1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 og 9, der ses gårde o.l. på addresserne på kort fra 1800-tallet.
No. 3*: selve gården lå inde i Rind by, nuværende matr. 15f, nuværende Randrupmøllevej 2. Senere er en ny gård bygget på Sdr. Rind Vej 15. Se linket.

2. Anders Sørensen f. ca. 1786, Søren Andersen f. ca. 1820, m. fl.  Uden tilnavn Serup.
4. Søren Nielsen 1750-1822, søn Anders Sørensen Serup 1792-1856, søn Søren Andersen Serup 1823-1907, Jens Sørensen Serup 1872-1943.
3. Søren Andersen Serup 1829-1900 m.fl.
   (Christen Pedersen Skaun 1760-1838 og Lauritz Sørensen/Laurs Serup 1800-1845, ses på matrikelkortet på matrikel 16a, nuværende Sdr. Rind Vej  16, som nabo til     Christen Ilsø/Søren Andersen Serup f. 1829, pk. 3 ovenfor)
5 Christen Andersen Serup 1833-1918

7. (Christen Christensen Middelhede f. ca. 1710), Jens Christensen Middelhede 1746-1819, søn  Christen Jensen Middelhede 1785-1863, søn Jens Christensen Middelhede, 1818-1874.
8. Christen Christensen Middelhede 1754-1831, efterfulgt af Søren Jensen Middelhede 1787-1862, m.fl.
1. Christen Sørensen Middelhede 1798-1870, Christen Christensen, 1843-1926
6. Christen Jensen Middelhedes søn:  (Niels) Christian Christensen Middelhede 1834-1886, fra ca. 1865, søn Jens Christensen Middelhede f. 1878  .
 

9. Christen Jensen i Middelhede, 1750-1806, m.fl.

Matriklerne ved numrene 1-8 ses på Matrikelkort Sdr. Rind by 1815-1863, med navne påført. Eksempler:

 Gårdene lå samlet i selve Rind By, se lige herover

 Matrikelkort Sdr. Rind By 1864-1893:

                   

 Matrikelkort Sdr. Rind By 1893-1939: