Rind kort.   Se matrikelkort længere nede.    Se også kort matr. 20 m.fl.

Ejerlav Sdr. Rind By, Sdr. Rind  -  Middelhede, Sdr. Rind By:
 

 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 og 9, der ses gårde o.l. på addresserne på kort fra 1800-tallet.
No. 3*: selve gården lå inde i Rind by, nuværende matr. 15f, nuværende Randrupmøllevej 2. Senere er en ny gård bygget på Sdr. Rind Vej 15. Se linket.

2. Anders Sørensen f. ca. 1786, Søren Andersen f. ca. 1820, m. fl.  Uden tilnavn Serup.
4. Søren Nielsen 1750-1822, søn Anders Sørensen Serup 1792-1856, søn Søren Andersen Serup 1823-1907, Jens Sørensen Serup 1872-1943.
3. Søren Andersen Serup 1829-1900 m.fl.
   (Christen Pedersen Skaun 1760-1838 og Lauritz Sørensen/Laurs Serup 1800-1845, ses på matrikelkortet på matrikel 16a, nuværende Sdr. Rind Vej  16, som nabo til     Christen Ilsø/Søren Andersen Serup f. 1829, pk. 3 ovenfor)
5 Christen Andersen Serup 1833-1918

7. (Christen Christensen Middelhede f. ca. 1710), Jens Christensen Middelhede 1746-1819, søn  Christen Jensen Middelhede 1785-1863, søn Jens Christensen Middelhede, 1818-1874.
8. Christen Christensen Middelhede 1754-1831, efterfulgt af Søren Jensen Middelhede 1787-1862, m.fl.
1. Christen Sørensen Middelhede 1798-1870, Christen Christensen, 1843-1926
6. Christen Jensen Middelhedes søn:  (Niels) Christian Christensen Middelhede 1834-1886, fra ca. 1865, søn Jens Christensen Middelhede f. 1878
 

9. Christen Jensen i Middelhede, 1750-1806, m.fl.


Matriklerne ved numrene 1-8 ses på Matrikelkort Sdr. Rind by 1815-1863, med navne påført. Eksempler:

Matr. 20 lå i den sydlige del af ejerlavet, på Brandstrupvej.

Selve Rind by 1815-1863, se ovenover

.........................................................................

 Matrikelkort Sdr. Rind By 1864-1893:

                   

........................................................................

 Matrikelkort Sdr. Rind By 1893-1939:  Matr. 15 m.fl.

                 

 ..............................................................

Målebordsblade 1842- 1899.

Nr. 133 er matrkel 20a, hvor Anders Sørensen Serup/Søren Andersen Serup boede.   Rind Ml. (Rind Møllegaard) ses i højre, nedre hjørne, svarende til matr. 20b, hvor søn/bror Christen Andersen Serup boede. Med symbol for Mølle.

 

Målebordblade 1842-1899
De fleste gårde lå i selve Sønder Rind by. Der er ingen aftegning ved nuværende Sdr. Rind Vej 15. Den grønne plet på begge følgende kort er nuværende Randrupmøllevej 2, den oprindelige gård 15a lå her, efter udflytningen blev parcellen til matr. 15f. Bygninng her efter BBR opført 1827.

 

 Målebordblade 1901-1971.
Der er nu en aftegning af gård ved nuværende Sdr. Rind Vej 15, matr. 15a.