Matriikel 4

var også en stor matrikel, fra Løkkeby By gik den mod SØ til vandet, nord for de nævnte matrikler 5-8. På matrikkelkort  1811... ses navnet Godfred Pedersen  påført 3 steder på matrikel 4, det ene sted i Løkkeby By, hvor selve gården nok oprindeligt  har ligget.

Familier med navn Godfred/Godfredsen ses på matriklen fra før 1887 til 1902:

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lychebye, 2, 70, FT-1787, B2396

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

1. Godfred Pedersen  

48  

Enke  

Husbonde  

Bonde og Gaardbeboer  

  1739

Karen Andersdatter  

23  

Ugift  

Hans Stifdatter  

  

  

Ellen  

16  

Ugift  

Hans egne Børn  

  

  

Peder  

14  

Ugift  

Hans egne Børn  

  

  

Jens  

8  

Ugift  

Hans egne Børn  

  

  

Anne Maria  

5  

Ugift  

Hans egne Børn  

  

  

Johanne  

2  

Ugift  

Hans egne Børn  

  

  

Niels Hansen  

34  

Ugift  

Tienestekarl  

  

 

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkebye Bye, , 1, FT-1801, B2397

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Godfred Pedersen  

66  

Gift  

huusbonde  

bonde og gaardbeboer  

  1741-1811?

Karen Pedersdatter^  

33  

Gift  

hans kone  

  

  1768-1845? 1855

Peder Jensen Godfredsen*

27  

Ugift  

hans børn  

  

  

Anne Marie Godfredsdatter  

19  

Ugift  

hans børn  

  

  

Niels Godfredsen*

9  

Ugift  

deres børn,

  

  

Hans Godfredsen  

2  

Ugift  

deres børn,  konfirm. 1814 (2, 50), far af. gmd. Godfred Pedersen

  

  

Maren Godfredsdatter  

1  

Ugift  

deres børn,   konfir. 1816 (29, 71), far af. gmd. Godfred Pedersen.

  

  

Christian Thomasen  

12  

Ugift  

tjenestedreng  

^ Karen Pedersdatter husenke FT 1834
* Niels Godfredsen husmand FT 1834 , 40 år.  Peder og Hans ses ikke ved FT 1834.

 ...............

Godfred Pedersen og Karen Pedersdatter havde søn Rasmus Godfredsen f. 1791, han  boede ved FT 1801 hos bedsteforældrene på moderens side.. Godfred Pedersen døde ca. 1811.  Søn Rasmsu Godfredsen overtog gården ca. 1823. Måske drev hans mor Karen Pedersdatter gården i den mellemliggende periode. Hun ses som enke frem til sin død i 1855,
Se nærmere dokumentation nedenfor.

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby Bye, en Gaard, B-67, FT-1834, A8125

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

2. Rasmus Godfredsen**

43  

Gift  

  

Gaardmand  1791

  

Karen Hansdatter  

32  

Gift  

  

hans Kone [Rasmus Godfredsen]  1802

  

Hans Godfred Rasmusen  

3  

Ugift  

  

deres Barn [Rasmus Godfredsen og Karen Hansdatter]  

  1831

Anne Marie Rasmusdatter  

5  

Ugift  

  

deres Barn [Rasmus Godfredsen og Karen Hansdatter]  

  1829 (43)  far gmd. Rasmus Godfredsen, Lykkeby. Anne Marie f. 1824 døde som barn (33)

Kirstine Jeppesdatter  

12  

Ugift  

  

Almisselem  

  

Godfred Pedersen Godfredsen  

23  

Ugift  

  

Tjenestekarl  

  

Hans Sørensen  

21  

Ugift  

  

Tjenestekarl  

  

Marie Jensdatter  

18  

Ugift  

  

Tjenestepige  N

  

......................................

