*poha   *Forside  *'Marie og Niels Hansen  *Deres børn og børnebørn  *Niels' aner  * Maries aner  *Bjerringgaard  *Bjerringgaard før 1890  *Martha og Sigvald  *Marthas aner   *Pouls barndom  ---  Anekort   


 

Marie og Niels' børn og børnebørn:

 Martha og Sigvalds søskende og søskendebørn ca. 1950

Marie, kaldet Mitte x Søren Thorvald Jensen.  Hun blev født på Bjerringgaard den 11.4.1892 som Marie Kirstine Hansen (nok opkaldt efter farmoderen Marie Kirstine). Hun blev døbt den 15.5. i Elsborg. Ved dåben er anført farmoderen, Kristen Hansens enke fra Nybro Kro, morfaderen Søren Andersen Serup fra Rind, samt naboen Rasmus Døssing fra Elsborggaard. Hun blev konfirmeret i Elsborg den 22.4.1906. Mitte var ældste og eneste pige med 6 brødre. Hun skulle have udbrudt, da der blev ved med at komme drenge: Åh! de drenge da.
Mitte f. 1892 blev gift i Elsborg 11.11.1913 med gårdbestyrer Søren Thorvald Jensen af Sjørslev. Søren var født ca. 1890 i Sjørslev, søn af gårdejer, amtsrådsmedlem Hans Jensen (født 1860 i Sinding) og Mette Laursen, de ses på matr. Sjørslev 11a ved FT 1901. Søren og Mitte overtog gården. De ses ved folketællingen i 1916. Ved FT 1940 Sjørslev (134) ses de på matr. 11a m. fl., han gårdejer, med børnene Karl som forkarl, Bodil og Rigmor. Desuden var Søren en overgang vurderingsmand. Han var syg en længere årrække i den sidste del af sit liv, han led vist af det man dengang kaldte dårlige nerver. De flyttede om i et hus, der vist hørte til gården. Marie og Søren døde i 1964. Sønnen Karl overtog gården. Der var børnene:
Ingrid Jensen, f. 1914, gift 28.12.1935 (223) i Sjørslev med Christen Johan Toft, kaldet Toft, der var førstelærer i Sjørslev, han var født 1908 i Kristiania, Norge. Vidner var brudens far og direktør Enevoldsen, Pandrup. De havde senere et sommerhus i Pandreup.   Billeder.  De var ikke så meget yngre end mine forældre, som de kom sammen med. De fik 3 børn, den ældste datter Karen var kun et år yngre end Marie, og de legede sammen i ferierne på Bjerringgaard sammen med også mine kusiner Else og Åse.  Ingrid døde 2006, Toft i 1998.
Hans var gift med Dagmar, de havde teglværk i Vinderslev uden for Kjellerup.
Karl f. 1918, blev gift med Lis, de overtog som nævnt gården. Gårdejer Karl Jensen og Elise (Lis) Hejberg Mortensen f. 1926, gift 1946 (192), Karl som forpagter. De fik søn Søren Hejberg Jensen 1.2.1957 (6) . Denne Søren videreførte gården og ses 2019 på matrikel Sjørslev 11a,  Enggårdsvej 5, med planteavl, VVS mv.. Stuehus ifølge BBR opført 1892. Selve gården ligger i Sjørslev By, med en langstrakt matrikel SØ herfor.  Karl døde 1990.
Bodil f. 1920 var gift med Viggo Gadegård, de boede i Kjellerup, men hun blev ikke gammel, hun døde 1948, vist under en fødselsdepression. Begravet på Sjørslev kirkegård.
Rigmor, kaldet Ømse, f. 1924, blev også gift og boede i Kjellerup..

Se gravsten på Sjørslev kirkegaard, søg Toft (Jensen)

 

Christen x Margrethe  Billeder.   Han blev født den 15.10.1893, og døbt den 12.11. i Elsborg, nok opkaldt efter farfaderen. Ved dåben står navnet Kristen, men hans navn blev ofte skrevet som Christen (står også på hans gravsten) og udtalt som Chresten.. Ved dåben deltog Albert (Alfred?) Jensens hustru fra Fiskbæk, dvs. fasteren (Inger Marie), og fadder var bl.a. farbroderen Hans Peder Hansen fra Nybro Kro. Christen blev konfirmeret i Højbjerg Kirke den 6.10.1907

