Ulstrupvej 33. Langaa matr. 13a.

Kort 1842-1899. Den oprindelige gård lå i den vestlige udkant af Langaa, lidt syd for den røde prik. Matr. 13 mod vest.

 

Kort 1953...,  Gårdem nr. 33 flyttet lidt mod nord.

 


 

Matrikelkort Langaa 1815-1860

 


 

realregister Middelsom-Sønderlyng Herredsfoged, Langaa 1860.., 1. serie, 63, folio 34.  Rea,register Langaa matr. 13a.