60-års fødselsdag

d. l. marts 1954.

  

Mel.: »Katinka, Katinka....«

 

Når nu vi sidder og har det så rart,

så synes jeg godt vi en vise

kan synge, for det er da klappet og klart,

at vi fødselaren vil prise.

I dag runder Søren de 3 snese år,

så hyldest og leve af alle han får,

så glad og tilfreds han er med de tres

tillykke i dag til vor Søren.

  

Hist ovre i Elsborg - på Bjerringgård

er Søren jo kommet til verden,

der trasked' du rundt de første snes år,

nu hører vi lidt om din færden,

jeg har dig mistænkt for at stå på lur

der nede ved vejen, når Tilde gik tur,

det blev for jer begge det rene »amour«

tillykke i dag til vor Søren.

  

I vinterens koldeste tid blev du gift,

og Tilde var pigen dig fulgte,

at valget var rigtigt det kan man da se
på dig, du har aldrig fortrudt det.

»Minde«* det var jeres første bo,

en rede I havde så lun og så go'

og lykke og held det fulgte I to,

tillykke i dag til vor Søren.

 

Familien øgedes gang efter gang,

så »Minde« blev hurtig for lille,

du købte en gård langt ude mod Vest

og drog afsted med din familie,

med heste og køer og grise og får

du startede her på Foldbjerggård,

besætningen voksede år efter år,

tillykke i dag til vor Søren.

 

På landbrug og skovbrug har Søren forstand,

så her skulle rigtig regeres,

af markerne der var det meste vel sand

og bakken ku ikke planeres,

men Søren han tænkte det ordnes vel kan

du gravede huller og plantede gran;

i dag er der skov for den er du mand,

tillykke i dag til vor Søren.

 

I dag nu I sidder i bakkernes læ

så lunt og så godt inden døre,

du pusler og røgter og passer dit kræ,

har det som man si'r på det tørre.

I bygger og hygger og får mange tip,

den sidste fornyelse er »træk og slip«,

jeg hørte nu Søren sa' det var »pip«,

tillykke i dag til vor Søren.

 

Om vinteren kortspil du dyrker med flid,

du kender hvert kneb og finesse,

med Tilde som makker, hvis hun da har tid,

det hænder, hun taber »Noblessen«,

men sindig og rolig din »skylle« du ta'r

og si'r: »bette kå'l la vos ta' en cigar«,

så er det forbi og hun smiler til far,

tillykke i dag til vor Søren.

 

Så jævnt og, så muntert og stræbsomt et liv

I to I har levet tilsammen.

Medgang og modgang til dato I fik,

I tog det i fryd og i gammen.

Så venligt og gæstfrit i møde os går,

så tit af familien visitter I får,

masser af mad og en god kaffetår,

tillykke i dag til vor Søren.

 

Men tiden den rinder og klokken den slår,

og viser må ej være lange,

og nu du har rundet de tre snese år,

gid at du må runde mange.

Vi gæster dig ønsker al lykke og held,

så hæver vi glasset i håb om dit vel

og råber så alle med fynd og med klim

et hurra i dag til vor Søren.

 

* Minde.  hed Thomasminde og er nuværende Elsborgvej 85, nabo til Bjerringgaard, de flyttede derfra og til Foldbjerggaard ved Sparkær mellerm 1921 og 1924.