han fik som boelsmand i Vranum en datter Aase Sørensen Serup i 1938, en søn Egon Sørensen Serup i 1948. Kristian og Elly døde 1989* og 1990*. Navnet Serup var altså udbredt i denne familie

*Der er en del personer med efternavnet Serup, født omkring århundredeskiftet 1900, som er begravet på Almind kirkegård, se gravsten
**Gravsten Vinkel kirkegård.      xGravsten Rind kirkegård.   Søg Serup.

d. Søsteren Maren Sørensen Serup 3.7.1868-1954 blev i 1888 gift med Jens Peder Poulsen fra Rind 1866-1949. Ved FT 1906 i Rind var de der som landmand på matr. 21b med Else Marie f. 1889 og sønner Søren og Poul Poulsen f. henh. 1893 og 1896. Jens Peder Poulsen og Maren er begravet på Rind Kirkegård sammen med Jens Peders forældre og sønnen Poul Poulsen, der døde i 1912.
Søn Søren Poulsen f. 1893 var ved FT 1930 på matr. 8b som landmand med hustru Sørine Gertrud og 4 børn.  Søren Poulsen døde 1967, Sørine 1975.  
Datter Else Marie 1889-1968 blev gift med Laurits Jensen i Rind, 1886-1959.   Ingen af de nævnte førte navnet Serup.
 

De ovennævnte børn var altså Marie Sørensen Serups, f. 1864, fætre og kusiner.

4. Anders Sørensen, uden tilnavn Serup, f. ca. 1786, og efterkommer, bl.a. Søren Andersen f. 1819, deres gård var på matr. 8a,  Sdr.Rind Vej 119).  Se mere i linket. Se kort  nr. 2
.

Hovedoversigt  


Marie Sørensen Serups søskende, Søren Andersen Serup 1823-1907 øvrige børn:

1. Anders Sørensen Serup, 25.7.1863-1933, Maries et år ældre bror (opkaldt efter afdød bror og farfar?), og Else Kirstine Sørensen, 1861-1929, blev gift den 19.10.1886, de kom begge fra Rind. 15.2.1887 fik de sønnen Søren Andersen Serup, og Kristiane blev født  6.8.1888; de flyttede til Snabe i Almind sogn, ifølge realregister Almind 1841-1953, serie 2 (145) fik Anders Sørensen Serup skøde til matrikel Snabe 1b den 3.4.1888 (3 skøder forinden 1855-1875). HK  0.2.3. 1 3/4, dvs. en ret lille matrikel. Han ses der ved folketællingerne i 1890, 1906, 1911 og 1916 (matr. 1b Snabe). Ved FT 1925 var Anders og Else Kirstine der sammen med datteren Kristiane og dennes datter Ellen Margrete. Ved FT 1930 ses Anders sammen med datteren Kristiane, de andre børn ses ikke i sognet (3 børn døde dog som ugifte i sognet, se nedenfor). Anders var husmand/boelsmand og sognefoged (1916). Hans far, Søren Andersen Serup, havde været sognefoged i Rind. De to ældste børn står som konfirmerede i Kirkebogen for Rind, selv om de boede i Almind, Søren Andersen Serup i 1901 hos farfaderen, Kristiane i 1902 hos morfaderen Jens Christian Sørensen.
Anders Sørensen Serup døde 16.6.1933 som boelsmand i Snabe, 69 år gl. Hustruen var død i 1929. 19.1.1934 blev der på matr. 1b lyst arveudlægsskøde til datteren Kristiane Andersen Serup. (1845 skøde til Kristian Sørensen). Kristiane døde ugift i Almind sogn i 1983
Matrikel Almind, Snabegård 1b er i dag Rindsholmvej 92, 8800 Viborg, 7,5 ha. Stuehuset er ifølge BBR opført år 1800.