De var fætter og kusine, Margrethe, f. 1890, kom fra Ørredgaard (Fiskbæk sogn), hvor Christen havde været tjenestekarl (1916). De blev gift der den 2.3.1917, se festsang. Christen Hansen fik skøde til gården Stenagergaard, Elsborg matr. 18a. den 16.2 1917, overtaget den 1.3., tinglyst den 2.3.. Se skødet, købesummen var 35000 kr., heri indgik overtagelse af gæld på 12800 kr. - Samme år, den 20. august, blev deres ældste barn Niels Rudolf Hansen født. De ses på Stenagergård ved folketællingerne i 1921 og 1925, der hørte et dejligt stykke eng med ned mod Lilleåen. Desuden var han sognefoged, jeg kan huske at han engang viede et par, der ventede barn. Det var nogle dejlige mennesker og dem, vi havde mest kontakt med. Ved FT 5.11.1940 Elsborg var alle børnene hjemme undt. Gudrun, som var på efterskole, Inger Marie var på sygehus. Christen og Margrethe (faster Grethe) flyttede fra Stenagergaard en gang i 1960'erne, hvor de fik et hus i Rødkærsbro. De havde børnene:

Niels, født 1917, der i lang tid arbejde hjemme som karl. Forpagter Niels Rudolf Hansen af Ulbjerg blev gift i Sjørslev 29.4.1850 med Olga Hejberg Mortensen, Sjørslev,  f. 1924, søster til Lis, og de forpagtede en gård i Ulbjerg nord for Viborg. 13.8.1951 fik præstegårdsforpagter Niels Rudolf Hansen og Olga en datter Karen Hejberg Hansen. 28.11.1955 fik de Birgit (Data for fødte i Ulbjerg sogn slutter med 1960).

Inger Marie, født 1919, blev gift med stationsbetjent Carl Poul Madsen af Løsning,  4.10. 1942 i Elsborg. vi var til deres bryllup, Marie var brudepige og i en fin organza kjole. De fik kun kort tid sammen, så døde Inger Marie i 1943, 24 år gammel, af en nyresygdom, hun led af.

Gudrun, født 1920, blev som husassistent i Elsborg gift med mekaniker Laurits Johan Johansen af Viborg Købstad, tinglyst på Dommerkontoret I Kjellertup 14.7.1944, viet i Elsborg Kirke den 6.8.1844. De havde en motorcykelforretning i Viborg. De fik børnene Svend Aage og Inger.

Grethe, født 1922. blev aldrig gift, hun flyttede til Ikast, da søsteren Ellen var blevet bosat der, hun arbejdede vist mest med syning.

Hilda, født 1925, fik tuberkulose og døde i 1947 kun 22 år gammel, efter ca. 5 måneders langsom hentæren, nok det man tidligere kaldte svindsot. Det var lige efter krigen, antibiotika var ved at komme frem, men der var ikke nok til at hun kunne behandles.  

Ellen, født 1929, blev gift med Ove Søndergaard Pedersen. kommis af Vinderslev, 25.9.1954 i Elsborg, brylluppet stod  på Stenagergård. Ove blev uddeler mm. i Ikast. De fik 3 sønner, Per, Ole (tvillinger) og Jan.

Ellen og Hilda var dem vi som børn havde mest at gøre med. 

Christen døde i 1970 og Margrethe i 1969. Se Elsborg kirke, gravmæler, eller gravsten, Elsborg kirkegård, hvor de to døtre også er begravet.

 

Søren x Mathilde, kaldet Tilde.   Billeder   Søren Serup Hansen blev født den 1.3.1895 og døbt i Højbjerg Kirke den 11.4., faddere var bl.a. Lærer Hansens hustru fra Kjølsen (dvs. mosteren Maren) og Kristen Serup, Rind. Han var nok opkaldt efter morfaderen Søren Andersen Serup, han havde som den eneste af søskende mellemnavnet Serup.    Søren Serup Hansen blev konfirmeret i Elsborg den 18.4.1909.