**dattersøn af

Peder Madsen  

72  

Gift  

huusbonde  

bonde og gaardbeboer, set FT 1787 Lykkeby

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lychebye, 12, 80, FT-1787, B2396

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Peder Madsen  

60  

Gift  

Husbonde  

Bonde og Gaardbeboer  

  

Anna Rasmusdatter  

49  

Gift  

Madmoder  

  

  

Mads  

22  

Ugift  

Søn af andet Ægteskab  

  

  1765

Karen  

19  

Ugift  

Børn af 3de Ægteskab  

  

  1768

Andreas  

17  

Ugift  

Børn af 3de Ægteskab  

  

  

Rasmus  

15  

Ugift  

Børn af 3de Ægteskab  

  

  

Birthe  

13  

Ugift  

Børn af 3de Ægteskab  

  

  

Peder  

8  

Ugift  

Børn af 3de Ægteskab  

  

  

Anna Cathrine  

5  

Ugift  

Børn af 3de Ægteskab  

  

  

Thomas  

3  

Ugift  

Børn af 3de Ægteskab  

  

 

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkebye Bye, , 10, FT-1801, B2397

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Peder Madsen  

72  

Gift  

huusbonde  

bonde og gaardbeboer  

  

Anne Marie Rasmusdatter  

61  

Gift  

hans kone  

  

  

Marie Pedersdatter  

40  

Ugift  

hans datter  

  

  1761

Rasmus Pedersen  

30  

Ugift  

deres børn  

  

  

Peder Pedersen  

23  

Ugift  

deres børn  

  

  

Anne Cathrine Pedersdatter  

20  

Ugift  

deres børn  

  

  ses som enke og indsidderske ved FT 1834, 53 årb

Rasmus Godfredsen  

10  

Ugift  

deres datter børn  

  

  1791

Giertrud Godfredsdatter  

2  

Ugift  

deres datter børn  

  

 

https://ancestors.familysearch.org/en/KCKS-BMZ/rasmus-godfredsen-1791-1866

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby Bye, et Huus, B-88, FT-1834, A8125

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Karen Pedersdatter  

67  

Enke  

  

Enke af Huuset  

  1767

Maren Godfredsdatter  

35  

Ugift  

  

hendes Datter [Karen Pedersdatter]  

  1799, død 1840 (181) , 40 år, som gmd. Godfred Pedersens Enkes datter af Lykkeby,

Godfred Rasmusen  

7  

Ugift  

  

Enkens Datters uægte Barn [Maren Godfredsdatter]  

 1827, (15) en fadder vae Rasmus Godfredsen , barners morbror

Anne Marie Rasmusdatter  

10  

Ugift  

  

Enkens Datters uægte Barn [Maren Godfredsdatter]  

1824

Ses også FT 1840, drengen står som Godfred Nielsen, 13 år. Han ses FT 1840 som Godfred Pedersen Rasmussen, 19 år.
Karen ses fra FT 1850 hos sønnen Rasmus Godfrdsen, se herunder.

.........................................................

 

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby By, En gaard, 64, FT-1845, B7140

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Rasmus Godfredsen  

54  

Gift  

  

Gaardmand  

Her i sognet [Tullebølle]  1791

Karen Hansen  

43  

Gift  *

  

Hans kone  

Skrøbeløv sogn  

Anne Marie Rasmusen  

16  

Ugift  

  

Deres børn  

Her i sognet [Tullebølle]  1829 (43)

Hans Godfredsen Rasmusen  

14  

Ugift  

  

Deres børn  

do [Tullebølle]  1831

Hans Hansen  

21  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

Longelse sogn  

Jens Hansen  

25  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

Her i sognet [Tullebølle]  

Anne Kirstine Larsen  

26  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

Longelse sogn  

 *ses ikke gift før 1829 i Tullebølle eller Skrøbelev. En Rasmus Godfredsen f. 1794, fra Windeltorp (Skrøbelev) gift 1822.  Gift 1823?