Anders' børn:
a.
Søren Andersen Serup 1887-1959 blev lærer, han virkede 1916-56 i Breth Skole (Barrit sogn, Vejle amt, nuværende adresse Serupsvej 8, 7150 Barrit). Skolen, se billede, rummede foruden skolestuer, bolig for den ugifte Søren Serup og hans husbestyrerinde, samt for en lærerinde, frk Christensen. Det var også dengang en ugift lærer fik mindre i løn end en gift, selv om de lavede det samme. Søren døde 18.11.1959*. Det var ham vi kaldte Store Søren (Ikke fordi han var særlig høj, men nok fordi han var den ældste blandt 8 Søren født i familien 1887-1909).  Billede 1958.
b..
Sørens søster Kristiane f. 1888 var ved FT 1911 tjenestepige hos sin farbror Jens Serup i Rind. Hun fik i 1912 i Snabe som ugift en datter Ellen Margrethe Serup, det er noteret, at Kristiane 10 måneder forinden havde tjeneste hos enkefru Møller i Rind (Kirkebogen for Rind), Kristiane og datter ses sammen med familien ved FT 1916. Kristiane boede senere hos faderen i Snabe, hun overtog ejendommen i 1934, se ovenfor, hun solgte ejendommen i 1945 til Kristian Sørensen, der blev tinglyst bopælsret for frk. Kristiane Andersen Serup. Hun døde ugift i Almind sogn i 1983*. Hendes datter Ellen Margrethe Serup blev som husassistent i Almind gift 3.11.1933 i Rind med medhjælper Annanias Gravesen Bruun, f. 1907, af Vinkel.  Ugift Kristiane Andersen Serup af Almind var en af forloverne. De var tilsyleladende ikke i Vinkel eller Almind ved FT 1940.

I Snabe, Almind sogn fik Anders Sørensen Serup og Else Kirstine børnene:
c
Ane Katrine Andersen Serup, 5.4.1890-1977, gift 1916 med snedker Søren Poulsen af Rind, 1885-1979, se gravsten, de var ved FT 1930 i Rind på matr. 23a landbrug med 5 børn med mellemnavn Serup, desuden fik de Edel Serup Poulsen i 1930.
d
Jens Kristian 1893 død som barn.
e.
Jensine Serup 13.3.1894-1971*ugift.
f.
Ane Kirstine Andersen Serup 26.9.1895, konfirm. 1909, hun boede hjemme ved FT 1911, men ikke FT 1916, hvor hun var tjenestepige hos fasteren på Bjerringgaard. Ikke gift i Almind, Sønder Rind og Elsborg sogne, ikke gravsten i Almind eller Rind.
g. (
Jens) Kristian Serup 1897-1975*ugift.
h.
Marie Andersen Serup 13.4.1899-1941, gift i Rind i 1925 med landmand Jens Nielsen Schnidt af Rind, 1899-1973, se gravsten. Ved FT 1930 i Rind var Jens bestyrer på sin mors ejendom matr. 5d, ses samme sted ved FT 1940, som husmand. De havde børnene Kristen og Ester Serup Schmidt. Ester, f. 1926 og 1927. Ester blev gift i 1948 med boelsmand Andreas Poulsen af Middelhede.

*2 sønner og 2 døtre var altså ugifte, Kristiane havde et barn, de andre  var banløse. En søn døde som barn. . 2 døtre blev gift og fik børn i Rind, de og deres børn havde navn/mellemnavn Serup.
*se Serup, Almind kirkegård, 3 ugifte søskende har gravsten på samme gravsted.

Fætteren
Anders Sørensen Serup, f. 20.12.1860, se ovenfor.