Søren Serup Hansen og Mathilde Niklassen (født i Sjørslev) blev gift den 20.1.1916 i Elsborg, ved folketællingen pr. 1.2. samme år stod de som gifte med bopæl på Bjerringgaard. De fik skøde på Elsborg matrikel 18d den 24.3.1916. Den 27.6. samme år blev deres datter Marie Serup Hansen født, datteren Helga Serup Hansen blev født i 1919. Ved FT 1921 i Elsborg boede de med Marie og Helga på matrikel 18d, kaldet Thomasminde, svarende til nuværende Elsborgvej 85, nabo til Bjerringgaard og Stenagergaard
(18d, udstykket 1881, blev i 1892 skødet til Thomas Petersen (Gjærning), født 1855 i Faarup, Vindum sogn, han var der ved FT 1901, 1906 og 1911. Det første barn født i Elsborg var født i 1893, det forrige barn var født i 1892 i Faarup. (Ved FT  1880 boede Thomas Pedersen i Faarup hos forældrene, der var husejere og født i Gjerning). Måske kom navnet Thomasminde fra hans fornavn. - 18d eller Thomas Petersen figurerede ikke ved FT 1916. Ved FT1925 var ejendommen overtaget af Ejner Madsen).

Ifølge realreister Fjends.. ,  Gammelstrup 1833.., 2/142,  Fusager  matr. 1a,  i 1864 skøde til Anders Sørensen Foldbjerg. - 2/191 Fusager 1a, 3.5.1922 skøde (Fjemds ...1921, 293) til Søren Serup Hansen. Hartkorn 1.1.3..2 3/4, købesum 21400 kr... Ifølge BBR stuehus opført 1920.
(Fusager matr. 1a grænsede op til Sparkær Mark. Ejerlav er nu Fusager, Nørre Borris.
 Realregister Nørre Borris 1867-1948 omfatter  Sparkær og Lille Taarup. Sparkær Kirke indviet 1905, hørte tidligere under Borris kirke).
Sønnen Niels blev født 16.10.1924 ifølge Kirkebogen for Gammelstrup (12), på Foldbjerggaard, Fusager, Søren Serup Hansen stod da som gårdejer på Foldbjerggaard. Ved FT 1940 Gammelstrup/Fusager ses de på matr. 1a med børnene Helga og Niels. Foldbjerggaard ligger små 2 km SSØ for Sparkjær, nuværende adresse Lundgårdsvej 41, 8800 Viborg.
Tilde (datter af husmand Julius Niklassen og Laurine, Elsborg) og hendes store familie, hvor den del kom fra Elsborg og Rødkærsbro, var nogle meget snakkende og hjertelige mennesker, der var liv og glade dage, når der var familiebesøg, og mange af os kom med toget og sammen spadserede fra stationen i Sparkær og op til gården. Jeg har andetsteds omtalt, at vi var med til deres sølvbryllup, Det var i januar 1941, vi rejste sammen med resten af en meget stor familie med toget (ca. 30 km). Det blev snestorm så vi næsten ikke kunne komme derfra igen. Vi kom til frokost på selve dagen, det var vist i forsamlingshuset, og der var masser af mad, selv om det var under krigen. Jeg var 9 år gammel. Om aftenen var der dans. Faster Tilde havde nogle niecer, som vi gik i skole med, og vi dansede på livet løs, selv om vi aldrig før havde prøvet det. Alle tilrejsende havde overnatning forskellige steder hos familie og venner, vi tre børn (det var i januar 1941, Ole blev født den følgende sommer) sov sammen med vores bedstemor i en stor dobbeltseng hos købmand Thougaard. Næste dag fortsatte festen på Foldbjerggård. Det var en meget stor oplevelse.
Niels og jeg var nogle gange på sommerferie der.
Se festsang ved Sørens 60 års fødselsda (1955).
Sønnen Niels overtog Foldbjergaardbi 1959. Søren døde 1972, Mathilde 1966, se gravsten Sparkær kirkegård.

Marie, født 1916, blev gift i Sparkær i 1937 med Gotfred Børsting, de boede først på Randrup Mølle, de ses der som forpagter ved FT Vinkel 1940 (267-268), endnu uden børn. De fik første barn Jørgen Børsting der, Vunkel 1942 (6), fadder købmand Ejnar Christensen og hustru Helga i Løgstrup. hun var barnets moster. Senere børn Mogens og Inge. 1951 født og død søn Jens, faderen var gårdejer i Vinkel.. Gotfred købte Stigsholm på Viborg Nørremark, men de flyttedei 1947 til en gård i Vinkel. Ifølge realregister Vinkel 1834..(80) fik Knud Gotfred Børsting 17.12.1947 skøde til Vinkel matr. 16a, 15m. 31f. 16a var oprindeligt på Hartkorn 3.2.0. 1/4. Nuværende 16a er Vinkelvej 169, Hassiggaard. Det meste af jorden nu udstykket.
Marie døde i 1989, Gotfred i 2002, de er begravet på Vinkel kirkegård.