 

 

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby, en gaard, 160, FT-1850, C2548

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Rasmus Gotfredsen  

59  

Gift  

  

gaardmand  

Tullebølle  

Karen Hansen  

47  

Gift  

  

hans kone  

do [Tullebølle]  

Hans Rasmussen  

19  

Ugift  

  

søn  

do [Tullebølle]  

Jørgen Rasmussen  

19  

Ugift  

  

tjenestefolk  

do [Tullebølle]  

Rasmus Petersen  

16  

Ugift  

  

tjenestefolk  

do [Tullebølle]  

Ane Jensen  

27  

Ugift  

  

tjenestefolk  

do [Tullebølle]  

Karen Petersen  

82  

Enke  

  

mandens moder  

do [Tullebølle]  

 Moderen Karen Pedersdatter boede hos ham.
Karen Pedersen døde 1855, 86 år,  som indsidder hos Rasmus (374).

  

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby, en gaard, 38, FT-1860, B0496

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

3. Hans Rasmussen  

29  

Gift  

gaardmand  

  

her i sognet [Tullebølle]  1831

Constance Nielsen  

21  

Gift  

hans kone  

  

Snøde sogn, Svendborg Amt 1839  

Hansine Rasmussen  

1  

Ugift  

deres barn  

  

her i sognet [Tullebølle]  

Rasmus Gotfredsen  

69  

Gift  

aftægtsfolk  

  

do [Tullebølle]  1791, død 1866 (348)

Karen Hansdatter  

58  

Gift  

aftægtsfolk  

  

Skrøbeløv sogn, Svendborg Amt  

Niels Hansen  

29  

Ugift  

tjenestefolk  

  

her i sognet [Tullebølle]  

Rasmus Hansen  

15  

Ugift  

tjenestefolk  

  

do [Tullebølle]  

Trine Pedersen  

28  

Ugift  

tjenestefolk  

  

do [Tullebølle]  

 

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Løkkeby, Gaard, 125, FT-1870, E0991

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Hans Godfredsen Rasmusen  

38  

G  

Huusfader  

Jorbruger  

Tullebølle Sogn. Svendborg Amt  

Chonstanse Nielsen  

30  

G  

Huusmoder  

-  

Snøde Sogn  

Hannesine Magrete Rasmusen  

10  

U  

Datter  

-  

Tullebølle Sogn  

Rasmus Gotfredsen Rasmusen  

8  

U  

Søn  

-  

Tullebølle Sogn  1862

Karentine Rasmusen  

4  

U  

Datter  

-  

Tullebølle Sogn  

Christen Rasmusen  

20  

U  

Tjenestekarl  

-  

Tullebølle Sogn  

Jens Jensen  

15  

U  

Tjenestedreng  

-  

Tullebølle Sogn  

Hanesine Pedersen  

19  

U  

Tjenestepige  

-  

Magleby Sogn  

Ane Ida Pedersen  

14  

U  

Tjenestepige  

-  

Longelse Sogn  

 

FT 1880

Hans Godtfredsen Rasmussen  

48  

Gift  

gaardfæster  

  

Tullebølle  1832

Konstandse Nielsen  

39  

Gift  

husmoder  

  

Stoense sogn, Svendborg Amt  1839

Hansine Margrethe Rasmussen  

20  

Ugift  

deres børn, medhjælper  

  

Tullebølle  

Rasmus Godtfred Rasmussen  

18  

Ugift  

deres børn, medhjælper  

  

Tullebølle  1862. Ifølge Kirkebog (36) f. 21.9.1861

Karenthine Rasmussen  

14  

Ugift  

deres børn  

  

Tullebølle  

Boeline Marie Rasmussen  

9  

Ugift  

deres børn  

  

Tullebølle  

Gusta Christine Rasmussen  

6  

Ugift  

deres børn  

  

Tullebølle  

Karenthine Redgine Rasmussen  

15  

Ugift  

tjenestepige  

  

Tullebølle  

Anton Søvrensen Andersen  

17  

Ugift  

tjenestekarl  

  

Rudkjøbing  

 