2. Maren Sørensen Serup, 12.5.1866-1953 (opkaldt efter afdød søster og farmor?) var ved FT 1890 syerske i Viborg sammen med søsteren Marie, hendes tilkommende mand var samtidigt soldat i Viborg. Hun blev den 14.11.1893 gift med fætteren Anders Serup Hansen fra Rind, han var skolelærer (søn af lærer Niels Hansen, Sdr. Rind og hustru Kirsten Andersen, Kirsten var søster til Søren Andersen Serup).
Ved Lyngsø Skole i Vorde sogn fik de børnene Niels Enrico Søren Serup Hansen i 1894, han døde få dage gammel, i 1895 Viggo Johannes Serup Hansen (han var ved FT 1911 tjenestekarl hos sin moster på Bjerringgaard), i 1896 Kristine Marie Serup Hansen, Ellen Margrethe  f. i 1897 døde i 1899 1½ år gammel under besøg i Rind, men de boede da stadig i Lyngsø, Vorde sogn.  
Ved FT 1901 var Anders lærer i Roum, Rinds Herred, og de havde fået en ny datter Ellen Marie Serup Hansen født der 6.4.1900, men hun døde der 17.3.1901. De boede senere på øen Fur. En Hans Christian blev født og døde der i 1901, sønnerne Hans Christian Serup Hansen og Jens Otto Serup Hansen blev født i Hvirp i januar og december 1903. Anders var lærer i Hvirp skole. De ses i Hvirp fra FT 1906, her med de 4 overlevende børn Viggo, Kristine, Hans og Jens.   Anders og Maren var der også ved folketællingen i 1925 sammen med sønnen Jens, Anders var da 58 år, samt ved FT 1930 uden børn. Se også http://jvo.dk/fuursaml/FurBasen/fam026xx/fam02619.htm.  (Ved FT 1940 Fur ses Martin Larsen f. 1890 og Johannes Poulsen f. 1903 som lærere i Hvirp (144, 146)).
De flyttede senere til Kjellerup. Anders blev begravet på Rind Kirkegaard, død den 3.1.1942 (46), som pensioneret lærer Anders Serup Hansen fra Kjellerup, 74 år gammel. Maren Serup Hansen f, 12.5.1866 ses ved FT  Hørup 1940 Kjellerup på Bethaniagade 11 (9, 10). Hun boede boede der også som enke i en lejlighed sammen med sin ugifte datter kaldet "Søster", som må være ovennævnte Kristine Marie, der døde 29.2.1968, f. 16.11.1886 (252) som forhwnværende husassistent af Bethaniagade 11, begravet i Rind på samme gravsted som sin bror Jens. Maren døde i 1953 (195, Bethaniagade 11) og er også begravet i Rind. Se gravsten.
Vi besøgte dem sommetider Maren og Søster til eftermiddagskaffe efter besøg hos min mor på Kjellerup sygehus. -
 Sammen med søsteren Ane fra Næstved og plejesøsteren Tante fra Brønderslev besøgte Maren sommetider Bedste (Marie) på Bjerringgaard, da de var ældre damer og enker.

Mejerist Hans Kristian Serup Hansen fra Skive blev i 1937 gift med Olga Kaagaard Nielsen i Roslev, hvor de senere boede og i 1943 fik en datter, faderen stod da som fyrbøder. Jeg besøgte dem sommetider, da jeg var i gartnerlære i Roslev 1948-1950.
Det var Marens søn Jens Serup Hansen, der i 1942 efter hendes brors Jens Sørensen Serups død overtog slægtsgården. -  
Den 2 år yngre kusine og navnesøster sMaren Sørensen Serup  f. 3.7.1868,  se ovenfor

3. Ane Sørensen Serup f. 6.6.1868 var ved FT 1890 21-årig tjenestetyende på en gård i Navntoft, Vorde Sogn (hos Kresten Mikkelsen, der ellers havde 3 voksne, ugifte sønner på gården). Hun var ved FT 1901 igen hjemme hos forældrene i Rind. Hun blev den 13.11.1903 som 35-årig gift i Rind med den 8½ år yngre Lærer Poul Nissen Schmidt, Iglsø (født i Østerlinnet 1875). De var også i Iglsø Skole ved FT Fly sogn 1906, (men han var der ikke ved FT 1901). I 1909 (se faddere) var Poul fadder ved Anes nevø Sørens dåb i Rind, de boede da i Hammer. De ses ved FT 1911 i Hammer sogn, Præstø amt, som er knap 15 km SØ for Næstved,  han som lærer. Ved FT 1916 var de der med plejedatteren Ingeborg Gyldahl. De var der også alle tre ved FT 1921 og 1925. Ved FT 1930 var parret på Hammer matr. 42b uden datteren, Poul stod stadig som lærer. Det var nok ved nuværende Byvej 15 i Hammer ved siden af kirken, hvor der ses en skole på kort omkring 1930-40, men skolen må senere være flyttet. Poul Nissen Schmidt døde i Hammer i 1934 som lærer og kirkesanger, 57 år gl.. Ane Schmidt, f. Sørensen Serup, flyttede til Næstved til datteren i Ringstedgade 147, hvor hun havde hjemadresse ved sin død i 1958, 90 år gammel, hun var da på hvilehjem i Faxe Ladeplads, hun blev begravet i Hammer.