Helga Serup, kaldet Nuller, født 1919, blev gift med Ejnar Lystbæk Kristensen, de boede først i Løgstrup, se ovenfor, derpå  i Skive, de døde henh. 1990 og 1977, begravet på Skive Kirkegaard (Vor Frue).

Niels, født 1924, overtog Foldbjerggaard, han blev gift med Doris. Ifølge Kirkebog for Nørre Borris blev arbejdsmand Niels Hansen af Fusager gift med Doris Erika Bitsch Kristensen af Nørre Borris, den 17.3.1948 i Sparkær kirke (146). Doris og Niels Hansen købte efter brylluppet et mindre landbrug på Tårupgårds Mark, som de drev i godt en halv snes år. Ifølge Kirkebogen for Taarup fik de den 24.2.1949 datteren Lene Bitsch Hansen, og 27.11.1952 sønnen Erik Søren Hansen. I 1959 overtog de Niels' fødegård, Foldbjerggård,
Niels døde 1996, hvorefter Foldbjerggaard blev solgt.   Doris 90 år 2018.

 

Harald x Astrid.  Billeder    Harald Hansen blev født på Bjerringgaard den 27.1.1897 og døbt i Elsborg den 27.3. Faddere var bl.a. morbroderen Jens Sørensen Serup, Rind, og Rasmus Døssings kone fra Elsborggaard.

Ifølge Kirkebog for Nørre Borris blev Harald Hansen, assistant af København, gift i Sparkær Kirke den 18.1.1925, med Astrid Marie Mønsted af Sparkær, født 17.4.1901 som datter af slagtermester Visti Mønsted og Kristine, søskende Marius, Hilda, Herluf, Dagny, Gerda, hvoraf de to sidste også boede i København. . - Harald læste til dyrlæge på Landbohøjskolen, men han bestod ikke. De blev boende i København, og han var regnskabsfører eller lignende, de havde en lejlighed på A. F. Beyersvej 21, men havde også boet andre steder i København. De kom en årrække hver sommer en uge på ferie på Bjerringgaard (samtidigt besøgte de Astrids søster Hilda i Sparkær). -- Da jeg læste på Landbohøjskolen, var Inge og jeg der tit til aftenkaffe, og havde mange gode timer der, Inge og tante Astrid snakkede godt sammen. Farbror Harald var lun som sine brødre, han var den eneste af de søskende, der inden sin død blev noget senil lige som sin mor (Bedste).
Harald døde 1980, Astrid i 1985, de er begravet i Sparkær på Astrids families gravsted, se gravsten.

Arne blev gift i 1950ërne med Nete, de boede flere steder nord for København. Arne døde allerede i først i sine 50'er af en blodprop eller lignende, det var i 1981, jeg var med til hans bisættelse. Jeg tror han var repræsentant eller lignende. De fik en søn, Henrik. .

Else, f. 23.2.1936 i Solbjerg sogn, Frederisberg (98), døbt i Vanløse Kirke, forældrene boede da Jerbane Alle 93, Vanløse.
Ifølge Kirkebogen for Grøndal blev kontorassistent Else Hansen, A. F. Beyersvej 21, gift i Grøndalskirken den 5.7.1958 (137) med teknisk tegner Ejegod Huus Jensen, samme addresse, hvor også brudens forældre boede. De boede en årrække i Hjørring, hvor Ejegod var ved Hærens Materialforvaltning eller lignende. Senere flyttede de tilbage til Sjælland. Else og Ejegod fik en søn, Carsten Huus Jensen, der blev overlæge.
Else var med til at lege "fine damer" i ferierne.

 

Sigvald x Martha.   Sigvald blev født den 21.9.1898 og døbt i Elsborg den 6.11.  Faddere var den ugifte moster Ane Sørensen Serup fra Rind, morbroderen(?) ungkarl Kristen Sørensen Serup fra Rind og ungkarl Niels Døssing, Elsborg (Elsborggaard).

De overtog Bjerringgaard. Martha var fra Elsborg, hun blev født den 5.10.1905. De blev gift den 20. oktober 1928, se festsange.

Marie født 4.2.1930 døde knap 1 år gammel af rosen. Hun fik en aften høj feber, kom senere på sygehuset i Kjellerup, hvor hun døde efter få dage.Min mor har fortalt mig, at sygeplejersken ved Maries død skulle have sagt: Nu er den lille Marie ikke mere. Rosen kan vist i dag ret let helbredes med antibiotika.

