Peder Jensen og Ellen Marie Jensdatter, der kom fra Tange, og tjnete i Tvilum, var formentlig gode bekendte af Birgitte Jensdatter og hendes familie fra Tange.

 

Skanderborg, Gjern, Tvilum, Truust By, en Gaard, 16, FT-1850, D2640

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Erhverv: 

Fødested:

Niels Sørensen

53

Gift

Husfader. Gaardmand

*her i Sognet

Birgithe Jensdatter

40

Gift

hans Kone

Høiberg, Viborg Amt  1810

Søren Nielsen

3

Ugift

deres Barn

*her i Sognet

Ane Marie Nielsen

1

Ugift

deres Barn

*her i Sognet

Peder Pedersen

62

Enkemand

Tjenestefolk

Veierslev, Viborg Amt

Peder Jensen

19

Ugift

Tjenestefolk

Høiberg, Viborg Amt

Ellen Marie Jensdatter

25

Ugift

Tjenestefolk

Høiberg, Viborg Amt

Ingeborg Nielsdatter

16

Ugift

Tjenestefolk

*her i Sognet

 

 

Viborg, Lysgaard, Høbjerg, Høbjerg Sogn, Høiberg Bye - et Huus, 26-F2, FT-1845, B4500

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Fødested:

Birthe Jensdatter

35

Ugift

Inderste og Sypige

heri sognet [Høbjerg, Viborg Amt]

Birthe Jensdatter gift i Tvilum 12.12.1845.

Berthe Jensdatter født 1810 i Højbjerg, forældre Jens Pedersen og Christine Christensdatter. Gårdmand i Tange Jens Pedersen død 1826, 58 år gl., f. ca. 1768.

Birthes bror, Chresten Jensen, var gårdmand i Tange, moderen på aftægt:

Viborg, Lysgaard, Høbjerg, Høbjerg sogn, Tange - en Gaard, 20, FT-1834, B4474

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Fødested:

Chresten Jensen

33

Gift

Gaardmand

f. 1801 i Højbjerg sogn

Mette Andersdatter

25

Gift

Hans Kone

Jensine Chrestine Chrestensdatter

1

Ugift

Deres Datter

Inger Marie Jensdatter

18

Ugift

Tjenestepige

Søren Jensen

16

Ugift

Tjenestedreng

Chrestine Christensdatter

59

Enke(mand)

Inderste og Aftægtskone

f. 1775 i Vindum sogn

Christen Jensen også gårdmand i Tange ved FT 1840-1860. Gift i Højbjerg i 1832. Født 1802, forældre gårdmand Jens Pedersen i Tange og Christine Christensdatter. De fik også en datter Ane i 1808, samt Berthe i 1810, se ovenfor.

Ifølge matrikelkort Tange By, Højbjerg 1815-1866 var Jens Pedersen/Christen Jensen på matrikel 12a. Gården blev overtaget af Christen Jensens svigersøn Kristen Jørgensen f. 1832, der ses på Tange matr. 12a ved FT Højbjerg 1901. Ifølge realregister Højbjerg 1938.., 166, matr, 12a, aftægtskontrakt til Christen Sørensen og hustru 1903. Ved FT 1916 var datteren Jensine og svigersønnen Landmand Niels Nielsen f. 1877 på 12a. Gården blev oversvømmet ved anlæg af Tange sø. Ved FT 1921 ses Niels Nielsen som vognmand, det gjorde han også ved FT 1925, hvor han var på Tange matr. 13.

Matrikel Tange 12a lå i den nordøstligste del af ejerlavet, nær Tange By. Dele af matr. Tange 12a blev overdraget til  naboparcel 12b, her blev 2.5 ha afgivet til Gudenøcentarlen (Realregister...167).  Matr. Tange 12b er nu Bjerringbrovej 36, nær Tangeværket. Der er knap 4 km herfra og til Tange Søvej 71.