Anes plejedatter
Ingeborg Gyldahl blev født 10.2.1911 i Sankt Georgsberg, ca. 20 km SSØ for Lübeck, Tyskland. Mor Anne Johanne Christine Hviid (født 20.6.1880 i Wiesbaden, Tyskland). Ingeborg blev døbt i Holmens Kirke, Holmens sogn, København, den 16.10.1912, moderen stod som husbestyrerinde, faddere var fru Schmidt, Hammer (den kommende plejemor), frk Anna Hviid og en højesteretssagfører fra København, samt en proprietær fra Borrebye. - Ved FT 1916 var boede hun som nævnt hos Ane og Poul i Hammer som barn. Ingeborg blev konfirmeret i Hammer i 1925. Hendes biologiske mor stod stadig som forældre og husbestyrerinde, ligesom hun gjorde ved Ingeborgs bryllup. Ingeborg blev som husassistent i Hammer gift i 1932, med tømrer Niels Peter Hans Christian Jensen, f. i Fensmark sogn i 1907. De boede i det nordlige Næstved, Ringstedgade 147 (Herlufsholm sogn, Sorø amt) ved sønnen Jens Gyldahl Jensens fødsel 5.3.1942 og ved datteren Kirsten Gyldahl Jensens konfirmation i 1949 og hendes bryllup i 1959, Hans Christian var tømrersvend, fra 1945 havde han egen snedkermesterforrtning. De boede senere på den nærliggende Vinkelvej 15, 4700 Næstved.
Sønnen
Jens Gyldahl Jensen f. 1942 overtog forretningen. Tømrerfirmaet blev solgt i 2010, men bærer stadig navn efter grundlæggeren, det er på Smedevej 4. De 3 nævnte adresser er inden for ½ km afstand fra hinanden.
Ingeborgs datter husassistent
Kirsten Gyldahl Jensen, f. 1935, blev i 1959 gift i Herlufsholm kirke med civilingeniør Per Thestrup Nielsen, København, f. 1934.