Poul f. 1931, blev hortonom og gift med Inge, de boede i Odense og København.

Niels f. 1933, overtog Bjerringgaard, senere sammen med Grethe. Niels døde i 2012.

Marie f. 1936 blev korrespondent og gift med Karl Johan Kirkegaard, som havde Vindum Tømrerforretning.

Ole f. 1941 blev handelsuddannet og gift med Kate Bøgh, de bor i Odense.

Martha døde i 1967, Sigvald i 1974.  Elsborg kirke, gravmæler,  eller gravsten, Elsborg kirkegård.


Oluf x Esther   Billeder

Han blev født den  12.5.1901 og døbt den 23.6. i Elsborg.  Faddere var ugift moster Sine (Jensine) Sørensen Serup fra Rind, hendes tilkommende mand Sergeant Serup fra Randers og Gmd. Fr. Rasmussen fra Elsborg (formentlig søn af den tidligere ejer af Bjerringgaard, Rasmus Johansen).

Oluf blev bankuddannet og var ansat i Sparekassen i Viborg. Han var gift med Esther, som var fra Viborg, født Schaarup i 1906, de havde en villa i Viborg. Hun nåede den højeste alder blandt min fars søskende, svogre og svigerinder. De kom også på ferie på Bjerringgaard.

Oluf døde i 1991 og Esther i 2004, se gravsten på Viborg kirkegaard.

Ebbe blev lærer og ansat i Odense, han blev gift med Solvejg, søn Jesper. I vores første Odenseår, så vi dem jævnligt, så gled det ud. Som drenge var Niels og jeg sommetider på sommerferie hos ham i Viborg. Vi lavede bl.a. små pakker, som vi lagde på fortovet, men med en snor gennem hækken, så vi kunne trække pakken væk, når folk bøjede sig for at tage dem.

Åse blev gift med Otto, der var noget ældre end hun var. De har boet i Århus-Skanderborg området, hvor han havde revisor forretning. Otto havde børn fra et tidligere ægteskab.  - Se "fine damer"

 

Hans x Gerda    Hans Kristian Hansen blev født 7.3.1906 og døbt i Elsborg den 13.4.. Ved dåben er anført farmoderen Marie Kirstine fra Nybro Kro, kusinen Anne Marie Jensen fra Ørregaard (datter af fasteren Inger Marie), dennes senere mand mejerist (senere mejeribestyrer) Laurits Kristensen, Fiskbæk, og kommis Kristian Thougaard, Sparkær, senere købmand samme sted, han blev gift med Hans' kusine Marie Kirstine, farbroderen Hans Peders ældste datter.

Gerda var fra Rødkærsbro, født i 1908 i Feldingbjeg  sogn (Stoholm), hendes far, Jens Middelhede, var fotograf. Han var født 23.2.1878 som Jens Christensen og som søn af husmand Niels Christian Christensen, Sønder Rind, der igen var søn af Christen Jensen Middelhede og bror til Christiane Christensen, Marie Serups mor. Jens Middelhede og Marie Serup var altså fætter og kusine, og Gerda og Hans altså næstsøskendebørn. Se Rind-familier

Hans var som ung 4 år i Canada, vist mest som skovarbejder. Han fortalte tit om det. Da han kom hjem vist nok med nogle dollars, købte han et stykke jord ved Hareskoven uden for København, hvor de i mange år dyrkede tomater, chrysantemum m.v.Ellers var han ansat ved et anlægsgartnerfirma. De boede ude i Hareskoven om sommeren i et meget spartansk sommerhus, ellers havde de en lille lejlighed på Åbakkevej i København, Inge og jeg har besøgt dem mange gange, også da de kom på plejehjem.

Harald og Astrid holdt Hans og Gerdas bryllup i 1933, da de var kommet til København, men senere gik det ikke så godt imellem dem. Jeg tror, det især var Hans og Astrid, der ikke rigtigt kunne sammen, de kunne godt være lidt rappe begge to. Helt galt blev det, da Hans og Haralds mor (Bedste) døde, det var noget med bodelingen.

En lang årrække kom Hans og Gerda og Ib til Bjerringgaard til jul.

Ib blev først uddannet som gartner nok efter faderens ønske, senere blev han taxachauffør. Han blev gift med Vita, de fik Lone og Bjarne, men blev senere skilt. Ib døde allerede i sine 40'ere helt pludseligt af en blodprop.

 Billeder fra Ibs konfirmation

Marie og Niels fik ialt 24 børnebørn.