Løkkeby By

Løkkebyvej.

De oprindelige gårde, bl. a. matr. 4, 5 og 6, som lå i Løkkeby By, er udflyttet til andre dele af de oprindeligt meget lange og smalle matrikler, og der er oprettet  mindre matrikler i Løkkeby By med huse/ejendomme.

..........................................

Matrikelkort Løkkeby By, Tullebølle, 1811-1857.   
Der er aftegning af gårde for bl.a. matr. 4, 5 og 6.

 

--------------------

 Matrkelkort Løkkeby By, Tullebølle 1891-1982.


Løkkrby By.  Nogle matirikler, også ved gårde, er overstreget, formentæig i forbindelse med udflytning. det gælder bl..a. matr. 5 og 6,

 

..........................

Målebordsblade 1842-1899

Røde tal nuværende numre på Løkkebyvej.   Rødt mærke nr. 65.
LT 1 n
u Løkkeby Tværvej 1, Kjøbmandegaard. - LS 6 nu Løkkeby Strandvej 6. Løkkebjerggaatd.

Der der aftegning af gårde/huse ved flere nuværende vejnumre.

 

.......................................

Krak kort nu

Røde tal nuværende numre på Løllebyvej.  1 = nr. 65.
LT 1 n
u Løkkeby Tværvej 1, Kjøbmandegaard. - NL nuværende Nordre Løkkebyvej 5 og

Numrene fra forrige kort ses stadigvæk her.

 

--------------------------------

Løkkeby By, matrikler nu, Løkkebyvej.  

Løkkebyvej 59, nu matr. 9c, 0,02 ha, opført 1877
do 61, nu matr. 15c, 700 m2, opført 1933,
do 63, nu matr. 3a, 17c, 0,4 og 0,7 ha, opført 1887.
do 65, nu matr. 16a, 1200 m2, opført 1939.
do 67, nu matr, 1e, 990 m2, opført 1940.
Vest for nr. 65 ligger 3 små ejendomme, nu nr. 28, 30 og 32 , nu matr. 17a, 21d 21e, og 25a, under 2000 m2. Bygget år 1890-1900.

Dvs. nuværende parceller  er små.


Rødt mærke er Løkkebyvej 65.
Det er mindre matrikler. Matrikelnumrene er nu totalt ændret,

 

..................................

Så de oprindelige gårde, bl. a. matr. 4, 5 og 6, som lå i Løkkeby By, er udflyttet til andre dele af de oprindeligt meget lange og smalle matrikler, og der er oprettet  mindre matrikler med nye numre i Løkkeby By, med huse/ejendomme.