4. Christen Sørensen Serup (f. 22.6.1870, opkaldt efter morfar?) ses som fadder ved sine søskendebørns dåb i 1895, 1896 og 1898, han var da ungkarl fra Rind. Han ser derefter ud til at have forladt sognet. - Ved FT februar 1906 i Enslev, Gjerlev herred, Randers amt, ses ugift Kristen Sørensen Serup ved landbrug sammen med en husbestyrerinde og en pensionær. Som ungkarl og husmand blev han gift 10.4.1906 i Enslev sogn, Gjerlev herred, med sin kusine Margrethe Jensen, f. 21.10.1872 i Rind (forældre Tømrer Kristen Jensen og Ane Margrethe Andersen, hun var søster til Kristens far, Søren Andersen Serup). De opholdt sig ved brylluppet begge i Enslev Mose. Forlover var brudens bror sergent Jens Kr. Jensen Serup fra Randers, se nedenfor, gift med brudgommens søster.
De fik børnene Niels Kristian Serup, f. 30.10.1907, og Elna Margrethe Serup, f. 10.8.1911, faddere var fra Rind samt gdr. Niels Hansen og hustru (børnenes faster), Elsborg, og oversergent Jens Kristian Serup i Randers. Ved børnenes dåb var Kristen husmand i Enslev Mose (Mosely).
Ved FT 1911 og 1916 var Kristen S. Serup, f. 22.6.1870, landbruger på matr.10.. i Enslev, Gjerlev herred, med familie. 1913 fik han lån på 3000 kr. i Kreditorening (Gerlev-Onsild Herredsfoged, Navneregister til skøde- og panteprotokoller for Gjerlev-Onsild Herreder, opslag 74). Ved FT 1921 og 1925 var de (med 1 tyende, i 1925 kun med datteren) på Enslev By matr. 10c, nu ca. 10 ha, det er nuværende Fosevej 25, 8983 Gierlev J, N for Enslev By, ØSØ for Mariager. Stuehus opført 1871 ifølge  BBR. Stedet står på kort med navnet Mosely (der var mosearealer i nærheden, ved Kastbjerg Å). De var også i Enslev sammen med sønnen Niels Kristian ved FT 1930 (ved FT 1940,145, var der andre på mattr. 10c)
Ved FT 1940 Enslev/Gerlev (169-170) ses Christen og Margrethe på matr. 2l, med aldersrente, 70 og 68 år gamle. 2l er lille matrikel i Enslev By. De døde nok efter 1944 (der kan ikke søges gravsted for Enslev, Gjerlev, 2021).
Niels Kristian Serup blev konfirmeret i Enslev i 1921, og Elna Margrthe Serup i 1925, faderen stod som gårdmand/husmand i Enslev mose.
Niels Kristian Serup fik ikke børn i Enslev sogn 1930-43, hvor han ville være 36 år gl.. -
Elna Margrethe Serup
, f. 1911, blev gift i 1938 som husassistent i Enslev, Gjerlev herred, med Laurids Christensen f. 1908 i Hjørring amt, mejerist i Odense, hendes far var forlover.
Enslev sogn, Gjerlev herred, ligger godt 20 km nord for Randers (NB, der er også et sogn Enslev i Djurs Nørre Herred øst for Randers).

Fætteren af samme navn, f. 26.9.1874, overtog sin fars gård i Rind. Han fik børn og børnebørn i Rind, se ovenfor.

5. Jens Sørensen Serup 3.4.1872-1943.
Det var Maries broder Jens, som overtog fødegården, han fik skøde i 1903 (selve skødet kan ses Middelsom-Sønderlyng Herredsfoged, Skøde- og panteprotokol, Middelsom-Sønderlyng, 1902 .., 1, opslag 518, folio 482. 19.11.1903, matr. 20a, HK 1.7.1.2½, skøde fra Anders Sørensen Serup til søn Jens Sørensen Serup, aftægtslontrakt til forældrene). Ved salg i 1942, se nendefor, er arealet angivet til 70 tdr. land
Jens ses der ved folketællingen i 1906 og forældrene var aftægtsfolk. Jens blev gift med "Moster" (hed også Marie), der var husbestyrerinde i 1906. De blev gift i Vorde 30.4.1907 (Jens' far Søren Andersen Serup døde 29.5.samme år, forloveren Christen Hansen, var nok brudens bror, han boede ganske vist ikke i Kølsen som anført, men der ses ikke nogen Christen Hansen i Kølsen omkring tidspunktet. Mette Marie Hansen kom fra Kølsen, Vorde, hvor Mette Marie Hansen var født i 1874 som datter af gmd. Søren Hansen i Kølsen, han var 75 år ved brylluppet, men ses ikke son forlover. Se kort.)
De havde den lidt tilbagestående søn Søren, født 1909 (se faddere), konf. 1923. De er registreret ved folketællingen i Sønder Rind i 1911, hvor Jens' mor endnu boede der, og hvor Jens' niece Kristiane f. 1888 var tjenestepige. - De ses ved FT 1916 herunder:


De var der også ved FT 1921 og 1925, 1930 og 1940, her med to tjenestefolk.
Jens Sørensen Serup døde den 14.12.1943 på Viborg Sygehus efter operation for prostrata, som forhåndværende gårdejer, 71 år. De var da flyttet i et "aftægtshus" bygget nær ved gården i 1942, udskilt som matr. 20m, Brandstrupvej 131. Marie døde i 1956, sønnen Søren i 1983. De er begravet i Rind.