FT 1890 Hans Godtfred Rasmussen 58 var stadig på gården, med hustru, 3 børn, herunder Rasmus Godtfred Rasmussen, 28 ugift, og 2 tyender.   Rasmus ses ikke ved FT 1901. Ser heller ikke ud til at være død i sognet før 1901.
Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby, gaard, 7, FT-1890, B0667

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Hans Godtfred Rasmussen  

58  

Gift  

husfader  

gaardmand  

Lykkeby, Svendborg Amt  

Konstanse Nielsen  

50  

Gift  

husmoder  

  

Lohals, Svendborg Amt  

Rasmus Godrfred Rasmussen  

28  

Ugift  

barn  

  

Lykkeby, Svendborg Amt  

Boline Marie Rasmussen  

19  

Ugift  

barn  

  

dito [Lykkeby, Svendborg Amt]  

Gusta Kristine Rasmussen  

16  

Ugift  

barn  

  

dito [Lykkeby, Svendborg Amt]  

Hansine Karoline Pedersen  

36  

Ugift  

tyende  

tyende  

Vendeltorp, Svendborg Amt  

Hans Jørgen Pedersen  

16  

Ugift  

tyende  

tyende  

Longelse, Svendborg Amt  

 

 

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby, 4a, 197, FT-1901, D9676

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Hans Godtfred Rasmussen  

18310413  

G  

Husfader  

Landbrug  

Tullebølle Sogn  1831

Konstance Nielsen  

18390930  

G  

Husmoder  

  

Snøde Sogn. Svendborg Amt  1839

Gusta Godtfredsen  

18731202  

U  

Barn  

  

Tullebølle Sogn  1873

Johanne Smidth  

18830311  

U  

Tjenestetyende  

  

Tullebølle Sogn  

Laurits Pedersen  

18821203  

U  

Tjenestetyende  

  

Tullebølle Sogn  

August Janson  

18730420  

U  

Tjenestetyende  

  

Sandvig. Sverige  

 

Langeland Herredsfoged Realregister til skøde- og panteprotokol - Langeland hrd.
Tullebølle 167 Lykkeby 4a   Hartkorn 5.6.2.0. Dvs. en stor gård.
Hans Godfred Rasmussen skøde på matr. 4a 1899 fra Besidderne af Grevskabet  Langeland
4. Hans Albert Boye skøde 1902 fra ovennævnte Hans Godfred, han var da 71 år gl..

Hans Albert Boye og Gusta Kristine Rasmussen, 34 år, flk søn 5. Hans Peter Boye 27.3.1908 (6). De var blevet gift 1.6.1901 i Tullebølle (139), hun født 2.12.1873. Han var født i Rudkøbing i 1876.
Hans Albert Boye overtog altså svigerfaderens gård.

Hans Albert Boye, f. 1874, Gaardejer, var stadig på matrikel 4a med hustru og 4 tyender, ved
 FT  1940, 2. serie, 127-128, 4a:

Hans Albert Boye døde 15.4.1949 (126), 72 år, som rentier og forhenværende gaardejer i Løkkeby. Hustruen overlevede ham, Gusta døde 1968. Sønnen Hans Peder Boye, der ses som forkarl ovenfor, overtog gården. Ifølge gravsten Tullebølle Kirkegård blev Hans Boye f. 1908 gift med Erna Hansen f. 1913, de døde henh, 1979 og 1961. Ved hendes død 1961 (208) stod  hendes mand som gårdejer i Løkkeby.

Matrikel 4a, 4d, m. fl. er nu Agedrupgaard, Nordre Løkkebyvej 9, en stor gård, nu over 50 ha, nær indkørslen til sommerhusområder. Noget af nabomatrikler, bl.a. matr. 5, blev indlemmet i matriklen. Ældste nuværende bygning på nr. 9 er ifølge BBR fra 1911, dvs  formentlig bygget efter Boye overtog gården.
Der ses aftegning af gård på stedet på målebordsblade 1842-1899.

Gården var i familierne Godfred/Godfredsen/Rasmussen/Boye fra før 1787 til efter 1979.