Det var Jens' nevø, søsteren Marens søn, Jens Serup Hansen, f. 1903, der i 1942  fik skøde og overtog slægtsgården (se også Rind Sogn på side 243). Den havde da 70 tdr. land, bygningerne var opført efter brand i 1913 (BBR, firlænget gårds)  , den havde været i slægtens eje fra før 1850 og havde tidligere været større, men var efter en tidligere ejer delt mellem to sønner. -
Jens Serup Hansen af Kjellerup blev i 1928 gift i Plougslund, Grene sogn, Ribe amt, med den der fødte Augusta Vibe Pedersen. De ses som landmand ved FT 1930 i Hørup sogn på Kjellerup Mark matr. 27-28 sammen med den 1-årige søn Anders. Boelsmand Jens Otto Serup Hansen og hustru, Kjellerup mark, fik søn Anders Serup Hansen i Hørup sogn i 1929. De fik datteren Anna Margrethe samme sted i 1933, og Viggo Serup Hansen i 1939, senere navneændring til Viggo Serup. Jens døde i 1979, hans kone Augusta i 1996, ugift søn Anders Serup døde 1994.
Gården gik videre til deres datter Anna Margrethe Serup f. 1933 (ses 2015 på Skaunvej 19 i Rind), men nu (2008) er der andre beboere, gården havde da nok været i slægtens eje i 225 år eller mere.  
Nuværende adresse Brandstrupvej 133, Matrikel Sønder Rind 20a. Aftægtshuset er nr. 131. 
Gården er nu skilt ud som en
mindte matrikel 20a, mens resten af den oprindeldige matrikel er 20y,

6. Jensine Sørensen Serup, 22.2.1874-1968, blev i april 1902 gift med sin fætter Sergeant Jens Kristian Jensen Serup fra Randers (han var ifølge Kirkebog Rind født den 18.3.1875, forældre Tømrer Kristen Jensen, 1832-1880, og Ane Margrethe Andersen, 1835-1900, hun var søster til Søren Andersen Serup m.fl..).

De fik en søn Christen Jensen Serup 21.1 1903 i Randers Sct. Morten, opkaldt efter farfar, fadder morbror gårdejer Jens Sørensen Serup, Sønder Rind.
Søren Christian Jensen Serup f. 12.6.1904, opkaldet efter morfar, fadder gårdejer Niels Hansens hustru i Elsborg (barnets moster), faderen Jens Christian Jensen Serup stod da som sergent, senere var han stabssergent, ved 5. Dragonregiment.
Ane Margrethe blev født 13.1.1907, opkaldt efter farmor, faddere gårdejer Niels Hansen og hustru, Elsborg (barnets moster), lærer A. Serup Hansen, Fur (gift med barnets moster),
Jens Christian Jensen Serup født 13.5.1910, faddere gårdejer Niels Hansen og hustru, gårdejer Jens Serup. Rind, konfirmeret i Rind 1924, og
Marie født 24.12.1915, fadder gårdejer Chr. Serup, Mosely, Enslev, Marie Jensen Serup konf. i Rind 1930. Alle børnene med navnet Serup og alle født i Randers Sct. Morten.
Jens Christian f. 1910 blev konfirmeret i Rind i 1924, og Marie Jensen Serup i 1930, faderen stod som fhv. stabssergent.

Ifølge realregister Sønder Rind matr. 39a fik J. Kr. Jensen Serup skøde i 1923. Stuehus og udhus er i følge BBR opført 1923. Han må have overtaget stedfadernes ejendom, denne døde 1925, se nedenfor. . :
J. Kr. Jensen Serups far Christen Jensen havde fået skøde til matr. 39 i 1859, men han døde allerede 1880. 1881 fik hustruen Ane Margrethe Andersen adkomst via skifterersattest og Jens Christian Rasmussen. f. 1859, fik adkomst via vielsesattest, de blev gift samme år. Han havde været snedkerlærling hos dem. Ane Margrethe døde år 1900, og samme år blev Jens Christian Rasmussen gift igen, med 46-årig lærerdatter Mariane Hansen, datter af Ane Margrethe Andersens søster Kirstline. Han ses ved FT 1906 som husejer og snedker på matr. 39, uden egne børn. Jens var stadig på matr. 39 ved FT 1921, som enkemand. Død 1925 som 67-årig enkemand.
Ved folketællingen i Rind i 1925 boede Jens Kristian Serup m.fl. da også i Rind, Jens Kristian Jensen Serup stod nu som landmand, de var der med de 3 yngste børn. De var der også ved landbrug ved FT 1930 på Sønder Rind matr. 39a, der er nuværende Brandstrupvej 135, nabo til Jensines fødegård Brandstrupvej nr. 133 nævnt ovenfor.
FT1940 (opslag 112) ses husmand Jens Kristian og Jensine Serup stadig på matr. 39a, de 3 yngste børn boede der stadig. 39a er nuværende Brandstrupvej 135, 8800.
De gik under navnet Staben.  
Jens Christian Jensen Serup døde i 1961 (108) som pens. stabssergent og gårdejer i Sdr. Rind, 86 år gl., og Jensine Sørensen Serup døde i 1968 som enke og folkepensionist, de er begravet i Rind på gravsted sammen men hans forældre (se ovenfor) og deres ugifte datter (Ane) Margrethe, 13.1.1907-1984 (der var også i Rind sogn en Margrethe Serup f. 8.4.1908, se ovenfor, deres far/mor var fætter-kusine).
Måske overtog deres søn Jens Serup f. 1910 gården, se herunder.

Børn:
Sønnen Kristen Serup f. 1903 var konstruktør i Viborg, se nedenfor. 

Søren Christian Jensen Serup f. 1904 blev færdselsbetjent, han blev interneret af Gestapo i 1944 og døde i
koncentrationslejren Neuengamme 11.3.1945 (søg Serup). Hans navn står også på mindemuren i Ryvangen.

 

 


 

Jens Serup f. 1910, boede stadig hjemme som forkarl ved FT 1940, han blev gift med Vera, f. 1919, (ikke gift ef ter 1940 i Rind eller Vindum sogne), de er også begravet i Rind (døde 1996 og 1993). De fik næppe børn i Rind. Måske overtog de hans forældres gård.

Marie Jensen Serup, f. 1915, blev 18.12.1947, som husassistent i Rind, gift i Rind med tømrer Otto Kjær af  Vestervig, Thisted amt, f. samme sted i 1905. Deres fædre var forlovere. - 24.11.1948 fik tømrermester Otto Kjær og Marie i Vestervig det første barn, Jens Kristian Serup Kjær, blandt faddere var morfar Jens Christian Jensen Serup, Sønder Rind, som barnet var opkaldt efter.. Ved Søren Serup Kjærs dåb i 1952 var morbror konstruktør Kristen Serup, Viborg, fadder. - Otto og Marie Kjær døde i henh. 1980 og 1998 og er begravet på Vestervig Kirkegård.

 
Ved FT 1925 og 1930 fandtes der i Sønder Rind sogn med efternavn Serup: Jens Sørensen Serup f. 1872, søsteren Jensine Sørensen Serup f. 1874 og hendes mand Jens Christian Jensen Serup, samt fætteren Christen Sørensen Serup f. 1874, alle med familier med navn Serup, desuden var der nogle med mellemnavn Serup.
Derudover var der Serup i Almind og Vinkel sogne, se ovenfor.

2012 ses der ifølge Krak under postnummer 8800 (Viborg) i eller nær Sønder Rind  3 personer med mellemnavn Serup.  I Almind 2 med efternavnet Serup og 1 med mellemnavn Serup. i Vinkel 2 med mellemnavn Serup. Der ses flere Serup i Viborg by.

Se også Rind-familier

Billeder, Marie Serups familie

Hovedoversigt